Sunteți pe pagina 1din 21

GERMANĂ INTERMEDIARI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

1
D
GERMANĂ INTERMEDIARI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

EM

LE NST
O
CŢ R
IE ATI
INTRODUCERE


Construiţi-vă un viitor mai bun, investind în educaţia dumneavoastră! Vorbind
fluent limba germană, nenumărate oportunităţi se vor deschide în faţa dvs.: un job
mai bun, avansarea dorită, posibilitatea de a călători fără griji peste hotare. Aveţi
deja cunoştinţe de limbă germană, dar este păcat să vă mulţumiţi doar cu nivelul
actual. Începeţi chiar astăzi cursul Eurocor Germană Intermediari!
Indiferent de vârstă sau ocupaţie, acest curs îşi va dovedi rapid utilitatea. Studiaţi
germana după o metodă special creată pentru a obţine rezultate imediate!
Învăţaţi comod!
Primiţi acasă, la oficiul poştal sau direct la birou pachetele de curs, pe care le
parcurgeţi când vreţi! Studiaţi fără stres, în confortul propriului cămin, în
weekenduri, după program, vara sau iarna... când şi unde doriţi!
Învăţaţi prin ascultare!
Pe lângă caietele de curs aveţi la dispoziţie CD-uri înregistrate cu vorbitori nativi.
Acestea vă vor ajuta să dobândiţi o pronunţie excelentă! Puteţi asculta lectorii
germani în timp ce desfăşuraţi alte activităţi – gătiţi, faceţi sport, vă plimbaţi, în
pauza de masă, când sunteţi prinşi în trafic... când vreţi!
Opţional, studiaţi şi online! Aveţi la dispoziţie Dicţionarul Memoplus!
Exerciţiile de memorare, testare şi autoevaluare din această aplicaţie pe calculator
vă ajută să învăţaţi fără efort noile cuvinte. Memoraţi rapid sau vă reamintiţi peste
1000 de cuvinte. Este atât de simplu, ca un joc! Studiul devine o formă de relaxare!
Vă veţi bucura de o atenţie deosebită!
Beneficiaţi de sprijinul unui profesor personal, un specialist cu experienţă, care
poate fi contactat prin corespondenţă poştală sau online.
Profitaţi acum de şansa de a intra în rândul profesioniştilor care vorbesc limba
germană!
Construiţi-vă un viitor mai bun!
Mult succes!

LECŢIA DEMONSTRATIVĂ vă ajută să vă familiarizaţi cu materialele de


studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini,
aceasta reprezintă aproximativ jumătate din conţinutul unui caiet de curs.
Vă prezentăm câteva secţiuni teoretice, exemple, exerciţii şi un model de
temă, selectate din diverse lecţii, pentru a vedea exact cum sunt structurate
caietele. Lectură plăcută!

2
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ INTERMEDIARI

STRUCTURA LECŢIILOR
 Studiul eficient al cursului nostru este garantat de structura unitară a celor 20 de
caiete.
 Informaţiile noi sunt prezentate într-un mod atractiv, iar procesul de memorare
devine simplu şi rapid!
 Caietele se parcurg uşor, într-un mod relaxat, datorită semnelor grafice special
concepute pentru a marca diverse componente ale lecţiilor.
 Scenariile unor situaţii uzuale vă ajută să vă perfecţionaţi uşor vocabularul.
 Vă autoverificaţi imediat cu ajutorul filtrului roşu. Textul scris cu roşu se
acoperă cu filtrul din plastic. După rezolvarea exerciţiilor propuse, comparaţi
rezultatele dvs. cu textul corect.
 Înregistrările cu vorbitori nativi disponibile pe CD-urile aferente caietelor
de curs vă vor facilita învăţarea pronunţiei corecte.
 Aveţi la dispoziţie şi 4 Caiete de exerciţii.
 În plus, un Compendiu de gramatică a limbii germane sintetizează cele mai
importante aspecte gramaticale, însoţite de numeroase exemple.

PRIMIREA CURSULUI
 La Eurocor, cursanţii aleg unde să primească pachetul de curs! Dumneavoastră ce
alegeţi?
1. Acasă, la cutia poştală (Cutia poştală trebuie să aibă dimensiunile de minimum
22x30x1 cm.).
2. La serviciu.
3. La oficiul poştal de care aparţineţi (Adresa declarată la înscriere trebuie să fie
cea din buletin).

CONTUL DE CURSANT
@ Fiecare cursant are propriul cont pe site-ul www.eurocor.ro. Aici găsiţi informaţii
despre stadiul trimiterii pachetelor de curs sau plăţile efectuate şi înregistrate. Din
contul de cursant se pot accesa şi aplicaţiile TemeOnline sau PlataOnline.

ABSOLVIREA
 Odată cu expedierea ultimului pachet de curs prin corespondenţă, veţi primi
şi testul de evaluare finală. Calificativele obţinute pot fi: foarte bine, bine şi
insuficient (în funcţie de punctajul realizat). Odată promovat acest test, veţi
obţine Certificatul de absolvire Eurocor.
 Opţional, după absolvirea acestui curs, puteţi participa la un scurt program de
pregătire faţă-n faţă, de câteva zile, în urma căruia puteţi obţine Certificatul
de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
Tradus şi apostilat, acesta este recunoscut în alte peste 60 de ţări, semnatare ale
Convenţiei de la Haga.

3
GERMANĂ INTERMEDIARI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Programa cursului Germană intermediari

Lecţiile 1-2 Caiet de exerciţii I


Tema: Prezentare. Completare Cuprinde o serie de exerciţii ce verifică
formulare, expediere poştă. noţiunile de vocabular şi gramatică însuşite în
lecţiile 1-8
Gramatică: Substantive formate din verbe.
Denumiri de profesii, nume de
ţări şi adjectivele cu care ele
apar.

Lecţiile 3-4 Lecţiile 9-10


Tema: La bancă. În biroul de cursuri
Tema: Concediu. Timp liber. Oficii
de limbi străine.
publice. Telefonie.
Gramatică: Superlativul adjectivului şi
Gramatică: Denumiri de naţionalităţi, declinarea sa.
declinarea slabă a substan-
tivului. Conjuncţia „wenn”.

Lecţiile 5-6 Lecţiile 11-12


Tema: Camere de închiriat. Anunţuri. Tema: În restaurant. În magazinul de
Descrierea locuinţei. confecţii.
Gramatică: Pronumele adverbial. Propoziţii
Gramatică: Substantive în genitiv ca atributive (partea I). Substantive
atribute. Prepoziţii care cer formate din adjective. Infinitivul
genitivul. Negarea cu ajutorul cu „zu”.
prefixului „un”.

Lecţiile 7-8 Lecţiile 13-14


Tema: Excursii.
Tema: Cumpărături: în librărie; în
magazinul alimentar. Gramatică: Verbe cu prepoziţii
determinative. Pronumele
Gramatică: Construcţia „um ... zu”.
adverbial interogativ.
Comparativul adjectivului
Imperfectul.
şi declinarea sa. Propoziţii
comparative cu „wie ...
als”. Adjective formate din
numele unor localităţi.

4
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ INTERMEDIARI

Lecţiile 15-16 Caiet de exerciţii III


Tema: La gară. În tren. Cuprinde o serie de exerciţii ce verifică
Gramatică: Imperfectul verbelor slabe. noţiunile de vocabular si gramatică
însuşite în lecţiile 17-24

Caiet de exerciţii II Lecţiile 25-26


Cuprinde o serie de exerciţii ce verifică Tema: Consultaţia medicală.
noţiunile de vocabular şi gramatica însuşite Interviul. Ziua de naştere.
în lecţiile 9-16 Gramatică: Propoziţii atributive (partea
a III-a). Diateza pasivă,
timpul prezent.

Lecţiile 17-18 Lecţiile 27-28


Tema: Convorbiri telefonice. Tema: Piaţa. Descrierea muncii de
Gramatică: Imperfectul. Preteritul birou.
(imperfectul) verbelor tari. Gramatică: Participiul I. Diateza
pasivă, timpul trecut.

Lecţiile 19-20 Lecţiile 29-30


Tema: Vizită în oraş. La cafenea. Tema: O zi obişnuită. Descrierea
Gramatică: Conjuncţiile care introduc vieţii la ţară.
propoziţiile subordonate. Gramatică: Conjuncţia „seitdem”.
Folosirea lui „wenn” şi Verbele modale la perfect şi
„als”. Mai mult ca perfectul. la diateza pasivă.

Lecţiile 21-22 Lecţiile 31-32


Tema: În discotecă. Corespondenţa. Tema: Descrierea unei excursii.
Gramatică: Adverbele „bevor, während, Gramatică: Viitorul I. Diateza pasivă cu
nachdem”. Propoziţii „durch”.
temporale.

Lecţiile 23-24 Caiet de exerciţii IV


Tema: La doctor.
Cuprinde o serie de exerciţii ce verifică
Gramatică: Propoziţii atributive (partea noţiunile de vocabular şi gramatică
a II-a). Prepoziţii cu genitiv. însuşite în lecţiile 25-32.
Conjuncţia „indem”.

5
GERMANĂ INTERMEDIARI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

N S\ `nv\]\m acum cuvintele noi. Citi]i-le cu voce tare [i clar:


die Akten > [di: akt\n] – actele, documentele,
documenta]ia
der Aufsichtsrat > [de:r aufzih]ra:t] – consiliul de
administra]ie
Cuvintele şi
expresiile noi der Aschenbecher > [de:r a[\nbeh\r] – scrumiera

au fost marcate der Bestand > [de: b\[tant]


r
– stocul, rezervele
special. der Boss > [de: bos]
r
– boss-ul, [eful
der Direktor > [de:r direktor] – directorul
der Kaufmann > [de:r kaufman] – comerciantul,
negustorul, dealerul
die Luft > [di: luft] – aerul
die Sitzung > [di: zi]ung] – [edin]a
gewohnt > [gevo:nt] – obi[nuit
liebevoll > [li:b\fol] – dr\g\stos, cu drag
spannend > [[pan\nt] – captivant
übersichtlich > [Ub\ zihtlih]
r
– sistematic, sinoptic

{i acum `n alt\ ordine:


spannend > [[pan\nt] – captivant
übersichtlich > [Ub\ zihtlih]
r
– sistematic, sinoptic
liebevoll > [li:b\fol] – dr\g\stos, cu drag
die Sitzung > [di: zi]ung] – [edin]a
gewohnt > [gevo:nt] – obi[nuit
die Luft > [di: luft] – aerul
der Direktor > [de: direkto ]
r r
– directorul
der Kaufmann > [de: kaufman]
r
– comerciantul,
negustorul, dealerul
der Bestand > [de:r b\[tant] – stocul, rezervele
der Boss > [de: bos]
r
– boss-ul, [eful
der Aschenbecher > [de: a[\nbeh\ ]
r r
– scrumiera
die Akten > [di: akt\n] – actele, documentele,
documenta]ia
der Aufsichtsrat > [de:r aufzih]ra:t] – consiliul de
administra]ie

(selecţie din Lecţia 27, pagina 3)

6
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ INTERMEDIARI

S\ folosim cuvintele noi `n propozi]ii. Citi]i-le cu aten]ie [i familiariza]i-v\ cu traducerea `n limba


Cuvintele noi român\:
sunt încadrate în
Hast du die Akten schon bekommen? – Ai primit deja documentele?
propoziţii şi texte
sugestive. Jetzt findet eine Versammlung des – Acum are loc o `ntrunire a consiliului
Aufsichtsrates statt. de administra]ie.

Wie sieht der Bestand von Tabakwaren aus? – Cum st\m cu stocul de tutun?

Wohin hast du den Aschenbecher gestellt? – Unde ai pus scrumiera?

Unser Boss ist in Ordnung. – {eful nostru este `n ordine.

Mein Nachbar wurde zum Direktor gewählt. – Vecinul meu a fost ales director.

Als Kaufmann habe ich immer viel zu tun. – Ca negustor am `ntotdeauna mult\ treab\.

Es gibt hier keine frische Luft. – Aici nu este aer proasp\t.

Unser Professor hat die Sitzung mit seinem – Profesorul nostru a deschis [edin]a
Vortrag eröffnet. cu prelegerea sa.

Sie hat ihre Brille auf den gewohnten Platz gelegt. – Ea [i-a pus ochelarii `n locul obi[nuit.

Sie hat ihn liebevoll angesprochen. – Ea i s-a adresat lui cu c\ldur\.

Der Film war sehr spannend. – Filmul a fost foarte captivant.

Ich muss meine Papiere übersichtlich ordnen. – Trebuie s\-mi aranjez hârtiile sistematic.

Iat\ [i formele de plural ale câtorva substantive din aceast\ parte a lec]iei:

der Bestand – die Bestände > [di: b\[tEnd\] – stocurile, rezervele

der Direktor – die Direktoren > [di: direkto:r\n] – directorii

der Kaufmann – die Kaufleute > [di: kaufloet\] – comercian]ii, negustorii,


dealerii

Completa]i propozi]iile urm\toare cu noile cuvinte; folosi]i filtrul ro[u:

Pune documentele `n dulap! – Leg > die Akten in den Schrank!

{eful nostru face parte din consiliul – Gehört unser Chef zum > Aufsichtssrat?
de administra]ie?

Ne ajung rezervele pân\ `n martie? – Reichen unsere > Bestände bis März?

Scrumiera e deja plin\. – > Der Aschenbecher ist schon voll.

Directorul a ajuns deja? – Ist > der Direktor schon angekommen?

(selecţie din Lecţia 27, pagina 4)

7
GERMANĂ INTERMEDIARI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

~n continuare, vom r\spunde la o serie de întreb\ri. Folosi]i filtrul ro[u:

Wessen Sohn ist das? (die Tante) > Das ist der Sohn der Tante.

Wessen Koffer sind das? (dein Bruder) > Das sind die Koffer deines Bruders.

Wessen Bonbons sind das? (ihr Freund) > Das sind die Bonbons ihres Freundes.

Wessen Mantel ist das? (die Sekretärin) > Das ist der Mantel der Sekretärin.

Wessen Wagen ist das? (unser Lehrer) > Das ist der Wagen unseres Lehrers.

Wessen Kaffee ist das? (der Polizist) > Das ist der Kaffee des Polizisten.

Wessen Bruder kennst du? (dein Junge) > Ich kenne den Bruder deines Jungen.

Wessen Schwester kennst du? (dein Mädchen) > Ich kenne die Schwester deines Mädchens.

S\ ne sistematiz\m cuno[tin]ele:

1. Genitivul substantivului r\spunde la întrebarea wessen – „a/al, ai/ale cui?”

2. Forma de genitiv singular (cu excep]ia genului feminin, unde substantivele nu primesc
desinen]\ la singular), precum [i forma de nominativ plural constituie baza diferen]ierii între
a[a-numita declinare moale [i, respectiv, tare a substantivelor.

3. Tr\s\tura caracteristic\ a declin\rii moi este desinen]a -en sau -n la plural, la fel [i pentru
substantivele masculine [i la singular, cu excep]ia nominativului.

4. Tr\s\tura caracteristic\ a declin\rii tari este desinen]a genitivului -es sau -s pentru genul
masculin [i neutru. La plural, substantivele primesc desinen]a -es, -er, -e, -s sau nu au
desinen]\. Adeseori intervine umlautul. În felul acesta se declin\ majoritatea substantivelor
Regulile de gen masculin [i neutru, precum [i anumite substantive de gen feminin.
gramaticale sau
de pronunţie Traduce]i în limba german\:
sunt reliefate Aceasta este casa unchiului meu. > Das ist das Haus meines Onkels.
printr-un semn
Înc\ nu am v\zut casa m\tu[ii > Ich habe das Haus meiner Tante noch nicht
special. mele. gesehen.

Aceasta este ma[ina cea nou\ a > Das ist der neue Wagen unseres
profesorului nostru. Lehrers.

O cuno[ti pe sora profesoarei mele? > Kennst du die Schwester meiner Lehrerin?

Ieri am v\zut ma[ina domnului > Gestern habe ich den Wagen von Herrn
Berger. Berger gesehen.

Substantivul folosit la forma de genitiv îndepline[te în propozi]ie rolul de atribut; de exemplu:

Das ist der Sohn meines Onkels. – Acesta este fiul unchiului meu.

Ich kenne den Sohn meines Onkels. – Îl cunosc pe fiul unchiului meu.

(selecţie din Lecţia 3, pagina 6)

8
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ INTERMEDIARI

Nu v\d pe nimeni. > Ich sehe niemanden.


Una din doamne e ruda mea, cealalt\ > Die eine Dame (Frau) ist meine Verwandte, und
o cuno[tin]\ (de-a mea). die andere meine Bekannte.
To]i oamenii vor s\ aib\ mul]i bani. > Alle Leute (Menschen) wollen viel Geld haben.

Dar numai pu]ini au. > Aber nur wenige haben es.

Cunosc mul]i studen]i, unii studiaz\ > Ich kenne viele Studenten, die einen studieren
la Berlin, al]ii la Heidelberg. in Berlin, die anderen in Heidelberg.

Unii au o locuin]\ proprietate personal\, > Einige haben eine Eigentumswohnung,


pu]ini au o cas\. wenige ein Haus.

Nu po]i s\ m\nânci tot timpul. > Man kann nicht immer nur essen.

Aici locuiesc câ]iva copii. > Hier wohnen einige Kinder.

Am citit numai câteva c\r]i. > Ich habe nur wenige Bücher gelesen.

~n aceast\ parte a lec]iei vom `nv\]a propozi]iile circumstan]iale de scop (finale), `n care este folosit\
construc]ia „um … zu” cu infinitiv. Citi]i propozi]iile `n german\ [i re]ine]i traducerea lor `n limba
român\:

Er geht in die Stadt, um ein Wörterbuch – El merge `n ora[ s\ cumpere un dic]ionar.


zu kaufen.

Er kommt nach Österreich, um Deutsch – El vine `n Austria s\ `nve]e germana.


zu lernen.

Sie fährt in die Stadt, um ein neues Kleid – Ea merge `n ora[ s\ cumpere o rochie nou\.
zu kaufen.

Propozi]iile cu construc]ia „um … zu” exprim\ un scop, o inten]ie, de exemplu:


Aspectele esenţiale
Pentru ce pleac\ `n ora[? – Wozu geht er in die Stadt?
de gramatică şi Pleac\ `n ora[ s\ cumpere – Er geht in die Stadt, um ein
vocabular sunt un dic]ionar. Wörterbuch zu kaufen.
marcate într-un mod
distinct, pentru a fi Propozi]iile urm\toare le unim cu ajutorul construc]iei „um … zu” + infinitiv, de exemplu:
reţinute mai uşor.
Er geht in die Stadt. Er will ein Wörterbuch kaufen.
Er geht in die Stadt, um ein Wörterbuch zu kaufen.

~n exerci]iul urm\tor traducem `n limba român\ propozi]iile cu construc]ia „um … zu” + infinitiv:

Sie fährt in die Stadt. Sie will ein neues > Sie fährt in die Stadt, um ein neues Kleid
Kleid kaufen. zu kaufen.

Er raucht nicht mehr. Er will gesund bleiben. > Er raucht nicht mehr, um gesund zu bleiben.

18

(selecţie din Lecţia 7, pagina 18)

9
GERMANĂ INTERMEDIARI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Iat\ un scurt dialog. Traduce]i-l `n limba român\; nu uita]i s\ folosi]i filtrul ro[u:

Als Cristi auf der Straße ging, kam ein > ~n timp ce Cristi mergea pe strad\,
Reporter der Zeitung “Die Presse” auf ihn zu. un reporter al ziarului „Die Presse”
s-a îndreptat c\tre el.
Vă autoevaluaţi
rapid folosind Reporter: Entschuldigung! Darf ich Ihnen > M\ scuza]i! Pot s\ v\ pun o întrebare?
eine Frage stellen? Sind Sie sportlich? Sunte]i sportiv?
filtrul roşu.
Cristi: Wer? Ich? Sehe ich so aus? Nein, nein. > Cine? Eu? Par eu sportiv? Nu, nu.
Aber manchmal habe ich Lust, etwas Câteodat\ îns\ am chef s\ fac ceva
für meinen Körper zu tun. pentru corpul meu.

Reporter: Welchen Sport treiben Sie also? > Ce sport face]i, a[adar?

Cristi: Ich fahre Rad, im Sommer schwimme ich, > Merg cu bicicleta, vara înot
und im Winter fahre ich Schi. [i iarna schiez.

Reporter: Also, ein typischer Österreicher. > Cu alte cuvinte, un austriac tipic.

Cristi: Da bin ich nicht so sicher. Ich bin kein > Nu sunt chiar aşa sigur. Nu sunt un sportiv
fleißiger Sportler. conştiincios.

Reporter: Ist es möglich, hier keinen Sport > Este posibil să nu faci niciun sport aici?
zu treiben?

Cristi: Nein, das glaube ich nicht. Aber ich > Nu, nu cred. Însă eu fac sport doar atunci
treibe nur dann Sport, wenn ich dazu când am chef. Nu vreau să depun
Lust habe. Anstrengen will ich mich nicht. un efort prea mare.

Ich habe auch keine Zeit, täglich zu laufen > Şi nici nu am timp să alerg sau să înot
oder zu schwimmen. în fiecare zi.

Ich bin auch zu faul und es ist mir lieber, > Şi sunt prea leneş, mai degrabă dorm
am Samstag zum Beispiel länger zu schlafen. mai mult sâmbăta, spre exemplu.

Reporter: Wollten Sie auch nie ein bekannter > Nu aţi vrut niciodată să deveniţi un mare
Radfahrer oder Tennisspieler werden? ciclist sau un jucător de tenis?

Cristi: Tut mir Leid, aber ich habe dafür > Îmi pare rău, dar niciodată nu am visat
nie geschwärmt. la asta.

Reporter: Ich danke Ihnen für das Interview. > Vă mulţumesc pentru interviu.

Răspundeţi la următoarele întrebări:


Wann kam ein Reporter auf Cristi zu? > Als er auf der Straße ging.

> Als Cristi auf der Straße ging, kam ein


Reporter auf ihn zu.

Was für ein Sportler ist Cristi? > Er ist kein fleißiger Sportler.

20

(selecţie din Lecţia 25, pagina 20)

10
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ INTERMEDIARI

LEC}IA 23 – PARTEA A DOUA


Înainte de a trece la materia nou\, s\ recapitul\m no]iunile deja cunoscute din partea a doua a lec]iei
23 din cursul „Germana pentru `ncep\tori”.

A. Completa]i propozi]iile în limba german\ cu urm\toarele cuvinte:

1. der Anzug 2. die Arbeit 3. das Auto 4. das Bett


O serie de
5. das Fahrrad 6. die Geschichte 7. das Geschirr 8. das Klavier
exerciţii
9. das Schlafzimmer 10. die Stuhllehne 11. die Wäsche 12. die Zahnbürste
recapitulative
vă ajută să Mi-am cump\rat un costum nou. – Ich habe mir einem neuen > Anzug
vă reamintiţi gekauft.

noţiunile asimilate Nu avem niciun dormitor în locuin]a – Wir haben in unserer Wohnung kein
în cadrul cursului noastr\. > Schlafzimmer.

de nivel începător. Unde ]i-ai pus periu]a de din]i? – Wohin hast du deine > Zahnbürste
gelegt?

Munca mea îmi face întotdeauna – Meine > Arbeit macht mir immer
pl\cere. viel Spaß.

Rochia era întins\ pe speteaza scaunului. – Das Kleid lag über der > Stuhllehne.

Ea ar dori s\ primeasc\ de ziua ei – Zum Geburstag möchte sie > ein Fahrrad
o biciclet\. bekommen.

Cine spal\ ast\zi vasele? – Wer wäscht heute > das Geschirr?

El a stat toat\ ziua în pat [i s-a uitat – Er lag den ganzen Tag im > Bett und sah
la televizor. fern.

Ea a cântat la pian foarte bine. – Sie hat gut > Klavier gespielt.

So]ia mea întinde mereu rufele la uscat – Meine Frau hängt > die Wäsche immer
în gr\din\. im Garten auf.

Ma[ina ta se afl\ acolo pe strad\? – Steht dort auf der Straße > dein Auto?

Înainte veneam la bunica, ne a[ezam – Früher kamen wir zur Oma, wir setzen uns
lâng\ c\min [i bunica ne spunea an den Kamin, und die Oma erzählte uns
pove[ti interesante. interessante > Geschichten.

19 (17) B. S\ revenim la propozi]iile temporale. Cu ajutorul conjunc]iilor subordonatoare forma]i fraze din
21 (6) perechile de propozi]ii date:
21 (17)
Die Mutter machte > Immer wenn die Mutter > De câte ori mama preg\tea
22 (29) immer das Abendbrot. das Abendbrot machte, cina, nu era nimeni acolo.
Niemand war da. war niemand da.

Sie sollte auf das Baby > Als sie auf das Baby > Când ea trebuia s\ aib\
aufpassen. Jemand aufpassen sollte, grij\ de copil, a telefonat
rief an. rief jemand an. cineva.

10

(selecţie din Lecţia 23, pagina 10)

11
GERMANĂ INTERMEDIARI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Traduce]i în limba german\ urm\toarele propozi]ii:

La concursuri iau parte mul]i sportivi. > An den Wettkämpfen nehmen viele
Sportler teil.

Unii sunt alerg\tori, ceilal]i sunt înot\tori. > Die einen sind Läufer, die anderen sind
Schwimmer.

Fiica mea este biciclist\ [i fiul meu voia > Meine Tochter ist Radfahrerin, und mein Sohn
s\ devin\ juc\tor de tenis. wollte Tennisspieler werden.

Mai demult am fost fotbalist. > Ich war früher Fußballspieler.

Aceast\ muncitoare poate fi o bun\ dansatoare? > Kann diese Arbeiterin eine gute Tänzerin sein?

N-am nicio idee. {tiu doar c\ e[ti > Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass du
un dansator prost. ein schlechter Tänzer bist.

Unchiul nostru lucreaz\ ca [ofer la aceast\ firm\. > Unser Onkel arbeitet als Fahrer in dieser Firma.

S\ recapitul\m situa]iile în care se folose[te infinitivul cu zu. Exist\ o grup\ de verbe dup\ care se
folose[te infinitivul f\r\ zu. Traduce]i propozi]iile care urmeaz\ în limba german\, folosind filtrul ro[u:

12 (31) Am chef s\ ies în seara aceasta. > Ich habe Lust, heute Abend auszugehen.

El inten]ioneaz\ s\ înve]e germana > Er hat die Absicht, ab Oktober Deutsch


din octombrie. zu lernen.

Un semn aparte E frumos s\ te scoli de-abia la ora unsprezece. > Es ist schön, erst um 11 Uhr aufzustehen.

arată că anumite Am uitat s\-l sun. > Ich habe vergessen, ihn anzurufen.
idei se leagă de Ne-a rugat s\-l ajut\m. > Er bat uns, ihm zu helfen.
teme prezentate
L-am ascultat cântând. > Wir hörten ihn singen.
anterior. În acest
caz, le regăsim Ave]i voie s\ merge]i cu avionul singuri > Dürft ihr allein mit dem Flugzeug nach Afrika
în Africa? fliegen?
şi în Lecţia 12,
pagina 31. Ast\zi ea are mult\ treab\ de f\cut acas\. > Sie hat heute zu Hause viel zu tun.

A[ternuturile mele nu sunt de g\sit. > Meine Unterlagen sind nicht zu finden.

Nu e nevoie s-o a[tep]i. > Du brauchst nicht auf sie zu warten.

Pot s\ povestesc frumos despre ]\ri str\ine. > Ich kann schön über fremde Länder erzählen.

Exist\ expresii fixe dup\ care se folosesc construc]ii infinitivale; de exemplu:

Er hat die Chance, in Italien zu studieren. – El are [ansa de a studia în Italia.

Es ist nicht so einfach, das Auto selbst – Nu este chiar a[a de simplu s\-]i repari
zu reparieren. singur ma[ina.

(selecţie din Lecţia 25, pagina 7)

12
GERMANĂ INTERMEDIARI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

RECAPITULAREA LEC}IEI 9
Recapitulările
prezintă pe scurt 9.1. Pentru adjective [i adverbe superlativul se formeaz\ prin ad\ugarea la r\d\cin\ a termina]iei
aspectele cele mai „-(e)sten”.

importante din Înaintea acestei forme, se pune particula „am”.

fiecare lecţie. Adjectivele care se termin\ în „-d, -t, -z, -sch, -ß” formeaz\ superlativul prin ad\ugarea
termina]iei „-esten”; de exemplu:

frisch – am frischesten

Celelalte adjective primesc termina]ia „-sten”; de exemplu:

schnell – am schnellsten

Adjectivele care au în componen]a r\d\cinii vocalele „a, o, u” primesc umlaut la comparativ


[i superlativ; de exemplu:

stark – stärker – am stärksten

9.2. Adjectivele care se termin\ în „-el” sau „-er” pierd la comparativ vocala „e”; de exemplu:

dunkel – dunkler – am dunkelsten

9.3. O grup\ de adjective formeaz\ comparativul [i superlativul pu]in diferit:

pozitiv: gern gut viel

comparativ: lieber besser mehr

superlativ: am liebsten am besten am meisten

la fel [i:

pozitiv: hoch nah

comparativ: höher näher

superlativ: am höchsten am nächsten

9.4. Unele substantive de origine str\in\ primesc la plural termina]ia „-ien”; de exemplu:

das Studium die Studien

das Gymnasium die Gymnasien

36

(selecţie din Lecţia 22, pagina 36)

13
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ INTERMEDIARI

VOCABULARUL LEC}IILOR 21 {I 22
Aveţi la dispoziţie
anklopfen > [anklopf\n] – a cioc\ni/a bate (la u[\)
şi o secţiune klopfte an, angeklopft
de vocabular,
anschauen > [an[au\n] – a se uita la
ce sintetizează schaute an, angeschaut
cuvintele folosite
der Aufenthalt, -es, -e > [de:r aufenthalt] – vizita, oprirea, [ederea
în cele 2 lecţii ale
unui caiet.

aufhören
hörte auf, aufgehört
> [aufhO:r\n] – a înceta

die Ausweiskontrolle, -, -n > [di: ausvæskontrol\] – controlul legitima]iei

ein Bad nehmen > [æn ba:t ne:m\n] – a face baie

beliebt > [b\li:bt] – îndr\git, iubit, favorit

dahin > [daHin] – acolo

duschen > [du[\n] – a face du[


duschte, geduscht

eben > [e:b\n] – chiar, tocmai

eintreten > [æntret\n] – a intra


trat ein, eingetreten (s)

der Eintritt, -es, -e > [de:r æntrit] – intrarea

der Flipper, -s, - > [de:r flip\r] – jocul flipper

fönen > [fO:n\n] – a-[i usca p\rul cu föhnul


fönte, gefönt

die Frühe, -, -n > [di: frU:\] – diminea]a

in der Frühe > [in di: frU:\] – devreme, diminea]a

die Frühgymnastik > [di: frU:gUmnastik] – gimnastica de diminea]\

sich fühlen > [zih fU:l\n] – a se sim]i


fühlte, gefühlt

das Gasthaus, -es, (äu)-er > [das gastHaus] – restaurantul

gleichzeitig > [glæh]ætih] – în acela[i timp

genießen > [g\ni:s\n] – a se bucura de, a savura


genoss, genossen

die Grenze,-, -n > [di: gren]\] – grani]a


halten > [Halt\n] – a ]ine, a crede, a p\stra
hielt, gehalten

das Heimweh, -s, - > [das Hæmve:] – dorul de cas\, nostalgia

38

(selecţie din Lecţia 22, pagina 38)

14
GERMANĂ INTERMEDIARI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

12. passieren .................................... ....................................


13. besprechen .................................... ....................................
14. nachlassen .................................... ....................................
15. kämpfen .................................... ....................................
16. abschließen ................................... ....................................
17. ersetzen .................................... ....................................
18. gelingen .................................... ....................................
19. gießen .................................... ...................................
20. wiederfinden .................................... ....................................
21. überweisen .................................... ....................................
22. bereitlegen .................................... ....................................
23. umwerfen .................................... ...................................
24. übersetzen .................................... ....................................
25. aufschließen .................................... ....................................

Übung 3

Hör dir den Dialog an, und dann ergänze die Lücken:

Arzt: Wen haben wir jetzt? Frau... Ute Klein. Sie sind bei mir am letzten Montag gewesen. Geht
es Ihnen nicht besser?
Vă relaxaţi Ute: Schon, aber ich sollte noch zur .................... kommen. Da bin ich also.
într-un mod util Arzt: Woran .................... Sie ....................? Hier steht es, Sie hatten .................... .
rezolvând şi U.: Ich .................... mich jetzt besser. Ich glaube, ich bin schon ganz .................... .
exerciţiile diverse A.: Das sehen wir .................... . Machen Sie bitte den .................... auf! Ja, wirklich, der Rachen
din Caietele de ist nicht mehr entzündet. Können Sie bitte den .................... .................... ....................? Jetzt
exerciţii. tief .................... und dann .................... .

U.: Wie “arbeiten” meine .................... und mein ...................., Herr Doktor?

A.: Es ist alles in .................... . Wir messen noch den .................... .

Nach einer kurzen Weile

A.: Ja, Frau Klein, der .................... ist richtig. Aber in den
nächsten Tagen müssen Sie auch .................... sein, sich
warm anziehen, sich ...................., früh schlafen gehen
und auf eine .................... .................... achten.

U.: Darf ich .......... .................... schon in eine Diskothek


gehen?

A.: Aber nicht vor dem nächsten ..................... .

U.: Danke schön, Herr Doktor, und auf Wiedersehen.

A.: Auf Wiedersehen, Frau Klein. .................... ....................!

(selecţie din Caiet de exerciţii IV, pagina 3)

15
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ INTERMEDIARI

III.

zur Arbeit gehen; sich waschen


von der Arbeit zurückkommen; zu Mittag essen

IV.

in die Innenstadt fahren; Geld mitnehmen


in der Innenstadt ankommen; in die Buchhandlung gehen

V.

aufs Pferd steigen; es festhalten


aufs Pferd steigen; schnell davonreiten

VI.

das Wasser in die Badewanne hineinlassen; Frühgymnastik machen


ein Bad nehmen; sich Haare fönen

Übung 24

Hör dir den Text an, und dann beantworte die Fragen:
Fragen:

1. Wohin gingen Anne und


Găsiţi şi exerciţii Hubert?

care vă testează 2. Was für ein Café war es?

abilităţile de 3. Wo befand sich dieses


Straßencafé?
ascultare. Ele se
4. Wen trafen sie im
rezolvă ascultând Straßencafé?
CD-urile înregistrate 5. Was bestellten die
cu vorbitori nativi. Ausländer?
6. Wohin setzten sich Anne
und Hubert?
7. Was lag auf dem Tisch?
8. Wer las den Artikel?
9. Was bestellten Hubert und Anne zuerst?
10. Welchen Kuchen bestellte Anne?
11. Was nahm Hubert?
12. Welchen Kaffee trank Anne?
13. Welchen Kaffee nahm Hubert?
14. Wohin gingen sie, nachdem sie Kaffee getrunken und Kuchen gegessen hatten?
15. Wie viele Unterrichtsstunden hatten sie noch an diesem Tag?

18

(selecţie din Caiet de exerciţii III, pagina 18)

16
GERMANĂ INTERMEDIARI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

ÜBUNGEN
Übung 1
Ordne folgenden Substantiven den richtigen bestimmten Artikel zu:
1. .......... Alter 21. .......... Oper 41. .......... Rakete
2. .......... Dorf 22. .......... Vogel 42. .......... Ständer
3. .......... Baum 23. .......... Wille 43. .......... Badewanne
4. .......... Messer 24. .......... Konzert 44. .......... Einkauf
5. .......... Mensa 25. .......... Salz 45. .......... Flugzeug
6. .......... Feld 26. .......... Reiseführer 46. .......... Tablett
7. .......... Hügel 27. .......... Inserat 47. .......... Sport
8. .......... Wald 28. .......... Sitzgarnitur 48. .......... Kreuz
9. .......... Strand 29. .......... Groschen 49. .......... Cousin
10. .......... Unterkunft 30. .......... Fotoalbum 50. .......... Besteck
11. .......... Dusche 31. .......... Gasherd 51. .......... Gabel
12. .......... Fußboden 32. .......... Raum 52. .......... Zeugnis
13. .......... Aufzug 33. .......... Vorzimmer 53. .......... Streichholz
14. .......... Untergeschoss 34. .......... Gasse 54. .......... Schwan
15. .......... Strom 35. .......... Klosett 55. .......... Einkommen
16. .......... Vorhang 36. .......... Spülbecken 56. .......... Katze
17. .......... Wochenende 37. .......... Heimweg 57. .......... Ente
18. .......... Gurke 38. .......... Hund 58. .......... Wiese
19. .......... Bericht 39. .......... Semmel 59. .......... Werft
20. .......... Inland 40. .......... Kaiser 60. .......... Burg

Übung 2
Hör dir den Text an und beantworte die Fragen. Dann kreuze an, welcher Satz richtig
und welcher falsch ist:
Fragen:

  1. Wie heißt der Junge?


2. Wo wohnt er?
  3. Was macht er?
  4. Was macht er gern?
  5. Woher hat er Bücher?
  6. Welches Buch hat er gerade gelesen?
  7. Was kann man über den alten Mann sagen?
  8. Wo war Jörg dieses Jahr?
  9. Bei wem war er dort?
10. Hat es ihm dort gefallen?
11. Wohin fährt er nächstes Jahr?

(selecţie din Caiet de exerciţii I, pagina 3)

17
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ INTERMEDIARI

SCHLÜSSEL ZU DEN ÜBUNGEN


La finalul
Caietelor de
Übung 1
exerciţii se află
1.  das Alter 21.  die Oper 41.  die Rakete
răspunsurile
2.  das Dorf 22.  der Vogel 42.  der Ständer
acestora. 3.  der Baum 23.  der Wille 43.  die Badewanne
4.  das Messer 24.  das Konzert 44.  der Einkauf
5.  die Mensa 25.  das Salz 45.  das Flugzeug
6.  das Feld 26.  der Reiseführer 46.  das Tablett
7.  der Hügel 27.  das Inserat 47.  der Sport
8.  der Wald 28.  die Sitzgarnitur 48.  das Kreuz
9.  der Strand 29.  der Groschen 49.  der Cousin
10.  die Unterkunft 30.  das Fotoalbum 50.  das Besteck
11.  die Dusche 31.  der Gasherd 51.  die Gabel
12.  der Fußboden 32.  der Raum 52.  das Zeugnis
13.  der Aufzug 33.  das Vorzimmer 53.  das Streichholz
14.  das Untergeschoss 34.  die Gasse 54.  der Schwan
15.  der Strom 35.  das Klosett 55.  das Einkommen
16.  der Vorhang 36.  das Spülbecken 56.  die Katze
17.  das Wochenende 37.  der Heimweg 57.  die Ente
18.  die Gurke 38.  der Hund 58.  die Wiese
19.  der Bericht 39.  die Semmel 59.  die Werft
20.  das Inland 40.  der Kaiser 60.  die Burg

Übung 2
Hallo! Kennt ihr mich? Nein? Ich stelle mich also vor. Ich heiße Jörg. Mein Familienname ist
Jagersberger. Seit fünf Jahren wohne ich in einer kleinen Stadt bei Kiel. Meine Stadt liegt an der Ostsee.
Ich besuche schon die Schule. Ich lerne sehr gut, weil das Lernen mir sehr gefällt. Ich lese auch viele
interessante Bücher. Ich leihe sie in der Bibliothek. Zum Beispiel habe ich ein Buch „Wer ist das?”
geliehen und gelesen. Es erzählt von einem alten Mann. Er hat keine Eltern mehr. Auch hat er keine
Kinder... keine Familie. Er ist krank und keiner kümmert sich um ihn. Er muss im Bett liegen und
darf nichts machen. Was ist mit ihm weiter? Das sage ich euch nicht. Ihr müsst das Buch selbst lesen.

Dieses Jahr bin ich ins Ausland, nach Österreich, gefahren. Den ganzen Sommer habe ich in den Bergen
bei unseren Verwandten verbracht. Dort wohnt nämlich die Schwester meiner Mutter, Tante Monika.
Mit der Tante habe ich Spaziergänge gemacht. Das hat mir viel Spaß gemacht.

Aber jetzt hat die Schule wieder begonnen. Nächstes Jahr möchte ich nach Amerika fliegen, um meinen
Onkel zu besuchen. Er soll uns vom Flughafen abholen. Von dieser Reise erzähle ich euch in einem
Jahr. Jetzt muss man in die Schule!

28

(selecţie din Caiet de exerciţii I, pagina 28)

18
GERMANĂ INTERMEDIARI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

TEMA PENTRU ACAS| 19


Temele pentru
acasă, pe care A. Traduce]i `n limba român\ urm\toarele propozi]ii:

le găsiţi atât în 1. Als Cristi bei seiner Tante ankam, stand das Abendbrot schon auf dem Tisch.

caietele de curs, 2. Bevor sie nach Hause fuhren, gingen sie noch in ein Wiener Kaffeehaus.
cât şi în cele 3. Als ich mit der Straßenbahn fuhr, traf ich meinen Freund.
de exerciţii, vă 4. Ich habe gewusst, dass er seine Freundin abholen wollte.
ajută să vă fixaţi 5. Immer wenn wir zur Oma kamen, bot sie uns eine Tasse Kaffee an.
cunoştinţele.
B. Traduce]i propozi]iile urm\toare `n limba german\:

1. Când vin din ora[, te sun.

2. Dac\ plou\ mâine, nu mai mergem la plimbare.

3. Trebuie s\ fii neap\rat la ora 21 la colegii t\i.

4. El merge la banc\ dac\ are nevoie de bani.

5. Dac\ avem timp, te vizit\m.

C. Cupla]i propozi]iile urm\toare `n a[a fel `ncât s\ formeze un `ntreg:

1. Cristi und sein Onkel gingen A. dass er ein günstiges Zimmer bei
in ein Wiener Kaffeehaus, Familie Gießer mietete.

2. Für diesen Nachmittag schlug der B. stand das Essen schon auf dem Tisch.
Onkel vor,

3. Als Cristi zu seiner Tante ankam, C. um dort einen kleinen Kaffee zu


trinken.

4. Während des Essens erzählte Cristi D. einen Bummel durch die Innenstadt
zu machen.

5. Als Cristi ein Zimmer suchte, E. half ihm sein Freund dabei.

6. Als der Onkel die Zeitung las, F. hörte Cristi, wie die ausländischen
Touristen ihre Bestellungen machten.

1 2 3 4 5 6

22

(selecţie din Lecţia 19, pagina 22)

19
GERMANĂ INTERMEDIARI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

VERBELE MODALE
Un ajutor esenţial
în învăţare este 6.10 Dintre verbele modale fac parte:

Compendiul dürfen – a avea voie

de gramatică a können – a putea


mögen – a-i plăcea; a avea, a dori
limbii germane,
müssen – a trebui neapărat
care sintetizează sollen – a trebui
cele mai wollen – a vrea
importante aspecte 6.11 Verbele modale au o conjugare neregulată. Formele de persoana întâi şi a treia
gramaticale. singular sunt identice.

6.12 Conjugarea verbelor modale la prezent:

dürfen können mögen müssen sollen wollen


ich darf ich kann ich mag ich muss ich soll ich will
du darfst du kannst du magst du musst du sollst du willst
er darf er kann er mag er muss er soll er will
sie darf sie kann sie mag sie muss sie soll sie will
es darf es kann es mag es muss es soll es will
wir dürfen wir können wir mögen wir müssen wir sollen wir wollen
ihr dürft ihr könnt ihr mögt ihr müsst ihr sollt ihr wollt
sie dürfen sie können sie mögen sie müssen sie sollen sie wollen
Sie dürfen Sie können Sie mögen Sie müssen Sie sollen Sie wollen

6.13 Verbul modal „mögen” apare de obicei la conjunctiv imperfect:


Ich möchte mit ihm sprechen. – Aş vrea să vorbesc cu el.

Se conjugă astfel:
singular plural
ich möchte (aş vrea) wir möchten
du möchtest ihr möchtet
er möchte sie möchten
sie möchte Sie möchten
es möchte

6.14 Verbele modale apar de obicei împreună cu un infinitiv, care stă de obicei la sfârşitul
propoziţiei:
Das kannst du doch nicht tun. – Totuşi nu poţi să faci asta.
Auf dem Parkplatz darf man nur – În parcare ai voie să parchezi
eine Stunde parken. numai o oră.
Ich will das Buch kaufen. – Vreau să cumpăr cartea.

27

(selecţie din Compendiu de gramatică, pagina 27)

20
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ GERMANĂ INTERMEDIARI

Temele se pot
rezolva pe
formularele
speciale inserate în
caiet (dacă se trimit
spre corectare prin
poştă) sau online, în

U
contul de cursant de
pe site-ul C`nd Cristi venea la mqtu[a sa, cina era deja pe masq.

PL
www.eurocor.ro.
|nainte sq meargq acasq, ei mergeau \ntr-o cafenea vienezq.
Un profesor
personal vă C`nd mergeau cu autobuzul, l-am \nt`lnit pe prietenul meu.
die Straenbahn = tramvaiul
îndrumă pe toată
EM
{tiam cq el voia sq o ia pe prietena sa.
durata studiului. kamen = veneam
C`nd venim la bunica, ea ne oferq o cea[cq de cafea. bot an = oferea
EX

Cea mai răspândită limbă din Uniunea Europeană, germana,


este tot mai căutată în mediul de afaceri pe plan internaţional.
Imaginaţi-vă câte oportunităţi veţi avea vorbind fluent limba germană!
Veţi reuşi să obţineţi un job mai bun sau avansarea dorită, în ţară sau peste hotare.
Veţi călători fără griji în străinătate. Veţi putea deveni un specialist în domeniul
dumneavoastră de activitate consultând materiale suplimentare în limba germană.
Cursul Eurocor GERMANĂ INTERMEDIARI este un pas decisiv spre un
viitor mai bun! Spor la studiu!

Tel. 021 33 225 33 www.eurocor.ro


21