Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Definiti conceptul de politica publica


Este un domeniu de studiu al actiunilor intreprinse sau nu de catre structurile guvernamentale in vederea
indeplinirii unor scopuri si obiective stabilite in urma activitatii legitime de obtinere a puterii de stat.
2.Principalele abordari utilizate in elaborarea politicilor publice
a. Abordarea sistemica a politicilor publice
b. Fundamentele teoretice ale politicilor publice
c. Proiectarea proiectelor politicilor publice
d. Planificarea politicilor publice
3.Clasificarea politicilor publice
Cantitative (sunt centrate pe obtinerea unor cresteri,acumulari cantitative)
Calitative (vizeaza schimbari structurale organizationale in cadrul sistemului guvernat)
In functie de locul in ierarhie a autoritailor publice initiatoare si responsabile de implementarea politicii
publice :- politici publice locale , politici publice la nivel central sau national , politici publice
supranationale
In functie de obiectul acestora:- politici distributive , reglementative , redistributive , constitutive , in
domeniul symbolic
In functie de criteriul sectorialitatii:- politici publice in plan spatial geographic , in plan temporal ,
politici publice globale , pe activitati sau subsectoare , functionale
In functie de stilul politicilor:- proactive , reactive , liberale , paternaliste
In functie de legaturile ce apar intre politicile publice:- antagoniste , complementare
Dpdv al coercitiei se clasifica in 2 moduri. Pe de o parte aceasta coercitie se exercita in mod direct
asupra cetateanului sau din contra in mod indirect.Pe de alta parte aceasta coercitie ii afecteaza pe cei
catre care este indreptata,afecteaza comportamentul acestora si le limiteaza autonomia sau se exercita
asupra mediului in care traiesc acestia.
4.Actorii si beneficiarii politicilor publice
Actorii sunt grupati in actori institutionali (parlament,presedinte,govern) si non-institutionali (mass-
media,partidele politice si grupurile de interese).Rolurile pe care actorii de politica publica le joaca
variaza in functie de modul in care acestia privesc procesul de politici publice si ce urmaresc sa castige
din aceasta.
Tipuri de actori : - rationalist,tehnician,incrementalist,reformist.Beneficiarii reprezinta orice individ
,comunitate,grup social vizat de implementarea politicii publice.Acestia pot fi beneficiary directi sau
indirecti
5.Scopul si obiectivele politicilor publice
Scopul reprezinta o declaratie a ceea ce o politica publica intentioneaza sa realizeze intr-un anumit
domeniu in urma identificarii si formularii problemei.Obiectivul general se refera la o directie majora
de actiune rezultand din formularea scopului politicii publice.Obiectivul specific este un reper concret
ceea ce permite monitorizarea si evaluarea rezultatelor implementarii politicii publice.Smart este un
acronim al caracteristicilor considerate esentiale pt a corecta formularea unui obiectiv.
(specific,masurabil,acceptabil,relevant,termen de timp.
7.Modele ale procesului politicii publice
Procesul politicii implica o tensiune structurala.
P e v e r t i c a l a – p ol i t i c a e s t e c a r a c t e r i z a t a d e c l a r i t a t e a o b i e c t i v e l o r
Pe orizontala implica recunoasterea diversitatii jucatorilor implicati si urmareste
divergentele aparute in timpul procesului de evaluare.
Modelele procesului politic sunt :- modelul sistemic al procesului politicii publice
-mo d e l u l p r o c e s u a l a l p o l i t i c i i p u b l i c e
- modele recente ale procesului politicii publice.
8.Principalele categorii de inputuri si outputuri
Inputurile sistemului de elaborare a politicii reprezinta cereri introduse in sistem cu scopul de a face ceva
in legatura cu o problema. Votul pare sa fie cel mai evident input. Este cea mai uzuala forma de
participare politica. O alta categorie de inputuri este prezentata de opinia publica, de satisfactia pe care
o au cetatenii de situatia curenta si preferintele lor specifice fata de o anumita politica. Mai poate fi luat
drept input si modul in care cetatenii isi comunica preferintele catre autoritatile publice sau catre functionarii
publici.Acest lucru se realizeaza prin petitii, audiente, scrisori, mail-uri etc.
Outputurile sunt reprezentate de decizii, de ceea ce guvernele hotarasc sa faca sau sa nu faca. Outputurile
se materializeza in legi, supravegheri, evaluari
9.Pasii elaborarii politicilor publice
a. identificarea problemelor
b. stabilirea calendarului pt luarea deciziilor
c. formularea propunerilor de politici
d. legiferarea politicilor
e. implementarea politicilor
f. evaluarea politicilor
g. evaluarea impactului indirect al programelor
11.Filtrarea problemelor in politica publica
Consta in analiza efectuata asupra diferitelor problem si alegerea celor care urmeaza sa fie inscrise pe
agenda institutiei guvernamentale.Este efectuata in functie de prioritatile strategice si politice ale unei
institutii guvernamentale avand un character politic.Este recomandat ca filtrarea problemelor sa fie
realizata cu ajutorul unor metode si tehnici specifice care iau in considerare resursele aflate la
dispozitia unei anumite institutii guvernamentale.
12.Caracteristicile denumirii politicii publice.
a. sa fie concise
b. sa reflecte problema identificata
c. sa nu contina varianta de solutionare
13.Principalele tipuri de agenda in politica publica
a. Agenda publica insumand toate problemele percepute de membrii unei comunitati
b. Agenda institutionala cumuland toate problemele pe care factorii decizionali isi propun sa le
rezolve intr-un anumit interval de timp
c. Agenda media care actioneaza ca un facilitator intre agenda publica si ce institutionala
14. Principalele etape parcurse in procesul politicii publice
A.Identificarea problemei
B.Stabilirea agendei de politica publica
C.Formularea cadrului de politica publica
D.Adoptarea unei politici publice
E.Implementarea unei politici publice
F.Monitorizarea si evaluarea de politici publice
15.Criteriile de prioritizare a problemelor
a. Ambiguitatea definitiei problemei
b. Simplitatea
c. Persistenta in timp
d. Noutatea
e. Caracterul imperfect al problemei
17.Identificarea problemelor in procesul politicii publice
Consta in alegerea unui set de problem de interes public dintr-un anumit domeniu care ulterior vor fi
filtrate si trecute pe agenda institutiei guvernamentale.Aceasta activitate este realizata de catre echipe
tehnice din cadrul autoritatilor publice fiind doar o selectie preliminara a problemelor.Problemele pot fi
identificate din rumatoarele surse:- agenda publica, programul de guvernare, prioritati stabilite la nivel
politic.Aceasta activitate a aparut din cauza existentei unui flux continuu de probleme care intra pe
agenda institutiilor. Fara sa existe o filtrare sistematica a acestora.
18.Principalele etape ale stabilirii agendei
Consta in identificarea unui set de probleme care urmeaza a fi rezolvate ca urmare a parcurgerii etapelor
ulterioare ale procesului politicilor publice.Stabilirea agendei se face de catre fiecare autoritate publica
abilitata sa initieze proiecte de acte normative.Aceasta etapa are ca rezultat un program de prioritati
strategice .Se realizeaza in conformitate cu prioritatile stabilite la nivel politic.Activitati :- identificarea
problemelor, filtrarea problemelor, formularea oficiala a problemelor.Metode si tehnici:- monitorizarea
de presa, analiza documentelor administrative.
19.Principalele metode utilizate pt identificarea alternativelor de politici publice
-aplicarea metodelor de cercetare clasice pentru investigarea problemei atunci cand exista resursele
necesare;
-analiza status-quo-ului,adica realizarea de prognoze asupra a ceea ce s-ar putea intampla
-comparatii cu o stare ideala
-analiza literaturii de specialitate
-comparatii cu alternative aplicate pt identificarea situatiilor similare
20.Principii de identificare ale alternativelor
a. Trebuie sa se defineasca si sa se analizeze mai multe solutii pt o problema
b. Trebuie sa se ia in considerare optiunea de a nu face nimic
c. Solutiile trebuie sa corespunda problemelor si obiectivelor
d. Corelarea obiectului politicii publice si a dimensiunii acesteia
e. Alternativele trebuie sa fie cuprinzatoare
21.Definiti propunerea de politici publice si prezentati rolul
Este un document de politici publice destinat rezolvării unor probleme de politici publice specifice care
necesită o analiză a impactului şi dacă este necesar un acord conceptual privind forma reglementării
normative. Are rolul de a descrie problema, de a arata scopul si obiectivele politicii publice, beneficiarii
politicii publice, optiunile de solutionare a problemei, analiza optiunilor, optiunea recomandata, sinteza
procesului de consultare.
22.Rolul politicienilor in procesul de politici publice
Stabilirea agendei de politici publice , Conturarea cadrului general al politicilor , Stabilirea priorităţilor
, Evaluarea propunerilor de politici publice , Realizarea analizelor politice , Coordonarea unor discuţii
sociale , Consultarea societăţii /a grupurilor ţintă / a electoratului , Luarea deciziilor , Atribuirea de
sarcini funcţionarilor publici , Asumarea răspunderii politice.
23.Rolul functionarilor publici
Colectarea de informatii, realizarea analizalor, elaborarea solutiilor, evaluarea impactului, elaborarea
propunerilor de politici publice, consultarea factoriloe implicati a grupurilor tinta a institutiilor din
administratia publica, prezentarea argumentelor, planificarea, asigurarea implementarii, controlarea
procesului si a rezultatelor, organizarea evaluarii, raportarea, asumarea raspunderii profesionale.
24.Solutia de politici publice
Se intelege o varianta de rezolvare tehnica a unei problem aflata pe agenda unei institutii
guvernamentale.
25.Alternative de politici publice-definitie, metode de identificare
Metode de identificare:- aplicarea metodelor de cercetare clasice pentru investigarea problemei atunci
cand exista resursele necesare;
-analiza status-quo-ului,adica realizarea de prognoze asupra a ceea ce s-ar putea intampla
-comparatii cu o stare ideala
-analiza literaturii de specialitate
-comparatii cu alternative aplicate pt identificarea situatiilor similare
28.Definiti planul de actiune
Reprezinta un mod de planificare a activitatilor a caror realizare va contribui la implementarea variantei
de solutionare propusa de politica publica respective.Se completeaza doar pt varianta aleasa sa fie
implementata si cuprinde o serie de informatii privind activitatile ce se vor desfasura si succesiunea
acestora ,termini de realizare,previziuni ,institutiile responsabile.
30.Instrumente administrative utilizate in politici publice
Exista 3 categorii de instrumente administrative:- voluntare, obligatorii, mixte
Aceste categorii cuprind 10 tipuri de instrumente:- familia si comunitatea, organizatiile
voluntare, pietele private, informarea si influentarea, subventiile, licitarea drepturilor de proprietate,
impozitele si taxele, reglementarile, intreprinderile private si furnizarea directa.
31.Cauzele disfunctionalitatilor in procesul de implementare a politicilor publice
a. Numarul mare de participant la process
b. Diversificarea scopurilor
c. Ambiguitatea scopului
d. Obiectivul nu a fost considerat ca fiind prioritar
e. Nu au existat suficiente resurse pt a-l indeplini
f. A existat un conflict cu alti participant
g. Grupul vizat a fost greu de implicat,contactat
h. Lucrurile facute nu au avut impactul asteptat
i. Circumstantele s-au schimbat si atentia a fost acaparata de alte probleme
32.Modele teoretice de implementare a politicilor publice
a. Modelul autoritar care pune accentul pe instrumente precum instructiuni si ordine ale conducerii
b. Modelul participativ se refera la instrumente indirecte de control
c. Modelul de coalitie a actorilor rezulta din existenta mai multor actori care participa la
actualizarea unei anumite politici si care comunica intre ei
d. Modelul de invatare continua in care care legifereaza politica optimieaza structura obiectivelor
lor si terhnicile utilizate pentru atingerea aestora.
33.Monitorizarea: definitie functii
Monitorizarea este o activitate indispensabilă ciclului de politici publice care se poate realiza atît pe
parcursul cît şi la sfîrşitul implementării politicii publice. În cadrul procesului de monitorizare se
urmăreşte dacă şi cum se realizează activităţile formulate în planul de implementare a politicii publice.
Monitorizarea pe parcursul implementării este utilă şi pentru identificarea unor posibile deviaţii de la
scopurile stabilite iniţial şi corectarea politicii publice.Trebuie să se monitorizeze şi resursele consumate
pentru implementarea politicii publice. Vizeaza relatiile dintre resurse realizari si rezultate.Vizeaza
graficele de implementare.Se concentreaza pe indicatorii de performanta.
34. Evaluare:definitie,principalele functii
Evaluarea reprezinta examinarea obiectiva si sistematica cu ajutorul metodelor de cercetare sociala a
politicilor publice in termenii obiectivelor propuse de aceasta
Indeplineste 5 functii fiind:- un instrument al deciziei publice
-un instrument de gestiune economica
-un instrument de management
-un mijloc de comunicare si de legitimare a actiunii publice
-un mijloc de formare de schimbare a politicilor
35.Rolul principalelor autoritati implicate la nivelul institutional in procesul de formulare a
politicilor publice
Principalele autoritati:-Parlamentul care reprezinta forumul legislative
-Consiliul legislativ care indosariaza proiecte legislative pt a sistematiza unifica si coordona intreaga
legislatie si care actualizeaza official legislatia romana
-Cabinetul Primului-Ministru
-Secretariatul general al guvernului care are responsabilitatea de a asigura dezvoltarea operatiilor
tehnice implicate in procesul de guvernare si de a rezolva probleme organizationale ,juridice
,economice si tehnice ale activitatii guvernamentale.
-unitatile de politici publice de la nivelul ministerelor care initiaza proiecte de acte normative
-consiliile interministeriale permanente care asigura coerenta fundamentarii si implementarii politicilor
guvernamentale din domeniul respective
36.Strategie. Definitie , elemente
Este un document de politici publice pe termen mediu şi lung, care defineşte, în principiu,
politica Guvernului cu privire la un anumit domeniu de politici publice în care se
impune luarea unor decizii privind o gamă largă de aspecte.
Structura:introducere,informatii generale,prioritati politici si cadru juridic existent,definirea
problemelor,obiective,principii,directii de actiune,rezultate,indicatori, implicatii bugetare
legislative,activitati de monitorizare si evaluare,etape ulteriaore.