Sunteți pe pagina 1din 55

A BCD

E F GH
I J KL
MNO P
QRS Ş
T ŢUV
WZ X Y
Î
FGHI Î
 J KLM
NO PQR
S Ş TŢ U
VWZXY
AB CDE
M
A MU MI
NA NU NI
A
M AN AU
NA UN IN
M
IU AI E
NE EA EN
IE RA RE
RI AR ER
RU UR CA
AC CU IC
OA OM OU
O
ON OI R
M NO R
O O
LA LU LI
LE LO AL
UL EL CĂ
NĂ MĂ PĂ
RĂ LĂ SĂ
VĂ TĂ DĂ
ȚĂ ZĂ SA
SU SI SE
SO US AS
IS OS VA
VU VI VE
VO ŞA ŞI
ŢO ŞE TA
TU TI TE
TO AT PA
PU PI PE
PO DA DU
D
DI DE O
UD ÎM ÎN
H
HA AH U
HI HO HE
OH EH BU
BA AB BI
BE ŢA ŞE
ŢU ŞO ŢI
GA GU GO
FA FU FI
FE FO JA
JE JI JU
JĂ ZA ZI
ZU ZO ZE
MA M MI
U
NA NU NI
AM AN AU
NA UN IN
M
IU AI E
NE EA EN
IE RA RE
RI AR ER
RU UR CA
AC CU IC
OA O OU
M
ON OI OR
MO NO RO
LA LU LI
LE LO AL
UL EL CĂ
M
NĂ Ă PĂ
RĂ LĂ SĂ
VĂ TĂ DĂ
ȚĂ ZĂ SA
SU SI SE
SO US AS
IS OS VA
VU VI VE
VO ȘA ȘI
ȘO ȘE TA
TU TI TE
TO AT PA
PU PI PE
PO DA DU
DI DE DO
UD ÎM ÎN
HA AH HU
HI HO HE
OH EH BU
BA AB BI
BE ȚA ȚE
ȚU ȚO ȚI
GA GU G
O
FA FU FI
FE FO JA
JE JI JU
ZE ZA ZI
CUC ZO
RAC MAC
NOR NOI
RAR RAR
SUS JOS
SAC LAC
NOU ION
COR CUL
MIC LUI
MEL MAL
RĂMCUM
LIN CER
CUL MAR
SUL COS
SOM LAR
ROS USR
SEI NOI
VOI VOI
RIM CRĂ
IAR CĂM
COS CEI
MEU MEA
MĂN COS
SAN TIV
NUC SUS
MEN NOI
RON CRĂ
COR IAR
JOI TĂL
NAR CEA
CAL CAR
LUL CAR
MAI TEL
MĂR
NOI
CEI
CEL
MIN
RUL

S-ar putea să vă placă și