Sunteți pe pagina 1din 3

Procesul de cumpărare a pachetului turistic

De obicei procesul de cumpărare a pachetului turistic parcurge anumite etape distincte:

1. Clientul telefonează la oficiul agenției sau ia legătura prin intermediul web chat-ului, la această etapă clientul ne
comunică toate detaliile necesare pentru crearea ofertei (destinația, perioada, numărul de persoane, vârsta
copiilor, tipul de cameră, tipul de alimentație, tipul de transport, prețul orientativ etc.).
2. Managerul de vânzări verifică prețurile și creează oferta, pe care o expediază pe email clientului.
3. Clientul vine la sediul agenției pentru a confirma una din ofertele trimise, acesta semnează un contract turistic în
care sunt specificate toate serviciile incluse în pachetul turistic.

La această etapă clientul trebuie să posede un act de identitate personală ( buletin sau pașaport căruia i se face o
copie) și să cunoască cu precizie numele, prenumele și data de naștere a persoanelor ce îl însoțesc (în cazul în care
clientul nu are pașapoartele lor). Contractul este emis în 2 exemplare cu semnătura ambelor părți și ștampila
SRL,,MCOM PARTNER” (un exemplar rămâne la agenție, iar celălalt este oferit clientului). Persoana fizică în
numele căreia a fost întocmit contractul tebuie să achite un avans în sumă de 30 de % din valoarea contractului,
pentru această plată, clientul primește o chitanță ștampilată, completată manual, care este anexată la contract
împreună cu cartea de vizită.

4. Managerul de vânzări face rezervarea pachetului turistic în sistemul de rezervări online al turoperatorului,
indicând toate datele necesare (Seria pașaportului și IDNP pot fi indicate mai târziu). Confirmarea rezervării
poate veni în decursul a 24-72 ore.
5. În cazul în care răspunsul din partea hotelului este negativ, fie i se propune o altă ofertă clientului, fie i se
returnează avansul de 30% în baza chitanței, iar procesul de formare a pachetului turistic se finalizează.

În cazul în care răspunsul este afirmativ din partea hotelului, clientul trebuie să achite 50% din sumă, în valuta
națională (adică în MDL) la cursul comercial din ziua achitării. În schimb clientul primește un bon de casă, iar o
copie a bonului rămâne la agenție. Acești bani fiind transferați pe contul turoperatorului.

6. Cu 3 săptămâni înainte de data plecării, clientul trebuie să achite cealaltă parte (50%) din valoarea contractului
turistic, pentru a se face transferul integral al sumei, numai în acest caz sunt emise de către turoperator
documentele de însoțire a clientului pe parcursul sejurlui. Plata se face în valuta națională, la cursul comercial
din ziua achitării. În schimb clientul primește al 2-lea bon de casă, iar o copie a bonului rămâne la agenție.
7. Cu 3-4 zile înainte de data plecării, clientul vine la sediul agenției ,,Family Travel” pentru a-și lua documentele
necesare

 Voucherul turistic;
 Asigurarea medicală de călătorie;
 Viza de intrare,dacă e necesar;
 Biletul de transport;
 Biletul de transfer la hotel.

Voucher turistic - document de însoţire a turistului, excursionistului (grupului de turişti, de excursionişti), care
confirmă programul de şedere sau asistenţa ce ţine de excursii şi efectuarea plăţii pentru serviciile notificate în el, acesta
este emis în 3 exemplare (verde, galben, alb), 1 exeplar rămâne la agenție, unul îi revine clientul, iar unul unității de
cazare.Agenţii economici care practică activitate de turism în Republica Moldova vor utiliza în activitatea lor, ca
document de strictă evidenţă, formulare tipizate ale voucherelor turistice, tipărite conform modelului aprobat de Guvern.
Alte tipuri de vouchere sau documente, ce le-ar substitui, nu sînt valabile.

Asigurare de călătorie - contract încheiat, prin intermediul agenţilor economici din industria turismului, între
turişti şi companiile specializate de asigurări care prevede plata unor despăgubiri în cazul producerii de riscuri asigurate
(accidente rutiere, vătămarea sănătăţii etc.);

SRL ,,MCOM PARTNER” are contract încheiat cu compania internatională de asigurări ,,Transelit”, fiecare turist
beneficiind de o asigurare medicală în valoare de 10000 euro. Pentru a beneficia de acest serviciu turistul trebuie să
apeleze la numărul de telefon indicat pe actul de asigurare. Turistul este obligat să păstreze toate bonurile de casă în
original care confirmă achitarea tratamentului, raportul medical și rețeta cu ștampăila farmaciei și cecul de casă în care
sunt indicate costurile fiecărui preparat.

Viza de intrareeste un document eliberat de un stat unui individ, prin care acel stat îi permite individului accesul
pe teritoriul său și șederea pe o anumită perioadă, în anumite scopuri. Majoritatea statelor solicită cetățenilor străini
posesiunea unei vize pentru a intra pe teritoriul lor, deși există câteva programe de scutire a vizelor. De obicei, vizele
sunt aplicate pe pașaportul beneficiarului.

Începând cu 28 aprilie 2014 de cetățenii moldoveni pot călători fără vize spre 26 de țări din Spațiul Schengen (Austria,
Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda,
Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria), spre Bulgaria, Croația, Cipru și
România (țări care se aplică politica Schengen), precum și spre Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein și, de
asemenea, în Monaco, San Marino și Vatican, țări care nu au control de frontieră. Scutirea de vize se aplică doar
deținătorilor de pașapoarte biometrice.

Fac excepție Marea Britanie și Irlanda, pentru călătorii în aceste țări non-Schengen fiind necesară o viză, care poate fi
obținută la Centrul de solicitare a vizelor britanice (mun. Chișinău, str. Tighina 49/3, biroul 54).

Bilet de transport-materializează contractul de transport dintre transportator și pasager, oferă accesul la autocar
sau avion. Biletul este pe numele pasagerului și nu poate fi transferat către o parte terță.

Bilet de transfer-atestă dreptul pasagerului de a fi transportat de către compania gazdă la locul unității de cazare.
*Alte documente de însoțire a turistului pe parcursul călătoriei sunt:

Paşaport valabil minim 6 luni-act ce indică identitatea persoanei în cauză, iar fără el e imposibil să treci zona de
frontieră.
Cartea verde- este documentul care atestă dreptul de a trece frontiera cu automobilul propriu.