Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


„NICOLAE IORGA” AL JUDEŢULUI BOTOŞANI

ORGANIZAREA EXERCITIULUI DE EVACUARE IN UNITATILE DE


ÎNVĂŢĂMÎNT
IN CONDITII DE SIGURANŢĂ ÎN CAZ DE URGENŢĂ

Denumirea temei : ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA ŞI FINALIZAREA


EXERCIŢIILOR DE EVACUARE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Scop : Însuşirea cunoştinţelor necesare privind, organizarea, desfăşurarea şi
finalizarea exerciţiilor de evacuare.

Locul : Liceul A.T. Laurian Botoşani.

Participanţi : Conducătorii unităţilor de învăţământ din judeţ.

Bibliografie : Protocolul privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor,


elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior, nr. 250 din
12.07.2007 / 13527 din 07.09.2007, încheiat între MIRA, prin IGSU şi MECT.

Conduce : Şef Compartiment pregătirea populaţiei.


DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI

Pe timpul simulării exerciţiului privind producerea unui incendiu se vor


respecta următoarele reguli:
– Se va păstra calmul, se va evita intrarea în panică, elevii se vor proteja
reciproc, fără a se speria de zgomotele din jur;
– Se va lua măsura închiderii tuturor uşilor şi a ferestrelor precum şi
deconectarea consumatorilor electrici;
– Pentru a preveni panica şi rănirile, este necesar ca elevii să asculte
recomandările cadrelor didactice, nu se va permite nimănui să fugă din
încăpere, clasă, să ţipe sau să propună evacuarea. Se va evita a fugi pe uşă, a
se sări pe fereastră, a se alerga pe scări şi a se utiliza liftul sau să se producă
aglomeraţie;

La semnalul prelungit al soneriei (2 minute, 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu


pauză de 5 secunde între ele) se va trece la evacuarea personalului urmărindu-se
următoarele aspecte:
– Elevii părăsesc clădirea sub supravegherea profesorului. Se vor
utiliza toate căile de evacuare şi salvare fără pericole. Nu se vor lua alte obiecte
(ghiozdane, obiecte de vestimentaţie, etc.).
Locul de adunarea personalului va fi terenul de sport sau un platou prestabilit
care să confere siguranţă personalului;
Elevii vor fi dispuşi pe clase în ordinea băncilor;
Profesorii vor efectua prezenţa, raportând de urgenţă directorului eventuala
lipsă nemotivată a unuia dintre elevi;
Se verifică cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin
personalului de la locul de muncă în caz de incendiu:
- Modul de comportare a elevilor la primirea
semnalului acustic de alarmare;
- Funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor;
- Modul de desfăşurarea activităţii de salvare şi
evacuare a persoanelor şi a materialelor periculoase;
- Îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite şi
a timpilor operativi de intervenţie;

După terminarea exerciţiului se acţionează semnalul de încetare a alarmei


care va fi compus dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2
minute.

FINALIZAREA EXERCIŢIULUI DE EVACUARE

ART. 146 din OMAI 163/2007 care aprobă Normele generale de apărarea
împotriva incendiilor:
Evidenţa aplicaţiilor şi exerciţiilor efectuate se ţine într-un registru special.
Registrul are conţinutul conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la
prezentul ordin
ART. 147 din OMAI 163/2007, fiecare exerciţiu de evacuare se va finaliza printr-
un raport, în care se va face referiri cel puţin la:

 Tipul clădirii: ________________


 Profil : Şcoala
 Nr. Angajaţi: prezenţi _______, elevi prezenţi _______
 Loc de desfăşurare : Şcoala
 Obiectivele şi scopul exerciţiului ____________________________
 personalul angajat de la locul de muncă îşi cunosc atribuţiile pe linia
situaţiilor de urgenţă;
 Timp evacuare : _______________
 Mod alertare______________________
 Modul de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor _________________________________
 Modul de desfăşurare a activităţii de salvare şi evacuare a persoanelor
_____________________________________
 Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de pregătire _______

Exerciţiul de alarmare şi evacuare se execută în condiţiile cele mai dificile


(de exemplu: unele coridoare şi/sau casa scării pline de fum). Elevii vor fi informaţi
corect cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu şi
anumite pericole la care pot fi supuşi (de exemplu: să se deplaseze cât mai aproape
de podea în încăperile cu fum; semnificaţia uşilor închise ca protecţie contra
propagării fumului şi căldurii; stingerea focului de pe hainele incendiate cu o altă
haină sau prin rostogolire pe podea, interzicerea utilizării liftului în caz de
incendiu).