Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA RISCURILOR SSM

CERTIFICATE: Information Technology Solutions


METODE DE EVALUARE - Generalităţi
 cu recunoaştere
CNFPA
 eliberate de CALITOP

ADEVERINŢE: CUI SE ADRESEAZĂ


 eliberate de CALITOP

Personalului operaţional din orice


departament, viitori membrii ai
DURATA:
3 zile x 6 ore/zi echipelor de identificare pericole,
evaluare riscuri şi stabilire controale
NR. DE
PARTICIPANŢI: Conducătorilor locurilor de muncă
Min. 10 participanţi / Personalului din Serviciul Intern de
sesiune OBIECTIVE
Prevenire şi Protecţie
PREŢ: pentru detalii Managerilor
referitoare la preţ vă
rugăm să ne Conştientizare şi familiarizare cu
contactaţi la Tel: 0264 metode de evaluare a riscurilor
437 584 sau pe adresa
office@calitop.ro
Abilităţi de lucru în echipă
Preţurile sunt stabilite
pe persoană
Stabilirea metodei proprii, potrivite
participantă. CUNOŞTINŢE PREALABILE:
Dacă o societate trimite
min. 3 cursanţi, la curs Planificarea resurselor necesare
cunoaşterea cerinţelor referinţei
open, se aplică o
OHSAS 18001
reducere de 10%.
cunoaşterea Legii 319/2006 a
 Pentru cursurile care se
SSM şi a actelor normative
desfăşoară la sediul
aplicabile (HG-uri)
clientului, se aplică o
reducere de 10 % pentru
min. 10 cursanţi şi de
20% pentru min. 16
cursanţi.

Cod:F_AR_SSM_MEv.
ANALIZA RISCURILOR SSM
METODE DE EVALUARE - Generalităţi

AGENDA
Definiţii

Sistem de muncă (elemente)

Pericole
 Comportamentul uman
INSTRUIRE:  Sisteme şi proceduri
 Identificare pericole
 OPEN
- cursul se desfăşoară la Riscuri
 Nivel acceptabil de risc
sediul Calitop  Surse de risc
 Metodologia aprecierii riscurilor

 IN-HOUSE Analiza riscurilor


- cursul se desfăşoară  Obiectivele vizate de aprecierea
Cursul are un pronunţat riscurilor
la sediul clientului caracter practic:  Identificarea şi aprecierea
 Amploarea analizei
 Strategie şi sfaturi practice
Pre-evaluarea cunoştinţelor  Exemple de metode
 e-learning cursanţilor
- CD-ul se oferă ... Exerciţii individuale şi de grup ● analiza energiei
Exerciţiu practic : munca în ● analiza securităţii muncii
echipă pentru identificarea ● HAZOP (Hazard and Operability Study)
● metoda ergonomică
pericolelor. ● SFMEA (Safety Failure Modes and Effects
Exerciţiu practic : estimarea Analysis)
valorii riscurilor asociate ● evaluare calitativă şi semi-cantitativă a
pericolelor riscurilor

Exerciţiu practic : propuneri de Principii generale de prevenire


măsuri, respectând ierarhia  Ordinea ierarhică a măsurilor de
Test final scris – în urma căruia prevenire
se acordă Certificat sau  Exemple de măsuri
Adeverinţă de participare

Str. Roşiori, Nr.4,


400139 Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 437
584
ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA
Site: www.calitop.ro
Cod:F_AR_SSM_MEv.
DISPOZIŢIE!
Email: