Sunteți pe pagina 1din 1

Aprobat: Administrator Verificat: Conducator echipa SA Elaborat: Echipa de Siguranta Alimentului

Determinarea punctelor critice de control –Branza proaspata de vaci


Q1: Q2: Q3: Q4:
Există măsuri Este etapa respectivă Există posibilitatea ca în Există o etapă ulterioară
preventive pentru destinată să elimine această etapă să intervină care poate elimina sau
prevenirea riscului pericolul sau să o contaminare excesivă (o reduce probabilitatea de
PCC
Categoria de apariţie a reducă riscul de creştere în nivelul admis apariţie a pericolului
Etapa de Pericol pericolelor apariţie a pericolului sau peste limita nivelului identificat pînă la un
sau
PC?
identificate? pînă la un nivel admis) datorată nivel acceptabil?
acceptabil? pericolelor identificate?
NU – nu este PCC NU – Q3 NU – nu este PCC NU – este PCC 
DA – Q2 DA – este PCC  DA – Q4 DA – nu este PCC
COLECTAREA LAPTELUI SI Biologic DA NU NU -
DEPOZITAREA LA CENTRUL PC
DE COLECTARE Chimic DA NU DA DA
RECEPŢIA CALITATIVĂ A Biologic DA DA - -
LAPTELUI Chimic DA DA - -
PCC1
RECEPTIA MATERIILOR
AUXILIARE
Biologic DA NU NU PC
PASTEURIZAREA Bilologic DA DA - - PCC2
AMBALAREA Bilogic DA NU NU - PC
DEPOZITARE PRODUS FINIT Bilogic DA NU NU - PC
LIVRARE Bilogic DA NU NU - PC

Cod 762 Ex. Rev.0 Determinarea punctelor critice de control Branza proaspata de vaci Pagina 1 din 1