Sunteți pe pagina 1din 1

Inspectoratul Școlar Județean Iași

3 noiembrie la 12:47 ·
Proiectul Şcoala pentru valori autentice, implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean
Iaşi, propune ca valoare a lunii noiembrie - RESPONSABILITATEA
„Nu poţi scăpa de responsabilitatea zilei de mâine evitând-o astăzi.” Abraham Lincoln
Responsabilitatea, reprezintă una din valorile fundamentale în inventarul unei
personalităţi armonioase, o reflecţie limpede în comportament a educaţiei asumate.
Auzim frecvent despre „responsabilitatea” unei persoane de a acţiona, însă, de cele mai
multe ori, această acţiune stă sub semnul unei colaborări între persoane în atingerea
unei obiectiv. Responsabilitatea nu este o acţiune măsurabilă, cât mai ales o atitudine.
Cultivarea acestei atitudini la elevi este determinată de existenţa unei relaţii
constructive între părinte şi şcoală, presupunând un efort voluntar. În acest fel
educatorii îşi pot completa rolul lor instrumental, de transmitere a unor secvenţe
informaţionale cu dimensiunea paideică de înnobilare, culturalizare şi spiritualizare a
omului ce caracterizează lucrarea de însoţire a persoanei dintr-o stare în alta, mai bună.
Evaluarea societală a comportamentelor este variabilă, însă conştiinţa morală ca
instanţă morală internă rămâne o constantă a responsabilităţii individuale asupra căreia
insistă întreaga educaţie axiologică.
Cultivarea responsabilităţii în şcoală începe prin puterea modelului oferit de adulţi şi
continuă cu acţiunea de conştientizare a responsabilităţilor, a obligaţiilor ce derivă din
drepturile şi oportunităţile oferite. "Orice drept implică o responsabilitate" John D.
Rockefeller.
• Copiii au dreptul să fie ascultaţi... şi au responsabilitatea să îi asculte pe ceilalţi.
• Copiii au dreptul la o bună educaţie... şi au responsabilitatea să înveţe şi să-şi
respecte educatorii.
• Copiii au dreptul la îngrijirea medicală corespunzătoare... şi au responsabilitatea să
aibă grijă de ei înşişi.
• Copiii au dreptul să fie mândri de originea şi credinţele moştenite... şi
responsabilitatea să respecte originea şi credinţele celorlalţi.
• Copiii au dreptul la o casă sigură şi confortabilă... şi au responsabilitatea să participe
la îngrijirea acesteia.
• Copiii au dreptul să greşească... şi au responsabilitatea să înveţe din greşelile făcute.
Problema câştigării demnităţii şi a împlinirii umane prin asumarea consecinţelor
acţiunilor noastre, a răspunderii faţă de propriile fapte pare condensată în afirmaţia
„Pentru a fi om cu adevărat trebuie să fii responsabil.” (Antoine de Saint-Exupery).