Sunteți pe pagina 1din 4

Probă de evaluare inițială

clasa a IV-a C, an şcolar 2017-2018

Disciplina: limba şi literatura română


Unitatea de învăţare: Clinchet de toamnă
Competențe vizate:
- Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
- Receptarea de mesaje scrise în contexte de comunicare cunoscute

Obiective operaţionale:

- să caute informații de detaliu dintr-un text dat;


- să găsească sinonime și antonime pentru cuvinte date;
- să identifice elemente de construcție a comunicării;
- să descopere forma corectă a unor ortograme;
- să redacteze o compunere cu început dat;
Competenţe:

C1 – identificarea unor informații de detaliu dintr-un text;


C2 – găsirea de sinonime și antonime;
C3 – identificarea unor elemente de construcție a comunicării;
C4 – găsirea formei corecte a unor ortograme;
C5 – redactarea unei compuneri cu început dat;

competenţa achiziţiona în curs de neachiziţio


tă achiziţionare nată
C1 - identificarea unor informații de detaliu dintr-un text;
C2 - găsirea de sinonime și antonime;
C3 - identificarea unor elemente de
construcție a comunicării;
C4 găsirea formei corecte a unor ortograme;
C5 redactarea unei compuneri cu început dat;

Barem de corectare :

Achiziționat In curs de achiziționare Neachiziționat


Precizează toate elementele cerute. Precizează 2 din 3 elemente. Precizează 0-1 elemente.
Găsește sinonimele și antonimele. Găsește 6-9 sinonime/antonime. Găsește 0-5 sinonime/antonime.
Găsește toate elemente de Găsește 6-9 elemente de Găsește 0-5 elemente de construcție
construcție a comunicării. construcție a comunicării. a comunicării.
Identifică 10-12 ortograme. Identifică 6-9 ortograme. Identifică 0-5 ortograme.
Redactează compunerea clar, Redactează clar compunerea, Realizează compunerea cu erori
logic, coerent cu mici erori de cu erori de scriere. la scriere și la logica exprimării.
scriere.

Conţinutul probei de evaluare:

1
…………………………................……………. …………………….……

EVALUARE INIŢIALĂ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

1.Citiţi cu atenţie textul următor:

“Şi
uitându-se şi la fata cea mai mică, ce sta mai deoparte şi cu sfială, o întreabă
şi pe dânsa:
- Cum mă iubeşti tu, fata mea?
- Ca sarea în bucate, tată! răspunse şi ea cu faţa senină, zâmbind cu dragoste
firească şi lăsându-şi ochii în jos. Ea se ruşină. A văzut că tată-său o băgase şi pe ea în
seamă, ca o mai mică ce era.
Iar tatăl lor se încruntă şi, plin de supărare, zise:
-Auzi, auzi! Și mai ai obraz să te atingi de surorile tale cele mai mari? Să te
duci de la mine, fată neruşinată ce ești, să nu-ţi mai aud de nume!
Îi închise gura și o lăsă plângând.
(Petre Ispirescu-“Sarea în bucate”)
■Precizează titlul şi autorul textului din care face parte

fragmentul. ....................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.......................................

■ Împarte textul în fragmente logice şi precizează numărul lor. .....................


■ Găseşte ideile principale.
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

supărat
2. a) Scrie cuvinte cu înţeles asemănător pentru:

-................................ b) Scrie cuvinteminciună.................


cu înţeles opus pentru:
.................
..
tristeţe
a hotărât
-...............................
-...............................
.....
istovit
mult
-................................ 2
- ..............................
....
târziu-......................
...............
................
îmbietor-..................
voioase-...................
3.Selectează din fragmentul “Sarea în bucate” , după Petre Ispirescu:
...............
 .................
trei substantive ……………………………................................................................………
 două adjective .……………………….................................................................……………
 trei verbe ………………………................................................................................…
 două pronume ……………………………......................................................................
4. Încercuiește forma corectă:

Copiii privesc l-a/la televizor. Scrie sau/s-au desenează?


Cine ia/i-a spus mamei adevărul? Ei s-au /sau supărat?
Noi ne-am /neam dus la teatru. Ne-a/nea Costel este unchiul meu.
Eşti ne-am/neam cu Ioana? Ionela ne-a/nea văzut .
Rochia s-a/sa este pătată. Bunica i-a/ia dat nepoatei doi colaci .
Cine l-a/la trimis la magazin? Trebuie să i-au/iau mere sau prune?
5.Continuă compunerea care are începutul de mai jos. Formulează un titlu potrivit.

..............................................................

Este vară. Alexandru şi vărul său, Mihai îşi petrec vacanţa la bunici. În apropierea casei se
află un lac. La mal, ei văd o barcă. Amândoi se hotărăsc să se plimbe. Deodată ...........
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

3
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Rezultate:

Nr. Numele şi prenumele C C C C C observatii


crt. 1 2 3 4 5
1 Balan DENIS
2 Butnariu ŞTEFANIA
3 Chiţac MEDEEA
4 Cojocaru LUCA
5 Dumitriu GEORGIANA
6 Gheorghiu LOREDANA
7 Harasim MIHAI
8 Havriş ELIZA
9 Iftime SILVIU
10 Ilaş EDUARD
11 Ivaşcă MARIA
12 Manole JUSTIN
13 Marcu IUSTIN
14 Matei ANTONIO
15 Mateiuc LUCA
16 Olaru DANIEL
17 Păduraru ERIK
18 Pintilie BIANCA
19 Pîrvu KLARIS
20 Pîslariu NARCIS
21 Preotesi LUCIAN
22 Ruja ADRIAN
23 Sandu IUSTIN
24 Scurtu MARIAN
25 Sladariu SILVIU
26 Sturzu CIPRIAN
27 Vieriu ADINA

Legendă:

A = achiziţionată C = în curs de achiziţionare N = neachiziţionată