Sunteți pe pagina 1din 18

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 1


CUPRINS

- INTRODUCERE …………………………………………………………4

1.1 Noţiuni generale. Caracteristicile tehnice ………………………………4


1.2 Structura sistemului AMPS şi funcţionarea lui .......................................5
1.3 Supervizarea şi controlul reţelei AMPS .....................................................8

II PROIECTAREA RETELEI CELULARE DE COMUNICATIE MOBILA


PENTRU SISTEMUL AMPS ………..…………………………………………..10

2.1 Calculul benzii de frecvența

2.2 Calculul numărului total de canale utilizate în rețea


Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 2


2.3 Calculul numărului celulelor într-un cluster
2.4 Formarea seturilor de canale

2.5 Construcția planului de frecvențe,canalul duplex și setul de canale


corespunzătoare

2.6 Repartizarea celulelor în cluster și în afara lui (crearea a 7

clustere –un cluster central și 6 clustere periferice)

2.7 Calculul distanței de reutilizare a frecvenței după 2 metode

- CONCLUZIE .............................................................................................16

- BIBLIOGRAFIE ........................................................................................17

INTRODUCERE

1 SISTEM DE TELEFONIE CELULARA AMPS-Advanced Mobile


Phone System
1.1 Noţiuni generale. Caracteristicile tehnice

AMPS – este unul din sistemele analogice de telefonie mobilă, ce a fost


inventat în SUA şi a devenit fucţionabil în 1983 în Chicago, împreună cu NMT şi
sistemul C a fost unul din primele sisteme de telefonie celulară.
AMPS are următoarele parametrii:
ΔF1 =826÷835 MHz (ME→BS); ΔF2 = 871÷880 MHz (BS→ME);
ΔF1 =ΔF2 = 20MHz; Δfc = 30kHz = 0,03MHz; N = ΔF1/Δfc = 303;
Planul de frecvenţe a sistemului AMPS este următor:

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 3


ME→BS BS→ME

fp1 = 825,015MHz fp2 = 870,015MHz


1 2 ....... 303 1 2 303 MHz
825 845 870 890

Canal duplex 1

1 1 MHz
ΔFd = 45MHz

Fig.1.1 Planul de frecvenţe a sistemului AMPS

Iniţial AMPS a fost proiectat pentru un număr nu prea mare de utilizatori de aceea
clusterul pentru sistemul AMPS era preconizat să fie format din 7 celule, din aceste
considerente şi din perspectiva dezvoltării sistemului seturile de canale pentru fiecare
celulă au fost formate după următorul principiu:
a) au fost formate 7 grupe de seturi
b) au fost formate 3 tipuri de seturi pentru fiecare celulă, de aceea repartizarea
seturilor de canale pentru fiecare celulă se efectuează prin tabelul 1.1.
În fiecare celulă iniţial se utilizau seturile de canale ale grupeiA,iar în continuate în
aceeaşi celulă puteu fi utilizate seturile de canale corespunzătoare grupelor B şi C.

Tabelul 1.1 Repartizarea seturilor de canale pentru fiecare celula


1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 1C 2C 3C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 .....
43
.....
631
652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666

1.2 Structura sistemului AMPS şi funcţionarea lui


BS
BS
LE MTX

PSTN

Coala
BS … BS
Mod Coala Nr. Document Semnat.LE Data TE MTX 4
Figura 2.1 Schema de structură simplificată a sistemului AMPS

Elementele de bază a sistemului AMPS sunt:


MTX – Mobile Telephone Exchange – reperzintă o centrală telefonică pentru
abonaţii mobili, ce are legătură cu abonaţii PSTN prin LE – Local Exchange – care la
rîndul său reprezintă o centrală locală şi utilizînd TE – Transit Exchange – care
reprezintă o centrală de tranzit. BS care pot fi conectate la MTX printr-o linie
individuală sau comună. ME – echipament mobil.
MTX reprezintă o centrală telefonică pentru abonaţii mobili şi efectuează comutarea
corespunzătoare.
Funcţionarea sistemului se efectuează sub controlul unui procesor central a MTX.
Schema de structură a MTX şi legăturii BS este următoarea:

MTX
PC

PSTN SC TD

BS
SL UC

Ar1 Ar2 Î/T TDP Aen


Ae2
... Ae1
E/R1 E/R2 ..... E/Rn

Figura 2.2 Schema de structură a MTX şi legăturii BS


Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 5


Elementele componente ale schemei sunt:
PC- procesorul central
SC – sistem de comutaţie
TD – terminal de date
SL – supervizarea liniilor
UC – unitatea centrală a BS
Î/T – întîrzierea / testarea
TDP – transmiterea datelor pozitive
E/R – emisie/recepţie
Fiecare BS utilizează 2 antene de recepţie pentru înlăturarea efectului fading şi n
antene de emisie.
În sistem de telefonie mobilă se observă fenomenul de scădere a nivelului recepţionat
a ME, care se numeşte efectul fading.
Există 2 tipuri de efect fading:
a) fading rapid – se datorează faptului că semnalul sumar în antena ME este
format semnale ce parcurg diverse căi
b) fading lent – este legat de fptul că ME nimereşte în „umbre” unui obstacol.

Ae-r Ar
IU UL

E/R

Figura 2.3 Părţile componente ale ME AMPS

unde: IU – interfaţa utilizatorului (tastatura, LED-uri, ecran, etc.);


UL – unitatea logică;
E/R – emiţător/receptor.
Funcţionarea

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 6


În AMPS se utilizează un număr de canale doar pentru efectuarea procesului
de căutare şi acces, cît şi pentru semnalizarea, aceste canale se umesc S canale şi, de
obicei, se utilizează ultimele 21 de canale din 303(cîte un canal S pentru fiecare set
de canale ca minimum), aceste canale se utilizează în ambele sensuri şi doar pe un
timp foarte scurt pînă la atribuirea canalului de trafic liber.
Pentru utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe utilizarea canalelor S în
ambele sensuri, şi anume în cazul iniţierii unui apel de către ME pe canalul S din
celula dată, se transmite un semnal special. Această procedură se numeşte porcedură
de acces. Şi la apariţia a două sau mai multe proceduri de acces de către abonaţii
aceleeaşi BS se utilizează o procedură specială pentru evitarea apariţiei conflictelor
la acăpărarea unui cana liber. Această procedură constă în următoarele: cînd ME
transmite spre BS semnal de iniţiere a unei convorbiri pe canalul S iniţial BS nu
eliberează mimental un canal liber de trafic, doar la apariţia peste un timp aleator de
timp aceluiaşi semnal de la ME la BS, BS eliberează un canal de trafic şi în acest
moment eliberează şi un canal S. Dacă doi sau cîţiva abonaţi iniţiază un apel în
acelaşi moment de tmip, datorită faptului că fiecare ME repetă acest semnal peste un
timp aleator primul va primi canalul de trafic ME care are timpul repetare mai mic.
În AMPS procedura de acces şi căutare se efectuează pe acelaşi canal.
Procedura de căutare este o procedură prin care o BS iniţiază o legătură cu
unul din abonaţii mobili aflaţi pe teritoriul calulei pe durata legăturii BS şi MTx
supraveghează calitatea comunicaţiei şi dacă este necesar se declanşează procedura
de hand over intra sau inter celulară. La închierea convorbirii ME semnalizează acest
lucru cu un semnal special şi BS consideră în continuare canalul de trafic utilizat în
convorbire ca canali liber.
În regimul de aşteptare (stand by) ME se află permanent pe un canal S
deservit de altă BS. ME schimbă acest canal S. Există cazuri cînd ME recepţionează
de la BS comenzi de a se transfera necondiţionat de pe un canal S pe altul, aceasta
are loc cînd într-o celulă este depistat un număr mare de abonaţi, care dacă ar iniţia o
convorbire sau ar fi apelaţi BS nu ar face faţă acestui trafic.

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 7


Distanţa între BS ţi ME poate varia de la 0 la cîţiva zeci de km, de aici rezultă
o variaţie în limitele foarte mari a nivelului semnalului recepţionat. La o scădere a
cestui nivel sub nivelul limită BS şi ME întreprind măsuri legate de ridicarea calităţii
prin mărirea în 4 trepte a puterii de emisie. Această procedură se utilizează pentru a
exclude posibilitatea apariţăei interfeţelor în cazul utilizării semnalului maxim de
emisie.

1.3 Supervizarea şi controlul reţelei AMPS

Supervizarea reţelei AMPS urmăreşte următoarele:


1. controlul permanent al calităţii legăturii
2. efectuarea procedurii de căutare ME
3. accesul ME în reţea
4. rezolvarea conflictelor la acăpărarea unui canal

Supervizarea calităţii legăturii: în PSTN sub noţiune de supervizarea calităţii


lagăturii se subînţelege procesul de aflare a stării terminalului aparatului(dacă
receptorul este în furcă sau nu).
În AMPS noţiunea de supervizare cuprinde:
 urmărirea stării abonatului
 menţinerea cîmpului semnaluli de recepţie la un nivel corespunzător
Pentru aceasta AMPS utilizează 2 tipuri de semnal:
a) semnalul SAT – Supervisory Audio Tone
b) semnalul ST – Signalization Tone

Pentru semnalul SAT sunt alocate 3 frecvenţe:


SAT 1 SAT 2 SAT 3
5600Hz 6000Hz 6400Hz

Acest semnal este în afara benzii canalului tonal şi se separă uşor de această bandă
printr-un filtru trece sus.
Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 8


Fiecare BS poate utiliza doar unul din aceste semnale SAT şi ME recepţionînd aceste
semnale poate concluziona pe teritoriul a cărei BS se află şi care este următoarea BS
cea mai apropiată.
Fiecare ME recepţionaeză semnalul SAT corespunzător şi fără prelucrări
suplimentare îl transmitespre BS, iar BS recepţionînd semnalul SAT de la ME
efectuează următoarele:
 hotărăşte că legătura cu abonatul mobil are o buclă închisă (canalu este
controlat)
 apreciază distanţa relativă de la BS la ME
Sistemul AMPS a fost primul sistem de telefonie celulară cu extinderea pe arii
mari. În acest sistem s-au depistat nişte neajunsuri legată de dirijarea prea
centralizată a funcţionării sistemului, aceasta a dus la:
a. imposibilitatea utilizării celulelor cu raza mai mică de o milă, acesat s-a
întîmplat din cauza că la deplasarea abonaţilor mobili era necesar de a
efectua foarte des procedurile hand over, ce se primeau la nivelul MTx
b. neamplasarea BS în locul găsit conform calculului a condus la apariţia
unor situaţii cînd o parte din abonaţi nu puteau efectua o legătură
calitativă de la BS pe teritoriul căreia celule erau amplasaţi şi erau
deserviţi de BS vecine, care nu întodeauna efectuau o comunicaţie
calitativă. Însă în majoritate cazurilor BS era amplasată la o distanţă de
20÷25% de la cea care era calculată.

II PROIECTAREA RETELEI CELULARE DE COMUNICATIE MOBILA

PENTRU SISTEMUL AMPS

Să se proiecteze o rețea celulară de comunicații mobile în sistemul AMPS Clasic


conform variantei din tabelul 2.1.

Tabelul 2.1 Datele initiale

Sistem i j Banda de Canalul Rază


frecventă,MHz duplex, celulă,R,km
Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 9


set canale

AMPSclasic 2 5 826,2-839/ 4,35 1,8

871,2-884

Pentru sistemul AMPS se utilizează canalul de trafic cu o bandă de frecvență unică si

anume: fc=30kHz=0,03MHz.

2.1Calculul benzii de frecvență:

| F1|=839-826,2=12,8 (MHz) (2.1)

| F2|=884-871,2=12,2 (MHz);

| F1|= | F2|; (2.2)

2.2Calculul numărului total de canale utilizate în sistem:

) (2.3)

Se vor utiliza doar partea intreaga adica 303 canale.


Dfc – banda de frecventă a unui canal.
0,33*∆fc= 0,33*0,03=0,0099 (MHz) nu se utilizează.

2.3 Calculul numărului celulelor într-un cluster:

(2.5)

2.4 Formarea seturilor de canale.

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 10


Pentru acesta creeăm un tabel cu numărul coloanelor egal cu numărul celulelor într-
un cluster.Numărul de canale de trafic într-o celulă va fi egal cu:

(2.6)

In cazul cind este un număr fracționar , acest lucru indica ca in unele

celule se vor utiliza un nr de canale de trafic egal cu 10,iar in restul un nr de canale


de trafic 11.

Dfc – banda de frecventă a unui canal.


0,33*∆fc= 0,33*0,03=0,0099 (MHz) nu se utilizează.

Tabelul 2.2 Seturile de canale

Din tabel rezulta ca in celulele 1-36 se folosesc 11 canale de traffic, iar in


celulele 37-39 cate 10 canale de trafic.

2.5 Construcția planului de frecvențe si canalul duplex.

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 11


2.6Repartizarea celulelor în cluster și în afara lui (crearea a 7 clustere –un
cluster central și 6 clustere periferice).

Repartizarea celulelor în clustere se realizează cu ajutorul lui


parametrilor de deplasare „i” şi „j”.Şi anume:
2.6.1 Se alege o celulă de pe teritoriul acoperit şi acestei celule i se
atribuie un set de canale.
2.6.2 Cele mai apropiate 6 celule ce vor utiliza acelaşi set de canale se
determină deplasându-se din centrul celulei iniţiale perpendicular pe fiecare
latură a celulei iniţiale cu i unităţi.
2.6.3 Mai departe se deplasează sub un unghi de 60° pozitiv în sens
geometric cu j unităţi.Celulei obţinute i se atribuie setul de canale ale celulei
iniţiale.
2.6.4 Se alege o oarecare celulă mai apropiată de celulele care au primit
un set de canale şi se repetă procedura de repartizare.Celulei obţinute i se
atribuie un nou set de canale.
2.6.5 Procedura se termină atunci când toate celulele au primit câte un set
de canale.
Notă: În celule vecine nu se permite utilizarea seturilor de canale
vecine;între celulele cu setul iniţial de canale nu trebuie sa existe celule ce
nu au primit un set de canale şi nu trebuie să existe celule ce au primit
două sau mai multe seturi de canale.
2.6.6 Pe teritoriul acoperit se formează grupuri de celule numite clustere
a căror hotare se indică cu o linie mai groasă.

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 12


2.7 Calculul distanței de reutilizare a frecvenței după 2 metode:

 metoda 1:

(2.7)

 metoda 2 utilizează coordonatele P1 și P2 celulelor a 2 clustere vecine ce


utilizează aceleași seturi de canale, unde P1(3,6)și P2 (6,1).

(2.6)

D=19,46 (Km)

CONCLUZIE:
Efectuand aceasta lucrare, am elaborat proiectarea unei retele celulare de
comunicatii mobile in sistemul AMPS in functie de datele initiale propuse.
Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 13


Am calculat benzile de fregventa ∆F1 si ∆F2 care trebuie sa fie egale pentru a
forma ambele directii a aceluiasi numar de canale simplex; am determinat numarul
total de canale din raportul dintre banda de frecventa ∆F 1 sau ∆F2 de 20 MHz si
latimea unui canal de 0.03 MHz, care este de 426 de canale de trafic; am determinat
numarul de celule intr-un cluster si numarul canalelor de trafic intr-o celula, apoi in
dependenta de acesti parametri am format tabelul cu seturile de canale.
Grafic am efectuat planul de frecventa indicind ∆F 1 si ∆F2, canalul duplex 4
si am construit 7 clustere vecine cu cite 39 celule in fiecare cluster unde am atribuit
fiecarei celule cite un set de canale.
A fost practic si interesant.

BIBLIOGRAFIE
1. http://www.referatele.com/diverse/Introducere-in-Sistemul-Global245.php

http://www.msqe.ase.ro/Documente/retelemobile.pdf

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 14


Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 15


Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16


Coala

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 17