Sunteți pe pagina 1din 10

CORINA PALADE

Caiet
de scriere
clasa I

Elev(ă)

Clasa
Şcoala
__ /__ /____

7
__ /__ /____
Sunetul şi litera

Transcriere:

13
__ /__ /____

Sunetul şi litera . Silaba


m

Transcriere:

m
m

ma a
15
__ /__ /____

Sunetul . Grupurile de litere


ce Ce

Copiere: , , , ,

Transcriere: plăcere, petrece, pace, cer

Completează
propoziţiile: .

.
Cuvinte cu
sens opus:

49
__ /__ /____

Sunetul şi litera
g

Copiere: , , ,

Ordonează cuvintele,
apoi transcrie: Olga orgă a la cântat bine .

Desparte, apoi transcrie: BogdanvineînMangalia.

Scrie o propoziţie cu cuvântul mergând :

58
__ /__ /____

Sunetul . Litera

Copiere: , ,

Completează
propoziţiile:

Completează cu c sau g : , ,
Eu spun una,
tu spui multe:

59
__ /__ /____
Sunetul şi litera
j

Copiere: , , ,

Transcriere: joacă, prăjituri, vâjâie, jar

Citeşte, apoi răspunde: Bujorel merge la Cluj-Napoca.


Î:

R:

Completează:

76
__ /__ /____

Sunetul . Literele
k K

Copiere: ,

Transcriere: Karla, Karol, Kati

Desparte în silabe:

79
– Cuprins –

Semne grafice ……………………………………………………………………........... 3


Sunetul şi literele a, A ………………………………………………………….....….….13
Sunetul şi literele m, M …………………………………………………………...….….15
Sunetul şi literele i, I ……………………………………………………………….…….18
Sunetul şi literele u, U ……………………………………………………………..…….20
Sunetul şi literele s, S ……………………………………………………………..…….22
Sunetul şi literele l, L ……………………………………………………………...…….24
Repetarea literelor a L …….........………………………………………………....……. 26
Sunetul şi literele n, N ……………………………………………………….…...……. 27
Sunetul şi literele e, E ……………………………………………….………...………. 29
Repetarea literelor a E …….........……………………………………………….....…… 31
Sunetul şi literele r, R ………………………………………………………….…….…. 32
Sunetul şi literele c, C ………………………………………………………….………. 34
Repetarea literelor a C ………….........……………………………………..……...…… 36
Sunetul şi literele p, P …………………………………………………………….……. 37
Sunetul şi literele ă, Ă ………………………………………………………….…...…. 39
Repetarea literelor a Ă ……..........……………………………………….………...…… 40
Sunetul şi literele o, O …………………………………………………………....……. 41
Sunetul şi literele v, V ………………………………………………………….....……. 43
Repetarea literelor a V …………........………………….………………………........… 45
Sunetul şi literele t, T ……………………………………………………………...……. 47
Sunetul ce. Grupurile de litere ce, CE ………………………………………........…. 49
Sunetul şi literele î, Î ……………………………………………………………....……. 50
Sunetul şi literele â, Â …………………………………………………………….……. 51
Sunetul ci. Grupurile de litere ci, CI ……………………………………….……...…. 52
Repetarea grupurilor de litere ce Ci ……..........…….. ……….…………………....… 53
Sunetul şi literele d, D ……………………………………………………..…......……. 54
Sunetul şi literele b, B …………………………………………………………….……. 56
Sunetul şi literele g, G………………………………………………………………..…. 58
Sunetul ge. Grupurile de litere ge, Ge ……………………………………......…..…. 60
Sunetul şi literele h, H …………………………………………………………....….…. 61
Sunetul gi. Grupurile de litere gi, GI …………………………………………...….…. 63
Repetarea grupurilor de litere ge Gi …….........……... ………..……………......…… 64
Sunetul şi literele f, F……………………………………………………………....……. 65
Sunetul şi literele ş, Ş……………………………………………………………..….…. 67
Sunetul şi literele ţ, Ţ……………………………………………………………....……. 69
Sunetul che. Grupurile de litere che, Che ……………………………………..……. 71
Sunetul şi literele z, Z……………………………………………………………...……. 72
Sunetul chi. Grupurile de litere chi, Chi ……………………………………….....…. 74
Repetarea grupurilor de litere învăţate ..........………….. …….……………...........… 75
Sunetul şi literele j, J………………………………………………………..…......……. 76
Sunetul ghe. Grupurile de litere ghe, Ghe …………………………………….....…. 78
Sunetul şi literele k, K………………………………………………………….……..…. 79
Sunetul ghi. Grupurile de litere ghi, Ghi ……………………………….………...…. 80
Grupul de sunete cs / gz. Literele x, X …………………………………………......... 81
Sunetul şi literele q, y, w, Q, Y, W……………………………………………......……. 82
Alfabetul ………………………………………………………………………....………... 83

89

S-ar putea să vă placă și