Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA 3

n = nr. de repetiții
v = nr de variante
SUP = 21
Între rânduri = 12,5m
ef = el = 0,5
lățimea drumului (ld) = 5 m
Spr = 20 m²
lps = lpb = SUP * Între rânduri = 2,625
1. Stabilirea dimensiunilor parcelei recoltabile
1.1 Stabilirea lățimii parcelei
lp = lps * 2 el = 1,625 m
1.2 Stabilirea lungimii parcelei recoltabile
Lpr = Spr / lp = 12,308 m
2. Stabilirea dimensiunilor parcelelor semănate
2.1. Stabilirea lungimii parcelei semănate
Lps = lpr + (2 * ef) = 13,308 m
2.2 Stabilirea suprafeței parcelei semanate
Sps = Lps * lps =34,933 m²
3. Stabilirea dimensiunilor blocului
3.1 Stabilirea lungimii blocului
Lb = lps * (v + 2) = 84 m
3.2 Stabilirea lățimii blocului
lb = Lps = 13,308 m
3.3 Stabilirea suprafeței blocului
Sb = Lb * lb = 1117,846 m²
3.4 Stabilirea suprafeței tuturor blocurilor
Stb = Sb * n = 3353,538 m²
4. Stabilirea dimensiunilor drumurilor
4.1 Stabilirea lungimii drumului
Ld = Lb = 84 m
4.2 Stabilirea suprafeței drumului
Sd = Ld * ld = 420 m²
4.3 Stabilirea dimensiunilor tuturor drumurilor
Std = Sd * (n + 1) = 1680 m²
5. Stabilirea dimensiunilor benzilor de protecție
5.1 Stabilirea lungimii benzii de protecție
Lbp = Ld = Lb = 84 m
5.2 Stabilirea suprafeței benzilor de protecție
Sbp = Lbp * lbp =220,5 m²
5.3 Stabilirea suprafeței totale a benzilor de protecție
St bp = Sbp * 2 = 441 m²
6. Stabilirea dimensiunilor experienței
6.1 Stabilirea lungimii experienței
Le = Lbp = Ld = Lb = 84 m
6.2 Stabilirealățimii experienței
le = n * lb + (n+ 1) * ld + 2 * lbp =65,173 m
6.3 Stabilirea suprafeței experienței
Se = Le * le = Se = 5474,538 m²
6.4 Stabilirea suprafeței efectiv ocupată de variantele experimentale
Se fe = Sps * v * n = 3143,942 m²
7. Stabilirea randamentului de utilizare a suprafeței experienței
ղ = Se fe/ Se = 77,42 %

S-ar putea să vă placă și