Sunteți pe pagina 1din 20

Clasa a X-a Algebra -1

Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

 Principiul Inductiei Matematice :

- Propozitia P n  este adevarata pentru orice numar natural n daca sunt verificate
urmatoarele doua conditii :
1). Propozitia P n  este adevarata pentru n  0 ;

2). Din presupunerea ca P n  este adevarata pentru n  k , ( k  N ) rezulta ca


este adevarata si pentru n  k  1 .

 Metoda Inductiei Matematice :

- Fie P n  o propozitie care depinde de un numar natural n  m , m fiind un numar


natural fixat ;
- Demonstratia prin metoda inductiei matematica a propozitiei P n  , consta din doua etape :

1). Etapa de verificare : se verifica mai intai ca P m  este adevarata .

2). Etapa de demonstratie : se presupune ca P k  este adevarata si se demonstreaza ca

Pk  1 este adevarata , k fiind un numar natural  m ( adica Pk   Pk  1 , k  m )


Daca ambele etape ale demonstratiei sunt verificate , atunci propozitia :
P n  este adevarata pentru orice numar natural n  m .

Inductie Matematica . Combinatorica


Clasa a X-a Algebra -2
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

Exercitiul nr. 1 :
Folosind metoda inductiei matematice , sa se demonstreze ca pt. orice numar natural n ,
sunt adevarate egalitatile :
nn  1 nn  12n  1
a). 1  2  3  .....  n  ; b). 12  22  32  ......  n2  ;
2 6
2
1 4n2n  12n  1
c). 12  32  52  .....  2n 12  n  4n ; d). 22  62  .....  4n  22  ;
3 3

 nn 1
2

e). 1  2  3  ......  n  
3 3 3 3
 ; f). 13  33  53  .....  2n 13  n2 2n2  1 ;
 2 
nn  1n  2 
g). 1  2  2  3  .....  nn  1  ;
3
nn  1n  2n  3
h). 1  2  3  2  3  4  .....  nn  1n  2  ;
4
i). 1 4  2  7  3 10  .....  n3n  1  n n 12 ;
nn  1
j). 12  22  32  42  .....  1 n2  nn 1 
n 1
.
2

Exercitiul nr. 2 :
Sa se demonstreze ca :
1 1 1 1 n
a).    .....   ;
1  4 4  7 7  10 3n  23n  1 3n  1
1 1 1 1 n
b).    .....   ;
1  5 5  9 9  13 4n  34n  1 4n  1
2 2 2
1  2  3  .....  n
2
nn  1
c).  ;
1 3 3  5 5  7 2n  12n  1 2n  1  2
1 2 n nn  1
d).   .....   .
1 3  5 3  5  7 2n  12n  12n  3 22n  12n  3

Exercitiul nr. 3 :
Sa se demonstreze ca :
7 7 7 7 1
a).    .....   1 ;
1  8 8  15 15  22 7n  67n  1 7n  1
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra -3
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

1 1 1 1 1 1
b).    .....    .
4  8 8  12 12  16 4n4n  4 16n  1 16

Exercitiul nr. 4 :
Sa se demonstreze ca :
a). daca n  5 , atunci 2n  n2 ; b). daca n  10 , atunci 2n  n3 .

Exercitiul nr. 5 :
Sa se demonstreze inegalitatile urmatoare:
1 1 1 13
a).   .....   , pentru n  2 ;
n 1 n  2 2n 24
1 1 1
b).   .....  1 , pentru orice numar natural n  1 ;
n 1 n  2 3n  1
1 3 2n  1 1
c).   .....   , pentru orice n  1 .
2 4 2n 2n  1

Exercitiul nr. 6 :
Sa se demonstreze ca pt. orice numar natural n avem :
a) n3  11n este divizibil cu 6 ; b). 7n  1 este divizibil cu 6 ;
c). 62n1  1 este divizibil cu 7 ; d). 10n  18n  28 este divizibil cu 27 ;
e). 9n1  8n  9 este divizibil cu 16 ; f). 72n  1 este divizibil cu 48 .

Exercitiul nr. 7 :
Sa se calculeze sumele urmatoare :
1). S  1  3  5  ...  2n  1 ; 2). S  2  4  6  ...  2n ;

3). S  12  32  52  ...  2n 1 4). S  22  42  62  ...  2n 


2 2
; ;

5). S  13  33  53  ...  2n 1 6). S  1  5  9  ...  4n  1 ;


3
.

7). S  2  5  8  ...  3n  1 ; 8). S  2  6  10  ...  4n  2 ;

9). S  12  52  92  ...  4n 1 10). S  22  52  82  ...  3n 1


2 2
; ;

11). S  22  62  10 2  ...  4n  2  12). S  13  53  93  ...  4n 1


2 3
; .

Inductie Matematica . Combinatorica


Clasa a X-a Algebra -4
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

Exercitiul nr. 8 : Sa se calculeze urmatoarele sume :

1). S  23  53  83  ...  3n 1


3
;

2). S  23  63  103  ...  4n  2 


3
;

3). S  1  2  2  3  ...  n  n  1 ;

4). S  1  3  2  4  ...  n  n  2 ;

5). S  1  4  2  5  ...  n  n  3 ;

6). S  1  1  2  1  2  3  ...  1  2  3  ...  n  ;

7). S  1  2  1  2  3  1  2  3  ...  n  1  2  ...  n  ;

8). S  212  322  432  ...  n 1n


2
;

9). S  12  n  22  n 1  ...  n2  1 ;

10). S  1  2  3  2  3  4  ...  n  n  1  n  2 ;

11). S  1  2  3  4  2  3  4  5  ...  n  n  1  n  2  n  3 ;

12). S  1  2  3  4  5  2  3  4  5  6  ...  n  n  1  n  2  n  3  n  4 .

Exercitiul nr. 9 :
Sa se calculeze urmatoarele sume :
1 1 1
1). S    ...  ;
1 2 2  3 n  n  1
1 1 1
2). S    ...  ;
1 3 3  5 2n  1  2n  1
1 1 1
3). S    ...  ;
1 4 4  7 3n  2  3n  1
1 1 1
4). S    ...  ;
1 2  3 2  3  4 n  n  1  n  2
1 1 1
5). S    ...  ;
1 3  5 3  5  7 2n  1  2n  1  2n  3
1 1 1
6). S    ...  ;
1 2  3  4 2  3  4  5 n  n  1  n  2  n  3
1 1 1
7). S    ...  .
1 2  3  4  5 2  3  4  5  6 n  n  1  n  2  n  3  n  4
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra -5
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

Exercitiul nr. 10 :
Sa se calculeze urmatoarele sume :
1  2  ...  n n
1).  ? ;
n2 2
k
2
 4k  1
n
2). n   2 ? ;
k 1 k  4k  3

1  2  ...  n
3). ? ;
1  2  ...  n
2 2 2

1
2
 22  ...  n2
4). 3 ? ;
1  2  ...  n
3 3

1  3  5  ...  2n  1 2n  1
5).  ? ;
n 1 2
1 2 n 1
6). 2
 2
 ...  2
? ;
n n n
1 1 1
7).   ...  ? .
1 5 5  9 4n  3  4n  1

Inductie Matematica . Combinatorica


Clasa a X-a Algebra -6
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

 Definitie Permutare :

- Fie A  a1 , a2 ,..... , an o multime , finita , cu n elemente ;

- Aceasta multime se poate ordona in mai multe moduri ;


- Se obtin , astfel , multimi ordonate diferite , care se deosebesc intre ele numai prin ordinea
elementelor ;
- Fiecare din multimile ordonate care se formeaza cu cele n elemente ale multimii A , se
numeste permutare a acestei multimi .
- Se mai spune ca este o permutare a elementelor sale sau , inca , o permutare de n elemente.
- Numarul permutarilor de n elemente se noteaza cu P n si se citeste “ permutari de n
elemente “ .

 Teorema :
- Oricare ar fi n  1 , numar natural , Pn  n! .

- Avem : n !  1  2  3  4  ......  n .

 Proprietati :
1). 0! 1 ;
2). n ! n  1!  n .

Inductie Matematica . Combinatorica


Clasa a X-a Algebra -7
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

 Definitie Aranjamente :

- Fie A  a1 , a2 ,..... , an o multime , finita , cu n elemente ;

- Fie 1  k  1 ;
- Se numeste aranjament de n elemente luate cate k orice combinatie alcatuita din k
elemente ale multimii A ;
- Se poate exprima sub forma :

n!
An 
k
, n, k  N , 1  k  n .
n-k !

 Proprietati :

1). A0n  1 ;

2). Ann  n !  Pn .

Inductie Matematica . Combinatorica


Clasa a X-a Algebra -8
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

 Definitie Combinari :

- Fie A  a1 , a2 ,..... , an o multime , finita , cu n elemente ;

- Fie 0  k  1 ;
- Se numesc combinari de n elemente luate cate k submultimile lui A avand fiecare cate
k elemente ;
- Se pot exprima sub forma :

n!
Cn 
k
, n, k  N , 0  k  n .
k ! n-k !

 Proprietati :

1). C 0n  1 ;

2). C nn  1 ;
k

3). C kAn ;
n
Pk
4). Formula combinarilor complementare :

Cn  Cn
k nk
, daca n, k  N , 0  k  n ;
k
5). O formula de recurenta pentru C n :

C n  C n1  C n1 , daca n, k  N , 0  k  n ;


k k k 1

6). Pentru orice numar natural n are loc egalitatea :

C n  C n  .....  C n  2
0 1 n n
;

7). Suma combinarilor de rang impar = suma combinarilor de grad par = :


n 1
C n  C n  C n  .....  C n  C n  C n  .....  2
1 3 5 0 2 4
.

Inductie Matematica . Combinatorica


Clasa a X-a Algebra -9
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

Exercitiul nr. 1 :
Sa se simplifice expresiile :

a).
100!
; b).
19!
; c).
40!
; d).
n  1! ; e).
n  2! ; f).
n  1! ; g).
n!
;
99! 17! 42! n! n! n  3! n  3!
h).
n  1! ; i).
1

1
.
n  1! n! n  2!

Exercitiul nr. 2 :
Sa se rezolve ecuatiile cu necunoscuta n :

a).
n  2!  30 ; b).
2n  2!  2n  1! ; c). n!1  n 12 ;
n! 20  n  1! n  1!

d).
n!

12n!
; e).
1

1

n
2
; f).
n  2!  72 .
n  4! n  2! n! n  1! n  2 ! n!

Exercitiul nr. 3 :
Sa se rezolve inecuatiile :

a).
n  1!  72 ; b).
n  2!  1000 .
n  3! n  1n  2

Exercitiul nr. 4 :
Sa se calculeze :
A10  A10
6 5
a). A35  ? ; b). A72  ? ; c). A83  ? ; d). ? ;
A9  A9
5 4

An  P n  k  ? An  A n An  k  An  k  ?
k 5 4 k 2 k 1
e). f). 3
? g). k
.
P n 1 An An  k

Exercitiul nr. 5 :
Sa se rezolve in N ecuatiile :
An  P n  4  42 An  An  89
4 7 5
a). A2n  56 ; b). ; c). A5n  18  A4n2 ; d). 5
;
Pn2 An

Inductie Matematica . Combinatorica


Clasa a X-a Algebra - 10
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

e). A6n  n  A4n  11 n  3  A3n ; f). Anp  n  p ; g).


An  An  100
10 8
; h).
n  2!  132 ;
A  n  k !
8 k
An n

Exercitiul nr. 6 :
Sa se rezolve ecuatia cu necunoscuta x :
a). Anx1  3  Anx  21 Anx1 .

Exercitiul nr. 7 :
Sa se resolve sistemele de ecuatii :
 8  Axy 3  Axy  2
a).  b). Axy11   y  1  Axy1  6 y  Axy11
 8   y  2   Ax  5  Ax
y 3 y 2

Exercitiul nr. 8 :

Sa se calculeze :
8
a). C10 ? 16  ?
b). C13 c). C kn 11  ?
0
d). C100  C100
99
? e). C kn 1k  ? 2
f). C10  C10
8
? .

Exercitiul nr. 9 :
Rezolvati urmatoarele ecuatii cu necunoscuta n  N :

a). C 2n  45 ; b). C1n  C 2n  6 ; c). C 3n  2  C 2n ; d). C nn 11  21 ;

e). C 3n  1 ; f) C 22 nn 14  4  A32 n ; g). C 2n2  C 2n3  C 2n4  19 ;


13 2
h). C1n 1  C 3n 3   C n2 ; i). C 5n  C 7n .
6

 Exercitiul nr. 10 :
Sa se afle n , daca :
5nn  3
a). C 4n  ; b). C 3n  C 4n  nn  2 ; c). C 44nn91  5  A34 n 7 .
6

 Exercitiul nr. 11 :

Sa se determine x  N astfel ca : a). C 4x x 2 x  C12 b). C 7x x10  378 .


2 2
9
;

Inductie Matematica . Combinatorica


Clasa a X-a Algebra - 11
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

Exercitiul nr. 12 :
Sa se rezolve inecuatiile in n :
a). C 3n  C 5n ; b). C nn 5  C nn 6 ; n 1
c). C10  C10
n
; n 1
d). C10  2  C10
n
.

Exercitiul nr. 13 :
Sa se rezolve sistemele de ecuatii :
 C 2x  153  Axy  9  Axy 1
a).  ; b).  ;
 Cx  Cx  2  Cx  3Cx
y y2 y y 1

 A2 y  8  A2 y
 3 x 1
3x
 Axy  7  Axy 1
c).  ; d).  .

 9  C
3x
2 y  8  C
3 x 1
2 y  6  C
y
x  5  C
y 1
x

Exercitiul nr. 14 :
Sa se deduca egalitatile :
a). C kn  C kn2  2  C kn 12  C kn 22 ;

b). C kn  C kn3  3  C kn13  3  C kn32  C kn 33 ;

c). C 99  C10
9
 C11
9
 ......  C 920  C10
21 .

Inductie Matematica . Combinatorica


Clasa a X-a Algebra - 12
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

Scopul acestui paragraf este de a prezenta formula pentru :

a  b  n
, unde a, b  C si n  N *

precum si proprietati pentru coeficientii termenilor din dezvoltarea acestui binom .

Are loc urmatoarea formula :

 Formula binomului lui NEWTON :

(a b)  C 0n an + C 1n an1 b1 + ….. + C mn a n m bm + ….. + C nn b n


n

unde : membrul drept al egalitatii se numeste dezvoltarea binomului la putere !

 Observatii de baza :
0 1 2 n
1). Coeficientii C n , C n , C n , … , C n din formula lui NEWTON se numesc coeficienti
binomiali si sunt in numar de n  1 , cu unul mai mult decat exponentul n al puterii ;

2). A se face distinctie intre un coeficient binomial al unui termen si coeficientul numeric al
acelui termen :
Exemplu : fie termenul T 2  C14 2 x 
1
- acesta are : - coeficientul binomial C 4 ;
- coeficientul numeric al lui C14 2 .
3). In dezvoltarea (a  b) , dupa formula lui NEWTON , sunt n  1 termeni ( nr.
n

termenilor fiind egal cu numarul coeficientilor binomiali C n , C1n , C 2n , ….. , C nn ) .


0

4). In formula lui NEWTON exponentii puterilor lui a descresc de la n la 0 , iar


exponentii puterilor lui b cresc de la 0 la n .
Suma exponentilor puterilor lui a si b in orice termen al dezvoltarii este egala cu n ,
adica este egala cu exponentul puterii binomului .

5). Coeficientii binomiali din dezvoltare egal departati de termenii extremi ai dezvoltarii sunt
egali intre ei , deoarece C mn  C nn  m ( fiind combinari complementare ) .

6). Daca exponentul puterii este un numar par ( adica n  2k ) , atunci coeficientul
binomial al termenului din mijloc al dezvoltarii ( adica C kn ) este cel mai mare .

Inductie Matematica . Combinatorica


Clasa a X-a Algebra - 13
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

Daca n este impar ( adica n  2k  1 ) , atunci coeficientii binomiali ai celor doi termeni
de la mijloc sunt egali intre ei ( adica C kn  C kn1 ) si sunt cei mai mari .

7). Un rol important in rezolvarea problemelor legate de binomul lui Newton il joaca
termenul general de rang k  1 , adica al ( k  1 ) - lea termen din egalitate , se numeste termenul
de rang k  1 si se noteaza cu T k 1 avand urmatoarea formula :
nk
T k 1  C n a b
k k
, 0k n .

8). Formula de recurenta : intre doi termeni consecutivi T k 1 , T k  2 din dezvoltarea


binomului are loc relatia
nk b
T k 2   T k 1
k 1 a

Inductie Matematica . Combinatorica


Clasa a X-a Algebra - 14
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

Exercitiul nr. 1 :
Sa se dezvolte :
4

a). x  2   ?
2 5
; b).  x y  ? ; 
7 
c).  x 
1 
 ? ; d). 1 2   ?
8
;
 3 x
e). 3x 1  ? ; x  sin x  ? .
4 5
f).

Exercitiul nr. 2 :
Sa se determine :
11
 1
a). termenul al optulea al dezvoltarii :  x2   ;
 x
b). termenul al cincilea al dezvoltarii :
7
2a  ab ;  
14
1 
c). termenul al zecelea al dezvoltarii :   3 x  ;
x 
d). termenul al cincilea al dezvoltarii : x 3 x
10
;  
e). termenul al treilea al dezvoltarii : 1 a  ; 12

termenul din mijloc al dezvoltarii :  x  y  ;


6
f).
cei doi termini din mijloc ai dezvoltarii :  a  b 
9
g). 3 ;

h). termenul din mijloc al dezvoltarii : 4x 1 8


;
9
 1
i). termenii din mijloc ai dezvoltarii :  4 x3  3  ;
 x 
j). termenul din mijloc al dezvoltarii : x  y 
3 2 10
.

Exercitiul nr. 3 :
Sa se determine :

a). termenul din dezvoltarea  x 1 


14
care il contine pe x6 ;
20
 1
b). termenul din dezvoltarea  x 2   care il contine pe x16 ;
 x
c). termenul din dezvoltarea  xy  9
care il contine pe x3 ;
13
 a 3 
d). termenul din dezvoltarea   3  care il contine pe a4 ;
 3 a
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 15
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

21
 1 
e). termenul in care nu apare x din dezvoltarea  5 x   ;
 x
f). termenul din dezvoltarea 
3
x 5 x
2 8

12 22
care il contine pe x 3 ;
22
3 a b  1
g). termenul din dezvoltarea   4  care il contine pe 2
;
 b a a
10
 x3 1 
h). termenul din dezvoltarea   care il contine pe x ;
 x 7 2
 x 
15
 1 
i). termenul liber din dezvoltarea  3 x   .
 x

Exercitiul nr. 4 :
Sa se determine rangul termenului din dezvoltarea :
21
 x y 
3   , in care x si y au puteri egale .
 y 3
x 
 

Exercitiul nr. 5 :

Sa se determine n , daca in dezvoltarea 1 x  coeficientii lui x5 si x12 sunt egali .


n

Exercitiul nr. 6 :
n
 1 
Sa se determine n  N *
minim astfel incat in dezvoltarea  x 2   sa existe termeni care
 x
nu depind de x .

Exercitiul nr. 7 :
n
1 
In dezvoltarea   x raportul dintre coeficientii binomiali ai celui de-al patrulea si
x 
5
celui de-al saselea termen este egal cu . Are dezvoltarea termen liber ?
18

Exercitiul nr. 8 :
n
 
 
1
Fie dezvoltarea  x 1lg x 12 x  . Stiind ca suma coeficientilor binomiali de rang impar este
 
32 si ca al patrulea termen al dezvoltarii este 200 , sa se afle numarul real x .
Inductie Matematica . Combinatorica
Clasa a X-a Algebra - 16
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

Exercitiul nr. 9 :
n
 2 1
Se considera dezvoltarea x   .
 x
a). Sa se determine n  N* stiind ca suma primilor trei coeficienti ai dezvoltarii este 46 .
b). Pentru n determinat la punctul a). aflati al treilea termen .

Exercitiul nr. 10 :
Sa se gaseasca suma coeficientilor dezvoltarii : 7 x2  6 y  3 9

Exercitiul nr. 11 :
Cati termeni rationali contine dezvoltarea :  2 4 3 
100
.

Exercitiul nr. 12 :
Sa se gaseasca termenii rationali ai dezvoltarii :

a).  34 5 
200
; b). 
3
7 5 2  50
.

Exercitiul nr. 13 :
Sa se gaseasca rangul celui mai mare termen din dezvoltarea :
100 200 100
 2 1 1 3 1 1
a).    ; b).    ; c).    .
 3 3 4 4 2 2

Exercitiul nr. 14 :
n
 3 
Se considera dezvoltarea :  9 x   , x  R , x  0 , n N , n  3 .

 3 x 
a). Sa se determine n  N * , a.i. coeficientul binomial al termenului al treilea sa fie 105 .

b). Pt. n  15 , verificati daca exista un termen al dezvoltarii care contine pe x 5 .


Justificati raspunsul .

Inductie Matematica . Combinatorica


Clasa a X-a Algebra - 17
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

Exercitiul nr. 15 :
n

Se considera dezvoltarea :  5 x 2  x 3 
3 1
, x R , x  0 , n  N* .
 
a). Sa se determine n  N * , a.i. coeficientul binomial al termenului al treilea sa fie 55 .
b). Pt. n  11 , verificati daca exista un termen al dezvoltarii care nu contine pe x .
Justificati raspunsul .

Exercitiul nr. 16 :
Coeficientul al 3-lea de la sfarsitul dezvoltarii binomului 3 1
a  3
a 
n
este egal cu 45 . Sa se
afle termenul acestei dezvoltari care contine pe a 2 .

Exercitiul nr. 17 :
m
 1 
In dezvoltarea  a 3 a   , sa se afle termenul care contine pe a , stiind ca diferenta
6

 a
dintre coeficientii termenilor al treilea si al doilea este 35 .

Exercitiul nr. 18 :
Se considera dezvoltarea 
13
a a a  n
, a  R , a  0 , n  N* .

a). Sa se determine n a.i. raportul dintre coeficientul binomial al termenului al patrulea si al


treilea sa fie 4 .
b). Pt. n  14 , verificati daca exista un termen care nu contine pe a .

Exercitiul nr. 19 :
n
 1
Se considera dezvoltarea :  x x  4  , x  R , x  0 , n  N * , n  2 .
 x 
a). Sa se determine n a.i. : C n  C1n  44 .
2

b). Pt. n  11 , verificati daca exista un termen al dezvoltarii care nu contine pe x .


Justificati raspunsul .

Exercitiul nr. 20 :
n
 1 
In dezvoltarea binomului  x  
 3 2  , x  0 , raportul dintre coeficientul termenului al
 x 
1
cincilea si coeficientul termenului al treilea este 3,5 . Sa se afle termenul binomului care contine pe .
x

Inductie Matematica . Combinatorica


Clasa a X-a Algebra - 18
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

Exercitiul nr. 21 :
n
 1
Se considera dezvoltarea :  x2   , n  N * , x  0 .
 x
a). Sa se determine n  N a.i. suma coeficientilor primilor trei termeni ai dezvoltarii sa fie 97
*

b). Pt. n  8 , verificati daca exista un termen care contine pe x 4 . Justificati raspunsul .

Exercitiul nr. 22 :
n
 1 
Se considera dezvoltarea :  y  , y  R , y  0 , n  N* .
 
 24 y 
a). Sa se determine n pntru care coeficientii termenilor 1 , 2 , respectiv 3 ai dezvoltarii
formeaza o progresie aritmetica .
b). Pentru n  8 , sa se gaseasca termenii dezvoltarii a.i. puterea lui y sa fie un numar
natural .

Exercitiul nr. 23 :
n
 2x 16 32 
Se considera dezvoltarea :   , n  N* , x R .
 16  x 
 8 2 
0 1 1
a). Determinati n a.i. C n ; C1n ; C 2n sa fie termeni succesivi ai unei progresii aritmetice .
2 4
b). Pt. n  8 , verificati daca exista valori ale lui x a.i. diferenta dintre termenii al saselea si
al patrulea ai dezvoltarii sa fie 56 .

Exercitiul nr. 24 :
Pentru ce valoare a lui m , coeficientii al 2-lea , al 3-lea si al 4-lea ai dezvoltarii binomului
1 a m formeaza o progresie aritmetica ?
Exercitiul nr. 25 :
Sa se gaseasca rangurile a trei termeni consecutivi ai dezvoltarii binomului a b 23
ai caror
coeficienti formeaza o progresie aritmetica .

Exercitiul nr. 26 :
Sa se gaseasca trei coeficienti binomiali consecutivi , formand o progresie aritmetica .

Exercitiul nr. 27 :
n
 1 
Se considera dezvoltarea :  a 4 a   , a  0 , n  N . Stiind ca suma coeficientilor
*

 a
binomiali de rang par este 128 , sa se determine termenul care contine pe a 3 .

Inductie Matematica . Combinatorica


Clasa a X-a Algebra - 19
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

Exercitiul nr. 28 :
n
 1 
Sa se afle acel termen al dezvoltarii binomului  x x   care , dupa efectuarea
 3
x
simplificariloe , contine pe x 5 , stiind ca suma coeficientilor binomiali este egala cu 128 .

Exercitiul nr. 29 :
Stiind ca suma coeficientilor binomiali ai dezvoltarii 1 x   1 x 
n n 1
, n N , este 1536 , sa
se determine coeficientul lui x6 .

Exercitiul nr. 30 :

In dezvoltarea binomului  x  y  , x, y  Z , n  N * , termenul al doilea este egal cu 240 ,al


n

treilea cu 720 si al patrulea cu 1080 . Sa se determine x , y si n .

Exercitiul nr. 31 :
n
 1 
In dezvoltarea binomului  x   suma coeficientilor este mai mica cu 240 decat suma
 3
x
coeficientilor din dezvoltarea binomului a  b  . Sa se gaseasca termenul al 3-lea al primei
2n

dezvoltari .

Exercitiul nr. 32 :

Sa se gaseasca termenii rationali ai dezvoltarii binomului : 1 4 2 
15
.

Exercitiul nr. 33 :
Sa se gaseasca termenii rationali ai dezvoltarii binomului :  3 7 10
.

Exercitiul nr. 34 :
Sa se gaseasca termenii rationali ai dezvoltarii binomului :  5
2 7 3 24
.

Exercitiul nr. 35 :
Sa se determine numarul termenilor rationali ai dezvoltarii :  4
2 7  400
.

Exercitiul nr. 36 :
Sa se determine numarul termenilor rationali ai dezvoltarii :  4
5 3  200
.

Inductie Matematica . Combinatorica


Clasa a X-a Algebra - 20
Cap. IV : Inductie Matematica . Combinatorica

Exercitiul nr. 37 :
Gasiti termenii rationali ai dezvoltarii : 
4
x 3 x
2

16
.

Exercitiul nr. 38 :
Sa se gaseasca termenii irationali ai dezvoltarii binomului : 5
37 2 
24
.

Exercitiul nr. 39 :
Exponentul puterii unui binom este mai mare cu 3 decat a altui binom . Sa se determine acesti
exponenti daca suma coeficientilor din ambele dezvoltari este egala cu 144 .

Exercitiul nr. 40 :


Sa se gaseasca suma coeficientilor dezvoltarii : 9 x4  8 y3 
19
.

Exercitiul nr. 41 :


Sa se gaseasca suma coeficientilor dezvoltarii : 8 x2  6 y3 
8
.

Exercitiul nr. 42 :


Sa se gaseasca suma coeficientilor dezvoltarii : 7 x5  6 y 
n
.

Exercitiul nr. 43 :

Sa se gaseasca rangul tremenului cel mai mare din dezvoltarile : 9 x4  8 y3  


19
.

Inductie Matematica . Combinatorica