Sunteți pe pagina 1din 5

Analiza si evaluarea pericolelor – Sunca presata

Etapele procesului Pericole potentiale Evaluare pericol Masuri de control/


tehnologic prevenire
G(1) P(2) CR(3)
GMP;
Asumarea raspunderii
propietarului animalelor
Biologice Microorganisme mare mica 3 asupra calitatii carnii furnizat
Receptia calitativa si patogene prin declaratia pe propria
cantitativa a carnii raspundere;
Instruire personal.

Chimice Micotoxine Buletin de analiza;


Antibiotice Instruire personal;
Hormoni mare mica 3 Certificat sanitar-veterinar.
Resturi de
pesticide
Fizice Corpuri straine. GMP;
Fire de par. mediu mic 2 Instruire personal.
Insecte.
Verificarea documentelor
Receptia calitativa si Biologice Contaminarea cu medie mica 2 insotitoare;Declarate de
cantitativa a bacterii patogene conformitate;
materiilor auxiliare( Fisa tehnica a produsului.
ingrediente): Fisa tehnica a produsului;
Apa, sare, zahar, Chimice Pesticide, medie mica 2 Respingerea ingredientelor
erisorbat. detergenti necorespunzatoare sau care nu
sunt insotite de documente care
sa ateste conformitatea lor

Fizice - - - - -
Biologice
Chimice Injectare cu mare mica 3 -Respectarea măsurilor GMP
Injectare -Instruirea personalului privind
polifosfati
respectarea măsurilor GMP

Fizice

Biologice Microorganisme mica mica 1 GMP;


patogene Monitorizare parametri de
Masare I mediu;
Instruire personal.
Chimice
- - - - -

Fizice Obiecte persnal mica mica 1 GMP;Instruire personal


Etapele procesului Pericole potentiale Evaluare pericol Masuri de
tehnologic G(1) P(2) CR(3) control/prevenire

Chimice Reziduri detergenti Mica mica 1 GHP;


Teste alcalinitate;
Instruire personal.
Maturare Biologice Microorganisme patogene Mica Mica 1 GMP;
de la personal Respectare parametric proces.
Fizice Insecte, obiecte personale Mica mica 1 GMP;
Control daunatori;
Biologice Microorganisme patogene Mica mica 1 GMP;
de la personal Monitorizare parametri de
mediu;
Instruire personal.
Masare II Chimice
- - - - -

Fizice Obiecte personale Mica mica 1 GMP;


Instruire personal

Biologic Contaminare cu mica mica 1 Menținerea stării de igienă


e microorganisme provenite corespunzătoare a spațiilor de
de la ambalaje ambalare.
Efectuarea controlului calitativ
la recepția ambalajelor și
materialelor de ambalat.
Chimice Contaminarea cu substanțe mica mica 1 Efectuarea unui control
chimice străine de la calitativ riguros la recepția
ambalaje ambalajelor și a materialelor
de ambalare.
Asezare in forme Fizice Contaminarea cu impurități Verficarea integrității și stării
provenite de la ustensile, fizice a ustensilelor de
utilaje folosite pentru lucru/utilajelor folosite pentru
ambalare, din mediul de ambalare.
lucru, de la personal etc. mica mica 1 Revizia periodică a utilajelor
folosite pentru ambalare
.Asigurarea stării de igienă
corepsunzătoare în spațiile în
care este efectuată activitatea
de ambalare.
Instruirea personalului
Biologice Contaminare cu impurități mare mica 3 Verificarea stării fizice a incintei
provenite din incinta celulei celulei înainte de utilizare
Chimice - - - - -
Pasteurizare
Fizice - - - - -

Etapele procesului Pericole potentiale Evaluare pericol Masuri de control/prevenire


tehnologic (1)
G
P(2) CR(3)
Chimice
Presarea Biologice

Fizice

Biologice Contaminarea mare mica 3 GHP;


cu GMP;
microorganisme Instruire personal;
Racire Respectare parametri process.
Chimice Agent de răcire mica mica 1 GMP;
Mentenanţă echipament;
Instruire personal.
Fizice Insecte. mica mica 1 GHP;
Praf GMP;
Control dăunători;
Asigurarea unei ventilații
corespunzătoare.
Biologice Contaminare de mica mica 1 Respectarea măsurilor GMP şi
la personal. instruirea personalului privind
Scoatere din forme respectarea măsurilor GMP

Chimice - - - - -

Fizice - - - - -

Biologice Contaminare cu mare mica 3 Respectarea măsurilor GMP şi instruirea


germeni personalului privind respectarea
patogeni de la măsurilor GMP (referitoare la normele
Ambalare personal de igiena personala, igiena utilajelor si
igiena spatiului de lucru)

Chimice - - -
-

Fizice - - -
Fizice Solicitări mica mica 1 Instruirea personalului;
mecanice Mentenanța utilajelor de etichetare.

Etichetare Chimice - - - - -

Biologice - - - - -

Etapa Riscuri potentiale Evaluare pericol Masuri de prevenire/control


procesului
tehnologic G(1) P(2) CR(3)

Biologice Dezvoltarea mare mica 3 Respectarea măsurilor GMP şi


bacteriilor lactobacile instruirea personalului privind
datorită nerespectării respectarea măsurilor GMP;
parametrilor de Respectarea regimului de depozitare
depozitare (temperatură) ;
Monitorizarea parametrilor de
Depozitare temperatură din depozit şi instruirea
personalului cu privire la respectarea
lor ;
Monitorizare-verificare prin citire
vizuală, si monitorizare cu ajutorul
termogramei a parametrilor de
depozitare ;
Respectarea principiului FIFO.

Chimice - - - - -

Fizice - - - - -

S-ar putea să vă placă și