Sunteți pe pagina 1din 1

APRECIERE SINTETICĂ

asupra proiectului de diplomă cu tema:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
elaborat de absolventul/a:............................................................promoţia.........................

Conținut proiectului: complet / incomplet


Corectitudinea soluţiilor: totală / majoritară / parțială
Proiectul include / nu include cercetări proprii
Ritmicitatea activităţii: foarte bună / bună / satisfăcătoare / nesatisfăcătoare
Acordul pentru prezentare și susținere: da / nu

Nota propusă: .......................

Conducător ştiinţific:................................................. …………..................................


(numele şi prenumele) (semnătura)

Data…………………….