Sunteți pe pagina 1din 1

Recapitulare

1. Alcătuiți câte un enunț cu fiecare dintre termenii următoarelor serii de cuvinte omofone,
dar neomografe.

bunăstare
bună stare
bun-simț
bun simț
de alt fel
de altfel
demult
de mult
bunăvoie
bună voie
bună-creștere
bună creștere
bine cunoscut
bine-cunoscut

2. Alegeți varianta corectă.

1. a. Îngăduie-mi să plec mai repede. 6. a. S-a răcit din cauză că a stat în frig.
b. Îngăduiește-mi să plec mai repede. b. A răcit din cauză că a stat în frig.
2. a. Se năruiesc visurile mele. 7. a. Dă-mi piaptănul.
b. Se năruie visurile mele. b. Dă-mi pieptenele.
3. a. Realizările lor dăinuie în timp. c. Dă-mi pieptenul.
b. Realizările lor dăinuiesc în timp. 8. a. Mă doare genunchiul.
4. a. Mă chinui să explic. b. Mă doare genunchele.
b. Mă chinuiesc să explic. 9. a. Incendiul mistiuie clădirea.
5. a. Bănuiește că tu i-ai furat banii. b. Incendiul mistuiește clădirea?
b. Bănuie că tu i-ai furat bani. 10. a. Mâine dimineață am curs.
b. Mâine-dimineață am curs.

3. Completați spațiile libere cu forma corectă a cuvintelor dintre paranteze.


a. A primit de la cei doi (socru) …………………… (strugure)…………………… aceștia (acru)
………………… .
b. Nu poți (a ști) ………………………. dacă își (a găsi) …………………. ieri ochelarii (fumuriu)
…………………. .
c. Mă (a se sfii) ………………………. să intru în sală, dar Maria nu (a se sfii) …………………………….. .
d. (A fi) ………………. deștept și lasă lucrurile așa! Morții cu morții, și (viu) …………….. cu (viu)
……………… .
e. El (a porni) ……………………………. dis-de-dimineață la drum și se (a întâlni) …………………… cu
(arbitru) ……………… străini.
f. Eu (a întârzia) ………………………… azi la curs. Tu (a întârzia) ………………………. sau ajungi la
timp?
g. Să (a nu fi) …………………………… nepoliticos cu (membru) ……………………….. echipei, chiar dacă
unii dintre ei ți se vor părea cam (aspru) …………………………. .