Sunteți pe pagina 1din 1

Instrucţiuni generale privind pregătirea și tehnoredactarea

referatelor
În principiu, referatul va fi redactat după modelul pentru lucrările de disertație
(Partea I – Considerații generale – modelul de pe site-ul universității).
Fiecare referat are cel puțin 4 părți: cuprins, introducere, parte descriptivă și
bibliografie. Bibliografia trebuie să fie cât mai cuprinzătoare și actuală (minimum 20
titluri, scrise corect, exact așa cum este recomandat pe site). În cuprinsul referatului se
va face obligatoriu referire la baza legală europeană și/sau națională care reglementează
domeniul de studiu.
Aceasta presupune ca fiecare referat să includă obligatoriu la bibliografie și cel
puțin 3 acte normative din domeniu (acte normative europene – regulamente, directive,
decizii, recomandări etc. sau acte normative interne – ordine, legi, hotărâri de guvern,
ordonanțe, ordonanțe de urgență etc.).
Modelul pentru citarea bibliografiei în text este cel din manualul de CPAOA
(manualul verde). Orice formă de plagiat va fi sancționată la evaluare !!!
♣♣♣
√ Dimensiunile referatului: minimum 20 pagini – maximum 25 pagini;
√ Dimensiunile paginii (Page Setup): A4.
√ Marginile paginii: Sus (Top) 1,5; Stânga (Left) 2; Jos (Bottom) 1; Dreapta
(Right) 2 (dimensiuni puțin diferite față de cele de pe site).
√ Font: Times New Roman, mărime (size) 12.
√ Distanţa dintre rânduri (Line Spacing) 1,5.
√ Scrierea se face obligatoriu cu diacritice (ş, ţ, ă, î, â).
√ În antetul fiecărei pagini (Header) vor figura, în ordine numele, prenumele,
specializarea și disciplina (exemplu, Ionescu Andrei, SAPC, Biosecuritatea alimentară și
sistemul european de alertă).
√ Fiecare pagină va fi numerotată obligatoriu: numerotarea se face în partea de
jos a paginii, pe centru.
√ Tip de scriere: Justify, cu introducerea de alineate (stânga) la începutul de frază.
√ Predarea referatului se face pe format de hârtie (format clasic) şi în format
electronic (prin e-mail)(format Word)(în ziua examenului scris).