Sunteți pe pagina 1din 18
J aLexis canret | rugdciuned i co ] Sez city as perteetul PIAS cle OP lets ISUS CFISEOS ei Lei som ' fe Kahlua Verluteh ALEXIS CARREL. Laureat al Premiulul Nobel RUGACIUNEA Paris -1944 ‘Verstune romaneascd de PAN IZVERNA PUBLIUS VENTULUS Guyernator roman in Iudeea Portretul fzic al Mintuitorului ISUS CHRISTOS ‘icut de un martor ocular | SSW Director Kalter GHEORGHE ALEXANDRU DINICA, EDITURA ARCADIA ‘Bucuresti, sectoral 1 ‘Ser. Nicalae lorga nr. 31 ROMANIA ARN, TRIES * ALEXIS CARREL Alexis Carrel este cunoscnt mai ales ca fzilog 31 chirurg france, mare specialist in histologieS-a ascut la Sainte- Foy, im apropiere de Lyon, la 28 iunie 1873 41 a murit la Paris Ia § noiembrie 1944, Sia flcut studlile la Lyon fi ‘a:obfinut diploma de medic in 1900, Timp de dol ani, adich pind in 1902, sa aprofundat cunostinjle de anatomie 31 a fost prosectoral profesorului Testat, autorul celebra- 1 tratat de anatomic, {n 1904 a plecat in America, unde» Jucrat ta Institutal de Fiziologie din Chicago sub conduce- rea Iul Stewart. Dupi ce a dobindit cunostinte solide in ‘aceste domenii ce aveau si fle pentru el esenfisle, m fost cchemat la Institutul Rockfeller din New York din care a ficut curind parte. Numele siv Incepea sk fi eunoscut. Re- ‘Putafia de care sau bucurat lucrArile, cercelirile =i der coperirle sale a fost atft de mare Incit « objinut Presial [Nobel pentra fziologie si chirurgie fizlologct ‘Alexis Carrel. fa petrecataproape intreaga sa visti {in America, revenind In Frania de abia tn 1940. Dat find cin primit un post de In guvernul din Vichy, a fost i. Totugi mu a fost im- plicat tn nici un proces. Numele su este cunoscut in lumen fntreagi pentru experientele pe care le-a ficut asupre cul fesuturilor, o tehnicd personali a "suturli cu trei " anasomoza vaselor sanguine fi pentru studiul grefe- Tor organice. Tot lui i se datoreazi reallzares unei fnimi