Sunteți pe pagina 1din 2

Pentru că unii dintre noi n-au înțeles ce urmează să facem la Arii și Zone

Protejate, încerc să pun aici ce mi-a explicat Dna Munteanu.


Există trei variante de proiect pe care le putem susține. Indiferent de tipul de
proiect sau subiectul pe care îl vom alege, ar trebui să venim cu niște
INSTRUMENTE DE VALORIFICARE A PATRIMONIULUI. Toate vor fi scrise
într-un document, care nu va conține mai mult de 15 pagini și care vor fi predate
prin email, cu DOUĂ zile înainte de examen. În timpul examenului, vom veni cu
proiectul PRINTAT și vom ave o discuție individuală cu Dna Munteanu pe fiecare
proiect.
1. Vom alege o zonă protejată și vom:
a) Analiza motivul pentru care zona respectivă face parte din zona protejată.
b) Analiza intevențiile care au fost efectuate în această zonă.
c) Dacă sunt respectate regulile de construcție și amenajare.
d) În cazul în care nu sunt respectate regulile, să oferim o soluție sau să venim
cu reguli noi.
e) În cazul în care nu se justifică calitate de zonă protejată, să argumentăm de ce
și ce trebuie făcut.
Exemplu: să luăm o zonă protejată din București de
aici: http://www.pmb.ro/…/urbanism/zone_…/z_protejate_aprobate.php, și să urmărim
criteriile de evaluare a zonei din informațiile pe care le găsim pe documente.
2. Alternativa ar fi alegerea unei arii naturale, un parc care a fost declarat parc
național și pe care se desfășoară diverse activități. Dacă avem acces la un plan
de management al ariei naturale respective am putea să facem o analiză prin
care să identificăm ce tipuri de activități pentru valorificarea patrimoniului sau a
comunităților (din cadrul parcului) există. Să venim cu soluții pentru valorificarea
patrimoniului, de ex: organizarea unor festivaluri sau activități, turism cultural etc.
3. Să luăm un studiu de caz al unui monument, al unei clădiri care are un regim
de protecție, sau o zonă culturală protejată foarte cunoscută. În care să facem o
analiză critică a modului în care este valorificat acel obiectiv. Un exemplu este
castelul Banfy și festivalul Electric Castle, o analiză ar însuma modul în care un
festival ajută la restaurarea castelului și la punerea în valoare ca patrimoniu a
monumentului. Nu avem dreptul să alegem acest proiect dat ca exemplu de
dumneaei. Trebuie să facem o analiză critică din care să ne dăm seama și să
arătăm dacă a avut sau nu efect intervenția de valorificare a acelui patrimoniu.
Alternativă pentru NEURBANIȘTI: După ce ne-am ales unul din cele trei puncte,
să facem un plan de comunicare/marketing sau o strategie de intervenție pentru
prezentarea patrimoniului cultural (să descriem un proces). În cadrul planului sau
a strategiei putem insera fotografii, informații selectate din articole sau cărți, poze
de pe gmaps, să facem scheme.
Pentru data viitoare, dacă ne-am ales acest punct, ar trebui să venim deja cu
tema aleasă și să fie făcută o analiză a documentelor la care avem acces, în
cazul în care nu am găsit informația utilă, ar putea să ne ajute Dna. Munteanu cu
alte informații. Dumneaei are PUG-uri și studii pe care ni le poate da