Sunteți pe pagina 1din 10

MODURI

DEFINIŢI
E
TIMPUR Verbul
I
VERBUL exprimă:
CONJUGAR
E

CLASIFICARE:

După
persoană După
realizarea
predicatului
După realizarea
predicatului
CLASIFICARE
A VERBULUI

După După relaţia


persoană verb – complement
direct
CAZUL

DEFINIŢIE
SUBSTANTIVUL Substantivul
GENUL denumeşte:

CLASIFICARE:
NUMĂRUL

I
II
DEFINIŢIE
Adjectivul
arată: CAZUL

GRADE DE
COMPARAŢIE:
ADJECTIVUL
NUMĂRUL

CLASIFICARE:
GENUL După
formele După
flexionare provenienţă
PRONUME
PRONUME INTEROGATIV
DE PRONUME
POLITEŢE PERSONAL
PRONUME
PRONUME RELATIV
REFLEXIV

CLASIFICAREA
PRONUMELUI PRONUME
PRONUME NEHOTĂRÂT
POSESIV

PRONUME
DEMONSTRATI
V PRONUME PRONUME
DE NEGATIV
ÎNTĂRIRE
VALOAREA

CLASIFICAREA
NUMERALULULUI
ORDINALE:
CARDINALE:
După
relaţiile din
frază După înţeles

CLASIFICAREA
ADVERBULUI
După
structură

DEFINIŢIE
Interjecţia
exprimă:

INTERJECŢI
A

CLASIFICA
RE:
CLASIFICARE:

PREPOZIŢIA

G:
REGIMUL
CAZUAL
Ac:

D:
CAZUL

GENUL DEFINIŢIE
ARTICOLUL Articolul arată:

CLASIFICARE: NUMĂRUL

I II
DUPĂ
STRUCTURĂ:

CLASIFICAREA
CONJUNCŢIEI

DUPĂ
RELAŢIILE PE
CARE LE
STABILESC: