Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA nr.

3
CONŢINUTUL-CADRU
al situaţiei definitive cantitative

EXECUTANT:……………………………. Nivel de clasificare


OBIECTIVUL:…………………………….. (neclasificat, secret de serviciu, secret, după caz)
OBIECTUL: ……………………………….. Exemplarul nr…

VIZAT APROB
Locţiitorul şefului Centrului de domenii şi infrastructuri nr... Şeful Centrului de domenii şi infrastructuri nr…
…………………………………… ……………………………………
(grad, nume şi prenume, semnătură) (grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă)

SITUAŢIE DEFINITIVĂ CANTITATIVĂ


CATEGORIA DE LUCRĂRI Construcţii

CANTITATE CANTITATE TOTAL CANTITATE TOTAL


Capitole de lucrări Prevăzută în NCS Realizată conform
Nr. U.M. proiect NR ataşament
crt. Subcapitole de lucrări SL1 SL2 ….. …..SL12
0 1 2 3 4 5 6 7 … … …
1. Fundaţii
1.1. TSA02A mc
Săpătură pentru fundaţii
1.2. CA03F mc
Beton armat în fundaţii
1.3. TSD17A mc
Umplutură de pământ
2. Structură beton armat - Subsol
2.1. CA05A mc
Pereţi, stâlpi din beton armat - Subsol
2.2 CA04F
Grinzi, plăci din beton armat - Subsol
3. Structură beton armat - Parter
CANTITATE CANTITATE TOTAL CANTITATE TOTAL
Capitole de lucrări Prevăzută în NCS Realizată conform
Nr. U.M. proiect NR ataşament
crt. Subcapitole de lucrări SL1 SL2 ….. …..SL12
0 1 2 3 4 5 6 7 … … …
3.1. CA05A mc
Pereţi, stâlpi din beton armat - Parter
3.2. CA04F mc
Grinzi, plăci din beton armat - Parter
…… ………………………………………………….
9. Structură beton armat - Etaj n
9.1. CA05A mc
Pereţi, stâlpi din beton armat - Etaj n
9.2. CA04F mc
Grinzi, plăci din beton armat - Parter
…… ……………………………………….
29. Finisaj exterior
29.1. CF01A mp
Finisaj exterior pereţi

VERIFICAT ÎNTOCMIT
DIRIGINTE ŞANTIER EXECUTANT

……………………….……… SC….……………..……
(grad, nume şi prenume, semnătură şi ştampilă) Director
…………………………..……………..
(nume şi prenume, semnătură) ştampilă
Şef birou dirigenţie construcţii Şef şantier
…………………………………………… …………………………………………
(grad, nume şi prenume, semnătură) (nume şi prenume, semnătură)
Şef birou dirigenţie instalaţii
……………………………………
(grad, nume şi prenume, semnătură)
Şef secţie dirigenţie lucrări
………………………………………..……
(grad, nume şi prenume, semnătură)