Sunteți pe pagina 1din 3

Limba şi literatura română

Evaluare sumativă semestrul I

1. Competente specifice
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare;
3.4. Evaluarea continutului unui text pentru a evidentia cuvinte – cheie si alte aspecte importante ale
acestuia;
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit;
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire ȋn silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie ȋn redactarea
de text;
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal;
4.5. Manifestarea disponibilitatii penru transmiterea in scris a unor idei.
2. Descriptori de performantă
Com Calificativul
-pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient
3.1 Completeaza enunţuri date 5 răspunsuri 3 răspunsuri
4 răspunsuri corecte
referitoare la textul citit; corecte corecte
Stabilesc ordinea cronologică a patru enunţuri trei enunţuri; două enunţuri;
3.4 corecte;
întâmplării evenimentelor
2 răspunsuri corecte si Un răspuns corect
3.1 Formulează răspunsuri la întrebări; 3 răspunsuri
complete si complet
Scrie cuvinte cu înteles
12 cuvinte + 8 cuvinte + 4 cuvinte +
3.5 asemănător/opus/ si alc prop cu
3 enunturi 2 enunturi 1 enunt
sens diferit al cuv. dat
Grupeaza , în tabel, substantivele
3.5 9 substantive 6 substantive 3 substantive
subliniate în text după gen
Realizeaza acordul adjectivelor cu
3.5 9 cuvinte 6 cuvinte 3 cuvinte
substantivele
Completeaza enunţuri cu cuvinte/
3.5 14 cuvinte 10 cuvinte 5 cuvinte
ortograme date
3.1 Descopera enunturi potrivite 3 enunturi
2 enunturi corecte 1 enunt corect
3.4 textului de informare dat corecte
Alcătuieste
Respectă cerinta
4.1 Alcătuieşte un text după imaginea Scrie textul cu unele enunţuri fără o
si regulile de
4.5 dată greşeli de scriere legătură logică
scriere corectă
între ele

3. Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 7 – 9 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 5 – 6 itemi; incorect /parţial corect


BINE
restul itemilor
Rezolvă integral si corect 2 – 4 itemi; incorect /parţial corect
SUFICIENT
restul itemilor
REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:
Nr.
crt Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Cfinal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
Nr. elevi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Cfinal
Calificativ
FB – %
FB Puncte tari:
B–%
B
S– %
S
I– %
I
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Puncte slabe:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Masuri ameliorative si de dezvoltare:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________