Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum Vitae

Ursu Raluca Mariana

Sat. Joldești, com. Vorona, jud. Botoșani


0744805037
raluca_ursu@yahoo.com

Sexul Feminin | Data naşterii 07.09.1993 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ -am lucrat in Italia ca asistentă pentru bătrâni

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2008-2013
Studii liceale - Liceul tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona specializarea turism si
alimentatie

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
Italiană B2 B1 B2 B1

Franceză B2 B2 B1 A2

Competenţe de comunicare ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie din proiectele realizate şi
prezentate în timpul liceului
▪ Dorința de a ma implica in proiecte diverse si o buna capacitate de socializare în interesul
companiilor
▪ Exprimarea dorințelor în mod deschis și o mare capacitate de a discerne ideile

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3


Competenţe ▪ leadership (am fost responsabila de colegii de an mai mic în timpul liceului)
organizaţionale/manageriale ▪ capacitate de observație critică
▪ adaptabilitate
▪ comunicare personală
▪ lucrul in echipă
▪ planificarea activităților

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


experimentat experimentat experimentat independent experimentat

▪ o bună stăpânire a programelor de birou (procesor de text, calcul tabelar, excel, power point)

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3


Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3