Sunteți pe pagina 1din 16

„ Jocul este puntea între copilărie şi

vârsta matură”
(J. Chateau)

Ȋnvăț chimia cum îmi


place , prin joc

Prof. Angi Fraunhoffer

Şcoala cu clasele I-VIII Giarmata,


Jud.Timiș
-Jocul reprezintă una dintre cele -Metodă de învăţământ ,
mai importante forme de -asigură o participare activă a
manifestare a copilului, indiferent elevilor la procesul de învăţământ,
de sex, culoare, statut social al -sporeşte interesul de cunoaştere ,
părinţilor, ţară, etc. faţă de conţinutul lecţiei.

Jocul
Didactic
-Avantaje : -dezvoltă spiritul de -Metode active :
observaţie, de investigare,
-algoritmizarea,
-angajează copiii timizi şi pe cei mai slabi,
-modelarea
-dezvoltă iniţiativa, spiritul de
răspundere; -exerciţiile problematizate.
-este folosit în cadrul tuturor ariilor
curriculare.
 -funcţia de cunoaştere,
 -funcţia socială,
Funcţiile jocului:  -funcţia formativ-educativă ,
 -funcţia terapeutică.

-mijloc de predare,
-mijloc de asimilare,
După tipul lecţiei, jocul -mijloc de consolidare,
poate fi folosit ca : -mijloc de sistematizare,
-mijloc de recuperare a cunoştinţelor.
 -pedagog,
 -proiectant,
 -manager,
 -moderator,
 -organizator ,
Calităţile cadrului didactic  -gestionar,
implicat în jocul didactic:  -mediator,
 -facilitator,
 -consilier,
 -coordonator,
 -animator,
 -scenograf,
 -actor,
 -strateg ,
 -gânditor etc.
CHIMIA
Elementele
chimice

VIATA JOCUL
Celule Copii
1*. Diagrama următoare reprezintă tastele unui telefon, care conţin atât litere cât şi cifre.
Folosind diagrama, trebuie să decodificaţi denumirea populară a substanţelor compuse
care au următoarele formulele, conform cu lista următoare:
H2SO4, H2CO3, FeS2 , Al2O3, Fe3O4, CaCO3, SiO2, NH4Cl, CaO.

a) 8376354
b) 114116
1 2 3
c) 73255 ABC DEF GHI
d) 18167
e) 636371 4 5 6
f) 7363633 JKL MNO PQR
g) 7516142
h) 816 7 8 9
i) 513527371 ST UV WX

Rezolvare 0
YZ
a) 8376354-VITRIOL
b) 114116-CALCAR
c) 73255-SIFON
d) 18167-CUARŢ
e) 636371-PIRITĂ
f) 7363633-ŢIPIRIG
g) 7516142-SMARALD
h) 816-VAR
i) 513527371-MAGNETITĂ
2. Completează căsuţele libere alegând dintre grupurile de litere scrise mai jos, astfel încât
să obţineţi o frază ce se referă la apă:

Cea di mai subs tan


com a răs tă să
pân ţă es pa pu
din tu na ră te

Rezolvare:

Cea mai răs pân di tă subs tan ţă com pu să

din na tu ră es te a pa
3. Diagrama următoare reprezintă tastele unui telefon, care conţin atât litere cât şi cifre.
Găsiţi cuvintele definite mai jos şi verificaţi care este ordinea lor în şirul codificărilor cu cifrele telefonului, astfel:

a)-Apa în stare solidă;


b)-Secreţie lichidă, incoloră, sărată, alcalină, produsă de glandele lacrimale,care umezeşte suprafaţa globilor
oculari şi care se poate scurge în afară;
c)-fără culoare (feminin); 1 2 3 a) - 3552561
d)-fără miros (feminin); ABC DEF GHI b) -51215
e)-ceea ce se abate de la normal; c) - 73255
4 5 6
f)-apă gazoasă; d) - 332171
JKL MNO PQR
g)-apă în care s-a dizolvat sare; e) - 71615861
h)-vastă întindere de apă sărată de pe suprafaţa globului; 7 8 9 f) - 35154561
i)-numit şi tatăl chimiei moderne care a spus ST UV WX g) - 41853732
„În natură nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, h) - 4116351
totul se transformă” 0 i) -15551432
YZ

Rezolvare:

a) Gheaţă a) Inodoră-3552561
b) Lacrima b) Ocean-51215
c) Incoloră c) Sifon-73255
d) Inodoră d) Gheaţă-332171
e) Anomalie e) Saramură-71615861
f) Sifon f) Incoloră-35154561
g) Saramură g) Lavoisier-418537326
h) Ocean h) Lacrima-4116351
i) Lavoisier i) Anomalie-15551432
4. Găsiţi cuvintele definite mai jos şi apoi L

încadraţi-le în grila următoare: N

a)-Apa în stare solidă;


b)-Secreţie lichidă, incoloră, sărată, alcalină, produsă de
glandele lacrimale, care umezeşte suprafaţa globilor oculari şi
care se poate scurge în afară;
A
c)-fără culoare (feminin);
d)-fără miros (feminin);
e)-ceea ce se abate de la normal;
f)-apă gazoasă;
g)-apă în care s-a dizolvat sare;
h)-vastă întindere de apă sărată de pe suprafaţa globului;
i)-numit şi tatăl chimiei moderne care a spus „În natură nimic nu
se pierde, nimic nu se câştigă, totul se transformă” I L
I N C O L O R A
Rezolvare: O V L
D A O C E A N
a) Gheaţă
S I F O N R I C
b) Lacrima
c) Incoloră R U S R
d) Inodoră A N O M A L I E I
e) Anomalie A E M
f) Sifon
g) Saramură R R A
h) Ocean G H E A T A
i) Lavoisier S
5. Notaţi lângă fiecare formulă ,de mai jos, denumirile
tehnice ale substanţelor şi apoi căutaţi-le în grila de mai jos:
Al2O3 SiO2 H2SO4
H2CO3 FeS2 NH4Cl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PbS ZnS CaCO3 a B X D C F V N I S I P G M
CaC2 NH3 H2O b L A L U M I N A D P L K A
O3 CH4 C c E D A A O T V C A L C A R
Al2O3(verde) Al2O3(roşu) SiO2 C d N Z R R Y R B M A A L S M
Al2O3(albastru) e D G A T S I F O N R W A U
f A I M D J O Z O N A B F R
Rezolvare: 2b- Al2O3- alumina g P R S G A L E N A M H I A
4a- SiO2- cuarţ h D I A M A N T H E G D R D
6a- H2SO4- vitriol i A P A E R T Y T I F A R G
5e- H2CO3- sifon j P I R I T A A P R U B I N
k Z T A M O N I A C V U O Q
1j- FeS2- pirită
2k- NH4Cl- ţipirig
4g- PbS- galenă
1a- ZnS- blendă 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13
13a- CaCO3- marmură a B D C V N I S I P M
8c- CaCO3- calcar b L A L U M I N A A
8c- CaC2- carbid c E A A T C A L C A R
d N R R R A S M
3k- NH3- amoniac
e D G A T S I F O N R A U
1i- H2O- apa f A I M O Z O N B F R
6f- O3- ozon g R S G A L E N A M I A
10g- CH4- metan h D I A M A N T E R D
9j- Al2O3(roşu)- rubin i A P A T I F A R G
12d- Al2O3(albastru)- safir j P I R I T A A R U B I N
3g- A2O3(verde)- smarald k T A M O N I A C
1h- C- diamant
13i- C- grafit
7a- SiO2- nisip
6. Considerând că următoarele cuvinte reprezintă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

„Chimia în bucătărie”, se cere să le găsiţi şi în a C O N S E R V A N T A E E S A V P


b S D E T E R G E N T P R A G T I R
tabelul alăturat: c B I C A R B O N A T A A E A R M O
d S T I C L E H N O F I S R Z N I T
e V J S A R U M A R A S A C I G S E
f T A K M A R G A R I N A W N L A I
g M A R M U R A Y O T E T U Q A R N
DETERGENT SARAMURA OŢET h R A C O R I T O A R E P N M C G E
APA CONSERVANT GAZ
SARE STICLE AER
MARMURA SACI PUNGI
BICARBONAT VASE SIFON
RACORITOARE VAR GRASIMI
MARGARINA PROTEINE LAC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

a C O N S E R V A N T A E E S A V P
b D E T E R G E N T P R A G I R
c B I C A R B O N A T A A E A M O
d S T I C L E N O F I S R Z I T
e V A R U M A R A S A C I G S E

Rezolvare: f A M A R G A R I N A N L A I
g M A R M U R A O T E T U A R N
h R A C O R I T O A R E P C G E

DETERGENT-b2 SARAMURA-e11 OTET-g9


APA-c11 CONSERVANT-a1 GAZ-b14
SARE-d12 STICLE-d1 AER-b13
MARMURA-g1 SACI-e11 PUNGI-h12
BICARBONAT-c1 VASE-a16 SIFON-d12
RACORITOARE-h1 VAR-e1 GRASIMI-h16
MARGARINA-f4 PROTEINE-a17 LAC-f15
7. Se dă rebusul următor, scrieţi definiţiile pentru fiecare cuvânt, ştiind că acestea reprezintă

sursele din care omul poate asimila FIER:

1
S
P
A
N
# A
2 F I C A T
3 N U C I
4 P E S T E
5 F R U C T E
6 O U A
7 L E G U M E
8. Determinaţi ce simbol este plasat intenţionat ca intrus în fiecare cerc :

Na Fe C O Ne He Cu
Ca N Ar O Fe Hg
Cu Si S Ca Xe Ni Zn

Rezolvare:

Na Fe C O Ne He Cu
Ca N Ar O Fe Hg
Cu Si S Ca Xe Ni Zn
9. Aranjaţi denumirile elementelor cu simbolurile de
mai jos, astfel încât să obţineţi în zonele marcate
cuvântul definit:

Ba, Ce, Cs, Ga, He, In, Li, Na, Os, Ra, Re, Tm, Tl.

Soluţia din cămară;

Rezolvare:

Soluţia din cămară -Saramură

Ba-BARIU
Ce-CERIU
Cs-CESIU
Ga-GALIU
He-HELIU
In-INDIU C G B R O T C T
Li-LITIU
Na-SODIU E A A A S U E A
Os-OSMIU S L R D M L R L
Ra-RADIU
Re-RENIU I I I I I I I I
Tm-TULIU
Tl-TALIU U U U U U U U U
Jocul la
Chimie

Ȋnvăţare Rezolvare

Prietenie Relaxare Satisfacţie


Bibliografie

1.Fraunhoffer Angi, Ȋnvăţ Chimia cum îmi place, Ed.Eurobit,Timisoara,2010.


2.R. Allen, Mensa-Provocarea minţii. Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2008.
3.Neniţescu C. D., Chimie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1985.
4.Chiriac, A., Isac, Delia, Isacu, Mia, Gaşpar, Rodica, Raduly, Edith.
Istoria Ştiinţelor-Opţiune în Învăţământ. Editura Mirton, Timişoara. 2001.
5.Berinde Zoiţa, Metodă şi algoritmizare în chimie.Formule chimice., Editura Cub Press 22, 1999.
6.Roşca I.,Ifrim S., Chimie generală, Ed.Tehnică, Bucureşti, 1989.
7.Gheorghiu C., Chimie-manual pentru clasa a VII-a, Ed.ALL,2001.
8.Gheorghiu C., Chimie-manual pentru clasa a VIII-a, Ed.ALL,2000.
9.Stănescu S., Constantinescu R.,Chimie-manual pentru clasa a VII-a, Ed.Sigma 1999.
10.Stănescu S., Constantinescu R.,Chimie-manual pentru clasa a VIII-a, Ed.Sigma 2000.
11.Fătu S., Stroe F.,Stroe C., Chimie-manual pentru clasa a VII-a, Ed.Corint
12. Fătu S., Stroe F.,Stroe C., Chimie-manual pentru clasa a VIII-a, Ed.Corint
13. http://wapedia.mobi/ro/Lista_elementelor_chimice_dup%C4%83_nume