Sunteți pe pagina 1din 1

T.P.P.A.

anul IV
Tehnologie ~i control in industria berii ~i distilatelor
Subiecte de examen
2017-2018

• · ·1 l )r prin filtrire
· vmun
1. Ltmpez1rea ~ •
Factori care influenteaza filtrarea.
, ~ fateriale ti ltr.mte. . . . w

J. Principalek tipuri de liltre utiliz~te in i~d~stna vimcola. ,. . .


• . Modificru-i nedoritc de natura fiz1co-ch1m1,.c a c_e p~t aparea 10 vtnun.
s. ~-tirosuri "i gusturi strrune ce pot sa apara m v1nun. " . .
6. ~ frxiitkAri nedorite de natura microbiologica ce pot aparea 10 v1nun.
7. Stabilizarea vinurilor.
8. Detinifia ~i clasificarea berii.
Q. Fluxul tehnologic general de obtinere a berii.
IO. Apa folosita in industria berii. . .
11 . \13terii prime ~i auxiliare folosite in industria berii: malµil ~1 cerealele nemalt1ficate.
I~. Hameiul ~i produsele din hamei utilizate in tehnologia de obtinere a berii.
13. \taterii auxiliare folosite in industria berii: zaharoza, siropurile ~i drojdia.
1-t .-\djuYanti facultativi utilizati in tehnologia de obtinere a berii.
15 ..-\legerea conditionarea ~i inmuierea orzului.
16. Genninarea orzului, uscarea, curatarea ~i depozitarea malµilui.
17. Brasajul: definitie; macinarea maltului.
18. Plamadirea ~i z.aharificarea plamezilor. Conducerea plamadirii.
19. Filtrarea plarnezilor ~i fierberea mustului cu hamei.
20. Separarea trubului la cald, racirea ~i aerarea mustului de bere.
21. Fennentatia primara a mustului de here: declan~area ~i conducerea procesului de
fennentatie.
22. Etapele fennentatiei primare ~i anomaliile ce pot aparea in timpul fermentatiei.
23. Fennentatia secundara a berii. Saturarea berii cu CO2 •
24. Limpezirea, filtrarea berii.
25. Lnbutelierea bauturilor alcoolice (vin, here etc.)
26. Clasificarea bauturilor alcoolice.
27. Bau~ alcool~ce d~st~late - _Brandy, rachiuri. Materii prime, tehnologii, clasificari.
28. Bau~ alcoohce d1st1late din cereale - Gin, Votca, alte bauturi aromatizate.
29. Bau!un ~coolice distilate - Whisky, Whiskey, Bourbon. Materii prime tehnologii
clas1ficari. ' '
~O. Bau~ al~oolice distilate obtinute din trestie de zahar ~i agave.
~ 1· Bautun sptrtoase cu gust amar. Lichioruri
32 · Bauturi spirtoase aromatizate cu anason. ·