Sunteți pe pagina 1din 41

DESCRIEREA LUCRARILOR RESPECTAND CAIETELE DE SARCINI

Cerintele beneficiarului si implicit cerintele contractuale sunt exprimate de catre autoritatea


contractanta/beneficiar prin documentatia de atribuire si detaliaza toate obligatiile contractuale ce
urmeaza sa ii revina operatorului economic caruia i se va atribui contractulprivind: Lucrari de
reparare a constructiilor si a instalatiilor aferente al carui beneficiar este UNITATEA MILITARA
02543 IASI.
Astfel in calitate de operator economic participant la procedura, in vederea intocmirii unei
oferte clare, complete si concrete, am studiat minutios, prin specialisti nostri, documentia aferenta
acestei proceduri.
In cadrul echipei de evaluare, analiza si intomire a ofertei au participat ingineri ingineri
constructii civile ce participa la executia lucrarilor, economisti, devizisti, juristi etc.
Analiza detaliata efectuata cu personal de specialitate pe domenii aferente contractului,
respectiv executie lucrari capital de consolidare, crestere a eficientei energetice si modernizare, ne
permite sa elaboram o oferta tehnico-financiara care sa raspunda in mod corespunzator cerintelor
beneficiarului exprimate prin documentatia de atribuire. Mai mult colaborarea intre echipa de
proiectare si echipa de executie, ce intervenie inca din faza de elaborare a ofertelor, determina o buna
cunostere a contratului si a cerintelor acestuia.
CERINTELE BENEFICIARULUI
Obiectul contractuluice urmează a fi atribuit, constă în Lucrari de consolidare si reabilitare la
pavilionul A din cazarma 397 Tulceaal carui beneficiar este UNITATEA MILITARA 02543 IASI,
ce va intruni condiţiile îmbunătăţite care vor conduce la îmbunătăţirea calităţii mediului si prosperitatea
populaţiei deservite.
DESCRIEREA INVESTITIEI:
Terenul este situat in intravilanul municipiul Tulcea, Județul Tulcea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 53-55,
incinta cazărmii 397.
Categoria de folosință a terenului: curți construcții.
Terenul nu este situat în zona protejată sau cu interdicții de construire.
Clădirea în suprafață construita la sol de 495,56 mp și terenul aferent construcției în suprafață de
56.946,00 mp sunt situate în intravilanul municipiului TULCEA, județul Tulcea, și se află în proprietatea
privată a beneficiarului.
Imobilul este proprietatea STATULUI ROMAN aflat in administrarea Ministerului Apararii
Nationale.
Destinatie: cazarma.
Regimul tehnic
Suprafață teren (mp) 56946,00
Suprafața construita la sol (mp) 495,56
Suprafața construit – desfășurată (mp) 991,12
Suprafața utila parter (mp) 375,56
Suprafața utilă etaj (mp) 409,47
Suprafața util-desfășurată (mp) 785,03
Numărul de nivele (mp) P+1E
Înălțimea maximă a construcției (m) 12,70
Suprafața totală amenajată (mp) 7511,80
Suprafata circulatii + parcare (mp) 14327,28
Suprafață spațiu verde (mp) 35106,92
Infrastructura:
Infrastructura clădiri este realizată din fundații continue din beton simplu sub ziduri; talpa
fundațiilor aflându-se sub adâncimea de îngheț.
Suprastructura:
Dimensiunile exterioare ale ansamblului de cladiri sunt: 35,80 m lungime / 20,45m latime.
Regimul de inaltime este P+1E, cu H= 12,70m.
Structura principala are dimensiunea 35,80m lungime / 15,11m latime.
Structura secundara are 6,10m lungime si 5,30m latime. Se mentioneaza ca intre ele nu exista un
rost cu latime constanta.
Structura principala este realizata din zidarie portanta, cu planseu din beton armat, cu nervuri
peste parter si planseu din lemn peste etaj. Avand in vedere ca beneficiarul indica anul finalizarii
constructiei cladirii ca fiind 1892, cladirea este printre primele din Romania la care s-a folosit betonul
armat.
Alcatuirea cladirilor cu pereti structurali din zidarie realizate la sfarsitul secolului XIX si
inceputul secolului XX, este bazata in exclusivitate pe conceptul „gravitational”si se caracterizeaza, in
principal prin:
o Amplasarea neuniforma a peretilor in plan ceea ce conduce la disimetrii pronuntate;
o Alcatuirea neuniforma a peretilor in plan vertical;
o Goluri de usi si ferestre care nu se suprapun pe verticala (lapereti interiori si, de multe ori,
si la fatade);
o Discontinuitati in fluxul fortelor verticale (pereti interiori si exteriori rezemati pe grinzi –
de cele mai multe ori datorita interventiilor ulterioare);
o Reduceri ale rezistentei si rigiditatii prin goluri verticale (pentru cosuri de fum sau
ventilatii) sau slituri orizontale pentru conducte (in cazul unor interventii ulterioare).

Starea actuala a cladirii este conditionata, in principal, de urmatoarele:


o Uzura implicata de functionare neintrerupta timp de peste 124 de ani;
o Lipsa lucrarilor de intretinere in ultimele decenii;
o Lipsa unor masuri corecte de interventii pentru inlaturarea efectelor actiunilor seismice
repetate la care a fost supusa cladirea;
o Uzura fizica si morala a instalatiilor.

Siguranţa cu privire la circulaţia pe căi pietonale


Asigurarea protecţiei împotriva riscului de accidente prin :
Alunecare
o finisarea accesului pietonal prin alei placate cu pavele;
o pantă redusă a trotuarelor pentru evacuarea apelor din precipitaţii
transversal 2,0%
longitudinal 0,5%
Împiedicare
o prevederea trotuarelor din incintă fără denivelări
Lovirea de obstacole frontale sau laterale
o deschiderea ferestrelor se va face numai spre interior pe tot conturul clădirii
o nu se permit nici un tip de obstacole în calea de evacuare, dimensionată la minim 0,90 m
lăţime

Siguranţa cu privire la accesul în clădire


Asigurarea protecţiei împotriva riscului de accidente prin :
Coliziune
o platformele şi scările exterioare de acces sunt dimensionate pentru a facilita accesul a cel
puţin 2 persoane simultan – 2,00 m
Cădere accidentală
o înălţimea treptelor va fi de 15 cm, raportându-se la lăţimea acestora conform normelor de
calcul specifice
o parapeţii ferestrelor vor avea înălţimea interioară de min. 0,90 m, sau minim 0,00 m cu
protecţie (mână curentă) la 0,90 m
Oboseală excesivă
o înălţimea treptelor va fi de 15 cm raportându-se la lăţimea acestora de 30 cm.
Alunecare
o treptele se vor finisa cu placaj de gresie antiderapantă, de trafic intens.
o aleile din incintă sunt placate cu pavele.

Siguranţa cu privire la circulaţiile interioare


Asigurarea protecţiei împotriva riscului de accidente prin:
Alunecare
o pardoselile se vor executa din gresie antiderapantă fie din parchet si covor PVC
menţinându-se curate şi uscate;
o stratul de uzură al căilor pietonale va fi din materiale cu coeficientul de frecare min. 0,4
Împiedicare
o se interzic praguri la uşile ce constituie cale de evacuare.
Contact accidental cu proeminenţe joase
o înălţimea minimă a golurilor de trecere precum şi a proeminenţelor de la partea
superioară (grinzi de tavan, etc.) va fi de 2,20 m.
Contact cu proeminenţe verticale laterale
o elementele verticale angajate zidurilor nu vor depăşi 5 cm ieşind al planeităţii în calea
circulaţiilor interioare, mai ales dacă acestea sunt şi căi de evacuare
o suprafeţele verticale ale pereţilor sunt plane, finisate cu tencuieli netede
Contact cu suprafeţe vitrate
o parapeţii ferestrelor vor avea înălţimea interioară de 0,90 m.
o uşile vitrate se încadrează în categoria 2/3h.
Contact cu uşile interioare
o deschiderea uşilor se recomandă a se face spre exterior, în direcţia evacuărilor, cu sensul
de deschidere spre fluxul de evacuare, de câte ori este posibil.
Coliziune cu persoane, mobilier, echipamente
o fluxurile de evacuare şi căile de circulaţie interioare au fost dimensionate pentru numărul
de utilizatori ai clădirii la max. 2 fluxuri respectiv 2,30 m.
o uşile interioare sunt dimensionate pentru lăţimi standard 0,90 m şi lăţimi minime 70 cm la
grupurile sanitare.

SECURITATE LA INCENDIU
Riscurile de izbucnire a incendiilor
Clădirea se încadrează în categoria de risc mic de incendiu, conform P118/99.
Conform articolului 2.24 + 2.2.10 + 3.2.4 şi tab. 3.2.4 din Normativul P 118/1999, precum şi
datorită faptului că suprafaţa construită a clădirii este mai mică decât 1800 mp (suprafaţa maxim admisă
pentru compartimentele de incendiu pentru clădirile de gradul III RF), clădirea se constituie într-un singur
compartiment de incendiu.
Siguranţa utilizatorilor în caz de incendiu
Evacuarea
o clasa de importanță III , gI=1,0;
o categoria de importanță C;
o grad de rezistență la foc este III;
Localizarea şi stingerea incendiului
o s-au prevăzut mijloace de intervenţie şi stingere a incendiilor
Comportarea la foc a construcţiei
Rezistenţa la foc; clasa de combustibilitate
o separarea la exterior a spațiilor de acces şi a sălilor , prin pereți din zidărie de
cărămidă cu limita de rezistenţă la foc de 2 ore
o separarea la interior a spaţiilor se va face prin pereţi executaţi din zidărie de cărămidă
cu limita de rezistenţă la foc de 2 ore şi uşi poziţionate la capătul holurilor
(încăperilor) de acces cu limita de rezistenţă la foc de minim 15 min.
o şarpantă este din lemn de brad ecarisat, ignifugat, clasa de combustibilitate C2
o gradul de rezistenţă la foc al clădirii - III conf. P118/99
Etanşeitate la aer
o tâmplăria este realizată din lemn stratificat (având geam dublu izolator cu deschidere spre
interior).
o se impune respectarea toleranţelor specifice în conformitate cu STAS 799-88
Limita de rezistenţă la foc a faţadelor şi şarpantei
o faţadele sunt finisate cu tencuială si caramida decorativa de exterior, clasa de
combustibilitate C0.
o şarpanta executată din lemn de brad ecarisat, ignifugat, clasa de combustibilitate de la C2.
Propagarea fumului
o se consideră a nu fi necesare sisteme speciale de evacuare a fumului aceasta făcându-se
prin intermediul ochiurilor mobile ale ferestrelor
o propagarea fumului dintr-o încăpere în alta este împiedicată de elementele de
compartimentare fixe şi cele mobile.
o Se va inchide casa scarii la nivelul podului cu ajutorul peretilor ce au rezistenta la foc
de 180 de minute, si prevederea unui geam cu tamplarie din PVC si geam termopan (
cu deschidere spre exterior) pentru realizarea desfumarii casei scarii.
Masuri de securitate la incendiu
Prezentul proiect s-a elaborat cu respectarea prevederilor din legislatia P.S.I.,normele si
normativele republicane si departamentale, standardele si prescriptiile tehnice in vigoare. Au fost
respectate prescriptiile P.S.I. prevazute in “Normele generale de protectie impotriva incendiilor la
proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor”.
Se vor instala sisteme de desfumare (goluri tip ferestre in sarpanta de dimensiunile 50x100 cm-
12 bucati).
Instalatiile sanitare vor fi executate si exploatate cu respectarea prevederilor normelor in vigoare.
Instalatiile sanitare de orice natura vor fi executate numai de catre unitati autorizate si care vor
utiliza numai personal calificat.
Personalul de exploatare va fi instruiti asupra masurilor de prevenire si combatere a incendiilor,
in conditiile concrete ale locului de munca.
Stingerea incendiilor in faza incipienta la instalatiile sanitare se va face cu stingatoare portative cu
pulberi P6
IGIENA SĂNĂTATE ŞI MEDIU
Igiena aerului
Spaţiile sunt dimensionate pentru un număr specific de utilizatori, fiecare având suprafaţa şi
înălţimea calculate pentru a asigura volumul de aer necesar de minim 5 mc/ persoană. Aerisirea spaţiilor
se va face prin ochiurile mobile ale ferestrelor.
Igiena apei
Alimentarea cu apa pentru cladirea propusa din proiect, se face de la reteaua de distributie
existenta in zona, bransamentul de apa rece realizandu-se din teava din PEHD DN 50mm, de la caminul
de apometru, asigurand debitului si presiunea necesara utilizarii apei in punctele de consum.
Debitul de calcul a cladirii s-a determinat pe baza sumei de echivalenti tinand seama de tipul
cladirii si regimul de furnizare al apei. Dimensionarea instalatiei interioare de evacuare a apelor uzate
menajere s-a realizat conform STAS 1795-87. Calculul hidraulic s-a realizat in functie de debitul de
calcul in ipoteza unui regim de curgere turbulent pentru conducte din polipropilena.
Necesarul de apa rece pentru consum estimativ al cladirii va fi:
Qzimed= 1.25mc/zi
Qzimax=1.75 mc/zi
Qorarmax=0.073mc/h
Evacuarea deşeurilor solide
Deșeurile menajere se vor colecta în europubele tip salubris și vor fi ridicate periodic de către o
firmă specializată.
Etanşeitatea elementelor de construcţie
Prin construcţie, clădirea va prezenta etanşeitate la infiltraţiile de vapori prin elementele de
închidere exterioare, conform (conf. STAS6472/2-1983, STAS6472/7,10-1985); De asemenea punerea în
operă a materialelor de construcţie se va face astfel încât sa se evite acumulările de vapori în elementele
construcţiei.
Etanşeitatea la apă
Tâmplăria exterioară va prezenta etanşeitate totală la infiltraţiile de apă; se va acorda o atenţie
deosebită realizării pantelor glafurilor pentru a evita infiltraţiile pe sub tâmplărie. Acoperişul va fi protejat
cu o membrană hidroizolatoare pe toată suprafaţa şarpantei iar între aceasta şi țigla metalică texturată de
învelitoare va exista un strat de aer pentru ventilaţia naturală a intradosului.
Pentru inlaturarea posibilitatii de aparitie a fisurilor dintre peretii de gips carton sau imbinarile
dintre pereti si podea (care sunt mai usor de observat daca suprafetele sunt placate cu placi ceramic – fapt
ce duce la infiltrarea apei si care va ajunge in final in structura peretelui sau a sapei, cauzand deteriorarea
suportului, iar in timp, aparitia mucegaiului) trebuie luate anumite masuri:
 dupa aplicarea pastei hidroizolante pe pereti si pe sapa, in zona de racord a suprafetelor,
in pasta hidroizolatoare proaspat aplicata, se pune si o banda de etansare flexibila, cu
latime de 12 cm.
 banda se pozitioneaza de la imbinarea suprafetelor cate 6 cm pe perete si respectiv pe
pardosela. Aceasta banda ramane lipita de primul strat de hidroizolatie. Ulterior, cel de al
doilea strat de hidroizolatie se aplica si peste banda elastica.
Între trotuarul perimetral și fundație este prevăzut un dop de etanșare din material bituminos.
IZOLAŢIE HIDROFUGĂ
Măsurile de izolaţie hidrofugă:
o realizarea unei învelitori etanşe din țiglă metalică texturată, dispusă pe 2 membrane
hidroizolatoare de protecţie a asterealei;
o colectarea şi evacuarea apelor pluviale de pe acoperiş prin jgheaburi şi burlane din tablă
prevopsită, şi îndepărtarea acestora spre exteriorul clădirii prin pantele trotuarelor
perimetrale;
o conformarea corectă a elementelor de închidere sub aspectul difuziei vaporilor de apă şi a
evitării umezirii ca urmare a producerii fenomenului de condens şi a acumulării apei în
structură;
o prin măsurile adoptate, umiditatea materialelor de construcţie în perioadele reci va fi
conform prevederilor STAS 6472/2-1983, STAS 6472/7,10-1985;
o se asigură etanşeitatea la apa de ploaie prin măsuri constructive adecvate;
o presiunea aerului la care se asigură etanşeitatea tâmplăriei este sub 40 daN/m2;
o învelitoarea respectă cerinţele din normativ C 56/1985, întrucât se prevăd
materiale agrementate în ţara noastră, cu garanţie de min. 10 ani.
Iluminatul natural
Incaperile sunt iluminate natural prin intermediul ferestrelor a căror dimensionare s-a făcut în
raport cu suprafaţa încăperilor, conf. STAS 6221/ 89, SR 6221-1:1996(minim 1/6 din suprafaţa
încăperilor);
Iluminatul artificial
Prin proiect, se va asigura nivelul mediu de iluminare normat la suprafaţa utilă, funcţie de
încăperi şi destinaţia acestora, conform SR 6646/4-1997, SR 6646/3-1997 şi normativului de iluminat
artificial ed. 2002
REFACEREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Protecţia mediului în timpul execuţiei lucrărilor
Prin “Proiectul de Organizare a Execuţiei” se va prevedea împrejmuirea cu panouri metalice şi
asigurarea curăţeniei în şantier precum şi măsurile organizatorice specifice privind intrarea şi ieşirea
maşinilor cu materiale şi a utilajelor în condiţii de curăţenie sau referitoare la camioanele ce vor
transporta deşeuri din şantier care vor avea platforma acoperită cu o prelată de protecţie.Deşeurile
rezultate din activitatea șantierului, conform HGR 856/2002, cap.17, vor fi transportate la depozitul de
salubritate al localității, după obţinerea aprobărilor necesare.
Refacearea cadrului natural după finalizarea lucrărilor
Refacerea cadrului natural se face prin grija beneficiarului şi va consta în degajarea terenului de
corpuri străine, aşternerea pe teren a unui strat vegetal cu grosimea de 30 cm; semănare gazon şi a unor
pastile de plantaţii cu plante ornamentale care vor fi întreţinute prin udarea şi cosirea manuală a tuturor
zonelor cu plantaţii ambientale.
ECONOMIE DE ENERGIE ŞI IZOLARE TERMICĂ
Amplasamentul este situat în Munincipiul TULCEA, încadrându-se în zona III climatică, având
temperatura exterioară convenţională de calcul de - 18 grade Celsius.

Măsurile de izolare termică adoptate sunt:


o tâmplărie exterioară din lemn stratificat, cu geam termopan, bine etanşată pentru a asigura
pierderi minime de căldură în sezonul rece;.
o sunt respectate cerinţele normativului C 107 –2005 privind măsurile pentru asigurarea
protecţiei termice a clădirii şi realizarea economiei de energie în exploatarea clădirilor.
o Se vor izola peretii exteriori cu un strat de 10 cm de polistiren expandat, planseul de la
etaj va avea o izolatie de 15 cm de vata bazaltica, iar pardoseaua va contine un strat de 5
cm de polistiren extrudat.
Orientarea optimă a încăperilor asigură o buna însorire, cu efect de seră favorabil energetic.
În concluzie economia de energie se realizează prin pierderi de căldură reduse, ca urmare a
protecţiei termice corespunzătoare realizate prin izolarea suplimentară şi datorită însoririi optime,
benefice sub aspectul consumului de energie termică şi electrică şi prin sectorizarea iluminatului artificial.

PROTECŢIE LA ZGOMOT
o asigurarea atenuării zgomotelor aeriene exterioare - (conf. STAS 6156, tabel 1 – nivel
admis 35... 45 dB), prin existenţa pereţilor exteriori cu structură compusă, multistrat;
o izolarea acustică între diverse funcţiuni, prin elemente de compartimentare verticală, cu o
alcătuire adecvată (conform STAS 6156, tabel 5): pereţi interiori din zidărie de cărămidă,
cu grosimea de 25 cm;
o limitarea valorilor admisibile ale nivelului de zgomot interior (conf. STAS 6156, tabel 4);
o limitarea valorilor nivelului de zgomot transmis din interior spre exterior şi invers,
datorită calităţilor de izolare la zgomot aerian a ferestrelor din lemn stratificat cu geam
termopan;
o la proiectarea elementelor de închidere sub aspectul protecţiei la zgomot, s-au avut în
vedere prevederile Normativului C 125 - 2005 şi instrucţiunile tehnice P 122 - 89.
o amplasarea construcţiei asigură protecţia necesară la zgomot a ocupanţilor din vecinătate.
DATE TEHNICE ALE CONSTRUCȚIEI PROIECTATE
Caracteristici constructive:
Conform Studiului geotehnic anexat și actului de reglementare privind protecția mediului, parcela
pe care se va implementa proiectul, respectă prevederile legale privind amplasarea acesteia faţă de zonele
de risc (inundaţii, alunecări de teren) sau în arii (rezervaţii) naturale protejate.
Aria parcelei – suprafata de teren(clădire existentă) 56946,00 mp
Suprafata construită la sol (Corp A): 495,56 mp
Suprafata construit – desfăsurată (Corp A): 991,12 mp
Procent de Ocupare a Terenului (P.O.T.) = 0,1%
Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.) = 0,2 mpAdc/mp

Ca urmare a realizării investitiei indicii de teren rămân neschimbati.


la nord:Corp C2 din incinta Cazarmii 397, distanta fata de cladire 25,03 m;
la sud:Corp E din incinta Cazarmii 397, distanta fata de cladire 32,39 m;
la vest:teren nr. cad 39491, distanta fata de limita de proprietate 16,43 m;
la est:Corp C din incinta Cazarmii 397, distanta fata de cladire 14,21 m
Nu exista factori nocivi care sa afecteze siguranța utilizatorilor.
Distanta minimă fată de artera de circulatie in partea estica este de 6,65m.
Volumul constructiei nu obturează vizibilitatea sau accesul la elementele importante de peisaj
sau construite.
Înăltimea utilă

Parter – minim 4,00m / maxim 4,90m


Etaj – minim 3,00m / maxim 3,90m
Pod – minim 2,30m / maxim 3,77m
Înăltimea maximă a constructiei este 11,35 m la coamă, măsurată de la nivelul pardoselii finite.

Clădirea are, în plan orizontal, formă rectangulară, cu dimensiunile maxime de 35,80 x 20,45m.

Infrastructura:
Infrastructura clădiri este realizată din fundații continue din beton simplu sub ziduri; talpa
fundatiilor aflându-se sub adâncimea de înghet.
Suprastructura:
Dimensiunile exterioare ale ansamblului de cladiri sunt: 35,80 m lungime / 20,45m latime.
Regimul de inaltime este P+1E, cu H= 11,35 m.
Structura principala are dimensiunea 35,80m lungime / 15,11m latime.
Structura secundara are 6,10m lungime si 5,30m latime. Se mentioneaza ca intre ele nu exista un
rost cu latime constanta.
Structura principala este realizata din zidarie portanta, cu planseu din beton armat, cu nervuri
peste parter si planseu din lemn peste etaj.
Paramentulva fi finisat conform tipologiei locale.

Raportul plin / goleste adaptat tipologiei locale.


Ferestrele construcției proiectate au formă dreptunghiulară.
Tâmplăria(interioară şi exterioară) este proiectată şi realizată conform tipologiilor de inspiraţie
locală.
Elementeleadiacenteconstrucţiei(scări exterioare, balustrade) sunt concepute şi realizate conform
tipologiei locale.

Acoperişul construcției proiectate are formă geometrică simplă, conformă tipologiei locale.
Tinichigeria este concepută cu o geometrie simplă, discretă.
1) Modificare funcțional
Proiectul nu prevede modificarea clădirii din punct de vedere functional.
2) Măsuri de reabilitare structurală, compartimentare și finisare
Conform expertizei tehnice s-au constatat de către expertul tehnic atestat următoarele :
La nivelul etajului se propun niște pereți de recompartimentare care nu afectează structura de
rezistență a construcției. Din punct de vedere structural se propun niște buiandrugi din beton armat la
nivelul ușilor ce fac parte din ansamblul noilor pereți.
Șarpanta se va schimba și va fi realizata din lemn de rășinoase clasa I, conform SR EN 1995-1-
1:2004, care se va ignifuga și antiseptiza în mod obligatoriu. Acestea (popii, căpriorii, panele,
contrafişele, cleştii) realizează un element spaţial cu rigiditatea şi stabilitatea necesară conform normelor
actuale. Elementele şarpantei se vor ancora obligatoriu de elementele de rezistenţă.Elementele structurale
si nestructurale din lemn ale şarpantei se vor ignifuga in mod obligatoriu respectându-se prevederile din
P58/96 și P118/99.
Se vor prevedea ferestre pe planul sarpantei cu rol de desfumare, cu dimensiunile de 50x100 cm,
avand tamplarie din PVC si geamuri de termopan. Se va analiza tabelul de tamplarie.
Învelitoarea va fi din tabla tip tigla.
Date privind funcționalul:
Functional existent:
PARTER

NR CRT DENUMIRE S (mp)


1 BIROU 22,21
2 BIROU 22,21
3 BIROU 19,98
4 WINDFANG 8,93
5 LOGGIE 4,54
6 BIROU 19,98
7 BIROU 22,21
8 BIROU 22,21
9 CORIDOR+CASA SCARII 38,27
10 CORIDOR 24,96
11 CORIDOR 17,71
12 SP. DEPOZITARE 6,97
13 BIROU 17,16
14 BIROU 17,16
15 BIROU 20,00
16 DEBARA 4,00
17 CORIDOR 6,86
18 BIROU 20,00
19 BIROU 10,56
20 ARHIVA 6,19
21 BIROU 17,16
22 SAS 3,32
23 GRUP SANITAR B. 9,41
24 GRUP SANITAR F. 14,67
SUPRAFAȚA UTILA 376,59
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ 495,56

ETAJ

NR CRT DENUMIRE S (mp)


1 SALA DE SEDINTE 58,32
2 BIROU 20,15
3 BIROU 21,07
4 SAS 14,16
5 BIROU 21,07
6 BIROU 20,07
7 BIROU 29,00
8 CORIDOR+CASA SCARII 90,17
9 BIROU 19,45
10 BIROU 21,07
11 BIROU 13,29
12 BIROU 19,37
13 ARHIVA 4,94
14 SP. DEPOZITARE 1,64
15 BIROU 29,28
16 SAS 1,75
17 GRUP SANITAR B. 4,55
18 SAS 1,83
19 GRUP SANITAR 10,00
20 GRUP SANITAR FEMEI 7,75
SUPRAFAȚA UTILA 408,93
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ 495,56
Infrastructura:
Infrastructura este din beton cu o latime de aproximativ 0,42 m.
Adâncimea maximă de fundare este de -1,60 DE LA COTA TERENULUI.
Suprastructura:
Construcţia este realizata din zidarie portanta, cu planseu de beton armat cu nervuri peste parter si
planseu din lemn peste etaj.
Planşeul peste parter este din beton armat şi are o grosime de aproximativ 12 cm.
Planseul peste etaj este realizat din lemn, protejat partial la partea superioara cu zidarie de
caramida, partial dezafacetata.
Se va intocmi si un planseu fals casetat in incaperile destinate birourilor si salii de conferinta.
Acest planseu va fi coborat 35 de cm fata de tavanul existent, iar dimensiunile fiecarei casete va fi de
60X60 cm.
Peretii de inchidere sunt din zidarie simpla nearmata, de 60 cm grosime.
Pereţii despăritori sunt din caramida plina si variaza intre 0,32, si 0,45 m.

Lucrarile de reabilitare si consolidare constau, conform expertizei nr 008-ET-2016, intocmita de


SC Eco Terra Proiect SRL, in urmatoarele:
1. Demolare corp Anexă, amplasat între axele G-G’ și și 4’-5’.
2. Demolarea șarpantă existentă.
3. Demolare planșeu existent din lemn de peste etaj.
4. Demolare scara existenta si realizarea unei scari noi in pozitie initiala pe plan.
4. Demolare pereți de la etaj din ax C între 2 – 3 și 6 – 7, ax E între 2 – 3 și 6 – 7, ax 2 între B
– F, ax 7 între B – F, perete dintre 7 – 8 și C – E.
5. Consolidare fundații existente corp principal (pereți exteriori și pereți interiori), care se vor
executa atât la interiorul clădirii, cât și la exteriorul acesteia..
6. Cămășuirea cu plase a zidăriei tuturor pereților de la parter.
7. Consolidarea nervurilor existente peste parter și consolidarea planșeului existent.
8. Cămășuirea cu plase a zidăriei tuturor pereților de la etaj.
9. Pereții de compartimentare de la etaj se vor realiza din zidărie portantă cu condiția
amplasării peste pereții de la parter și țeserii în zonele de intersecții.
10. Rigidizarea pereților de la etaj prin intermediul unor centuri din beton armat în care se va
încastra și armătura din cămășuieli.
11. Realizarea unui planșeu din beton peste etaj.
12. Realizarea șarpantei noi.
13. Refacere instalații și finisaje interioare și exterioare.
14. Realizare corp anexă (structură în cadre din BA)
14. Se va inchide casa scarii la nivelul podului, cu ajutorul peretilor rezistenti la foc (180 minute)
si se va monta un geam cu tamplarie din PVC si geam termopan cu rolul de defumare (se va analiza
tabloul de tamplarie).

Functional propus:

PARTER

NR CRT DENUMIRE S (mp)


1 BIROU 22,21
2 BIROU 22,21
3 BIROU 19,98
4 WINDFANG 8,93
5 LOGGIE 4,54
6 BIROU 20,00
7 BIROU 22,21
8 BIROU 16,87
9 ARHIVA 4,27
10 CORIDOR+CASA SCARII 38,27
11 CORIDOR 24,96
12 CORIDOR 17,71
13 SP. DEPOZITARE 6,97
14 BIROU 17,16
15 BIROU 17,16
16 BIROU 19,97
17 DEBARA 4,00
18 CORIDOR 6,86
19 BIROU 19,97
20 BIROU 10,56
21 ARHIVA 6,19
22 BIROU 17,16
23 SAS 3,32
24 GRUP SANITAR B. 9,41
25 GRUP SANITAR F. 14,67
SUPRAFAȚA UTILA 375,56
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ 495,56

ETAJ
NR CRT DENUMIRE S (mp)
1 SALA DE SEDINTE 59,02
2 BIROU 22,83
3 BIROU 21,59
4 SAS 14,50
5 BIROU 21,54
6 BIROU 23,27
7 BIROU 31,33
8 CORIDOR+CASA SCARII 90,17
9 BIROU 17,79
10 BIROU 21,10
11 BIROU 9,86
12 BIROU 18,13
13 ARHIVA 4,69
14 SP. DEPOZITARE 1,64
15 BIROU 26,13
16 SAS 1,75
17 GRUP SANITAR B. 4,55
18 SAS 1,83
19 GRUP SANITAR 10,00
20 GRUP SANITAR FEMEI 7,75
SUPRAFAȚA UTILA 409,47
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ 495,56

Finisaje interioare și exterioare:


- Refacerea finisajelor interioare şi exterioare: tencuieli, zugrăveli şi vopsitorii, cu păstrarea profilaturilor
şi ornamentelor existente (placarea cu cărămidă aparentă de culoare rosie Damasco A001DA – A011DA
din faţadă). Tencuiala exterioara va fi decorativa de culoare ocru iar cea interioara de culoare alb.
- Finisajele propuse pentru pardoseli sunt: parchet laminat 8mm în zonele de birouri, covor PVC pentru
trafic intens (decorativ – culoare mustang) pentru trafic intens in zonele de acces windfang şi coridoare
interioare:
Clasa de trafic: 23 – 34 – 43
Grosimea totala: 2,00 mm
Strat de uzura: 0,70 mm
Greutate: cca. 2.758 g/mp
DIMENSIUNI ROLA:
Latime: 2 sau 4 m
Lungime standard: 25 m
Greutatea rolei: cca.142-284 kg
Izolatie termica: 0,25 W / (m.K)
Rezistenta la alunecare: R10
Incalzire prin pardoseala: Potrivit
- Gresie ceramică antiderapantă în zona de duşuri; gresie porţelanată în zonele de grupuri sanitare;
- Soclul se va tencui cu similipiatra;
- Se vor prevedea jgheaburi şi burlane din tablă zincată de culoare maro;
- Burlanele se vor racorda la canalizarea pluvială;
- Balustradele scarilor vor fi din inox;
- Se vor desface lambriurile care există în zona de acces şi coridoare;
- Refacerea trotuarului de gardă din jurul clădirii, concomitent cu refacerea sistemului de evacuare
pluvială, refacerea hidroizolaţiei exterioare şi etanşare;
- Inlocuirea învelitorii cu invelitoare din tabla tip tigla culoare caramiziu RAL8004;
- Tâmplăria interioară din lemn necesită înlocuire (se va consulta tabloul de tamplarie):
- la exterior - usa exterioara dubla cu doua geamuri fixe laterale cu supralumina, cu deschidere batanta din
tamplarie de PVC de culoare S152009;
- la exterior - usa exterioara dubla cu supralumina, cu deschidere batanta din tamplarie de PVC de culoare
S152009;
- usi interioare - usa interioara dubla cu supralumina cu deschidere batanta din tamplarie de PVC de
culoare S152009;
- usi interioare - simpla furniruita cu supralumina cu deschidere batanta din tamplarie de PVC de culoare
S152009;
- usi interioare, pline metalice, cu deschidere batanta la birouri culoare maro inchis;
- În zonele de grup sanitar se vor propune uşi pline cu finisaj melaminat şi geam la partea superioara;
- tamplarie exterioara: din tamplarie de PVC de culoare S152009 cu geam termopan;
- Pentru realizarea unui indice bun de izolare termică se propune inlocuirea tâmplăriei deteriorate cu
tâmplărie din PVC şi geam termoizolant si plase de insecte. Se vor înlocui glafurile existente cu glafuri
din PVC la interior şi aluminiu la exterior;
- In zona de grupuri sanitare se va folosi sticlă sablată la golurile de geam cu Hp <160cm, pentru protecţie
vizuală.
Măsurile de siguranţă necesare:
- uşi solide cu închidere fiabilă, usi metalice la spatiile birouri;
- sisteme de alarmă şi supraveghere video;
- În grupurile sanitare se vor executa compartimentări cu pereţi uşori din gips-carton pentru crearea
grupurilor sanitare şi a spatiilor de depozitare necesare, în scopul obţinerii unor zone cât mai eficiente
funcţional;
- se vor realiza grupuri sanitare pe sexe + o zonă de grup sanitar care sa deservească biroul comandantului
cu acces separat.

Instalații:
Instalația electrică se va proiecta și executa cu respectarea prevederilor Normativului  7/ 2011.
Instalațiile termice se vor proiecta și executa conform normativelor și reglementărilor în vigoare:
13-02; STAS 7132-86; SR 1907-1-97; SR 1907-2-97; 5-98; STAS 6648/1-82; STAS 6648/2-82; C142-
85; P118-99.
Instalațiile sanitare se vor proiecta și executa conform normativelor și reglementărilor în vigoare:
9-94; O.M.A.I. 163/2007; P118-99.
5. Asigurare cu utilități:
Instalatii termice. Instalaţii sanitare. Instalaţii electrice

Instalatii Electrice interioare


Obiectivul se va racorda la reteaua electrica de distributie existenta in incinta UM 397 Tulcea printr-un
bransament electric trifazat realizat cu cablu ACYAbY 3X35+25 mmp, in lungime de 30 metri (10 m
petru coborare pe stalp + 20m subteran), racordat din stalp SE4 existent. La subtraversare cablul va fi
protejat in tuburi rigide PVC.

Racordul electric se va realiza prin intermediul Tabloului electric General amplasat la parterul imobilului.

Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor de iluminat şi forţă se va realiza de la tablourile electrice


de distribuţie ce vor fi amplasate la parter respectiv etaj.

Instalaţia de iluminat general 220V se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescente ingropate in


tavanul fals. Iluminatul exterior 220V se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescente pozate pe pereţii
clădirii, deasupra usilor de acces.
Instalaţia electrică pentru prize 220V se va realiza cu circuit separat în toate sălile de la parter şi
etaj. Poziţia de amplasare a prizelor şi numărul lor se vor stabili de către proiectant, împreună cu
beneficiarul.
Pe holuri se va realiza o instalaţie electrică pentru iluminat de siguranţă de evacuare, antipanica si
marcare hidranti. Circuitele pentru iluminatde siguranţă vor pleca dintr- un tablouelectric TEV amplasat
la parterul cladirii. Numărul şi poziţia corpurilor deiluminat vor fi stabilite de proiectant consultand
studiul de fezabilitate existent.
Instalaţiile electrice se vor executa cu conductoare din cupru introduse în tuburi PVC îngropate în
tencuială sau pozate in tavanul fals.
Instalatiile impotriva loviturilor directe de trasnet vor fi proiectate conform caietului de
sarcini/studiu de fezabilitate, protectie pasiva, dimensionata conform I7/2011.

Alimentare cu apa si canalizare


Alimentarea cu apa a obiectivului se va face de la reteaua oraseneasca, din caminul de apometru
existent in incinta UM, cu conducta PEHD.
Distributia apei recisi calde va fi in sistem radial, cu conducte PPR si fittinguri PPr la obiectele
sanitare, diensionate conform normativelor in vigoare.
Evacuarea apelor uzae menajere se va efectua cu conducte PVC si dimensionate conform
normativelor in vigoare.
Instalatii de incalzire
Incalzirea incaperilor se va realiza cu corpuri de incalzire din tabla de otel dimensionate pentru
fiecarare incapere in parte, agentul termic, apa, fiind transportata si distribuita la radiatore prin conducte
PPR pozate aparent. Centrala termica nu face obiectul prezentei documentatii.
Instalatii de stingere incendii
Alimentarea cu apa a instalatiilor fixe pentru cobaterea incendiilor va fi de la sursa oraseneasca
de apa iar daca compania de apa nu asigura debitul, presiunea si continuitatea in functionare a instalatiei
la parametri stabiliti prin calcul atunci se prevede rezerva intangibila de incendiu si grup de pompare.
Instalatii de stingere pentru combaterea incendiilor cu hidranti exteriori - nu este cazul, incinta
este prevazuta cu astfel de instalatii.
Instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.

DESCRIEREA COMPONENTELOR INSTALATIEI


Centrală de semnalizare adresabila - 1 buc. este echipată cu o bucla de detectie in montaj
clasa A.
Prin intermediul cailor de transmisie, centrala de semnalizare verifica in permanenta starea
echipamentelor de camp ( detectoare, butoane, sirene, module ) conectate in circuit. Acestea pot transmite
semnale reprezentand starea de buna functionare, de alarma sau defect.
Starea de buna functionare ( normala )
In stare normala, centrala de semnalizare supravegheaza reteaua de detectie si semnalizare
privind integritatea circuitelor si echipamentelor conectate.
Starea de alarmare
In cazul detecţiei automate ( prin detectoarele de fum ) a începutului de incendiu, centrala va intra
în starea de pre-alarmare, si va semnaliza acustic evenimentul, prin intermediul unui buzzer amplasat pe
panoul frontal, precum şi optic, prin afişarea zonei detectorului aflat în alarmă prin intermediul panoului
de LED-uri şi a afisajului alfanumeric . Dispozitivul care a declansat alarma va semnaliza si el aceasta
stare prin intermediul unui LED de culoare roşie.
Dupa perioada de pre-alarmare, programabilă, sistemul intră in starea de alarmă activând
dispozitivele acustice si optice de alarmare pentru evacuarea personalului prezent in obiectiv.
In cazul declansarii alarmei in mod manual, prin actionarea oricarui buton de incendiu, sistemul
va intra instananeu in starea de alarmare, fara temporizare.
Starea de defect
Panoul centralei de semnalizare afişeaza şi starea DEFECT, prin indicatoare luminoase şi
semnale sonore diferite de cele corespunzătoare stării de ALARMARE.
Detector punctual optic de fum – 36 buc.este dispozitivul de detectie sensibil la particulele
de fum de dimensiuni mai mari, care reflecta lumina, sau particulele fine, de culoare inchisa care o
absorb.
Echipamentul are in compunere o sursa de lumina si un receptor (element electronic
fotosensibil).
Orice modificare a sistemului de referinta, datorită existentei microparticulelor specifice fumului
degajat in timpul unui incendiu, determina variatii de curent in sistemul electronic si emiterea unui
semnal.
Detectorul contine un mecanism de auto – reglare pentru a pastra sensibilitatea optima de
detectare in decursul timpului, in conditiile de contaminare inerente cu praf. La un prag maxim de
contaminare, detectorul semnalizeaza necesitatea interventiei pentru intretinere.
Avantajul utilizarii unor astfel de detectori il constituie faptul că nu sunt influentati sensibil de
curentii de aer sau de radiatiile electromagnetice.
Declansator manual de alarma (buton de semnalizare a incendiilor – 3 buc.
Asigura declansarea alarmei de incendiu de catre personalul prezent in obiectiv. Odata acţionate,
ele raman blocate in pozitie de alarma, readucerea in stare normala facandu-se doar prin utilizarea unor
dispozitive speciale de resetare. In acest fel, exista garantia alarmarii pana la identificarea zonei şi
asigurarea interventiei. Butoanele de semnalizare a incendiului sunt montate pe caile de evacuare si cele
de acces in obiectiv.

Dispozitiv de alarmare– 2 buc. la interior si 1 buc. la exterior


Amplasarea si numarul dispozitivelor interioare asigura receptionarea semnalului de alarmare in
toate spatiile obiectivului. Sunetul semnalului de alarma de incendiu va avea un nivel cu 5 dB deasupra
oricarui alt sunet care ar putea sa dureze o perioada mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65dB.
Dispozitivul de alarmare exterior, prevazut si cu semnalizare optica, este amplasat in drepul
accesului secundar in obiectiv astfel incat sa fie usor de sesizat si de recunoscut in raport cu alte semnale
optice utilizate în cladire.

Instalația de detectare, semnalizare si avertizare incendiu a fost proiectata tinand cont de


destinatia constructiei , de pericolul de incendiu prognozat si in conformitate cu prevederile Normativului
privind securitatea la incendiu a constructiilor, Indicativ P118/3 – 2015 .
Functiuni :
- detectia inceputurilor de incendiu prin intermediul detectoarelor de fum, punctuale;
- semnalizarea manuala a incendiului de la declansatoarele manuale de alarma;
- semnalizarea incendiului prin dispozitive de alarmare optice si acustice in scopul evacuarii
personalului din incinta obiectivului;
- afisarea starii de alarma ( zona si adresa dispozitivului care a declansat alarma ) la panoul si
afisajul alfanumeric al echipamentului de control si semnalizare ;
- afisarea starii de defect la panoul si afisajul alfanumeric al echipamentului de control si
semnalizare ;
- transmiterea comenzilor catre instalatiile de protectie la incendiu ;
- continuarea functionarii instalatiei (cu alimentare sursa de rezerva) in conditiile intreruperii
sursei principale de alimentare cu energie electrica;

Componenta :
- echipamentul de control si semnalizare (centrala de semnalizare adresabila);
- detectoare optice de fum punctuale;
- declansatoare manuale de alarma (butoane de semnalizare incendiu );
- dispozitive de alarmare acustica interioare ;
- dispozitiv de alarmare optica si acustica exterioara ;
- sistem de alimentare ;

Echipamentul de control si semnalizare folosit este de tip adresabil si indeplineste cerintele


standardelor EN54-2 (echipamente de control si semnalizare ) si EN54-4 (echipamente de alimentare
electrica).
Conform EN54-2 echipamentul de control si semnalizare dispune de urmatoarele optiuni:
- iesire pentru dispozitiv de alarmare la incendiu;
- iesire pentru defect echipament;
- intarzieri iesiri;
- contor evenimente ( alarme, defecte, erori );
- memorie evenimente;
- afisaj alfanumeric ( display LCD );
- semnalizare defect/dezactivare de la dispozitivele adresabile;
- semnalizare defect ( deconectare, scurt circuit ) sursa de alimentare de rezerva;
- interfete intrari/iesiri standardizate ;
- conditie test;

Conform standardului EN54-4 echipamentul de control si semnalizare va dispune de doua surse


independente de alimentare cu energie electrica:
- una de baza ( principala ) – la tensiunea de 230Vca din Sistemul Electroenergetic National,
realizata sub forma unei coloane proprii, independenta de orice dispozitiv de separare generala a cladirii,
inaintea intrerupatorului general a tabloului electric .
- una de rezerva, la tensiunea de 24Vcc, constituita din acumulatori amplasati intr-un
compartiment dedicat din carcasa echipamentului de control si semnalizare, ai caror capacitate asigura
alimentarea cu energie electrica a instalatiei timp de 48 ore plus 30 minute la incarcarea de alarma, in
conditiile intreruperii sursei de alimentare de baza sau pe perioadele in care aceasta nu asigura tensiunea
nominala de functionare.
Amplasarea echipamentului de control si semnalizare se va face in biroul O.S. in care prezenta
umana este permanenta.
Pozitionarea dispozitivelor de detectare automata, de alarmare manuala si semnalizare
acustica/optica a incendiului precum si traseele de cabluri aferente instalatiei se vor face respectand
prevederile normativului indicativ P 118/3 – 2015 si tinand cont de particularitatile obiectivului, precum
elemente de arhitectura, pereti, tavane .
Conductoarele folosite vor fi din cupru cu diametrul de minimum 0,8 mm, care vor asigura un
nivel sigur de transmisie a semnalelor electrice.
Se vor evita traseele ce ar putea fi expuse la mediu coroziv sau cu umezeală excesiva.
Caile de transmisie aferente instalatiei se vor executa cu cabluri ecranate si rezistente la foc 30 min.
Conexiunile cablurilor se vor face in interiorul carcaselor echipamentelor sau in doze de conexiune
accesibile si identificabile.
Golurile pentru trecerea cablurilor, prin pereti si plafoane, vor fi protejate dupa montarea
cablurilor, cu materiale care nu vor modifica rezistenta la foc a elementului de compartimentare.

DESCRIEREA ZONELOR DE DETECTARE


Stabilirea zonelor de detectare a fost realizata astfel incat dispozitivul care a declansat alarma sa fie
depistat in cel mai scurt timp posibil din indicatiile panoului si display-ului echipamentului de control si
semnalizare.
Alimentarea cu energie electrica
Obiectivul se va racorda la reteaua electrica de distributie existenta in incinta UM 397 Tulcea
printr-un bransament electric trifazat realizat cu cablu ACYAbY 3X35+25 mmp, in lungime de 30 metri
(10 m petru coborare pe stalp + 20m subteran), racordat din stalp SE4 existent. La subtraversare cablul va
fi protejat in tuburi rigide PVC.
Racordul electric se va realiza prin intermediul Tabloului electric General amplasat la parterul imobilului.
Din tabloul electric general (TEG) se alimenteaza tablourile electrice secundare care vor fi sursa
de alimentare pentru toate receptoarele.
Proiectul stabileste solutiile tehnice şi conditiile de realizare a instalatiilor electrice interioare in
cladirile aferente, de la punctul de racord pana la ultimul punct de consum.
Reţeaua de distributie interioara se realizeaza dupa schema de tip TN-S, in care conductorul de
protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schema, de la tabloul electric general pana la ultimul punct
de consum.
Coloana de alimentare a tabloului electric general (TEG) se va executa cu cablu de aluminiu
ACYAbY 3X35+25 mmp, armat cu protectie la patrunderea apei si rezistent la agenti corozivi, ingropat
la o adancime de 0.7, 0.8 m fata de nivelul solului.
Tablourile electrice secundare vor fi alimentate din tabloul electric general dupa cum urmeaza:
 Tablou Electric Parter (T.E.P.) va fi alimentat din TEG printr-o coloana electrica, cablu CYYF
5x6 mmp, pozata ingropat in tecuiala. Tabloul va fi amplasat in zona de coridor, pe peretle cladirii in nisa.
Usa metalica a tabloului electric TEP va fi legata la priza de pamant prin intermediul unui conductor de
cupru cu sectiunea minima de 16 mmp.
 Tabloul Electric Etaj (T.E.Et.) va fi alimentat din TEG printr-o coloana electrica, cablu CYYF
5x6 mmp, pozata ingropat in tencuiala. Usa metalica a tabloului electric TEGS va fi legata la priza de
pamant prin intermediul unui conductor de cupru cu sectiunea minima de 16 mmp.
 Tabloul Electric consumatori Vitali (T.E.V.) va fi alimentat cu cablu CYYF 5x4mmp din TEG iar
in cazul caderii tensiunii de la reteaua furnizorului de energie s-a prevazut alimentare de rezerva din grup
electrogen de interventie, existent, de 90kVA, care va prelua toti consumatorii din TEV. Trecerea de pe
sursa de bază pe sursa de rezervă se va realiza automat prin AAR.
Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare şi racordare
standard si vor fi testat in laborator. Conceptia sistemului trebuie să fie validata prin incercari conform
normei SR EN 60439.1. Constructorul de tablouri va prezenta buletine de incercari care să ateste această
conformitate.
Dimensiunile conductoarelor, cablurilor de energie, tuburilor de protecţie si echipamentele de
protecţie sunt alese conform prescriptiilor tehnice.
Contorizarea se va realiza la nivelul firidei de bransament.

Instalatii electrice de iluminat normal si iluminat de siguranta


Distribuția electrică se va realiza radial, de la tablourile electrice de nivel către consumatori, prin
circuite și coloane de alimentare pozate pe jgheab metalic sau in tub de PVC amplasate în tavanul fals al
cladiri. Circuitele se vor realiza cu cablu cu întârziere la propagarea flăcării tip CYY-F, cu secțiunile
aferente rezultate din notele de calcul.
Calculul fotometric al sistemului de iluminat aferent fiecarei incinte iluminate, s-a efectuat
in conformitate cu NP-061 2002.
lIuminatul artificial in cladiri se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente
in functie de destinatia incaperilor. Toate corpurile de iluinat fluorescente vor fi echipate cu dispozitive
de compensare a factorului de putere.
Alegerea corpurilor de iluminat precum si a furnizorului acestora ramane la atitudinea
beneficiarului, sub rezerva respectarii tipurilor, puterilor si gradelor de protectie prevazute in proiectul
tehnic. Iluminatul incaperilor va fi impartit pe circuite distincte in functie de sarcina si de destinatia
zonelor. Corpurile de iluminat vor fi cu preponderenta de tip fluorescent, iar acolo unde vor fi montate
aplici, acestea vor fi prevazute cu surse de iluminat de tip economizor(senzor de prezenta). Circuitele de
iluminat vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate, conform schemelor
monofilare si specificatiilor de aparataj.
Circuitele de iluminat interior se vor realiza cu conductoare de cupru tip CYY-F 1,5mmp, pozate
pe jgheab metalic montat in tavanul fals sau ingropat in peretii constructiei, protejati in tuburi de
protectie si mascati corespunzator, pe trasee comune cu circuitele de alimentare prize.
Corpurile de iluminat vor fi actionate de la intrerupatoare sau comutatoare amplasate la inaltimea
de 0.8 - 1.00m fata de nivelul pardoselii finite, dispuse in zona cailor de acces sau in zonele care necesita
iluminat local.
Toate circuitele de iluminat vor fi prevazute, la plecarile din tablourile respective cu intreruptoare
automate, cu protectie electromagnetica, conform schemelor monofilare ale tablourilor.

Iluminatul de securitate
Pentru realizarea iluminatului de siguranţă (securitate) s-au respectat prevederile normativului I7-
2011 paragraful 7.23 precum si recomandarile din SR EN 1838 și SR 12294.
Au fost prevăzute următoarele tipuri de iluminat de securitate:
 iluminatul pentru evacuarea din cladire - este parte a iluminatului de securitate destinat sa
asigure identificarea si folosirea, in conditii de securitate, a cailor de evacuare;
 iluminatul pentru marcarea hidrantilor interioride incendiu - este parte a iluminatului de
securitate prevazut sa permita identificarea usoara a hidrantilor interiori de incendiu.
 iluminatul împotriva panicii - este parte a iluminatului de securitate prevazut sa evite panica si sa
asigure nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga în locul de unde calea de
evacuare poate fi identificata;

Iluminatul pentru evacuare


Iluminatul de siguranţă pentru evacuare, marcarea ieşirilor din incăperi, a traseului şi a ieşirilor
căilor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip „indicator luminos” conform STAS
297/3. Ele se amplasează astfel incât să indice traseul de urmat in caz de pericol. La disparitia tensiunii
electrice, corpurile (aparatele) de iluminat de evacuare vor comuta automat, trecand pe sursa proprie
acumulator Ni-Cd cu autonomie de funcţionare de minim 1 ora. Iluminatul de securitate pentru
marcarea ieşirilor se va realiza cu corpuri (aparate) speciale tip CISA-02-2x8W, in constructie normala
(IP40), inscripţionate vizibil IEŞIRE (EXIT) respectiv cu săgeţi ← → care indică direcţia de evacuare.

Iluminatul pentru marcarea hidrantilor


Iluminatul pentru marcarea hidranţilor este realizat cu aceleaşi tipuri de corpuri (aparate) de
iluminat CISA de aceleaşi dimensiuni dar vor avea inscripţionat vizibil H.
Cablurile de alimentare a corpurilor (aparatelor) de iluminat de tip autonom vor fi cabluri din
cupru cu rezistenta marita la foc, tip CYY-F montate aparent pe paturi de cabluri deasupra tavanelor false
si/sau ingropat in tuburi tip PVC.
. luminatul de securitate împotriva panicii
Iluminatul de comandă împotriva panicii se va realiza cu comandă automată de punere în
funcţiune după căderea iluminatului normal.
În afară de comanda automată a intrării lui în funcţiune, iluminatul de securitate împotriva panicii
se prevede şi cu comandă manuală prin butoane cu rol de pornire/oprire.
La declanşarea alarmei antiefracţie, printr-un contact fără potential, se dă comanda de aprindere a
tuturor corpurilor de iluminat din spatiul de desfacere şi din zona parcării (iluminatul exterior).
Scoaterea din funcţiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se va face numai de către
personalul însărcinat cu această operaţiune, dintr-un singur punct, acţionând comutatorul amplasat în
tabloul general de distribuţie.
Instalatii electrice de prize
In toate incaperile, se va adauga cate un anumit numar de prize in functie de cerinte. Toate
prizele vor fi cu contact de protectie legat la PE, iar circuitele de alimentare vor fi prevazute cu protectii
diferentiale de 30mA.
Circuitul pentru prize, se va realiza cu conductoare de cupru tip CYY-F 2,5 mmp, pozat ingropat
in peretii constructiei,protejati in tuburi de protectie sl mascati corespunzator, pe trasee comune cu
conductoarele de alimentare prize. Se va evita instalarea circuitelor de priza pe suprafete calde. Se vor
executa legaturi echipotentiale conform prevederilor art.7.2.4 din Normativul I7-2011.
Tablourile nou create se vor racorda neconditionat la instalatia de protectie interioara. Dupa
racordare se impune masurarea prizei de pamint exterioare, pentru a satisface conditia ca rezistenta de
dispersie sa fie mai mica de 4 ohm.
Toate circuitele de prize sunt protejate la suprasarcina, scurtcircuit si curenti de defect, cu
disjunctoare diferentiale montate in tablourile electrice.
Traseele circuitelor si coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistenta a
cladirii, iar pe de alta parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferentlala a constructiei sau
terenului, asa cum rezulta din planse.
In fiecare spatiu vor fi prevazute priza alimentate din TEV.
Dozele de derivaţie vor fi montate aparent deasupra tavanelor false.
 Prizele de utilizare generală se vor alimenta din aceeaşi instalaţie de distribuţie cu receptoarele de
iluminat şi forţă şi vor avea carcasă de culoarea albă/gri ;
 Prize pentru calculator, care se vor alimenta din instalaţia de distribuţie TEV şi vor avea carcasă
de culoarea roşie .

Instalatii de protectie impotriva electrocutarii


Pentru protejarea utilizatorilor impotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă accidentală s-a
prevăzut alimentarea tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor cu contact de protecţie.
Conductorul de protecţie, impreună cu partea metalică, şasiul firidei de branşament, se conectează la priza
de pământ de protecţie.
Priza de pamant prevazuta este una artificiala realizată din 10 electrozi verticali din OL-Zn
2”x2.0m montati ingropat in pamant la o adancime de 0,6m fata de cota terenului. Acesti electrozi vor fi
conectati intre ei cu o banda de oţel zincat OL-Zn 40x4mm. Racordarea instalaţiei electrice la priza
de pământ se va face printr-o piesă de separaţie.
Dacă valoarea rezistenţei de dispersie obtinuta nu este sub 1 ohm, priza de pământ se va
imbunatati cu tarusi pana este satisfăcuta valoarea de 1 .

Istalatii impotriva loviturilor directe de trasnet


Instalaţia exterioară de protecţie împotriva trăsnetului IEPT este alcătuită dintr-un dispozitiv de
captare, conductoare de coborâre şi priza de pământ comună cu cea pentru instalaţia electrică.
Instalatia de paratrasnet este de tip pasiv si este destinata sa capteze trasnetele care cad pe
structura inclisusiv pe cele care cad pe partile laterale ale structurii si sa conduca curentul de trasnet de la
punctul de impact la pamant.
Dispozitivul de captare presupune conductoare din otel zincat, montate pe colturile cladirii, legate
printr-o centura de Ol-Zn de 40x4mm, pe care se găseşte un sistem de conexiune al conductoarelor de
coborâre. Fiecare conductor de coborâre este prevăzut cu câte o piesă de separaţie.
Conductoarele de coborâre sunt din bandă de oţel zincat Ol Zn 25x4 mm. Conductoarele de
coborâre se conectează la priza de pământ artificială prin intermediul pieselor de separaţie montate la
circa 0.5 m de la suprafaţa solului. Aceste piese trebuie să fie astfel realizate încât să nu poată fi
demontate decât cu ajutorul unor scule, atunci când se execută măsurători. Valoarea rezistenţei de
dispersie a prizei de pământ artificiale nu trebuie să depăşească valoarea de 1 . În cazul în care această
valoare este depăşită, priza de pământ se va îmbunătăţi cu electrozi până când este satisfăcută valoare de 1
.
Instalaţia interioară de protecţie împotriva trăsnetului IPT este alcătuită dintr-o bară de
echipotenţializare BEP, montată firida tabloului electric general şi legături echipotenţiale, realizate între
toate elementele de instalaţii realizate din materiale conductoare.
Bara pentru egalizarea potenţialelor este din cupru, de secţiune 20x10 mm şi lungime 500 mm,
prevăzută cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotenţializare. La această bară se conectează
prin conductoare de cupru de secţiune 16 mmp, conductele de apă rece, conductele de apă caldă,
conductele de încălzire (tur, retur), conducta de gaz, instalaţia de curenţi slabi (prin dispozitive de
protecţie la supratensiuni), instalaţia electrică (prin dispozitive de protecţie la supratensiuni). Conductorii
de echipotenţializare se conectează la conducte prin intermediul unor brăţări metalice, prin contact direct.
Bara de egalizarea a potenţialelor se va lega la priza de pământ a instalaţiei electrice printr-o legatura
ferma.

Tehnologia de execuţie a instalaţiilor electrice


Lucrările de instalaţii electrice vor putea fi executate numai de firme specializate, personalul de
execuţie va trebui să aibă şi calificarea necesară atestată prin carnetul de electrician autorizat cu gradul
adecvat puterii şi tensiunii aferente instalaţiilor electrice ale obiectivului in execuţie.
Echipamentele şi/sau elementele de circuit vor fi insoţite in mod obligatoriu de certificatul pentru
atestarea calităţii conform standardelor sau/şi normelor de produs.

Indeplininirea cerintelor esentiale de calitate


Documentaţia intocmită, pe seama TEMEI DE PROIECTARE, asigura indeplinirea cerintelor
esentiale de calitate in conformitate cu Legea 10/95, modificată prin Legea nr.123, din 5 mai 2007, in
conformitate cu cerinţele esenţiale, specifice categoriei de importanţa a obiectivului, respectiv:
a) rezistenţă mecanica şi stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igiena, sanatate şi mediu;
d) siguranta in exploatare;
e) protectie impotriva zgomotului;
f) economie de energie si izolare termică.

Rezistenţa şi stabilitate
Elementele instalației electrice interioare s-au ales astfel incat aparatele de comutatie, tablourile
electrice, corpurile de iluminat si dispozitivele de sustinere, tuburile de protectie, conductoarele si
cablurile sa fie corespunzatoare modului de utilizare specific conditiilor din spatiile de amplasare, in ceea
ce priveste:
- rezistenta organelor de manevra si invelisurilor de protectie impotriva loviturilor;
- fixarea cu dispozitive care sa asigure rezistenta la incovoiere si tractiune;
- numarul de manevre mecanice si electrice;
- montarea pe materiale care suporta temperaturile de functionare;
- sectiunea conductoarelor, in vederea evitarii cresterii temperaturii peste limita admisa care sa
produca deteriorari permanente ale izolatiei proprii, tubulaturii de protectie, a suportilor de
prindere, asupra partilor active ale aparatelor;
- traversarile elementelor de constructii se fac prin zone/locuri special practicate si prevazute
prin proiect.
Structura de rezistenta a constructiei nu este afectata de executarea lucrarilor de instalatii electrice.
Circuitele si instalatiile de protectie sunt dimensionate in asa fel incat sa asigure selectivitatea la
actionarea in caz de defecte.
Instalaţiile electrice s-au conceput şi se vor realiza cu echipamente adecvate categoriilor şi
claselor de influenţe externe şi cu certificat de conformitate, conform Legii 608/2001.
Tablourile electrice şi echipamentele se vor amplasa in spaţii şi poziţii care, pe de o parte nu vor
afecta structura de rezistenţă a clădirii, iar pe de altă parte le vor proteja impotriva acţiunii agenţilor
chimici sau de mediu. Traseele circuitelor şi coloanelor electrice nu vor afecta structura de rezistenţă a
clădirii şi nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferenţială a construcţiei sau terenului.

Securitate la incendiu
In ceea ce priveste modul de realizare a instalatiei electrice, solutiile tehnice alese pentru
rezolvarea temei s-au ales astfel incat sa nu favorizeze declansarea sau extinderea incendiilor datorate
instalatiilor electrice astfel:
- instalatiile s-au adaptat la gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructii si la
categoria de incendiu a cladirii, astfel ca sa fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu
datorita instalatiei electrice;
- alegerea materialelor si dimensionarea instalatiei se face in conformitate cu cerintele
asigurarii maxime impotriva riscului de incendii;
- tablourile electrice, corpurile de iluminat si aparatele de conectare vor avea carcasele si
elementele componente din materiale incombustibile;
- cablurile si conductoarele electrice vor fi cu izolatie rezistenta la foc/ cu intarziere la
propagarea flăcării;
- pentru limitarea incendiilor de origine interna a instalatiilor electrice se folosesc dispozitive
automate de protectie pentru fiecare circuit in parte;
- elementele calibrate ale dispozitivelor de protectie se vor inlocui in caz de defect cu altele
similare. Nu se vor modifica curentii de declansare a intrerupatoarelor automate;
Sunt prevazute instalatii de iluminat de siguranta pentru caile de evacuare.

Igienă, sănătate şi mediu


- Iluminatul este asigurat in functie de destinatia incaperilor si asigura cerintele atat cantitativa
(nivel de iluminare) cat si calitativa (distributie, culoare, grad de protectie etc) in conformitate cu
prevederile standardelor in vigoare;
- Tablourile electrice au carcase cu grad de protectie corespunzator mediului de lucru si vor fi
asigurate impotriva deschiderilor de persoane neautorizate sau necalificate.
- Echipamentele nu produc emisii nocive pentru personal sau mediu.

Siguranţa in exploatare
Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzator categoriei de importanta a cladirii si in
conformitate cu reglementarile tehnice, s-au prevazut urmatoarele :
Sistem de protecţie la soc electric, bazat pe intreruperea alimentarii, corespunzator schemei de
legarea la nul, deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, respectiv schema TN-C, pana la originea
instalaţiei. In conformitate cu cerintele NP-I7/ 2011, deoarece contructia este nouă, se va realiza
conductor principal de egalizare a potenţialelor la care se leagă :
-conductorul principal de protecţie (PE sau PEN) ;
-conductele metalice de apa;
-conducte metalice de gaze;
-coloanele metalice de incălzire;
-elementele metalice ale construcţiei.
La rândul său conductorul principal de egalizare a potenţialelor- se leagă la priza de pământ
realizată ca priză de fundaţie, iar dacă aceasta nu are rezistenţa necesară (4Ω) se va realiza şi o altă priză.
Pentru creşterea siguranţei Sistemului de protecţie la şoc electric se vor aplica şi următoarele
măsuri complementare, conform NP-I7/ 2011 :
a)legarea repetată la priza de pământ a a conductorului de protecţie.
b) prevederea aparatelor de protecţie (PACD )
Sistemul de protecţie la suprasolicitări termice determinate de curenţi de suprasarcină şi
scurtcircuit.
Acesta s-a realizat cu intrerupătoare automate, dimensionate conform NP-I7/ 2011 şi pentru care
se asigură şi acţionare selectivă.
Caracteristicile acestora sunt menţionate in schemele electrice.
Conductoarele circuitelor şi coloanelor schemei electrice, fie se vor poza in tuburi sau se vor
realiza cu cabluri, adecvate categoriilor de medii normale, cu risc de incendiu
Aceste caracteristici sunt prezentate pe planuri şi pe schemele electrice.
Capacitate de rupere a intrerupătoarelor automate este superioară valorii curenţilor de scurtcircuit maxim
pe care va trebui să-i deconecteze.

Protecţia impotriva zgomotului


Aparatelor electrice cu care se realizează instalaţiile electrice vor fi astfel alese incât nivelul de
zgomot echivalent datorat surselor de zgomot din instslaţiile electrice să nu depăşească cu mai mult de 5
db nivelul de zgomot echivalent din incăpere când aceste instalaţii nu sunt in funcţiune.
Soluţiile de prindere ale aparatelor electrice pe elementale de construcţie să amortizeze zgomotele şi
vibraţiile.
Economie de energie şi izolare termică
- Asigurarea protectiei la patrunderea apei in echipamentele electrice s-a realizat prin utilizarea de
aparate de conectare, corpuri de iluminat, tablouri electrice care au gradul de protectie corespunzator
influentelor externe ale mediului (incaperii) in care se vor monta;
- Corpurile de iluminat sunt cele mai eficiente pentru sistemul de iluminare ales, fiind utilizate
lampi fluorescente;
- Economii de energie se fac prin dimensionarea corecta a sectiunii conductoarelor circuitelor
astfel incat sa se asigure valorile prescrise ale pierderilor de tensiune pentru receptorul cel mai
dezavantajos plasat fata de punctul de primire al energiei electrice;
- Consumatorul va fi dotat cu echipament de masura al energiei electrice care este montat in
punctul de delimitare furnizor-consumator.

INSTALATII SANITARE

La întocmirea proiectului au fost respectate prevederile şi recomandările privind proiectarea şi


executarea instalaţiilor conform STAS 1478-90, STAS 1795-86 si a Normativului I9-2015.
Prin amenajarea cladirii s-au prevazut urmatoarele categorii de instalatii:
1. Instalatii de alimentare cu apa;
2. Instalatia interioara de evacuare a apelor uzate menajere;
3. Instalatia exterioara de evacuare a apelor uzate;
Echiparea cu obiecte sanitare s-a facut conform cu cerintele de confort cerute de beneficiar,
respectandu-se cerintele STAS 1478/90.
Corespunzator functiilor deservite, dotarea cu obiecte sanitare s-a facut astfel :
a) Parter:
 Un grup sanitar femei , dotat cu vas 3 WC-uri cu picior, si ieșire orizontala având rezervorul
montat pe vas, 4 lavoar de mărime 60 montat pe piedestal, cu baterie monocomanda stativă, sifon
scurgere.
 Un grup sanitar barbati , dotat cu 2 WC-uri cu picior, si ieșire orizontala având rezervorul
montat pe vas, 2 lavoare de mărime 60 montat pe piedestal, cu baterie monocomanda stativă, 1 pisoar si
sifon scurgere.

b) Etaj
 Un grup sanitar femei , dotat cu vas 2 WC-uri cu picior, si ieșire orizontala având rezervorul
montat pe vas, 2 lavoar de mărime 60 montat pe piedestal, cu baterie monocomanda stativă, sifon
scurgere.
 Un grup sanitar barbati , dotat cu 2 WC-uri cu picior, si ieșire orizontala având rezervorul
montat pe vas, 2 lavoare de mărime 60 montat pe piedestal, cu baterie monocomanda stativă, sifon
scurgere.
 Un grup sanitar, dotat cu 1 WC cu picior, si ieșire orizontala având rezervorul montat pe vas, 1
lavoar de mărime 60 montat pe piedestal, cu baterie monocomanda stativă, 1 cabina de dus individuale
cu sifon scurgere si baterie monocomanda amestecătoare pe perete.
Distantele de amplasare a obiectelor sanitare precum si cotele de montaj sunt in conformitate cu
STAS 1504.
 Fiecare vas WC va fi echipat cu:
1 Rezervor montat pe vas, cu dispozitiv de acționare si kit hidraulic
2 Capac din material antibacterian
3 porthârtie,
4 portperie WC cu perie
 Fiecare lavoar (grup de lavoare) va fi echipat cu:
1 baterie amestecătoare monocomanda stativape lavoar
2 sifon tip butelie de inox sau cromat
3 etajera
4 oglinda
5 portprosop
 Fiecare cabina de dus va fi echipata cu:
6 baterie amestecătoare monocomanda cu dus flexibil, cu fixare in perete pentru dus
7 sifon cu piesa de curățire,
8 suport săpun,

Armaturile prevăzute în proiect sunt de următoarele tipuri:


 baterii amestecătoare pentru lavoar, cu fixare stativă pe lavoar;
 baterii amestecatoare pentru dus, cu fixare in perete cu excentric si masca, si cu dus flexibil;
 kit acționare vas WC ;
 robineţi colţar montaţi înaintea obiectelor sanitare;
 robineţi de trecere pentru izolare montaţi pe conductele de racord.

Instalatia de alimentare cu apa

Alimentarea cu apa rece

Alimentarea cu apa pentru cladirea propusa din proiect, se face de la reteaua de distributie
existenta in zona, bransamentul de apa rece realizandu-se din teava din PEHD DN 50mm, de la caminul
de apometru, asigurand debitului si presiunea necesara utilizarii apei in punctele de consum.
Debitul de calcul a cladirii s-a determinat pe baza sumei de echivalenti tinand seama de tipul
cladirii si regimul de furnizare al apei. Dimensionarea instalatiei interioare de evacuare a apelor uzate
menajere s-a realizat conform STAS 1795-87. Calculul hidraulic s-a realizat in functie de debitul de
calcul in ipoteza unui regim de curgere turbulent pentru conducte din polipropilena.
Necesarul de apa rece pentru consum estimativ al cladirii va fi:
Qzimed= 1.25mc/zi
Qzimax=1.75 mc/zi
Qorarmax=0.073mc/h
Apa caldă menajeră

Aceasta se prepară local prin intermediul a doua boilere verticale electrice fiecare avand
capacitatea de 100 litri, amplasate in grupurile sanitare de la parter (grup sanitar barbati) respectiv etaj
(grup sanitar femei) conform planselor atasate. Conductele pentru apa calda se vor executa din ţeavă de
polipropilenă reticulară izolată cu cochilii autoadezive din cauciuc expandat de 20 mm grosime şi vor
avea un traseu comun, paralel cu conductele de apă rece.
Ţevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia
de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.
La trecerea conductelor prin planşee şi pereţi se vor monta tuburi de protecţie.
Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calcului de dimensionare şi echilibrare hidraulică.
Soluţia de distribuţie aleasă şi configuraţia geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor.
Dimensionarea conductelor s-a realizat conform STAS 1478 - 90, tinand seama de tipul obiectelor
sanitare care se alimenteaza.

Instalatia interioara de evacuare a apelor uzate menajere

Dimensionarea instalatiei interioare de evacuare a apelor uzate menajere s-a realizat conform
proiectului, cu respectarea STAS 1795-89, privind pante, schimbari de directie, pozitionarea pieselor de
curatire, sisteme de sustinere si fixare. Calculul hidraulic s-a realizat in functie de debitul de calcul in
ipoteza unui regim de curgere turbulent pentru conducte din polipropilena.
Instalatiile interioare de evacuare ape uzate se vor monta in principal ingropate in pardosela, In
peretii de rigips sub tencuiala sau aparent pe structura cu mascare corespunzatoare.
Conductele de canalizare menajera interioara vor fi realizate din polipropilena cu diametre
cuprinse intre 32 - 110 mm si vor fi racordate la reteaua exterioara din incinta si de aici directionate catre
reteaua exterioara de canalizare. La baza coloanelor de canalizare menajera s-au prevazut piese de
curatire din PP cu diametre de 50 si 110 mm. Ventilarea coloanelor de canalizare menajera se va face prin
prelungirea lor peste nivelul acoperisului cu 0,5 m.
Fiecare ventilatie este prevazuta la capac cu o caciula din table zincata sau material
plastic.
Referitor la modul de executie al instalatiilor de canalizare cu tuburi din PVC se vor respecta cu
strictete toate conditiile de executie indicate de furnizor respectiv: mod de asamblare puncte fixe si
alunecatoare etc.
Locurile de trecere a conductelor de canalizare prin pereti si plansee trebuie umplute cu mortar
de ciment, iar tevile vor fi protejate cu material hidroizolant. În grupul sanitar şi camera tehnică a fost
prevăzute sifoane de pardoseală Ø50 mm pentru colectarea apelor provenite din igienizarea spaţiilor,
procese tehnologice şi racordarea obiectelor sanitare (lavoar). Racordul de la lavoar la sifonul de
pardoseală se realizează cu conducte din PVC cu diametrul Ø40 mm. Sifoanele de pardoseală se vor
racorda la colectoarele principale de scurgere prin conducte din PVC cu diametrul de Ø50 mm.
Schimbarile de directie la canalizare se vor face numai cu coturi la 45° ,sau 67°.
Instalatia exterioara de evacuare a apelor uzate

Sistemul de alimentare cu apa propus pentru acest obiectiv se face de la reteaua de apa existenta
in zona, prin intermediul unei conducte de PEHD, ce va alimenta consumatorii din cladire. Conductele
vor fi pozate subteran, la o adancime de cca. 0,9 - 1,25 m.
Evacuarea apelor menajere, de la grupurile sanitare, sunt evacuate in retelele de canalizare, la o
adancime de Cr=-0.90m, printr-o conducta de PVC-KG Dn 110mm.
Tubulatura din PVC se va monta conform Normativ GP043/99 “ Ghid privind proiectarea,
executia si exploatarea arterelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din PVC. Apele
uzate evacuate la canalizare vor respecta prevederile “Normativului privind conditiile de evacuare a
apelor uzate in retelele de canalizare ate localitatilor” - NTPA 002/2006.
Caminele de vizitare vor fi executate conform STAS 2448 cu camera de lucru si cos de acces.
Aducerea la cota se realizeaza cu beton simplu. Rama si capacul din fonta vor fi conform STAS 2301.
Lucrarile se vor realiza din aval spre amonte.
Organele de inchidere folosite vor fi robineti cu sfera , cu pierderi de presiune locale si depuneri
de impuritati minime.
Toate conductele se vor ingropa la minim 1,10 m adancime pe un pat de nisip cu grosimea de 10
cm.

INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR

Alimentarea cu apa
Cladirea beneficiaza de alimentare cu apa de la reteaua publica a orasului. Bransamentul de apa
trebuie sa asigure necesarul de apa atat pentru consumul menajer cat si pentru stingerea incendiilor.
Furnizorul de apa va asigura distributia apei la debitul si presiunea necesara fuctionarii instalatiei
de stingere a incendiilor cu hidranti de incendiu, conform Aviz nr. ...din .... anexa la aceasta
documentatie, dupa cum urmeaza:
 presiunea minima a apei asigurata la punctul de bransare este de ... mCA;
 gradul de asigurare in furnizare a alimentarii cu apa este continuu;
 debitul minim asigurat este de... mc/h;
Intrucat presiunea minima necesara in instalatia pentru stins incendiu cu hidranti interiori este de 35
mCA, conform breviarului de calcul, se prevede o gospodarie de apa proprie (rezervor cuplat cu grup de
pompare a apei) pentru a asigura debitul de incendiu.
Pe conducta de alimentare se prevede vana cu flotor pentru controlul nivelului apei in
rezervor.
Componenta gospodariei de apa este urmatoarea:
 rezerva de incendiu esteinmagazinata intr-un rezervor de incendiu cu capacitatea de
minim 1.5mc
 grup de pompare pentru incendiu, compus din 2 pompe (1 in functiune + 1 de
rezerva) din otel inoxidabil cu un debit de pompare de 7.56 mc/h si inaltimea de
pompare35 mCA
Grupul de pompare selectat pentru alimentare cu apa va functiona inecat, nu este compus din
pompe autoamorsante, este destinat aplicatiilor in care fluidul vehiculat este apa curata.
Pornirea pompelor de incendiu se realizează, conform instrucţiunilor de funcţionare a instalaţiei,
automat la scaderea presiunii din retea.
Pentru protectia instalatiei la lipsa apa se prevede releu prezenta apa + 3 electrozi de imersie.
Alimentarea cu energie electrica a grupului de pompare pentru incendiu este asigurat din doua
surse independente astfel:
- alimentarea de baza – de la furnizorul de energie local
- alimentarea de rezerva - grup electrogen propriu cu pornire automata la caderea sursei de baza
(dublata de actionare manuala).

Instalatii de stingere a incendiilor

Instalatii de stingere cu hidranti interiori


Numarul de hidranti de incendiu interiori s-a determinat in functie de numarul de jeturi in
functiune simultana ce trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul cladirii si de raza de
actiune a hidrantului. In conformitate cu P118/2 - 2013, Anexa 3, instalatia cu hidranti de incendiu
interiori, va asigura:
 numar de jeturi in functiune simultana: 1
 debitul specific: Qhi= 2,1l/s
 furtun semirigid: L= 20m
 lungimea minima a jetului compact: 6m
 timpul teoretic de functionare: 10 min
Echipamentul unui hidrant interior pentru stingerea incendiilor cuprinde:
 cutie de hidrant cu usita si geam din sticla inscriptionat;
 robinet de hidrant (cu ventil sferic) cu diametrul de Dn= 2", Pn= 10 bar
 furtun plat Dn 50mm cu lungimea L= 20 m(standard de referinta STAS SR EN 671-
2/2002) cu ajutaj Ø12mm
 teava de refulare de mana universala, cu pozitiile de reglare: inchidere/ jet compact/
jet pulverizat(standarde de referinta STAS SR EN
671-1/2002 si STAS SR EN 671-2/2002).
Alimentarea cu apa a hidrantilor interiori se face din rezervorul de stocare a rezervei intangibile
de apa pentru incendiu, prin intermediul unei pompe care aspira din rezervorul de apa de incendiu.
Distributia apei necesare stingerii incendiilor, in interiorul cladirii, se va realiza strict prin
conducte din OL-Zn Dn 2" pozate ingropat in sapa iar in cazul conductelor verticale acestea vor fi pozate
aparent sau incastrate in ghene din gips carton.
Coloana de alimentare cu apa a hidrantilor de incendiu interiori are diametrul minim constant de
2 toli pe întreaga înaltime si se racordeaza la partea superioara la un punct de utilizare curenta a apei,
pentru a se asigura circulatia permanenta a apei în coloana.
La pozarea conductei se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie.
Hidrantii impreuna cu echipamentul de serviciu (furtun si teava de refulare) sunt amplasati la o
inaltime de 1,20m de la pardoseala finita, in cutii metalice speciale. Cutiile de hidranti sunt pozate aparent
in locuri vizibile astfel incat sa fie usor de folosit chiar in cazul evacuarii persoanelor din incaperi.
Cutiile hidrantilor interiori sunt prevazute cu usi care se deschid astfel incat furtunul sa fie miscat
liber in toate directiile.
Marcarea hidrantilor de incendiu se va face prin inscriptionarea geamului si prin iluminat de
siguranta.

Instalatii de stingere cu hidranti exteriori


Incinta Unitatii Militare este dotata cu instalatie de stingere incendiu asadar instalatiile de stingere
cu hidranti exteriori nu fac obiectul prezentei documentatii.
Gospodaria de apa pentru incendiu
Rezervor de stocare a apei pentru stingerea incendiului
Rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor este stocata intr-un rezervor cu un compartiment
cu volumul/capacitatea de min. 1.5 mc aflat in incita U.M.
Debitul de apa necesar refacerii rezervei de apa pentru stingerea incendiilor in termen de maxim 24 ore va
fi de 0.075mc/h.
Alimentarea cu apa a rezervorului se realizeaza prin conducta de bransament dimensionata astfel
incat sa asigure umplerea rezervorului in timp normat de 24ore.
Pe conducta de bransament va fi prevazuta o vana electromagnetica pentru a asigura umplerea
automata a rezervorului la scaderea apei in rezervor.
Rezervorul de apa pentru incendiu esteechipat cu:
 sistem automat pentru controlul apei din rezervor;
 conducta de preaplin cu Dn=50mm;
 vana de golire;
 sorburi de aspiratie pentru grupul de pompare.

Statia de pompare a apei pentru stingerea incendiilor


Camera pompelor se va amplasa in exteriorul cladirii, langa rezervorul de apa pentru incendiu si va avea
adancimea calculata astfell incat aspiratia pompelor sa se faca pe o inaltime de maxim 2.5m iar presiunea
apei la aspiratie sa fie pozitiva.
Alimentarea cu energie electrica a tabloului de distributie al statiei de pompare a apei pentru
stingerea incendiilor, se asigura din doua surse si anume:
 sursa de alimentare de baza, dintr-un post de transformare al SEN;
 sursa de rezerva, grup electrogen cu intrare automata in functiune.

INSTALATII TERMICE

Instalaţia de încălzire centrală proiectată va asigura temperaturile interioare recomandate pentru


destinaţiile funcţionale a respectivelor spatii, conform STAS 1907/1,2.
Agentul termic apă caldă 90/70o C utilizat pentru încălzirea Cazarmei 397 Tulcea va fi furnizat
de centrală termică a unităţii prin intermediul unei reţele termice care a fost deja reabilitată.
Puterea necesară pentru circuitul de radiatoare este de 80 kW.
Necesarul de căldură s-a calculat ţinând seama de următorii parametri:
 Temperaturile exterioare de calcul iarna:
Text = -15º C
Umiditate = 85 %
Zona eoliană = I (în localitate)
 Temperaturile interioare de calcul iarna:
Tint = 18 ÷ 22° C
Umiditate = 50%
S-a prevăzut încălzirea cu radiatoare din otel funcţionând cu apă caldă 90/70ºC, prevăzute a se
monta sub parapetul ferestrelor din încăperi. Distribuţia cu agent termic se va face la nivelul pardoselii,
printr-un sistem de conducte din PPR-Pexal, şi va alimenta radiatoarele din otel din încăperile clădirii.
Conductele de distribuţie se vor monta cu pante minim 0,2% în vederea asigurării dezaerisirii şi golirii
instalaţiei. Acestea vor fi prevăzute cu organe de închidere şi aerisire corespunzătoare asigurării unei bune
funcţionări, se vor izola şi proteja.
Radiatoarele vor fi prevăzute cu robinet dublu reglaj pe tur şi cu robineţi de reglare pe retur,
robinet de dezaerisire. Această dotare asigură, în afara unui reglaj precis pe fiecare corp de încălzire, şi
posibilitatea închiderii, detaşării, şi reparării oricărui corp de încălzire, fără a deranja restul
consumatorilor.Corpurile vor fi montate aparent, pe console speciale prevăzute pentru acest scop.
De asemenea radiatoarele avute în vedere la elaborarea prezentului proiect, au eficienta termică
ridicată şi asigură prin gabarit şi ţinuta un aspect estetic plăcut, asigurând un microclimat corespunzător
iarna.

Indeplinirea cerintelor esentiale de calitate


Rezistenta si Stabilitate

Materialele folosite la constructia corpurilor de incalzire precum si solutiile constructive


adoptate, sunt alese asftel incat si nu se produca deformari permanente sau alte deteriorari ale elernetelor
componente. Ele trebuie sa reziste la solicitarile mecanice, termice si chimice la care vor fi supuse in mod
obisnuit.
S-au utilizat radiatoare panou, confectionate din tabla din otel de buna calitate, cu grosimea de
1,25 (1,30)mm. Sunt confectionate prin sudarea tablei pe contur. Prin diverse procede de tratare a tablei,
radiatorului i s-a conferit o rezistenta sporita la coroziune. - radiatoarele panou vor fi livrate la lungimile
solicitate (in conformitate cu necesarul de incalzire al incaperilor), din gama normata, gata vopsite (alb) si
insotite de accesoriile pentru montare. Montarea radiatoarelor se face cu ajutorul consolelor speciale
(prevazute de furnizorul de echipamente).
In cazul robinetelor de reglaj valorile abaterilor limita trebuiesc sa fie in concordanta cu STAS 2553.
Valoarea presiunii hidraulice de incercare este de 1.5 x Pregim.
Armaturile nu trebuie sa prezinte deformatii permanente si nici scapari de apa la valoarea
rnaxima a cuplului exercitat de 3 ori, asupra capetelor de manevra ale armaturii (valoarea cuplului: C=5
Nm).
Piesele turnate, forjate, matritate sau sudate trebuie sa fie fara defecte - goluri, crapaturi, fisuri,
stratificari, incluziuni nemetalice etc.
Suprafetele interioare si exterioare ale armaturilor trebuie protejate anticoroziv cu rnateriale care
trebuie sa reziste la solicitarile mecanice, termice si chimice la care vor fi supuse si sa nu modifice
proprietatile fizico-chimice ale fluidului vehiculat.
Siguranta in exploatare

Prin constructie si montaj se va asigura usurinta de interventie pentru manevre, control, inlocuire,
elementele componente, intretinere. Se va avea in vederea o conceptie elastica de realizare a corpurilor de
incalzire asigurandu-se posibilitatea de modificare facila a numarului de elementi.
Racordarea corpurilor la instalatie se face astfel incat circulatia agentului termic sa se faca de sus
in jos si in diagonala.
Amplasarea corpurilor de incalzire se va face la partea inferioara a incaperilor, sub ferestre pentru
obtinerea unei eficiente termice rnaxime.
Conductele instalatiilor interioare de incalzire se vor monta cu panta astfel incat sa se asigure
golirea si dezaerisirea centralizata a instalatiei printr-un numar minim de armaturi. Panta normala a
conductelor instalatiei interioare de incalzire cu apa este de 3o/oo, dar in zone in care nu se poate realiza
aceasta, se poate admite o panta de 2o/oo.
Dupa ambalare suprafetele de etansare in contact trebuie sa fie centrate una fata de cealalta,
abaterea admisibila fiind de maxim 1 mm. In jurul fiecarui orificiu de asamblare, elementele de radiator
turnate trebuie sa aiba o suprafata inelara plana de etansare, a carei latime trebuie sa fie de minimum 5
mm.
Asigurarea securitatii utilizatorilor fata de eventualele raniri, arsuri, etc. La contactul cu
suprafetele accsesibile ale armaturilor, prin limitarea temperaturii maxime a partilor calde: valorile limita
ale temperaturii partilor calde: 45oC.
Componentele mobile ale armaturilor trebuie sa fie astfel executate incat sa aiba o functionare
liniara si usoara. Forma organului de manevra trebuie sa permita o priza buna a piesei fara a fi necesara o
forta suplimentara in actiune.
Nu sunt admise defecte de turnare.
Materialul din care se executa garnitura ventilului de la capetele pentru armaturi trebuie sa reziste
la actiunea apei fierbinti la temperatura de fierbere.
Pentru etanseitate la presiune hidraulica, ventilele robinetelor aflate in pozitia inchis trebuie sa
asigure etanseitatea in conditiile de incercare, la presiune hidraulica: presiunea de incercare de 1,5 x
Pregim dar nu mai mica de 600 kPa (6 bar).

Structura de rezistenţă
Situatie propusa
Structura de rezistenta a cladirii este din pereti portanti din zidarie , planseu de beton armat si
nervuri peste parter, planseul peste etaj este realizat din lemn .
Conform expertizei nr 008-ET-2016, intocmita de SC Eco Terra Proiect SRL rezulta urmatoarele
lucrari de consolidare:
1. Demolare corp Anexă, amplasat între axele G-G’ și și 4’-5’.
2. Demolarea șarpantă existentă.
3. Demolare planșeu existent din lemn de peste etaj.
4. Demolare scara existenta si realizarea unei scari noi in pozitie initiala pe plan.
4. Demolare pereți de la etaj din ax C între 2 – 3 și 6 – 7, ax E între 2 – 3 și 6 – 7, ax 2 între B
– F, ax 7 între B – F, perete dintre 7 – 8 și C – E.
5. Consolidare fundații existente corp principal (pereți exteriori și pereți interiori), care se vor
executa atât la interiorul clădirii, cât și la exteriorul acesteia..
6. Cămășuirea cu plase a zidăriei tuturor pereților de la parter.
7. Consolidarea nervurilor existente peste parter și consolidarea planșeului existent.
8. Cămășuirea cu plase a zidăriei tuturor pereților de la etaj.
9. Pereții de compartimentare de la etaj se vor realiza din zidărie portantă cu condiția
amplasării peste pereții de la parter și țeserii în zonele de intersecții.
10. Rigidizarea pereților de la etaj prin intermediul unor centuri din beton armat în care se va
încastra și armătura din cămășuieli.
11. Realizarea unui planșeu din beton peste etaj.
12. Realizarea șarpantei noi.
13. Refacere instalații și finisaje interioare și exterioare.
14. Realizare corp anexă (structură în cadre din BA)
In momentul demolarii cladirii secundare si a elemenetelor structrale mentionate mai sus se va
sprijini cladirea iar demolarile se vor face controlat.

Cladire principala

Infrastructura

Fundatiile cladirii principale se vor camasui pe ambele parti cu beton clasa C20/25 armat cu un
rand de plasa sudata tip STNB 8 100X100 mm asigurandu-se conlucrarea fundatiei existente din beton.
Grosimea camasuieli va fi de 25 cm pe ambele fete.Pasele se vor prinde de fundatia existenta prin
intermediul agrafelor cu diametrul de 12 mm PC52 (5 buc. /mp). Cota de fundare a camasielilor se vor
realiza pana la nivelul fundatiei existente si vor executate atat la pereti exteriori si interiori. La partea
inferioara a fundatiilor se vor realiza evazari armate cu longitudinal cu 614 si transversal cu etrieri
8/20 cm. La partea superioara a fundatiilor se vor realiza centuri din beton armat, armate cu longitudinal
cu 414 si transversal cu etrieri 8/20 cm. Se vor monta in lungul peretilor bare 510/ PC52 ml care
vor asigura continuitatea camasuieli fundatiilor cu camasuiala zidurilor.
Sapaturile pentru efectuarea camasuelior se va face etapizat pe lungime de maxim 1 m si
niciodata in acelasi timp pe ambele fete.
Se va sparge placa pardoseala de la parter. Dupa consolidarea fundatiilor se vor executa straturile
de umpluturi compactate corespunzator dupa care se va realiza placa pardoseala cu grosimea de 13 cm
armata cu 2 randuri de plase sudate sudata tip STNB 6 100X100 mm. Suprafata de suprapunere a
plaselor va fi de minim 2.5 ochiuri. Se vor monta caprite intre cele 2 randuri de plase cu diametrul de 12
mm PC 52 (5 buc. /mp). Betonul se va turna monolit odata cu fundatiile camasuite clasa C20/25.
Acoperirile de beton vor fi de 3 cm.
Se vor monta in lungul peretilor agrafe de ancoraj intre paca de la cota 0.00 cu camasuielile
fundatiilor si cu camasuielile peretilor de zidarie 512/ml , l= 1.00 m.

Suprastructura

Se va decoperta invelitoare existenta dupa care se va demola sarpanta existenta impreuna cu


planseul din lemn de peste etaj.
Se vor demola pereții de la etaj din ax C între 2 – 3 și 6 – 7, ax E între 2 – 3 și 6 – 7, ax 2 între B
– F, ax 7 între B – F, perete dintre 7 – 8 și C – E.
Camauireacuplaseformatedinbareindividuale 6 100x100 mm OB37azidariei(tuturor peretilor
delaparter) caresefaceprinaplicareapecele2fetealeacestoraaunuistratcugrosimeade60mm
debetonclasaC25/30.Plasele formate din bare individuale sevorlegaintreelecuagrafedinotel-beton 68/
mpprevazute cuciocuricareseintroduc pringauriexecutate in acestscopinzidarie.
Gaurilesevorexecutacubormasina si vor aveadiametrul de25-30mm pentru aputea fiumplute cumortar.
Camasuireasevarealizacubeton clasaC25/30,seva aplicacupompa,cucaresevorumpleatatcrapaturile
dinzidarie,cat sigolurileprincares-au introdus agrafele.
Operatia de camasuire va fi precedata de fie de : indepartarea caramizilor sfaramate- rupte, fie de
repararea fisurilor : se largesc marginile fisurilor din zidarie prin spargerea locala a caramizilor, se curata
bine fisurile cu aer comprimat si cu o perie, se uda bine suportul, se umplu fisurile largite cu mortar de
ciment cu rasina sau mortar de ciment, cu priza pentru reparatii cu ajutorul unei mistrii mici. Pe toata
suprafata peretilor se elimina tencuiala si se curata rosturile, dupa care zidaria va fi periata si spalata.
Nervurile existente peste parter vor consolida prin camasuire cu beton ce va avea grosimea de 10
cm perimetral si armaturi longitudinale PC52, armaturi transversale OB37 ; etrieri 8/10 (conform
planselor de consolidare a grinzilor existente).
Planseul existent se va curatat de straturile de finsaje existente si resturi dupa care se va consolida
prin suprabetonare cu un strat de 10 cm de beton clasa C25/30 armata cu bare independende pe ambele
directii. Aceasta se va incastra in pereti existenti exteriori prin strepi si cu peretii interiori prin intermediul
unor bare 10/35 cm, 260 cm. Se vor monta conectori in placa veche si suprabetonare pentru preluarea
eforturilor de alunecare.
Camasuireacuplaseformatedinbareindividuale 6 100x100 mm OB37azidariei(tuturorperetilor
delaetaj)caresefaceprinaplicareapecele2fetealeacestoraaunuistratcugrosimeade60mm
debetonclasaC25/30.Plaselesevorlegaintreelecuagrafedinotel-beton 68/ mpprevazute
cuciocuricareseintroduc pringauriexecutate in acestscopinzidarie. Lungimea de suprapunere va fi de 60.
Gaurilesevorexecutacubormasina si vor aveadiametrul de25-30mm pentru aputea fiumplute cumortar.
Camasuireasevarealizacubeton clasaC25/30,seva aplicacupompa,cucaresevorumpleatatcrapaturile
dinzidarie,cat sigolurileprincares-au introdus agrafele.
Operatia de camasuire va fi precedata de fie de : indepartarea caramizilor sfaramate- rupte, fie de
repararea fisurilor : se largesc marginile fisurilor din zidarie prin spargerea locala a caramizilor, se curata
bine fisurile cu aer comprimat si cu o perie, se uda bine suportul, se vor umple fisurile largite cu mortar de
ciment cu rasina sau mortar de ciment, cu priza pentru reparatii cu ajutorul unei mistrii mici. Pe toata
suprafata peretilor se elimina tencuiala si se curata rosturile, dupa care zidaria va fi periata si spalata.
La coturile si intersectiile dintre pereti existenti se vor pune grupuri de bare verticale 14/10 cm
iar in lungul acestor grupuri de bare 312 de o parte si alta la distante interax de 65 cm, lungimea de
suprapunere va fi de minim 65 cm cu bare ce realizeaza camasuiala. Acestea au rolul de a asigura
rezistenta la incovoiere pe verticala a peretilor.
Pereții de compartimentare de la etaj se vor realiza din zidărie portantă si vor amplasati peste
pereții de la parter. Acestia au grosimea de 25 cm respectiv 15 cm.
Rigidizarea pereților existenti si propusi de la etaj prin intermediul unor centuri din beton armat.
In centurile propuse la pereti existenti se vor încastra și armăturile din cămășuieli.
Peste golurile de usi si geamuri fie ele existente s-au propuse se vor realiza buiandrugi din beton
armat clasa C25/30.
Planseul peste etaj se va realiza din beton armat cu grosimea de 15 cm , beton clasa C25/30.
Acesta va fi armat cu bare independente pe ambele directii.
Scara existenta se va demola si se va realiza alta nou din beton armat. Podestele se vor incastra in
pereti exteriori pana la exteriorul acestora.
Sarpanta va fi realizata din lemn de rasinoase clasa I, conform SR EN 1995-1-1:2004, care se va
ignifuga si antiseptiza in mod obligatoriu. Acestea (popii, căpriorii, panele, contrafişele, cleştii) realizează
un element spaţial cu rigiditatea şi stabilitatea necesară conform normelor actuale. Elementele şarpantei se
vor ancora obligatoriu de elementele de rezistenta.
Intre cladirea principala si cladirea propusa in locul celei propuse spre demolare se va pune un
rost seismic de 10 cm.
Corp anexa – propusa

Infrastructura

Sistemul de fundare este alcatuit din fundaţii izolate tip bloc de beton şi cuzinet de beton armat
sub stalpi si grinzi de fundare. Clasa betonului este C16/20. Acoperirea de beton va fi de 3.5 cm. Intre
fundatia existenta a corpului principal si fundatia propusa se va monta un rost seismic de 10 cm.
Dimensiunile fundaţiilor sunt:
 F1 : Bloc 1,70x1,70m şi 90 cm înălţime.
Cuzinet 1,10x1,10m şi 70 cm înălţime.
 Grinzi de fundare : 30x50 cm.

Placa pardoseala va fi din beton armat monolit clasa C16/20 cu grosimea de 15 cm.armata cu 2
randuri de plase sudate sudata tip STNB 6 100X100 mm. Suprafata de suprapunere a plaselor va fi de
minim 2.5 ochiuri. Se vor monta caprite intre cele 2 randuri de plase cu diametrul de 12 mm PC 52 (5
buc. /mp). Acoperirea de beton va fi de 3 cm.

Suprastructura

Suprastructura va fi realizata din cadre de beton armat formata din stalpi cu sectiunea 50x50 cm si
grinzi cu sectiunea de 30x50 cm. Clasa betonului va fi C20/25.
Planseele peste parter si cele doua etaje vor fi din beton armat monolit clasa C20/25 cu
grosimea de 15 cm. Aceste vor fi armate cu bare independente pe ambele drectii.
Peretii se vor realiza din zidarie cu grosimea de 25 cm.
Peste golurile de usi si geamuri se vor realiza buiandrugi din beton armat clasa C20/25.
Acoperirea de beton pentru toate elementele de la nivelul suprastructurii va fi de 3 cm.
Sarpanta va fi realizata din lemn de rasinoase clasa I, conform SR EN 1995-1-1:2004, care se va
ignifuga si antiseptiza in mod obligatoriu. Acestea (popii, căpriorii, panele, contrafişele, cleştii) realizează
un element spaţial cu rigiditatea şi stabilitatea necesară conform normelor actuale. Elementele şarpantei se
vor ancora obligatoriu de elementele de rezistenţă.

Masurile pentru revizuirea elementelor din lemn ale sarpantei, constau din:
 refacerea acoperisului prin inlocuirea in totalitate a sarpantei din material lemnos;
 asigurarea rezemarii si ancorarii corespunzatoare;
 ignifugarea si tratarea antiseptica a materialului lemnos.
 suportul invelitorii va fi din astereala din scandura de 2,4 cm grosime.
 realizarea invelitorii cu tabla tip tigla.

Masurile de refacere ale elementelor nestructurale, constau din:


 repararea elementelor nestructurale: peretii de compartimentare;
 refacerea finisajelor fatadelor cu materiale durabile;
 refacerea finisajelor interioare (tencuieli, zugraveli, vopsitorii, etc.);
 refacerea pardoselilor;
 refacerea trotuarelor;
 refacerea sistematizarii verticale cu prevederea de rigole si pante corespunzatoare precum si
asigurarea colectarii apelor pluviale;
D. Date privind terenul de fundare
Conform studiului geotehnic realizat de SC GEOTECHNIK SVIS SRL, amplasamentul se înscrie
în categoria geotehnica 3.
Apa subterană nu va influenţa execuţia si exploatarea construcţiei, aceasta nefiind interceptata la
adancimea cercetata.
Adâncimea maximă de îngheţ este de 1.00m faţă de C.T.N., conform NP 112-2014.
E. Date privind amplasamentul si importanţa construcţiilor
Construcţia aparţine clasei de importanţă si de expunere la cutremur III (γ1=1.0) si categoria de
importanta (C) conform H.G. nr. 766/1976, anexa 3
Conform P100 -1 / 2013 : zona seismica este caracterizata de o acceleratie a terenului pentru
proiectare ag=0.20gşi perioada de control (de colt), Tc a spectrului de raspuns egala cu 0.7 secunde.
F. Principii privind executarea lucrarilor
Executarea lucrarilor de constructie se va face cu o grija deosebita, respectandu-se intocmai
prevederile din normele tehnice in vigoare. Se interizice unitatilor de constructii sa efectueze modificari la
solutiile tehnice din proiect care ar putea afecta rezistenta, stabilitatea sau siguranta in exploatare, fara a
se obtine acordul prealabil al proiectantului.
Executantii vor verifica calitatea materialelor, elementelor de constructii, fundatiilor, structurii de
rezistenta pe intreg parcursul lucrarilor
O atentie speciala se va acorda calitatii betoanelor puse in opera, asigurandu-se realizarea clasei de
beton prevazuta in proiect si obtinerea elementelor fara defectiuni de turnare (goluri, segregari). Lucrarile
de fundatie vor fi facute numai dupa receptionarea terenului si a sapaturii si dupa retrasarea elementelor
geometrice a tuturor fundatiilor.
Betonarea elementelor se va face numai sub supravegerea conducatorului tehnic al lucrarii,
acordandu-se o atentie speciala in zonele de reazem ale grinzilor, la stalpi etc.
In timpul turnarii betonului se va asigura mentinerea in pozitie initiala a sustinerilor, cofrajelor si a
armaturilor, betonarea se va face continuu evitandu-se intreruperile in turnare, iar daca acestea sunt
necesare se vor practica in locurile in care momentele incovoietoare sunt minime, precizat de proiectant.
Pentru a se asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile de contractie ale
betonului, se va asigura mentinerea betonului in stare umeda timp de circa 7 zile.
Decofrarea elementelor de beton se va face cand rezistenta betonului a atins fata de clasa stabilita
procentele stabilite prin proiect sau la termenele stabilite in normativul NE 012-1: 2010.
Dupa decofrarea oricarei parti de constructie se va realiza o examinare amanuntita a tuturor
elementelor de rezistenta ale structurii, incheindu-se procesul verbal de lucrari ascunse, in cazul unor
defecte importante (goluri, zone segregate sau necompactate), remedierea acestora se va face numai pe
baza solutiilor tehnice acceptate de proiectant.
La executarea zidariilor din caramizi, blocuri de beton sau ceramice se va da o atentie deosebita
rosturilor verticale si orizontale precum si realizarii legaturilor intre ziduri la colturi intersectii sau
ramificatii.
La zidaria de umplutura se va realiza o corecta ancorare a acesteia de structura de rezistenta a
cladirii conform normativului CR 6-2012 .

Obiectivele si rezultatele asteptate ale contractului, asa cum sunt acestea întelese de catre ofertant,
din care sa rezulte aspectele considerate ca fiind esentiale pentru realizarea obiectului contractului;

La momentul elaborarii ofertei noastre, in baza careia ne poate fi adjudecata executia lucrarilor, am
studiat cu mare atentie, prin specialisti nostri, documentia aferenta acestei proceduri incluzand si
specificatiile tehnice continute in caietele de sarcini.
Existenta unor cerinte clar exprimate de catre autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire
ne permite sa cunoastem cadrul exact de derulare a contractului si sarcinile ce ni le asumam in cadrul
contractului. Acest fapt este benefic atat pentru noi, in calitate de ofertant participant la procedura, cat si
pentru autoritatea contractanta in atribuirea contractului catre un operator economic capabil de
indeplinirea acestuia.
Analiza documentiei tehnice, in baza careia se realizeaza oferta si implicit executia lucrarilor, ne-a
permis sa depunem in cadrul procedurii o oferta tehnica si finaciara clara, ferma si neechivoca, si sa
cunoastem foarte bine cadrul in care se desfasoara lucrarile.
De asemenea analiza cu atentie a documentiei tehnice, in baza careia se realizeaza oferta si implicit
si executia lucrarilor, ne permite sa evitam o mare parte din riscurile ce pot aparea pe durata executiei
lucarrilor si care ar putea pune in dificultate executia contractului.
La momentul elaborarii ofertei si implicit a executiei lucrarilor, in cazul adjudecarii contractului,
este important a se intelege importanta cerintelor beneficiarului existente in documentia de atribuire, fiind
documentele care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile
tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi încorporate în lucrare,
testele, inclusiv cele tehnologice, încercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa
garanteze îndeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate. Societatea noastra actioneaza in
consecinta si cunoaste, prin experienta dobandita in lucrari de constructii, importanta intelegerii
specificatiilor tehnice asa cum sunt acestea exprimate in cerintele beneficiarului.
Societatea noastra, prin personalul de specialitate pe care il detine, are capacitatea studierii cadrului
tehnic, financiar si legal in baza caruia se va derula contractul.
In scopul indeplinirii cu succes a contractului, este necesara clarificarea si definirea de la inceput a
responsabilitatilor fiecareia dintre partile implicate. Documentatia de atribuire ce constituie cerintele
beneficiarului, prin continutul acesteia, defineste clar responsabilitatile partilor implicate in contract, fapt
ce reduce riscurile existentei de neclaritati la momentul elaborarii ofertelor, neclaritati ce se vor afecta
ulterior procesul de evaluare si de implementare a contarctului.
Definirea clara a conditiilor de contractare folosite prin proiect, a cadrului legislativ national si a
regulamentului intern al autoritatii contractante, in cadrul cerintelor beneficiarului exprimate prin
documentatia de atribuie contribuie la clarificarea si definirea de la inceput a responsabilitatilor fiecareia
dintre partile implicate si implicit la implementarea cu succes a contractului.
Pentru a evita orice situatie neplacuta provocata de diferentele intre conditiile de contractare folosite
prin proiect, cadrul legislativ national si regulamentul intern al autoritatii contractante, in calitate de
executant, ne vom folosi de experienta acumulata in proiectele anterioare si vom aborda in mod pro-activ
identificarea si evitarea conflictelor inainte de a deveni obstacole majore.
Consideram ca experienta anterioara in proiecte executate cu succes poate conduce la finalizarea
contractului in bune conditii in perioada de executie care a fost alocata pentru implementarea contractului.
Daca va fi nevoie, vom mobiliza intr-o perioada foarte scurta de timp, echipa de suport
(backstopping) provenita din personal angajat la executia altor proiecte, in vederea respectarii termeului
de executie.
Suntem convinsi ca beneficiarii acestui proiect, cat si autoritatile locale vor delega personalul
necesar, adecvat pentru a permite derularea cu maxima eficienta a activitatilor de executie.
Am identificat ca solutie pentru eliminarea dificultatilor de ordin administrativ-organizational si
financiar, initierea de discutii din timp cu reprezentantii tuturor partilor implicate in desfasurarea
contractului, realizandu-se astfel o cunoastere reala a conditiilor locale si a constrangerilor specifice
existente.
Suntem constienti ca dezvoltarea de relatii eficiente si durabile de colaborare intre partile implicate
in proiect este o conditie esentiala pentru succesul contractului.
In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor aferente contractului in cauza este necesara din
partea executantului o stransa colaborare cu autoritatile locale si un acord comun pentru evitarea
intarzierilor
Stabilirea impreuna cu Autoritatea Contractanta a prioritatilor imediate in executia lucrarilor inca din
faza initiala a contractului.
In vederea indeplirii cu succes a contarctului si a cerintelor beneficiarului vom implica in executia
lucrarilor resurse umane cu experienta si calificari corespunzatoare si resurse tehnice cu caracteristici
tehnice corespunzatoae, asa cum au fost acestea descrise in documentia de atribuire.
Raportarile si discutiile realizate permanent pe durata derularii contractului avantajeaza ambele parti
implicate in contract (executant si beneficiar) contribuind la:
- Cunoasterea de catre beneficiar a stadiului lucrarilor;
- Cunoasterea de catre executant a pozitiei beneficiarului privind modul de derulare a contractului;
- Cunosterea din timp a problemelor ce pot aparea si existenta posibilitatii stabilirii rapide a
modului convenabil de rezolvare a acestora;
In opinia noastra intelegerea adecvata a tuturor nevoilor si aspectelor contractului, si implicit
a cerintelor beneficrului, reprezinta cheia indeplinirii cu success a obiectivelor acestuia, iar noi, in
calitate de ofertant, prin experienta in executia contractelor similare si prin capacitatea tehnica si
profesionala a societatii noastre beneficiem de acesta intelegere.
Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta toate specificatiile tehnice si parametri minimali
solicitati prin documentatia de atribuire.
Toate lucrările se vor proiecta si executa respectând fidel atat normele impuse prin
documentatia de atribuire, precum si toate reglementările, normele, specificaţiile si standardele tehnice
constructive valabile in Romania atat la un moment dat cat si pe toata perioada de derulare a prezentul
contract.
SOCIETATEA NOASTRA IN CALITATE DE OFERTANT VA RESPECTA, PE DURATA
PROIECTARII SI EXECUTIEI LUCRARILOR, SPECIFICATIILE TEHNICE ASA CUM AU FOST
ACESTEA DESCRISE IN CAIETELE DE SARCINI, PRECUM SI TOATE SPECIFICATIILE SI
PREVEDERILE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PUSA LA DISPOZITIE DE BENEFICIAR.
Mentionam faptul ca toate materialele aferente obiectivului vor fi livrate insotite de toate
documentele obligatorii a se prezenta in conformitate cu legislatia in vigoare in vederea indeplinirii
cerintelor de calitate.
Intelegem importanta acestui contract pentru autoritatea contarctanta si ne asumam prin
oferta noastra respectarea tuturor cerintelor beneficicarului, asa cum au fost acestea descrise in
documentatia de atribuire, fapt ce va contribui la respectarea duratei de executie si a cerintelor de
calitate.

Contextul contractului asa cum este înteles de ofertant, din care sa rezulte ca atât informatiile
generale relevante cât si situatia actuala a sectorului de activitate a autoritatii contractante sunt
cunoscute si întelese de ofertant;
Starea in care se afla obictivele din prezenta documentatie, impune masuri de consolidare,
efientizare si modernizere a acestora, arat pentru imbunatatirea calitatii vietii celor care beneficiaza de
serviciile acestor obiective cat si imbunatatirea calitatii mediului, a aspectului estetic si functional.

STRUCTURA ORGANIZATORICA
Structura organizatorica ce se va adopta in vederea planificării, realizării optime si recepţiei proiectutui,
cu respectarea integrala a etapelor, procedurilor si procedeelor tehnologice, a programului de asigurarea si
controlul calităţii lucrărilor, precum si a celorlalte cerinţe ale caietelor de sarcini, va fi asigurata de către
conducerea şantierului, prin specialişti recunoscuţi in domeniu, cu o vasta experienţa in acest tip de
lucrari si atestaţi in conformitate cu legislaţia din România, aleasa pe următoarele criterii:
 capacitatea de a gestiona cerinţele proiectului;
 experienţa in derularea de lucrări similare celei pentru care se prezintă oferta;
 cunoaşterea normelor/normativelor tehnice, a standardelor in vigoare si ale cerinţelor
caietelor de sarcini;
 cunoaşterea cerinţelor in domeniul masurilor de protecţia mediului inconjurator si
experienţa in aplicarea in proiectele anterioare a unor astfel de masuri;
 abilitări foarte bune de planificare, organizare, verificare si control a tuturor resurselor,
factorilor si cerinţelor implicate in buna desfăşurare a proiectului, in oricare faza s-ar afla
acesta;
 capacitatea de a utiliza programe de calcul performante
 eficienta economica;
 analiza lucrarilor din punct de vedere al rezistentei;
 analiza lucrarilor din punct de vedere al stabilităţii;
 evaluare analize, situaţii, devize, costuri lucrări.
 cunoştinţe solide in domeniul calităţii in vederea implementării in proiect a strategiei de
gestiune a calităţii, prin respectarea Programelor de Asigurare si Controlul calităţii
lucrărilor, Programelor de controlul calităţii ajunse in faza determinanta, respectarea
Planurilor de Controlul Calităţii, Verificări si încercări, Procedurilor Tehnice de Execuţie,
Fiselor Tehnologice, etc;
Resursele umane vor fi organizate in grupuri de lucru ce vor lucra pe fronturi de lucru din cadrul
santierului, functie de specializari si prioritati de executie.
Resursele umane vor lucra sub coordonarea sefilor de echipa, sefilor de santier si coordonatorului de
proiect.
Necesarul de resurse umane si tehnice a fost stabilit raportat la:
 ritmul de executie stabilit pentru fiecarea activitate individual;
 timpul in care trebuie executata activitatea;
 fronturile de lucru ce pot fi „atacate” concomitent;
 lucrari de executie ce se pot realiza concomitent;
 numarul de muncitori si utilaje de care dispune societatea;
 afectarea ritmului de executie de conditiile climaterice;
 utilizarea liniara si constanta a resurselor fara pauze in programul de lucru datorate unei
planificari corespunzatoare a ordinii de executie;

La executia lucrarilor se va avea deosebita grija, lucrarile urmand a fi executate de catre personal
calificat pentru acest gen de lucrari, cu respectarea prevederilor proiectului tehnic, a detaliilor de
executie, a legislatiei in vigoare, a STAS-urilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare la data
executiei, precum si a normelor privind securitatea si sanatatea in munca PSI si protectia mediului.
In calitate de ofertant vom introduce pe teren gama de utilaje adecvate tehnologiei de executie.
De asemenea vom folosi in fluxul tehnologic personal calificat corespunzator lucrarilor ce se executa.
Utilaje si personalul ce va fi utilizat in executia lucrarilor au fost determinate si pe baza listelor de
cantitati, puse la dispozitie de autoritatea contractanta, raportat la norma de timp necesara executiei
fiecarei activitati de lucru, pe baza tehnologiilor proprii si a gradului de dificutate aferent fiecarei
lucrari.
Obligatiile executantului
- Sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiect, in
vederea soluţionării acestora:
- Inceperea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate in condiţiile legii si numai pe baza
si in conformitate cu proiectul verificat de specialişti atestaţi;
- Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu cu responsabili tehnici;
- Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze
determinante ale execuţiei si asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora in scopul
obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;
- Soluţionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apărute in fazele de execuţie
numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
- Utilizarea in execuţie a lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect
certificate sau pentru care exista agremente tehnice care conduc la realizarea cerinţelor precum
si gestionarea probelor martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute in proiect cu
altele care îndeplinesc condiţiile precizate si numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu
acordul investitorului;
- Respectarea proiectului tehnic si a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzător cerinţelor;
- Sesizarea in termen de 24 de ore a Inspecţiei de stat in construcţii, lucrări publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuţiei lucrărilor;
- Supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate si pentru care
a predat investitorului documentele necesare intocmirii cârtii tehnice a construcţiei;
- Aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;
- Remedierea pe propria cheltuiala a defectelor calitative apărute din vina sa atat in perioada de
execuţie cat si in perioada de garanţie stabilita potrivit legii;
- Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor intiala la terminarea execuţiei lucrărilor;
- Stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie, factori de răspundere,
colaboratori, subcontractanti in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat
si cu prevederile legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor executa in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice elaborate.


Prestarea unor servicii de inalta calitate este sustinuta de implicare in contract a specilistilor in
domeniu, asigurarea cu toate resursele necesare desfasurarii contractului fara intarzieri si incheierea
contractului in durata alocata.
DATELE TEHNICE AFERENTE CONTRACTULUI, PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE
AUTORITATEA CONTRACTANTA PRIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, AU FOST
STUDIATE SI VOR FI RESPECTATE DE CATRE ECHIPA NOASTRA DE EXECUTIE LA
MOMENTUL REALIZARII LUCRARILOR AFERENTE CONTRACTULUI.
Concepte ca incredere, castig, rezulate si valoare se regasesc in fiecare activitate pe care o desfasuram
sau in fiecare proiect pe care il realizam pentru clientii nostri datorita seriozitatii, onestitatii,
inteligentei si energiei colective de care da dovada echipa noastra.
Maniera in care relationam cu clientii este una transparenta si directa, lucru ce poate fi demonstrat de
atentia deosebita pe care o acordam mentinerii increderii si respectului investite in compania noastra
de catre dumneavoastra, viitori clienti ai nostri.

LISTA ACTIVITATILOR NECESARE SI PROPUSE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR


CONTRACTULUI

Aplicarea unei abordari si metodologii de lucru corespunzatoare are la baza urmatoarele activitati
necesare si propuse:
 Sesizarea beneficiarului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiect, in
vederea soluţionării acestora;
 Inceperea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate in condiţiile legii si numai pe baza si
in conformitate cu proiectul verificat de specialisti atestaţi;
 Realizarea verificarii proiectului prin verificatori tehnici autorizati independenti ;
 Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu cu responsabili tehnici;
 Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante
ale execuţiei si asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora in scopul obţinerii acordului de
continuare a lucrărilor;
 Soluţionarea neconformitatilor a defectelor si a neconcordantelor apărute in fazele de execuţie
numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului;
 Utilizarea in execuţia lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect
certificate care conduc la realizarea cerinţelor conform caietelor de sarcini;
 Inlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute in proiect cu altele care indeplinesc condiţiile
precizate si numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului;
 Respectarea proiectului tehnic si a documentatiei de atribuire pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzător cerinţelor;
 Sesizarea in termen de 24 de ore a Inspecţiei de stat in construcţii, lucrări publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuţiei lucrărilor;
 Supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate si pentru care a
predat beneficiarului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a construcţiei;
 Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;
 Refacerea din timp a oricaror neconformitati remarcate in lucrarile executate pentru evitarea
nerespectarii duratei de executie precum si afectarea calitatii lucrarilor premergatoare;
 Remedierea pe propria cheltuiala a defectelor calitative apărute din vina sa atat in perioada de
execuţie cat si in perioada de garanţie stabilita potrivit legii;
 Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor intiala la terminarea execuţiei lucrărilor;
 Stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor, factori de răspundere, colaboratori, in conformitate
cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.
 Asigurarea santierului cu personal de conducere, calitate, responsabili tehnici cu executia ;
 Structurarea corespunzatoare si clara a sarcinilor in contract.
 Alocarea tuturor resurselor necesare desfasurarii cu success a activitatilor specific contractului;
 Implicare in contract numai a personalului specializat capabil sa duca la indeplinire cu succes
sarcinile alocate;
 Implicarea in contract numai a resurselor tehnice corespunzatoare si cu capacitati tehnice
suficiente indeplinirii in termenele alocate a sarcinilor ;
 Introducerea in teren a gamei de utilaje adecvate tehnologiei de executie si alocarea unei
suprafete de teren pentru parcarea acestora in perioadele de repaus pentru evitarea ingreunarii
traficului si riscului producerii de accidente;
 Recuperea oricaror intarzieri in planul de lucru prin alocarea de resurse suplimentare;
 Crearea tuturor conditiilor necesare desfasurarii cu success a lucrarilor de executie cuprinse in
contract;
 Stabilirea unei locatii corespunzatoare si cu ocupare a unei suprafete de teren minime pentru
organizarea de santier cu acordul beneficiarului si a autoritatii contractante;
 Realizarea de raportari periodice catre autoritatea contractanta in vederea informarii acesteia cu
privire la stadiul lucrarilor si creerea in acest fel a unei relatii transparente si eficiente;
 Comunicarea permanenta si constanta cu autoritatea contractanta prin personal desemnat in acest
sens.
 Evitarea producerii de daune tertilor parti( deteriorare de instalatii, utilitati si alte proprietati etc)
 Mobilizare de echipe care vor lucra in regim de full-time pentru indeplinirea sarcinilor direct
alocate;
 Livrarea in santier numai a materialelor si echipamentelor insotite de certificate de calitate si
conformitate provenite de la furnizori ce respecta standardele europene in vigoare.
 Semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor;
 Iluminarea zonelor ce reprezinta risc pe timpul noptii;
 Imprejmuirea organizari de santier pentru evitarea patrunderii persoanelor neautorizate;
 Aplicarea in procesul de executie a procedurilor tehnice de executie aferente programului
calitatii;
 Respectarea planului de control al calitatii ;
 Intocmirea si respectarea planului de protectie a mediului pe durata executiei lucrarilor;
 Incheierea unui contract cu un operator de salubrizare/groapa de gunoi in vederea depozitarii
deseurilor ;
 Rezolvarea rapida a problemelor aparute in derularea contractului;
 Respectarea principiilor de egalitate de sanse, nediscriminare si tratament egal ;
 Utilizarea rezonabila si corespunzatoare a drumurilor ce comunica cu sau sunt pe traseul
santierului si prevenirea deterioararii si distrugerii acestora de catre traficul propriu;
 Selectarea traseelor astfel incat sa reduca la maxim disturbarea confortului populatiei ;
 Respectarea programului legal de lucru ;
 Limitarea si repartizarea incarcaturilorin asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si
pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
 Respectarea legilatiei in vigoare cu privire la respectarea tonajelor (la total; si pe axe) si
gabaritelor in transportul materialelor;
 Asigurarea ordinii in santier prin evitarea acumutarii obstacolelor inutile, adunarea si indepartarea
de pe santier a molozului, deseurilor etc ;
 Indepartarea la finalizarea lucrarilor a lucrarilor provizorii construite in scopul realizarii lucrarilor
permanente ;
 Pezentarea spre aprobarea beneficiarului, aPlanului de managementului a traficului inainte de
inceperea lucrarilor ;
 Remedierea viciilor ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile
asumate prin contract
 Aplicarea masurilor de siguranta privind obiectivele in exploatare;

FLEXIBILITATEA OFERTANTULUI IN ADAPTAREA PLANULUI DE LUCRU, IN CAZUL


UNOR EVENIMENTE IMPREVIZIBILE, OBIECTIVE

Flexibilitatea planului de lucru reprezinta capacitatea executantului de a adapta metodologia de executie


la aparitia unor evenimente imprevizibile astfel incat derularea in bune conditii a contractului sa nu fie
afectata iremediabil.
Natura activitatilor desfasurate in cadrul obiectivului solicita o echipa de executie flexibila care sa se
poata adapta usor schimbarilor ce pot aparea pe parcursul executiei.
Cadrul general este cunoscut la momentul prezent, insa anumite date concrete vor determina stabilirea
unui plan de executie efectiv. Pentru a fi functional, echipa de executie isi va desfasura activitatea in mod
flexibil, sub indrumarea Coordonatorului de proiect.
Flexibilitatea echipei de contract este asigurata si aplicarea unui stil de management adaptabil la
schimbarile ce ar putea aparea furnizeaza bazele unei colaborari fructuoase intre echipa noastra si cea din
cadrul Beneficiarului.
Membrii echipei noastre isi inteleg rolul de a sprijini Autoritatea Contractanta in eforturile pe care le
desfasoara. Echipa este pregatita sa „respire o data cu programul” si sa sprijine personalul Beneficiarului
ca un partener motivat si eficient in activitatile operationale de zi cu zi.
Suntem perfect constienti de dificultatea si provocarea in vederea unei finalizari cu succes a contractului:
 Interconditionarea si succesiunea activitatilor, dependenta de numerosi factori si parti implicate;
 Modificari ale planului de activitati ce pot aparea de-a lungul perioadei de executie, flexibilitatea
in furnizarea planurilor de rezerva alternative, crearea nucleelor de activitate etc.
 Fiecare activitate va fi abordata ca un „proiect” de sine statator avand propriul sau program de
lucru si asigurarea corelarii cu celelalte activitati in vederea realizarii cu succes a obiectivelor
contractului etc.
 Asadar, echipa de lucru este construita astfel incat sa asigure continuitatea activitatii.
Metodologia de executie adoptata de societatea noastra asigura o finalizare cu succes a contractului,
putandu-se depasi usor evenimente imprevizibile, obiective ce pot aparea pe parcurs.

ANALIZA DE FLEXIBILITATE IN ADAPTAREA PROGRAMULUI DE LUCRU

Evenimente imprevizibile, Mod de adaptare a programului de lucru


obiective
Intarzieri in executie Suplimentarea cu personal in vederea sporirii randamentului de lucru
Intarzieri in obtinerea Replanificarea lucrarilor de executie functie de data de obtinere a
avizelor si autorizatiilor avizelor si autorizatiilor. Suplimentarea numarului de echipe de lucru
si „atacarea” concomitenta spre executie a unor sectoare de lucru in
vederea recuperatii duratei de timp pierduta.
Conditii meteorogice Inca din etapa de planificare a lucrarilor se va considera o reducere a
nefavorabile randamentelor de lucrari.
In cazul in care conditiile meteorogice afecteaza programul de lucru se
vor realiza recupari ulterioare prin suplimentari de resurse umane si
tehnice.
Neintelegeri cu autoritatea Raportari si discutii realizate permanent pe durata derularii
contractanta privind aspecte contractului. Initierea de discutii din timp cu reprezentantii tuturor
ale contractului. partilor implicate in desfasurarea contractului, realizandu-se astfel o
cunoastere reala a conditiilor locale si a constrangerilor specifice
existente. Aborarea in mod pro-activ a problemelor inaninte de a
deveni obstacole majore.
Modificarea cadrului Informarea premanenta a cadrului legislativ si adoptarea de masuri de
legislativ pe durata aplicare a modificarilor legislative fara afecatarea majora a
executiei contractului. programului de lucru.
Intarzieri majore in Dezvoltarea unor relatii durabile si sigure cu furnizori de incredere.
aprovizionarea cu Asigurarea necesarului de materiale din stocurile proprii.
materiale.
Intarzieri privind realizarea Cunosterea conditiilor contractuale inca din etapa de ofertare.
platilor.
Pierderi ale personalului de Angajarea de personal cu aceleasi calificari.
lucru
Defectari ale utilajelor si Inlocuirea acestora prin inchirieri sau prin echipamente de la alte
echipamentelor de lucru lucrari in derulare.
Necesitatea inlocurii Prezentarea spre aprobare beneficarului a unui inlocuitor care sa
personalului cheie datorita indeplineasca aceleasi conditii privind calificarea si experienta in
unor motive obiective (ex. domeniu.
Deces)
Reclamatii ale riveranilor Respectarea programului de lucru si a traseelor de acces stabilite.
Discutii cu riveranii privind modul de rezolvare a problemelor de
disconfort.