Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de intervenție asupra dezvoltării

1. Numele şi prenumele: I. A.
2. Vârsta: 11 ani şi 10 luni

3. Structura şi componenţa familiei


a) tipul familiei:
□ normală
■ părinţi divorţaţi
□ un părinte decedat
□ părinţi vitregi
b) situaţia părinţilor:
Parinţi Vârsta Ocupaţia c) Atmosfera şi climatul afectiv:
Mama 53ani Casnică □ raporturi armonioase, de înţelegere între ei;
Tata 54 ani Casnic □ raporturi punctate de mici conflicte trecătoare;
■ dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente;
■ familia destrămată sau pe cale de destrămare.
d) Fraţi (surori) mai mici sau mai mari:

Fraţi mai mici Fraţi mai mari Fraţi gemeni


Nr. Iniţiale Gen Vârsta Nr. Iniţiale Gen Vârsta Ocupaţia Nr. Iniţiale Gen Vârsta Ocupaţia
crt (masculin/ crt (masculin/ crt (masculin/
feminin) feminin) feminin)
1 6 I. D. feminin 28 ani învăţătoare 11
2 7 I.S. feminin 21 ani educatoare 12
3 8 13
4 9 14
5 10 15

3. Condiţiile materiale şi de locuit ale familiei:


Familia are condiţii bune de locuit, eleva locuieşte într-o casă cu 3 camere şi o bucătărie. Locuinţa este curată având toate cele necesare pentru un trai
decent. Veniturile familiei provin din munca periodică a părinţilor la munci agricole şi alocaţia minorei.
Analiza diagnostică Intervenţie educaţională
Domeniile dezvoltării Particularităţi Decalaje de Descrierea Obiective vizând Metode şi Conţinuturi
de dezvoltare dezvoltare decalajului dezvoltarea mijloace
+/-
Dezvoltare psihomotorie -Eleva este Prinderea La ora de - Să realizeze la - exerciţiul sportiv; Prinderea şi
dezvoltată mingii educaţie fizică fiecare oră de - explicaţia; aruncarea mingii
normal în profesorul a sport 15 prinderi - analiza;
conformitate cu observat un şi aruncări cu - minge de
vârsta sa decalaj în ceea minge. handbal, oină,
cronologică: ce priveşte volei.
greutate şi dezvoltarea
înălţime abilităţii de
normale. prindere de la o
distanţă
semnificativă.
Dezvoltare cognitivă -Eleva este
Senzorial dezvoltată din - Spiritul de Peisaje, texte
- percepţia punct de vedere -spiritul de observaţie este -Să-şi dezvolte -exerciţiul; literare etc.
- reprezentare senzorial, observaţie slab slab dezvoltat, spiritul de -problematizarea;
Gândire observăm o dezvoltat în unele situaţii observaţie prin -conversaţia;
Memorie dezvoltare a eleva nu observă exerciţii specifice -diferite imagini,
Imaginaţie sensibilităţii unele detalii din contexte.
Limbaj tactile, auditive cadrul unei
şi vizuale. imagini, situaţii,
obiect etc.
-Procesele
cognitive -Eleva prezintă
superioare sunt -Reactualizarea mici lacune în
dezvoltate cunoştinţelor la asimilarea unor
corespunzător, disciplinele cunoştinţe -să elimine -exerciţiul Părţile de
dar uneori unele română şi elementare ce lacunele existente -problematizarea vorbire şi de
achiziţii nu sunt engleză au fost predate -explicaţia propoziţii.
redate în mod anterior. -manuale şcolare
corespunzător Decalajul s-a din anii anteriori Analiza unor
deoarece acasă produs datorită părţi de vorbire
eleva nu acordă faptului că eleva şi de propoziţii
timp suficient nu a acordat
pentru a asimila timp suficient
cunoştinţe. învăţării

-Imaginaţia este
dezvoltată,
predomină mai
mult cea
reproductivă ,
iar limbajul nu
prezintă carenţe
în formare.
Dezvoltare psihosocială şi a
personalităţii
Tip temperamental -Tipul
Aptitudini generale temperamental
- inteligenţa este sangvinic -program pentru
- creativitate pregătirea lecţiilor Conţinuturi ale
- spirit de observaţie -Eleva este Se implică în -să-şi pregătească -exerciţiul disciplinelor
Aptitudini specifice creativă mai ales activităţile în mod -explicaţia şcolare
Caracter în domeniul şcolare, dar nu corespunzător
- atitudini faţă de sine manual acordă timp lecţiile
- atitudini faţă de ceilalţi (vestimentaţie) suficient
- atitudini faţă de activitate învăţatului -exerciţii pentru
- atitudini faţă de natură -Atitudinea faţă acasă. Uneori dezvoltarea
Afectivitate de sine şi faţă de vine cu lecţiile motivaţiei Teste
Motivaţie ceilalţi este neînvăţate fapt -să-şi dezvolte psihologice
Voinţa dezvoltată ce determină motivaţia
Atenție corespunzător, apariţia unor extrinsecă
Deprinderi eleva având lacune în -exerciţii pentru
relaţii învăţare. concentrarea
armonioase cu atenţiei
cei din jur şi cu
membrii
familiei -Concentrarea
(conflictele apar asupra - Predomină -să-şi dezvolte
doar între părinţi sarcinilor motivaţia atenţia
din diverse şcolare şi extrinsecă, dar distributivă şi
motive nu între realizarea lor în este prezentă şi timpul de
părinţi şi copii). mod cea intrinsecă focalizare a
corespunzător mai ales în atenţiei
-Este implicată cadrul
în activităţi de disciplinelor
voluntariat ce au care sunt
ca scop favorite.
protejarea
naturii (Patrula -Predomină
Eco). motivaţia
-Se implică în extrinsecă
activităţile -Atenţia este
şcolare, dar nu dezvoltată
acordă timp conform vârstei
suficient -Atenţia cronologice,
învăţatului distributivă şi timpul de
acasă. focalizarea concetrare este
-Din punct de atenţiei pe o diminuat uneori,
vedere afectiv perioadă precum şi
nu prezintă îndelungată distributivitatea.
carenţe, doar
separarea
părinţilor a
destabilizat-o
emoţional
devenind mai
sensibilă.
- Predomină
motivaţia
extrinsecă, dar
este prezentă şi
cea intrinsecă
mai ales în
cadrul
disciplinelor
care sunt
favorite.
-Voinţa este
prezentă, eleva
se mobilizează
foarte uşor
pentru a-şi
realiza sarcinile
şcolare.
-Atenţia este
dezvoltată
conform vârstei
cronologice,
timpul de
concetrare este
diminuat uneori,
precum şi
distributivitatea.