Sunteți pe pagina 1din 22

2018

RÂNDUIALA TIPICULUI
IANUARIE

1 LUNI
Tăierea Împrejur cea dupa Trup a Domnului. Sf. Vasile cel Mare. Urmeaza Mineiul. Vecernia
Mare: Vodod. Paremii şi Litie. Utrenia: Polieleu. Mărimurile Praznicului şi ale Sfântului. Evanghelia
Utreniei: Ioan 10,9-16. La canoane se cântă Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eşti mai cinstită",
se cântă Cantarea a 9-a din Minei. Doxologia Mare. Troparul Sfântului glas. 1; “Slavă... şi acum...”,
troparul Praznicului. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Antifoanele obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap.
Col. 2,8-12; Ev Luca 2,20-21 şi 40-52. Axionul: De Tine se bucură... După Liturghie se face Tedeum
pentru Anul Nou.

5 VINERI
Ajunul Botezului. (Zi de Post). Ceasurile Împărăteşti cu Obedniţa. Liturghia Sf. Vasile cel Mare
combinată cu Vecernia Praznicului. După ultima paremie, se zice ectenia mică cu ecfonisul: “Că Sfânt
eşti Dumnezeul nostru...” şi se intră în Liturghie cu Trisaghionul: “Sfinte Dumnezeule...”. Axionul: “De
Tine se bucură.” După Rugăciunea Amvonului, ieşim în procesiune, prin uşile împărăteşti, în mijlocul
bisericii, pentru Sfinţirea Aghiezmei Mari. Rânduiala se găseşte în Minei, la sfârşitul slujbei de azi ori
în Aghiazmatare şi Molitfelnice. Cu această apă se stropeşte biserica şi casele tuturor creştinilor. Vineri
seara: Pavecerniţa cea Mare, la care se cântă: "Cu noi este Dumnezeu". După primul "Sfinte
Dumnezeule" se cântă Troparul Botezului. După al doilea "Sfinte Dumnezeule" se cântă Condacul
Botezului. După Doxologia citită, se face Litia, în care se include Stihovna, Rugăciunea Dreptului
Simeon şi cădirea împrejurul pâinilor, cântându-se Troparul Praznicului de 3 ori şi Otpustul.

6 SÂMBĂTĂ
Botezul Domnului. Urmeaza Mineiul. Utrenia: Polieleu. Marimuri. Evanghelia: Marcu 1,9-11.
Catavasiile Botezului. În loc de "Ceea ce eşti mai cinstită" se cântă Cantarea a 9-a. Laudele. Doxologia
Mare. Liturghia Sf Ioan Gura de Aur: Antifoanele Praznicului. Stihurile speciale la Vodohul mic. În
loc de "Sfinte Dumnezeule", se cântă: "Câţi în Hristos v-aţi botezat." Ap. Tit 2,11-14; 3,4-7. Ev. Matei
3,13-17. Axionul: Primul Irmos al Cantarii a 9-a din Canonul Praznicului Botezului. După Rugăciunea
Amvonului, ieşim în procesiune afară, la râu, sau în mijlocul bisericii, pentru Sfinţirea Aghiezmei
Mari. Liturghia se încheie cu: “Fie numele Domnului binecuvântat” şi otpustul praznicului. Până la
încheierea praznicului (14 ianuarie), creştinii, înainte de a lua anaforă, beau Aghiazmă Mare.

7 DUMINICĂ
Duminica după Botezul Domnului. Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Glas 6. Voscr. 9. Se combină
slujba Sfântului din Minei cu slujba Glasului 6, din Octoih. Sâmbătă seara, Vecernia Mare: Inceput
după obicei. Vodod. Paremii nu se pun. După stihoavnă se cântă Troparul Glasului 6, Slavă..., al
Sfântului, Şi acum..., al Praznicului, adică: “ În Iordan botezându-Te....” Apoi, Otpustul. Utrenia:
Polieleu se pune numai unde este Hramul Bisericii; altfel, se cântă Binecuvântările şi Antifoanele
Glasului 6, urmate de Evanghelia Învierii, a 9-a. Catavasiile Botezului. Laude şi Doxologia Mare.
Liturghie: "Sfinte Dumnezeule," Apostolul şi Evanghelia Duminicii de după Botez si a Sfântului:
Efeseni 4,7-13 si Fapte 19,1-8. Ev. Matei 4,12-17 şi Ioan 1,29-34. Axionul Botezului, care se cântă timp
de 8 zile, până la Odovania Praznicului. Otpustul de azi: "Cel ce a inviat din morti… » (vezi Liturghierul
BOR, Editia 2012, pg. 379)

Page 1 of 22
14 DUMINICĂ
Duminica a 29-a după Rusalii. Glas 7. Voscr. 10. Odovania Praznicului Botezului. Se combină slujba
Gl. 7 din Octoih cu cea a Botezului, de la 6 ianuarie, după indicaţiile date in Minei, pentru cazurile când
Odovania cade DUMINICĂ. Ca la toate odovaniile, slujba Sfântului de azi nu se pune. Vecernie Mare
cu Vohod. Utrenia: Nu se pun Polieleu şi Mărimuri, ci se cântă Binecuvântările Învierii, Ipacoi şi
Antifoanele Învierii. Evanghelia Învierii, a 10-a. Catavasiile Botezului, Laudele şi Doxologia Mare.
Liturghia: Ap. Coloseni 1,12-18 (NOTA: se citeste apostolul Duminicii a 28-a). Evanghelia: Luca
17,12-19 (a celor 10 leprosi). Axionul Botezului.

17 MIERCURI
Sfântul Antonie cel Mare. Urmeaza Mineiul. Vecernie Mare cu Vohod, Paremii şi Litie. Utrenia cu
Polieleu şi Mărimuri. Antifonul 1 al Glasului 4. Ev. Utreniei: Matei 11,27-30. Catavasiile Întâmpinării.
Liturghia Sf Ioan: Ap.: Evrei 13,7-16. Ev. Luca 6,17-23. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

21 DUMINICĂ
Duminica a 32-a după Rusalii. Glas 8. Voscr. 11. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Catavasiile
Întâmpinării. Laude. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Timotei 4,9-15. Ev. Luca 19,1-10 (a lui Zaheu).
Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

25 JOI
Sfântul Grigorie Teologul. Urmeaza Mineiul, Vecernia Mare: Vohod şi Paremii. Utrenia: Polieleu şi
Mărimurile Sfântului. Ev. Utreniei Ioan 10,1-9. Laude si Doxologia Mare. Catavasiile Întâmpinării.
Liturghie: Ap. 1 Corinteni 12,7-11. Ev. Ioan 10,9-16. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

27 SÂMBĂTĂ
Aducerea Moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur. Urmeaza Mineiul. Vecernie Mare cu Vohod şi
Litie. Utrenie cu Polieleu şi Mărimuri. Antifonul 1 al Glasului 4. Ev. Utreniei: Ioan 10,1-9. Catavasiile
Întâmpinării. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 12,7-11. Ev.:. Ioan 10,9-16. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

28 DUMINICĂ
Duminica a 33-a după Rusalii. A Vameşului şi a Fariseului. (Incepe Triodul). Glas 1. Voscr. 1.
Combină Triodul cu Octoihul. (Regulă Generală: În toate Duminicile Triodului şi Penticostarului, slujba
Sfântului zilei se lasă afară, exceptie se face pentru Bunavestire). Vecernia Mare: Vohod. Utrenie:
Polieleu. “La Râul Babilonului.” Binecuvântările Învierii. După Ps. 50, se cântă “Uşile Pocăinţei”, stihiri
care ţin până la Duminica 5-a din Post inclusiv. Catavasiile din Triod pentru Dumnica Vamesului si
Fariseului. Liturghie: Ap. 2 Timotei 3,10-15. Ev. Luca 18,10-14. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”.

30 MARŢI
Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Urmează Mineiul.
Vecernie Mare: Vohod. Paremiile. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Ioan 10, 9-16.
Catavasiile Intâmpinării. Liturghie: Ap. Evrei 13,7-16. Ev. Matei 5,14-19. Axionul: “Cuvine-se
cu adevărat.”

Page 2 of 22
RÂNDUIALA TIPICULUI
FEBRUARIE
Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfinţită se oficiază la datele de: 21, 23 şi 28

2 VINERI
Întâmpinarea Domnului. Harti. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenia:
Polieleu. Mărimuri. Antifonul 1 al glasului 4. Ev. Luca 2,25-32. Catavasiile Întâmpinării. Laude.
Doxologia Mare. Liturghie: Antifoane obişnuite. Stihurile speciale la Vodohul mic. “Sfinte
Dumnezeule.” Ap. Evrei 7,7-17. Ev. Luca 2,22-40. Axionul: Primul Irmos al Cantarii a 9-a din Canonul
Praznicului. Otpustul Praznicului: “Cel ce a fost tinut in bratele dreputului Simeon...”

4 DUMINICĂ
Duminica a 34-a după Rusalii. A Intoarcerii Fiului Risipitor. Glas 2. Voscr. 2. Urmează Triodul.
Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu. “La Râul Babilonului.” Binecuvântările Învierii. După Ps.
50 se cântă “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. Liturghia: Ap. 1 Corinteni 6,12-20. Ev. Luca
15,11-32. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat”. Chiar daca suntem in perioada praznicului Intampinarii
Domnului, fiind duminica, otpustul este: “Cel ce a inviat din morti...”

10 SÂMBĂTĂ
Sâmbăta Morţilor (Moşii de Iarnă). Urmează Triodului. Vecernia: În loc de Prochimenul se cântă
“Aleluia” de trei ori cu stihurile de la Parastas. Nu este Vohod. Troparul Morţilor. Utrenia: In loc de
“Dumnezeu este Domnul” se cântă “Aleluia” cu stihurile şi Troparul Morţilor. Apoi Catisma 17 în două
stări. După prima stare: Ectenia Morţilor, iar după 2-a: "Binecuvântările Morţilor" urmate de Ectenia
Morţilor. Nu este Evanghelie la utrenie. Canonul şi Catavasiile Morţilor si restul Utreniei citit.
Liturghia Sf Ioan: Ap. 1 Corinteni 10,23-28; Tesaloniceni 4,13-17. Ev. Luca 21,8-9, 25-27, 33-36; Ioan
5,24-39. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” După Liturghie, Parastas de Obşte (adică pentru toţi
mortii, în general, nu numai pentru o anumită familie).

11 DUMINICĂ
Duminica a 35-a după Rusalii. A Înfricoşatoarei Judecăţi - a Lăsatului sec de carne. Glas 3. Voscr.
3. Se combină Octoihul cu Triodul. Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu. “La Râul Babilonului.”
Binecuvântările Învierii. După Ps. 50 se cântă “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. Liturghie: Ap.
1 Corinteni 8,8-13; 9,1-2. Ev. Matei 25,31-46. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

18 DUMINICĂ
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Duminica Iertării –a Lăsatului sec de brânză. Glas 4. Voscr.
4. Se combină Octoihul cu Triodul. Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu. Binecuvântările Învierii.
După Ps. 50 se cântă “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. Liturghia: Ap. Romani 13,11-14; 14,1-4.
Ev. Matei 6,14-21. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” Seara se face Vecernia Iertării cu metanii şi
Rugăciunea Sf. Efrem Sirul.

19 LUNI
Începe Postul Mare. Tipicul Mare prescrie in timpul Postului Mare savarsirea Liturghiei Darurilor
Mai Înainte Sfinţite 5 zile pe săptămână, nu numai Miercurea şi Vinerea. In aceasta prima saptamana,
de Luni până Joi, se citeşte Pavecerniţa Mare cu Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul. Se zice
Rugăciunea Sf. Efrem Sirul, cu 4 metanii mari şi 12 închinăciuni la ceasuri şi ori de câte ori scrie în
Triod. Zilele de Luni si Marti si zile aliturgice. Iar miercuri, 21 februarie, se sarvarseste prima
Liturghie a Darurilor mai inainte Sfintite.
Page 3 of 22
24 SÂMBĂTĂ
Aflarea Capului Sf. Ioan Botezătorul. Sâmbăta Sf. Teodor Tiron. Vecernie Mare cu Vohod şi 5
Paremii se face VINERI, dimpreună cu Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfinţite. Iar Litia se slujeşte
Vineri seara, după Pavecerniţa Mare, continuându-se cu Utrenia, după indicaţiile Tipicului, dela
sfârşitul Triodului, sub titlul: “Când Aflarea Capului Sfântului Ioan cade Sâmbătă, în Săptămâna întâia
din Post”. Tot acolo se arată amănunţit cum se combină slujba Sf. Ioan cu a Sf. Teodor. Liturghia Sf.
Ioan: Ap. 2 Corinteni 4,6-15 şi Evrei 13,1-12. Ev. Matei 11,2-15 şi Marcu 2, 23-3,5. Axionul: “Cuvine-
se cu adevărat”. După Sf. Liturghie Pomenirea Mortilor si Binecuvântarea colivei.

25 DUMINICĂ
Duminica 1-a din Post - A Ortodoxiei. Glas 5. Voscr. 5. Se combină Triodul cu Octoihul. Vecernie
Mare: Vohod. Troparul Învierii, plus Troparul Icoanelor “Preacuratului Tău Chip.” Utrenie: După Ps.
50 se cântă “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Ap. Evrei 11,24-
26, 32-40. Ev. Ioan 1, 43-51. Axionul: “De Tine se bucură...”

Page 4 of 22
RÂNDUIALA TIPICULUI
MARTIE
Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfinţită: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 şi 30

4 DUMINICĂ
Duminica a 2-a din Post - A Sf. Grigore Palama.. Glas 6. Voscr. 6. Urmează Triodul. Vecernie
Mare: Vohod. Fără Paremii. Troparul Învierii şi Troparul Sfântului. Utrenia: Polieleu. Binecuvântările
Învierii. După Ps. 50 se cântă “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. Liturghia Sf.Vasile: Ap. Evrei
1,10-14; 2,1-3; Evrei 7,26-28; 8,1-2. Ev. Marcu 2,1-12; Ioan 10,9-16. Axionul “De Tine se bucură.”

9 VINERI
Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia. Se combină Triodul cu Mineiul. Unde este hramul bisericii, se
face Liturghie Mai Înainte Sfinţită, la care se adaugă Ap. Evrei 12,1-10 şi Ev. Matei 20,1-16, după “ Să
se îndrepteze rugăciunea mea...”

11 DUMINICĂ
Duminica a 3-a din Post. A Sfintei Cruci. Martirii prigoanei comuniste Glas 7. Sfetilna 7. Se
combină Octoihul cu Triodul. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu. Binecuvântările Învierii. Ev. a
7-a a Învierii. Ps. 50. “Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. La Doxologia Mare, preotul îmbrăcat în
toate veşmintele, cădeşte împrejurul Sfintei Mese, iar la al 3-lea Sfinte Dumnezeule… se scoate crucea
din altar în procesiune prin usa diaconeasca din partea de nord i se aeaz pe un tetrapod în mijlocul
bisericii, pentru inchinarea credincioilor. În timpul procesiunii se cânt Troparul i Condacul Crucii.
Crucea nu se închin în cele 4 puncte cardinale ca la ziua Înlrii Sf. Cruci, ci doar se aeaz pe
tetrapod, cdind în jurul ei. Se face inchinare cu metanii mari, cântând: “Crucii Tale…”. Liturghia Sf.
Vasile cel Mare: În loc de “Sfinte Dumnezeule” cântăm “Crucii Tale...” Ap. Evrei 4,14-16; 5,1-6. Ev.
Marcu 8,34-38; 9,1. Axionul: “De Tine se bucură.” Parastas pentru martirii prigoanei comuniste.

18 DUMINICĂ
Duminica a 4-a din Post. A Sf. Ioan Scrarul. Glas 8. Voscr. 8. Se combină Octoihul cu Triodul.
Vecernie Mare: Vohod, fr Paremii. Pe lâng Troparul Învierii, se pune i Troparul Sf. Ioan Scrarul,
la Vecernie, Utrenie i Liturghie. Utrenie: Polieleu. Binecuvântările Învierii. Ev. a 8-a a Învierii. Ps. 50.
“Uşile Pocăinţei”. Catavasiile din Triod. Liturghia Sf. Vasile cel Mare: Ap. Evrei 6,13-20; Efeseni
5,8-19. Ev. Marcu 9,17-32; Matei 4,25; 5,1-12. Axionul: “De Tine se bucură…”.

21 MIERCURI
Denia Canonului cel Mare al Sf. Andrei Criteanul. (Vezi Triodul).

23 VINERI
Denia Acatistului Maicii Domnului, al Bunei Vestiri. (Vezi Triodul )

Page 5 of 22
25 DUMINICĂ
Duminica a 5-a din Post. Bunavestire. Dezlegare la peşte. Glas 1. Voscr. 9. După indicaţiile dela
sfârşitul Triodului, Capetele lui Marcu, litera L, slujba Sf. Maria Egipteanca din Triod şi a Sfântului din
Minei, se pun, ori Vineri în săptămâna dinainte, ori Marţi dupa aceea. Vecernia Mare: “Fericit
Bărbatul,” cu toată Catisma. Stihirile dela “Doamne strigat-am” sunt pe 10: 4 ale Învierii şi 6 ale
Praznicului. Vohod, Paremii şi Litie. Utrenie: Polieleu, Mărimuri şi, îndată: Ectenia mică, Ipacoi şi
Antifoanele Învierii. Binecuvântările Invierii nu se mai cântă. Evanghelia Praznicului, citită din Uşile
Împărăteşti: Luca 1,39-56. Se pune “Învierea lui Hristos văzând”. După Ps.50, în loc de “Uşile
Pocăinţei,” se cântă stihirile Praznicului. Canoanele Praznicului se combină cu a Triodului. Catavasiile
Buneivestiri. La Peasna 9-a, se cântă “Ceeace eşti mai cinstită.” Liturghia Sf. Vasile cel Mare:
Antifoane Praznicale din minei. Vodohul Mic cu stih special: “Binevestiti din zi in zi mantuirea
Dumnezeului nostru...mantuieste-ne pe noi...”, Troparul si Condacul praznicului; Sfinte Dumnezeule...,
Ap. Evrei 9,11-14 (al Dumincii a 5a) si Ap. Evrei 2, 11-18 (al Pranizului). Ev. Marcu 10,32-45 (a
Duminicii a 5a) si Ev. Luca 1, 24-38 (a Praznicului). Axionul praznicului "Binevesteste, pamantule..."

31 SÂMBĂTĂ
Sâmbăta lui Lazăr. Urmează Triodul. Vecernia Sfantului Lazăr s-a făcut în ajun (Vineri dimneata),
dimpreună cu Liturghia Mai Înainte Sfinţită. Utrenie: Nu este Polieleu, Mărimuri, nici Evanghelie.
Se cântă însă “Binecuvântările Învierii" şi "Învierea lui Hristos văzând..." Catavasiile din Triod. În loc
de "Ceeace eşti mai cinstită" se cântă Cantarea a 9-a de la Catavasii din Triod. "Sfânt este Domnul
Dumnezeul nostru", fără Voscr. Se canta Laudele. Doxologia cea Mare. Liturghia Sf. Ioan: Antifoane
obinuite. La Vohodul cu Evanghelia se cântă: Veniți să ne închinăm…Mîntuiește-ne pe noi…Cel ce ai
înviat din morți…. Troparul praznicului (Învierea cea de obște…). În loc de Sfinte Dumnezeule…, se
cânt: Câi în Hristos v-ai botezat…. Ap. Evrei 12,28-13,8. Ev. Ioan 11,1-45. Axionul: Irmosul
Cântării a 9-a a Canonului Sfântului Lazr (Să cinstim și să preaslăvim, popoare, pe curate Născătoare
de Dumnezeu…). Chinonicul din Triod. În loc de Văzut-am lumina cea adevărată…, se cântă: Învierea
cea de obște…. La otpust: Cel ce a înviat din morți..

Page 6 of 22
RÂNDUIALA TIPICULUI
APRILIE
Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfinţită: 2, 3 şi 4

1 DUMINICĂ
Duminica a 6-a din Post, a Floriilor. Intrarea Domnului în Ierusalim. Toate ale Praznicului din
Triod. Vecernie Mare: Litie. Paremii. Utrenie: Polieleu. Mrimuri. Ev. Matei 21,1-11; 15-17. Dup
Evanghelie, se citete imediat Ps. 50, iar preotul binecuvinteaz stâlprile. Se cânt întreg Canonul
Duminicii Stâlprilor. Liturghia Sf. Ioan: Antifoanele Praznicului. Stihurile speciale la Vodohul Mic.
Sfinte Dumnezeule…. Ap. Filipeni 4,4-9. Ev. Ioan 12,1-18. Axionul Praznicului. Dezlegare la pete.
Cu Denia de Duminic seara, începe Sptmâna Patimilor

2-4 LUNI, MARŢI şi MIERCURI


Sptmâna Patimilor. Urmează Triodul. În aceste zile se slujete, dimineata, Liturghia Darurilor Mai
Înainte Sfinite, iar seara, Deniile Mirelui, cântarea Iat Mirele vine…, i Luminânda: Cmara Ta
Mântuitorule… . Miercuri diminea înceteaz rostirea Rugciunii Sf. Efrem Sirul, cu ritualul metaniilor
mari. Tot Miercuri dup amiaz se svârete in unele parohii Taina Sfântului Maslu de Obste, pentru
toat parohia.

5 JOIA MARE
Comemorarea Cinei celei de Tain. Urmează Triodul. Liturghia Sf. Vasile combinat cu Vecernia
Mare: Se incepe cu “Binecuvantata este Imparatia...” apoi Psalmul 103 si cele ale Vecerniei din Triod.
Stihurile la Doamne strigat-am, cu cadirea marea. Slava si acum...Vohodul mic cu Evanghelie. Paremii.
Se intr în Liturghie cu imnul Trisaghion “Sfinte Dumnezeule...”. Ap. 1 Corinteni 11,23-32. Ev. Matei,
îns de fapt este o combinaie din toi Evanghelitii (vezi Evangheliarul): Matei 26,2-20; Ioan 13,3-17;
Matei 26,21-39; Luca 22,43-44; Matei 26,40; 27,1-2. În loc de heruvic și Să se umple gurile noastre…,
se cânt ”Cinei Tale…” Iar în loc de Axion, se cântă “Din Ospul Stpânului…”. Se scoate un nou
Agne pentru împrtirea bolnavilor din timpul anului cum prevede randuiala. Seara se face Slujba
Sfintelor Patimiri cu citirea celor 12 Evanghelii: Sf. Cruce se scoate din Altar între Evangheliile a 5-a
i 6-a.

6 VINEREA MARE
Urmează Triodul. Ceasurile Împrteti cu Evangheliile lor. Vecernia Mare a Scoaterii Sfantului
Epitaf: Vohod cu Evanghelie. Lumina Lina. Paremii. Apostol si Citirea Evangheliei cu pogorarea de pe
Cruce a Domnului. Scoaterea Sfântului Epitaf. Dup tradiia bizantin, Sf. Epitaf se scoate în timpul
Slavei de la Stihoavnă. Seara: Utrenia Sâmbetei Mari cu Prohodul: La Dumnezeu este Domnul..se
canta troparele: Iosif cel cu bun chip.. si celelalte...iar intre timp preotul cadeste toata biserica ramanand
in mijlocul bisericii din fata Sf Epitaf, si incepe Prodohul: In mormant viata..., se zice ectenia mica si se
cadeste la inceputul fiecarei stari a Prohodului. Se urmeaza apoi randuiala din Triod. La Doxologie
preotul imbracat in toate vesmintele, iese in fata Sf. Epitaf si la Sfinte Dumnezeule..., cadeste de trei ori
imprejur Sf Epitaf dupa care este scos în procesiune împrejurul bisericii cu patru opriri si ecteniile
corespunzatoare. Venind înapoi in biserica, in fata usilor imparatesti, preotul ridica usor Sf Epitah si
zice: Intelepciune Drepti! dupa care intra in altar prin Sfintele Usi si aseaza Sf. Epitaf pe Sf. Mas, unde
rmâne pân la Înlarea Domnului, in timp ce se canta troparele: Iosif cel cu bun chip...din Triod.
Încheierea Utreniei se face cu citirea Paremiilor, a Apostolului, Evangheliei, ecteniile i otpustul: “Cel
ce pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire...”

Page 7 of 22
7 SAMBATA MARE
Urmează Triodul. Liturghia Sf. Vasile cel Mare combinat cu Ceasurile, Obednia i Vecernia: În
loc de Sfinte Dumnezeule…, se cânt: Câi în Hristos v-ai botezat…. Ap. Romani 6,3-11. Ev. Matei
28,1-20. Heruvicul i Axionul special al Sambetei celei Mari. Vezi cântrile prescrise în Triod. Cartea
Triodului iese din funcie i se introduce "Penticostarul" care va fi ghid pentru toate slujbele pân la
Duminica Tuturor Sfinilor.

8 ÎNVIEREA DOMNULUI (SFINTELE PAŞTI)


Urmează Penticostarul. Procesiunea cu Sfanta Lumina cu înconjurarea bisericii, apoi Utrenia Patilor.
Evanghelia ce se citete afar: Matei 28,1-15. În tot timpul Sptmânii Luminate, Utrenia începe ca în
noaptea de Pati: Slav Sfintei…, apoi cdirea împrejurul mesei, cu stihurile Patilor. Liturghia Sf. Ioan
Gura de Aur: Obinuita binecuvântare, apoi Hristos a Înviat… de 3 ori, cdirea împrejurul Sf. Mese cu
Stihurile Patilor: S învie Dumnezeu…cu Hristos a Inviat i apoi Ectenia Mare. De la Duminica Tomii
pân la Înlare, nu se mai face cdire cu Stihurile Patilor, ci se cânt numai Hristos a Înviat… de 3 ori.
Rugciunea Împrate Ceresc… nu se mai zice pân la Rusalii. În loc de Sfinte Dumnezeule… se cânt
Câi în Hristos…. Ap. Fapte 1,1-8. Ev. Ioan 1,1-17. Axionul Învierii: Îngerul a strigat…. Pân la
Înlare, în loc de Bine este cuvântat…, Vzut-am Lumina…, S se umple gurile noastre… i Fie
Numele Domnului…, se cânt Hristos a Înviat… Dup Liturghie, binecuvântarea artosului, a
crnurilor i oulor. A doua inviere sau Vecernia Pastilor: Se incepe cu: Slava Sfintei...cum s-a aratat
mai sus cu stihurile Pastilor si Hristos a Inviat. Vohod cu Sf. Evanghelie. Lumina Lina, Prochimenul:
Cine este Dumnezeu...se citeste Evanghelia (Ioan 20,19-25) in mai multe limbi, si celelalte ale
Vecerniei asa cum prevede Penticostarul. Uile altarului rmân deschise pân în Sâmbta Tomii.
Vecerniile, Utreniile, Ceasurile, Liturghiile acestei sptmâni sunt ca în ziua de Pati.

9 LUNEA LUMINATĂ
Utrenia i Liturghia: Urmează Penticostarul. Ap. Fapte 1,12-17; 21-26; Ev. Ioan 1,18-28. Catavasiile
si celelalte din Slujba Invierii din fiecare zi a acestei saptamani. La Liturghiile din Saptamana Luminata:
Obinuita binecuvântare: “Binecuvantata este Imparatia...”, apoi Hristos a Înviat… de 3 ori, cdirea
împrejurul sf. mese cu Stihurile Patilor: S învie Dumnezeu…cu Hristos a Inviat i apoi Ectenia Mare.
În loc de Sfinte Dumnezeule… se cânt Câi în Hristos, Axionul Patilor continu pân la Înlare, în loc
de Bine este cuvântat…, Vzut-am Lumina…, S se umple gurile noastre… i Fie Numele Domnului…,
se cânt Hristos a Înviat…., Otpustul special al Pastilor asa cum este randuit la Slujba Invierii.

10 MARŢEA LUMINATĂ
Vecernia, Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. Ap. Fapte 2,14-21. Ev. Luca 24,12-35. Axionul
Paştilor.

13 VINEREA LUMINATĂ
Izvorul Tămăduirii al Maicii Domnului. Vecernia, Utrenia şi Liturghia ca în ziua de Paşti. Ap.
Faptele 3,1-8. Ev. Ioan 2,12-22. Axionul Paştilor. Sfinţirea cea mică apei.

Page 8 of 22
15 DUMINICĂ
Duminica a 2-a după Paşti - a Tomei. Glas 1. Voscr. 1. Începând de azi, toate slujbele încep cu
Hristos a înviat… de 3 ori ...pân la Odovania Praznicului Învierii. Utreniile pân la Înlare încep cu
Slav Sfintei… i Hristos a înviat… de 3 ori, în timpul care se cdete toat biserica. Toat rânduiala
acestei Duminici este în Penticostar. Vecernie Mare cu Litie. Utrenie cu Polieleu şi Mărimuri.
Binecuvântările Învierii. Catavasiile Paştilor. La pesna 9-a se cântă “Ceeace eşti mai cinstită”. Laude şi
Doxologia Mare. Liturghie: Sunt antifoanele obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Fapte 5,12-20. Ev.
Ioan 20,19-31. Axionul Patilor. Otpustul special: Cel ce prin usile incuiate a intrat...

22 DUMINICĂ
Duminica a 3-a dup Pati - a Mironosielor. Glas 2. Voscr. 4. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Fr
Polieleu. Binecuvântrile Învierii. Catavasiile Patilor. La Cântarea a 9-a: Ceea ce eti mai cinstită….
Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Fapte 6,1-7. Ev. Marcu 15,43-47; 16,1-8. Axionul Patilor

23 LUNI
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Vecernia Mare: DUMINICĂ seara: Vohod, Paremii, Litie.
Utrenia: Polieleu, Mărimuri, Antifonul 1 al Glasului 4. Ev. Luca 21,12-19. După Evanghelie se cântă
“Învierea lui Hristos”. Se citeşte canonul Învierii din Penticostar şi al Sfântului din Minei. Catavasiile
Paştelui. Liturghie: Ap. Fapte 12,1-11. Ev. Ioan 15,17-27 ; 16,1-2. Axionul Paştelui.

29 DUMINICĂ
Duminica a 4-a dup Pati - a Slbnogului. Glas 3. Voscr. 5. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Fr
Polieleu. Binecuvântrile Învierii. Catavasiile Patilor. La Cântarea a 9-a: Ceea ce eti mai cinstită…. Laudele.
Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Fapte 9,32-42. Ev. Ioan 5,1-15. Axionul Patilor

Page 9 of 22
RÂNDUIALA TIPICULUI
MAI

2 MIERCURI
Înjumtirea Praznicului. Urmează Penticostarul. Liturghie: Ap. Fapte 14,6-18. Ev. Ioan 7,14-30.
Axionul Paștilor.

6 DUMINICĂ
Duminica a 5-a dup Pati - a Samarinencii. Glas 4. Voscr. 7. Vecernie Mare. Vohod. Utrenie: Fr
Polieleu. Binecuvântrile Învierii. Antifoanele glasului de rând. Catavasiile Patilor. La Cântarea a 9-a:
Ceea ce eti mai cinstită…. Laudele. Doxologia Mare. Sf. Liturghie. Antifoane obinuite. Sfinte
Dumnezeule.... Ap. Fapte 11,19-30. Ev. Ioan 4,5-42. Axionul Patilor.

13 DUMINICĂ
Duminica a 6-a după Paşti - A Orbului. Glas 5. Voscr. 8. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie. Fara
Polieleu. Binecuvântările Învierii. Antifoanele glasului de rând. Catavasiile Paştilor. “Ceea ce eşti mai
cinstită.” Laude. Doxologia Mare. Sf. Liturghie: Ap. Fapte 16,16-34. Ev. Ioan 9,1-38. Axionul Paştilor.

17 JOI
Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor). Urmează Penticostarul. Slujbele nu mai încep cu Hristos a
înviat…, ci cu Sfinte Dumnezeule… până la Rusalii (fara a se rosti „Imparate Ceresc”). Vecernie Mare:
Vohod. Paremiile. Litie. Troparul Praznicului (de trei ori). Utrenie: Polieleu. Mărimurile. Antifoanele
Praznicului. Ev. Marcu 16, 9-20. Catavasiile Rusaliilor. Luminânda şi Laudele sunt combinaţie între
Minei şi Penticostar, aşa cum se arată in Minei. Doxologia Mare. Liturghie: Antifoane speciale. Stihul
special la Vodohul Mic. Sfinte Dumnezeule…. Ap. Fapte 1,1-12. Ev. Luca 24,36-53. Axionul
Praznicului. In loc de Văzut-am Lumina…, cântăm Troparul Înălţării. Otpustul Praznicului.

20 DUMINICĂ
Duminica a 7-a dup Pati - a Sf. Prini de la Sinodul I Ecumenic. Glas 6. Voscr. 10. Urmează
Penticostarul. Se combin slujba Înlrii cu a Sf. Prini. Vecernie Mare: Vohod. Paremiile. Litie.
Utrenie: Fr Polieleu sau Mrimuri. Binecuvântrile Învierii. Ev. Învierii. Canonul Învierii pe 4, al
Înălțării pe 4, apoi al Părinților pe 6. Catavasia: Cu dumnezeiescul nor acoperit fiind…. La Cântarea a 9-
a, se cântă Ceea ce eti mai cinstită…. Doxologie Mare. Numai Troparul Învierii după Sfinte
Dumnezeule…. Liturghie: Doar in aceasta duminica, la inceputul Liturghiei nu se spune nici Imparate
Ceresc si nici Hristos a Inviat la luarea vremii, ci se spune doar “Slava intru cei de sus lui
Dumnezeu...” (de 2 ori) si odata “Doamne buzele mele vei deschide.” După Vohod, Troparul Învierii,
apoi al Înălțării și al Părinților, Slavă…, Condacul Părinților, Și acum…, al Praznicului. Ap. Fapte 20,16-
18; 28-36. Ev. Ioan 17,1-13. Axionul Înlrii. In loc de Văzut-am Lumina…, cântăm Troparul Înălţării.
Otpustul Praznicului.

21 LUNI
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Vecernie Mare cu Vohod, Paremii şi Litie. Utrenie cu Polieleu
şi Mărimuri. Ev. Ioan 10, 9-16. Catavsiile Rusaliilor. Liturghie: Ap. Fapte 26,1 şi 12-19. Ev. Ioan 10,1-
9. Axionul Praznicului Înălţării.

Page 10 of 22
26 SAMBĂTA
Sâmbta Morilor (Moii de var). Sâmbătă se cântă toată Slujba pentru cei adormiți, adică vineri, la
Vecernie, sâmbătă la Utrenie și la Sf. Liturghie, după cum s-a arătat mai inainte în Sâmbătă Lăsatului
sec de carne. Urmează Penticostarul. Vecernie i Utrenie: La Utrenie se pun Binecuvântrile Morilor,
ca la Parastas. Liturghie: Ap. Fapte 28,1-31 și al morților: 1 Tesaloniceni 4,13-17. Ev. Ioan 21,15-25 și
a morților: Ioan 5,24-30. Axionul: Cuvine-se cu adevrat…. Dup Liturghie, Parastas de Obte (adic
pentru toi, în general, nu numai pentru o anumit familie).

27 DUMINICĂ
Duminica a 8-a dup Pati. Pogorârea Duhului Sfânt (Rusaliile). De aici înainte, toate slujbele încep
cu Împrate Ceresc…. Nu inem seama de Glas i de Voscreasna pentru c se pun toate ale Praznicului
din Penticostar. Vecernie Mare: Vohod. Litie. Paremii. Utrenie: Polieleu. Mrimuri. Nu se pun
Binecuvântrile Învierii i Antifoanele Glasului, dei este Duminic, ci se pun Antifoanele Praznicale.
Ev. Ioan 20,19-23. Nu se cânt: Învierea lui Hristos… ci îndat urmeaz Ps. 50. Catavasiile Rusaliilor.
Liturghie: Antifoane Praznicale. Stihurile speciale la Vohodul Mic. În loc de Sfinte Dumnezeule…, se
cânt Câi în Hristos…. Ap. Fapte 2,1-11. Ev. Ioan 7,37-53; 8,12. Axionul Praznicului: Irmosul la
Cântarea a 9-a. Dup sfâritul Sfintei Liturghii se face Vecernia Mare cu Rugciunile Plecrii
genunchilor asa cum este randuiala in Penticostar sau Liturghierul mare.

28 LUNI
Sfânta Treime. Utrenie Mică: Nu este Polieleu, nici Evanghelie. Catavasiile Rusaliilor. Doxologia
Mare. Liturghie: Ap. Efeseni 5,8-19. Ev. Matei 18,10-20. Axionul Praznicului.

Page 11 of 22
RÂNDUIALA TIPICULUI
IUNIE

3 DUMINICĂ
Duminica intai după Rusalii - a Tuturor Sfinţilor. Urmează Penticostarul. Glas 8. Voscr. 1. Vecernie
Mare. Vohod. Utrenie: Catavasiile Buneivestiri, până la 1 August. Liturghie: Ap. Evrei 11,33-40;
12,1-2. Ev. Matei 10,32-33, 37-38; 19,27-30. Axionul: Cuvine-se cu adevărat... (Lasatul secului pentru
Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel).

10 DUMINICĂ
Duminica a 2-a dup Rusalii - a Sfinilor Americani și Români. Glas 1. Voscr. 2. Se combin slujba
Învierii din Octoih cu a Sfinilor din Minei. Vecernie Mare: Vohod. Trei Paremii din Duminica Tuturor
Sfinților. Litie. Utrenie: Polieleu. Mrimuri. Binecuvântrile Învierii. Ev. Învierii. Catavasiile
Buneivestiri. Laude: Slava…, a Sfinilor, i acum…, Prea Binecuvântat eti…. Doxologie Mare.
Liturghie: Ap. Romani 2,10-16. Ev. Matei 4,18-23. Axionul: Cuvine-se cu adevrat…

17 DUMINICĂ
Duminica a 3-a dup Rusalii. Glas. 2. Voscr. 3. Vecernie Mare: Vohod, fr Paremii. Utrenie:
Binecuvântrile i Antifoanele Învierii. Catavasiile Buneivestiri. La Cântarea a 9-a, Ceea ce eti mai
cinstit…. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Romani 5,1-10. Ev. Matei 6, 22-33. Axionul: Cuvine-se cu
adevărat...

24 DUMINICĂ
Duminica a 4-a după Rusalii. Naşterea Sf. Ioan Botezătorul. Glas 3. Voscr. 4. Se combină slujba
Sfântului din Minei cu a glasului de rând din Octoih. Vecernie Mare cu Vohod, Paremii şi Litie.
Utrenia: Polieleu şi Mărimuri, Binecuvântările Învierii, Antifoanele Glasului 3 şi Ev. Învierii, a 4-a.
Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Romani 6,18-23 şi Romani 13,1-14; 14,1-4. Ev. Matei 8,5-13 şi
Luca 1,1-25; 57-68; 76; 80. Axionul: Cuvine-se cu adevărat...

29 VINERI
Sfinii Apostoli Petru i Pavel. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie:
Polieleu. Mrimuri. Ev. Ioan 21,1-14. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. 2 Cor. 11,21-33; 12,1-9.
Ev. Matei 16,13-19. Axionul: Cuvine-se cu adevrat…

Page 12 of 22
RANDUIALA TIPICULUI
IULIE

1 DUMINICĂ
Duminica a 5-a după Rusalii. Glas 4. Voscr. 5. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Fără Polieleu şi
Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50. Catavasiile
Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Romani 10,1-10. Ev. Matei 8,28-34; 9,1.
Axionul: Cuvine-se cu adevărat...

8 DUMINICĂ
Duminica a 6-a după Rusalii. Glasul 5. Voscr. 6. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Fără Polieleu şi
Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50. Catavasiile
Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Romani 12, 6-14. Ev. Matei 9, 1-8. Axionul:
Cuvine-se cu adevărat...

15 DUMINICĂ
Duminica a 7-a dup Rusalii (a Sfinilor Prini de la Sinodul al IV-lea Ecumenic). Glas 6. Voscr.
7. Se combină Octoihul cu Mineiul (vezi 13-19 Iulie).Vecernie Mare: Vohod. Prochimenul zilei.
Paremii. Litie. Utrenie: Fr Polieleu i Mrimuri. Binecuvântrile Învierii. Antifoanele și Prochimenul
glasului. Ev. Învierii. Catavasiile Buneivestiri. Laudele. Doxologie Mare. Liturghie: Ap. Romani 15,1-
7 si al Sfintilor Parinti: Tit 3,8-15. Ev. Matei 9, 27-35 (Vindecarea a doi orbi si a unui mut din
Capernaum); Ev. Sfintilor Parinti: Ioan 17,1-13. Axionul: Cuvine-se cu adevrat….

20 VINERI
Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie:
Polieleu. Mărimuri. Ev. Luca 4,22-30. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Iacob 5,10-20. Ev. Luca
4,22-30. Axionul: Cuvine-se cu adevărat...

22 DUMINICĂ
Duminica a 8-a după Rusalii. Glas 7. Voscr. 8. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Fără Polieleu şi
Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50. Catavasiile
Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 1, 10-17. Ev. Matei 14, 14-22.
Axionul: Cuvine-se cu adevărat…

27 VINERI
Sf. Mare Mucenic Panteleimon. Sf. Iacob din Alaska. Urmeaza Mineiul. Vecernie Mare: Vohod.
Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mrimuri. Ev. Luca 21,12-19. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie:
Ap. Timotei 2,1-10. Ev. Ioan 15,17-24; 16,1-2. Axionul: Cuvine-se cu adevrat…

29 DUMINICĂ
Duminica a 9-a după Rusalii. Glas 8. Voscr. 9. Vecernie Mare: Vohod, fără Paremii. Utrenie Fără
Polieleu şi Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50.
Catavasiile Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14,
22-34. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.”

Page 13 of 22
RÂNDUIALA TIPICULUI
AUGUST

1 MIERCURI
Scoaterea Sf. Cruci. Sfinţii 7 Fraţi Macabei. (Începe Postul Adormirii Maicii Domnului). Urmează
Mineiul. Vecernie: La Doamne strigat-am, 6 stihiri. Fără Vohod şi Paremii. Utrenie: Fără Polieleu.
Fără Evanghelie. Catavasiile Crucii până la 22 Septembrie. După Doxologia Mare, preotul îmbrăcat în
toate odăjdiile, scoate Sf. Cruce în mijlocul Bisericii pentru inchinare. Sfinţirea Apei Mici. Liturghie:
Ap. Fapte 20,16-18, 28-36. Ev. Matei 10,16-22, 32-36; 11,1. Axionul: “Cuvine-se cu adevărat.” După
Liturghie, Sf. Cruce este adusă în altar. Până la 15 August, în fiecare seară se face Vecernia Mică şi
Paraclisul Maicii Domnului.

5 DUMINICĂ
Duminica a 10-a după Rusalii. Glas 1. Voscr. 10. Combină Octoihul cu Mineiul fiind Inainte-
praznuirea Schimbarii la Fata. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Fără Polieleu şi Mărimuri.
Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50. Catavasiile Crucii. Laudele.
Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 4,9-16. Ev. Matei 17,14-23. Axionul: Cuvine-se cu
adevărat...

6 LUNI
Schimbarea la Fa a Domnului. Urmează Mineiul, Toate ale Praznicului. Vecernie Mare: Vohod.
Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mrimuri. Ev. Luca 9, 28-36. Catavasiile Crucii. La Cântarea a 9-a în
loc de Ceea ce eti mai cinstită… se cântă Stihirile Mărimurilor Praznicului: Mărește, suflete al meu, pe
Domnul…. Luminânda Praznicului. Liturghie: Antifoane speciale. Sfinte Dumnezeule…. Ap. 2 Petru
1,10-19. Ev. Matei 17,1-9. Axionul: Irmosul Cântarea a 9-a din Canonul Praznicului. Dup Rugciunea
Amvonului se binecuvinteaz strugurii i fructele. La mas se d dezlegare la pete.

12 DUMINICĂ
Duminica a 11-a după Rusalii. Glas 2. Voscr. 11. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernie Mare:
Vohod. Utrenie: Fără Polieleu şi Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui
Hristos.” Ps. 50. Catavasiile Crucii. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 9,2-12. Ev.
Matei 18, 23-35. Axionul Schimbării la Faţă.

15 MIERCURI
Adormirea Maicii Domnului. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litia. Utrenie:
Polieleu. Mărimuri. Ev. Luca 1,39-49, 56. Catavasiile Adormirii. Liturghie: Antifoane obişnuite.
“Sfinte Dumnezeule”. Ap. Filipeni 2,5-11. Ev. Luca 10,38-42; 11,27-28. Axionul Praznicului: Irmosul
Cantarii a 9-a din Canonul Praznicului Adormirii.

19 DUMINICĂ
Duminica a 12-a după Rusalii. Glas 3. Voscr. 1. Combină Octoihul cu Mineiul pentru ca suntem încă
în periodul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Fără Polieleu şi
Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50. Catavasiile
Adormirii. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 15,1-11. Ev. Matei 19,16-26. Axionul
Adormirii.

Page 14 of 22
26 DUMINICĂ
Duminica a 13-a după Rusalii. Glas 4. Voscr. 2. Combină Octoihul cu Mineiul. Vecernia Mare:
Vohod. Utrenie: Fără Polieleu şi Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui
Hristos.” Ps. 50. Catavasiile Crucii. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Corinteni 16,13-24. Ev.
Matei 21,33-44. Axionul: Cuvine-se cu adevărat...

29 MIERCURI
Tierea Capului Sf. Ioan Boteztorul (Zi de post). Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod.
Paremii. Litia. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Matei 14,1-13. Catavasiile Crucii. Liturghie:
Antifoane obișnuite. Sfinte Dumnezeule.... Ap. Fapte 13,25-33. Ev. Marcu 6,14-30. Axionul: Cuvine-se
cu adevărat....

Page 15 of 22
RÂNDUIALA TIPICULUI
SEPTEMBRIE

1 MIERCURI
Începutul Anului Nou Bisericesc (Indictionul). Urmează Mineiul.

2 DUMINICĂ
Duminică a 14-a după Rusalii. Glas 5. Voscr. 3. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie Fără Polieleu şi
Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50. Catavasiile Crucii.
Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 2 Corinteni 1, 21-24; 2,1-4. Ev. Matei 22, 1-14. Axionul:
Cuvine-se cu adevărat...

8 SÂMBĂTĂ
Naterea Maicii Domnului. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie:
Polieleu. Mrimuri. Ev. Luca 1, 39-49, 56. Catavasiile Crucii. În loc de Ceea ce eti mai cinstită…, se
cânt Irmoasele din Cântarea a 9-a din canonul praznicului. Doxologie Mare. Liturghie: Ap. Filipeni
2,5-11. Ev. Luca 10,38-42 i 11,27-28. Axionul Praznicului: Primul irmos al Cântarii a 9-a din Canonul
Praznicului Nasterii Maicii Domnului.

9 DUMINICĂ
Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci. Glasul 6. Sfetilna 4. Combină Octoihul cu Mineiul.
Vecernia Mare: Vohod. Utrenie: Utrenie Fără Polieleu şi Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi
Ev. Învierii. “Învierea lui Hristos.” Ps. 50. Catavasiile Crucii. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap.
Galateni 6,11-18. Ev. Ioan 3,13-17. Axionul Praznicului.

14 VINERI
Înlarea Sfintei Cruci (Zi de post). Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Înainte
de a începe Vecernia, Sf. Cruce se mut de pe Masa Proscomidiei pe Sf. Mas. Utrenie: Polieleu.
Mrimuri. Antifonul I al glasului 4. Ev. Praznicului: Ioan 12,28-36. În mod special se cânt Învierea lui
Hristos…. Catavasiile Crucii. La Cântarea a 9-a, nu se cântă Ceeace eti mai cinstit…., ci Stihira: Rai
de taină…, cu Troparele Cântării a 9-a din Minei. Luminândă Praznicului. Laudele. Doxologia Mare, în
timpul creia, preotul îmbrcat în toate odjdiile cdete Sf. Mas împrejur, iar când se cânt Sfinte
Dumnezeule…, ia Crucea de pe Sf. Mas în procesiune i o scoate în faa Sf. Altar exclamând:
Înelepciune! Se cânt Troparul Crucii iar preotul aeaz Crucea pe tetrapodul din mijlocul bisericii.
Cdete împrejurul ei de trei ori, apoi o înal în toate cele patru puncte cardinale, zicând ectenia
prescris în Minei, iar corul cântând Doamne Miluiete (100 de ori fiecare data)…. Dup ecfonis
reaeaz Crucea pe analoghion. Apoi face 3 metanii, cântându-se de fiecare dat: Crucii Tale…. Crucea
st pe analoghion 8 zile, pân la încheierea Praznicului, 21 Septembrie. Liturghie: Antifoanele
Praznicului. În loc de Sfinte Dumnezeule…, cântm Crucii Tale…. Ap. 1 Corinteni 1,18-24. Ev. Ioan
19,6-11, 13-20, 25-28, 31-35. Axionul Praznicului: Primul irmos al pesnei 9-a din Canon. Se ine post,
ori în ce zi ar cdea acest praznic.

16 DUMINICĂ
Duminic dup Înlarea Sf. Cruci. Glas 7. Voscr. 5. Se combin Octoihul cu Mineiul. Vecernie
Mare: Vohod. Utrenie: Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. Catavasiile Crucii.
Doxologia Mare. Liturghie: Antifoane obișnuite. Sfinte Dumnezeule…. Ap. Galateni 2,16-20. Ev.
Marcu 8, 34-38; 9,1. Axionul Praznicului Inaltarii Sf. Cruci.
.
Page 16 of 22
23 DUMINICĂ
Duminica a 18-a după Rusalii. Glas 8. Voscr 6. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie Binecuvântrile
Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile Buneivestiri.
Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 2 Corinteni 9,6-11. Ev. Luca 5,1-11. Axionul: Cuvine-se cu
adevărat...

30 DUMINICĂ
Duminica a 19-a după Rusalii. Glas 1. Voscr 7. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie Binecuvântrile
Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile Buneivestiri.
Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 2 Corinteni 11,31-33; 12,1-9. Ev. Luca 6, 31-36. Axionul:
Cuvine-se cu adevărat...

Page 17 of 22
RÂNDUIALA TIPICULUI
OCTOMBRIE

1 LUNI
Acoperământul Maicii Domnului. Urmeaza Mineiul. Vecernie Mare: Vohod, Paremii şi Litie.
Utrenie: Polieleu şi Mărimuri. Ev. Utreniei: Luca 1,39-49, 56. Catavasiile Buneivestiri. La Pesna 9-a
se cântă “Ceea ce eşti mai cinstită.” Liturghie: Ap. Evrei 9, 1-7. Ev. Luca 10, 38-42; 11,27-28.
Axionul: Cuvine-se cu adevărat...

7 DUMINICĂ
Duminica a 20-a după Rusalii. Glas 2. Voscr. 8. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie Binecuvântrile
Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile Buneivestiri.
Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Galateni 1,11-19. Ev. Luca 7,11-16. Axionul: Cuvine-se
cu adevărat...

14 DUMINICĂ
Duminica a 21-a după Rusalii. A Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic. Sf. Cuv. Parascheva.
Glas 3. Voscr. 9. După Tipicul General, Slujba Sfântei se lasă afară, iar în mânăstiri, se citeşte la
Pavecerniţa de DUMINICĂ seara. Fiind însă un Sfânt naţional, Tipicul Patriarhiei Române face o
combinaţie între toate trei. (Vezi Mineiul lunii Octombrie, Bucureşti, 1983, p. 400). Vecernie Mare
cu Vohod, Paremii şi Litie. Utrenia cu Polieleu şi Mărimuri. Binecuvântările, Antifoanele şi Ev.
Învierii. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Galateni 2,16-20; Tit 3, 8-15; 1 Corinteni 9,2-12.
Ev. Luca 8,5-15; Ioan 17,1-13; Luca 7,36-50. Axionul: Cuvine-se cu adevărat..

21 DUMINICĂ
Duminica a 23-a după Rusalii. Glasul 4. Voscr. 10. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie
Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile
Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8,26-39; Axionul:
Cuvine-se cu adevărat..

26 VINERI
Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie.
Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Ev. Matei 10,16-22. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. 2 Timotei
2,1-10; Evrei 12,11-13, 25-27. Ev. Matei 8,23-27; Ioan 15,17-27; 16,1-2. Axionul Cuvine-se cu
Adevărat...

27 SÂMBĂTĂ
Sfântul Dimitrie Basarabov. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie:
Polieleu. Mărimuri. Catavasiile Buneivestiri. Liturghie: Ap. Efeseni 4,7-13. Ev. Luca 10,16-22.
Axionul Cuvine-se cu Adevărat...

28 DUMINICĂ
Duminica a 24-a după Rusalii. Glas 5. Voscr. 11. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu,
Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile
Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Efeseni 2, 14-22. Ev. Luca 8, 41-56.
Axionul: Cuvine-se cu adevărat...

Page 18 of 22
RÂNDUIALA TIPICULUI
NOIEMBRIE

4 DUMINICĂ
Duminica a 22-a după Rusalii. Glas 6. Voscr. 1. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu,
Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. Catavasiile Buneivestiri. Doxologia
Mare. Liturghie: Ap. Galateni 6,11-18. Ev. Luca 16,19-31. Axionul: Cuvine-se cu adevărat... (Nota:
Duminica a 22-a după Rusalii se pune întotdeauna între 30 Octombrie şi 5 Noiembrie).

8 JOI
Soborul Marilor Voevozi Mihail şi Gavriil. Slujba din Minei. Vecernie Mare: Vohod. Paremii.
Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Antifonul intai al glasului 4. Catavasiile Buneivestiri. Laude.
Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Evrei 2, 2-10. Ev. Luca 10, 16-21. Axionul Cuvine-se cu adevărat..

11 DUMINICĂ
Duminica a 25-a după Rusalii. Glas 7. Voscr. 2. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu,
Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile
Buneivestiri. Laudele. Doxologia Mare. Liturghie Liturghie: Ap. Efeseni 4,1-7. Ev. Luca 10,25-37.
Axionul: Cuvine-se cu adevărat…

13 MARTI
Sf. Ioan Gură de Aur. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu.
Mărimuri. Ev. Ioan 10,1-9. Catavasiile Buneivestiri. Laude. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Evrei 7,
26-28; 8,1-2. Ev. Ioan 10,9-16. Axionul Cuvine-se cu adevărat...

14 MIERCURI
Începe postul Naşterii Domnului.

18 DUMINICĂ
Duminica a 26-a după Rusalii. Glas 8. Voscr. 3. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Binecuvântrile
Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile Buneivestiri.
Laudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Efes 5,8-19. Ev. Luca 12,16-21. Axionul Cuvine-se cu
adevărat...

21 MIERCURI
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Urmeaza Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litia.
Utrenie: Polieleu. Mărimurile. Ev. Luca 1,39-49, 56. Incep Catavasiile Naşterii Domnului. La
Cantarea a 9-a, în loc de “Ceeace eşti mai cinstită,” se cântă Irmoasele Cantarii a 9-a din Canonul
Praznicului Intrarii Maicii Domnului... Liturghie: Ap. Evrei 9,1-7. Ev. Luca 10,38-42; 11,27-28.
Axionul Praznicului: Irmosul Cantarii a 9-a din Canonul Praznicului Intrarii in biserica.

25 DUMINICĂ
Duminica a 30-a după Rusalii. Glas 1. Voscr. 4. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Polieleu, fără
Mărimuri. Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50.
Catavasiile Catavasiile Naterii DomnuluiLaudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Coloseni 3,12-
16, Ev. Luca 18,18-27. Axionul Cuvine-se cu adevărat...

Page 19 of 22
30 VINERI
Sfântul Apostol Andrei Cel întâi chemat. Sf. Ier. Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.
Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Antifonul 1
al glasului al 4-lea. Prochimenul, glasul al 4-lea. Ev. Matei 4,18-23 (caută Ev. de la Liturghia din
Duminica a 2-a după Rusalii). Catavasiile Naterii Domnului. Doxologia Mare. Liturghie: Ap.
Sfântului: 1 Cor 4, 9-16; al zilei, 1 Timotei 5,1-10 (caută luni, în Săptămână a 27-a după Rusalii). Ev.
Sfântului: Ioan 1, 35-51; a zilei: Luca 7, 20-25. Axionul Cuvine-se cu adevărat...

Page 20 of 22
RÂNDUIALA TIPICULUI
DECEMBRIE

2 DUMINICĂ
Duminica a 31-a după Rusalii. Glas 2. Voscr. 5. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie: Binecuvântrile
Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile Catavasiile
Naterii DomnuluiLaudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. 1 Timotei 1,15-17. Ev. Luca 18, 35-43.
Axionul Cuvine-se cu adevărat...

6 JOI
Sfântul Ierarh Nicolae. Urmează Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie:
Polieleu. Mărimuri. Ev. Ioan 10, 9-16. Catavasiile Naşterii. Liturghie: Ap. Evrei 13,17-21. Ev. Luca
6,17-23. Axionul Cuvine-se cu adevărat…

9 DUMINICĂ
Duminica a 27-a după Rusalii. Glasul 3. Voscr. 6. Vecernie Mare: Vohod. Utrenie:
Binecuvântrile Învierii. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50. Catavasiile
Catavasiile Naterii DomnuluiLaudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Efeseni 6,10-17. Ev. Luca
13,10-17. Axionul Cuvine-se cu adevărat…

16 DUMINICĂ
Duminica 28-a după Rusalii - A Sfinţilor Strămoşi dupa trup ai Domnului. Glas 4. Voscr. 7. Se
combină slujba glasului de rând din Octoih cu slujba Duminicii Sfinţilor Strămoşi din Minei între 11
şi 17 Decembrie. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Fără Litie. Utrenie: Polieleu. Binecuvântrile
Învierii. Nu sunt Marimuri. Antifoanele Glasului. Ev. Învierii. “Invierea lui Hristos”. Ps. 50.
Catavasiile Catavasiile Naterii DomnuluiLaudele. Doxologia Mare. Liturghie: Ap. Coloseni 3, 4-11
(a Strămoșilor). Ev. Luca 14,16-24 (Pilda celor poftiti la cina). Axionul: Cuvine-se cu adevrat….

23 DUMINICĂ
Duminică înaintea Naşterii Domnului. Sfinţii Părinţi după trup ai Domnului. Glas. 5. Voscr. 8.
Se combină slujba Glasului de rând din Octoih cu a Sfinţilor Părinţi, care se găseşte la Minei, la 17
Decembrie. Sunt aceleaşi reguli ca în Duminica precedentă, cu singura deosebire că, începând cu 20
Decembrie, în Minei este şi Înainte Prăznuirea Naşterii Domnului care are anumite Slave, Stihiri şi un
tropar special - vezi toate rubricile în Minei la ziua respectivă. Vecernie Mare cu Vohod. Utrenie cu
Polieleu şi Binecuvîntările Învierii. Catavasiile Naşterii. Liturghie: Ap. Evrei 11,9-10; 17-23; 32-40.
Ev. Matei 1,1-25. Axionul: Cuvine-se cu adevărat...

24 LUNI
Ajunul Crăciunului. Toate ale Praznicului. Zi de post. Ceasurile Împărăteşti, fiecare cu Paremia,
Apostolul şi Evanghelia lui. Liturghia Sf. Vasile cel Mare împreunată cu Vecernia (Mineiul este
singura carte după care ne conducem). Se Incepe cu “Binecuvantata este Imparatia...” apoi Psalmul
103 si celelalte ale vecerniei, Vohod, ectenie si apoi Sfinte Dumnezeule... Ap. Liturghiei: Evrei 1,1-
12. Ev. Matei 1,18-25. Axionul specific al Liturghiei Sfântului Vasile: “De Tine se bucură.” Seara:
Pavecerniţa Mare şi Litia.

Page 21 of 22
25 MARŢI
Naterea Domnului. Toate ale Praznicului din Minei. Utrenia Praznicului: Polieleu. Mrimuri.
Antifonul obinuit la Praznice. Ev. Matei 1,18-25. Catavasiile Naterii. La Cântarea a 9-a, în loc de
Ceeace eti mai cinstită… se cânt Cântarea a 9-a din Canonul Praznicului. Laudele Praznicului.
Doxologia Mare. Liturghia Sf. Ioan: Antifoanele Praznicului. Se căntă stihul special la Vohodul
Mic. În loc de Sfinte Dumnezeule… se cânt Câi în Hristos v-ai botezat…. Ap. Galateni 4,4-7. Ev.
Matei 2,1-12. Axionul: Irmosul Cântarii a 9-a din Canonul Praznicului.

26 MIERCURI
Soborul Născătoarei de Dumnezeu. Sf. Nicodim dela Tismana. Urmează Mineiul. Vecernie
Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie: Nu este Polieleu. Catavasiile Naşterii Domnului. În loc de
“Ceea ce eşti mai cinstită”, se cântă Troparele Pesnei a 9-a din Canonul Naşterii. Liturghie: Ap.
Galateni 1,11-19; Evrei 2,11-18. Ev. Matei 2,13-23. Axionul: Irmosul Cântarii a 9-a din Canonul
Praznicului

27 JOI
Sf. Întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. Se combină slujba Sfântului cu a Praznicului din Minei.
Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Antifonul 1 al glas 4. Ev.
Luca 21,12-19. Catavasiile Naşterii. La pesna 9-a în loc de “Ceeace eşti mai cinstită” se cântă
Troparele din pesna 9-a din Canonul Naşterii. Doxologie Mare. Liturghie: Antifoane obişnuite. Ap.
Fapte 6,8-15; 7,1-5, 47-60. Ev. Matei 21,33-44. Axionul: Irmosul Cântarii a 9-a din Canonul
Praznicului

30 DUMINICĂ
Duminică după Naşterea Domnului. În această Duminică, prăznuim pe Sf.Părinţi: David
Împăratul, Iosif Logodnicul şi Iacob, ruda Domnului.. Glasul 6. Voscr. 9. Se combina Octoihul cu
Mineiul. Vecernie Mare: Vohod. Paremii. Litie. Utrenie: Polieleu. Mărimuri. Antifonul glasului de
rând. Ev. Sfântului: Luca 6,17-23. Catavasiile Naşterii Domnului. În loc de “Ceea ce eşti mai
cinstită”, se cântă Troparele Pesnei a 9-a din Canonul Naşterii. Liturghia Sf. Ioan: Antifoane
obişnuite. “Sfinte Dumnezeule.” Ap. Galateni 1,11-19. Ev. Matei 2,13-23. Axionul: Irmosul Cântarii
a 9-a din Canonul Praznicului

31 LUNI
Odovania Praznicului Naşterii Domnului. Ajunul Anului Nou.

Page 22 of 22

S-ar putea să vă placă și