Sunteți pe pagina 1din 9

Tip PROTOCOL MEDICAL

document
S.C.J.U. Pag. 1 / 8
Constanta Denumire Pneumonia comunitara
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 05

PROTOCOL MEDICAL

EXEMPLAR :

Copierea parţială sau în întregime prin orice mijloc, a procedurii este interzisă
fără acordul scris al managementului

Elaborat Verificat Aprobat


Numele şi prenumele: Dr. Cristina Maria Dr Mihnea Avram Dr. Capatana D
Mihai
Semnătura:
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 2 / 8
Constanta Denumire Pneumonia comunitara
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 05

Data: 05.06.2014

LISTA DIFUZARE RETRAGERE

Nr. Difuzare Retragere


crt. Departament Data Numele si Semna- Data Numele si Semna- Observatii
prenumele Tura prenumele tura

Lista de control a reviziilor

Nr.
Obiectul reviziilor Elaborat/data Verificat/data Aprobat/data
crt.
1

2
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 3 / 8
Constanta Denumire Pneumonia comunitara
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 05

3
1. SCOP
Prezentul protocol reglementeaza modul de diagnostic si tratament al pneumoniei
comunitare.

2. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

Termenii utilizaţi în procedură sunt în conformitate cu standardul SR EN ISO


9000:2006 şi Manualul sistemului de management al calitatii, cod MC.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

 SR EN ISO 9000: 2006 – Sisteme de Management al calităţii. Principii


fundamentale şi Vocabular;
 SR EN ISO 9001: 2008 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
 SR EN ISO 9004: 2001 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare
pentru îmbunătăţirea performanţelor;
 SR ISO IWA 1: 2009 – Sisteme de management al calitatii. Linii directoare
pentru imbunatatiri de proces in organizatiile de servicii de sanatate;
 SR CEN/TS 15224: 2007 Servicii medicale. Ghid pentru utilizarea standardului
SR EN ISO 9001: 2001.
 SR EN ISO 9004:2010 –Conducerea unei organizatii catre un succes durabil.
O abordare bazata pe managementul calitatii;

Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 4 / 8
Constanta Denumire Pneumonia comunitara
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 05

4. MODUL DE LUCRU
4.1 Protocol de diagnostic

a) Criterii de internare:
De urgenta:
- stare generală alterată;
- vârstă <3 luni;
- cianoză;
- criză de apnee;
- frecvenţa respiraţiilor >50/min la sugar şi >40/min la copilul >1 an;
- dificultate în respiraţie;
- geamăt;
- refuzul alimentaţiei;
- semne de deshidratare;
- SaO ≤92 %;
- pneumonie recurentă, acutizata;
- nu tolerează medicaţia antibiotică per os din cauza vărsăturilor;
- familie incapabilă să observe şi să supravegheze copilul.

b) Clinic :

Următoarele manifestări clinice sunt sugestive pentru diagnosticul de pneumonie:


febră asociată cu cel puţin una dintre următoarele manifestările clinice: tahipnee,
tuse, tiraj, senzaţie de lipsă de aer, dificultate respiratorie, durere toracică,
diminuarea murmurului vezicular, raluri umede (subcrepitante, crepitante),
cianoză.
Tahipneea are cea mai mare valoare predictivă pentru diagnosticul de
pneumonie, în special ≤3 ani.
Febra este constant prezentă la copilul cu pneumonie comunitară.
Nu există criterii clinice de certitudine pentru diferenţierea pneumoniei virale de
cea bacteriană:
- Sugerează etiologia bacteriană: febră >38,5°C, stare toxică, geamăt, tuse
productivă, cianoză, modificări clinico-radiologice de condensare pulmonară;
- Sugerează etiologia virală: vârsta mică, febră <38,5°C, wheezing, modificări
radiologice de: hiperinflaţie, accentuarea desenului pulmonar şi atelectazie lobară
sau segmentară.

c) Paraclinic
Investigatii uzuale:
 Hemograma, PCR, VSH, fibrinogen, ex. Sumar urina, pulsoximetrie,
ASTRUP, uree, creatinina, TGO, TGP.
 Radiografia toracică
Investigatii avansate:
 hemocultură, culturi din lichidul pleural (la cei care asociază pleurezie).
 IgM specifice pentru Mycoplasma pneumoniae
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 5 / 8
Constanta Denumire Pneumonia comunitara
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 05

d) Examene interdisciplinare

Sunt necesare in caz de complicatii:


- examen ORL
- examen chirurgie pediatrica (in vederea efectuarii punctiei pleurale, drenajului
pleural)
- examen ATI (in caz de insuficienta respiratorie severa, etc.)
- examen de boli infectioase (etiologie incerta, etc.)

4.2 Tratament

Masuri generale:

- hidratare orala sau parenterala


- pe cale parenterală se va administra un volum de lichide echivalent cu 80 %
din necesarul bazal şi se va monitoriza greutatea şi sodemia pentru a sesiza o
eventuală secreţie inadecvată de ADH.
- Oxigenoterapia este indicată la bolnavii cu pneumonie la care SaO <92 %
sau dacă este prezentă cianoză sau detresă respiratorie. Agitaţia poate
reprezenta un indicator al hipoxemiei.

Tratament etiologic:

 Antibioticoterapia este indicată în toate formele de pneumonie de


intensitate severă, precum şi în formele uşoare şi medii de boală la care
există suspiciunea etiologiei bacteriene.
 Tratamentul etiologic se iniţiază după criterii de probabilitate statistică.
În funcţie de vârstă, se indică terapia de primă intenţie, cu următoarele antibiotice:
- la nou-născut: ampicilină + aminoglicozid ± cefalosporină generaţia III;
- 3 săptămâni-3 luni: macrolid ± cefalosporină generaţia II sau III;
- 4 luni-4 ani: ampicilină în formele uşoare sau medii şi cefalosporină generaţia II sau
III în formele severe;
- 5 ani-15 ani: macrolid ± cefalosporină generaţia II sau III.
 Calea orală pentru administrarea antibioticelor este eficientă şi sigură la
majoritatea copiilor cu pneumonie comunitară, formă uşoară/medie de
boală.
 Calea i.v. este indicată pentru terapia iniţială a formelor severe de
pneumonie comunitară sau la cei cu intoleranţă digestivă
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 6 / 8
Constanta Denumire Pneumonia comunitara
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 05

Tabel 1. Antibiotice recomandate la copilul cu pneumonie


Fără opacităţi extinse sau Opacităţi extinse sau
fără opacităţi micro/macro opacităţi micro/macro
nodulare diseminate, fără nodulare diseminate
pleurezie şi/sau pleurezie şi/sau
stare septică
0-3 săpt.  ampicilină i.v.+  ampicilină i.v.+
aminoglicozid ± aminoglicozid ±
cefalosporină III cefalosporină III i.v.
(cefotaxim) i.v.
3 săpt- afebril
3luni  macrolide
(eritromicină,
claritromicină,azitromic
ină) p.o.
febril  cefalosporină III i.v.
 macrolide p.o.±
cefalosporină II
(cefuroxim) sau III i.v.
 ampicilină i.v.
4 luni-4 ani Alternative:  cefalosporină II
 amoxi/ac. Clavulanic sau III i.v.
 amoxi/ sulbactam

5 ani-15  macrolide  cefalosporină II


ani (eritromicină, sau III i.v. ±
claritromicină,azitromic macrolid p.o.
ină)
 >8 ani tetraciclină
(doxiciclină)
 Antibioticoterapia se recomandă cel puţin 7-10 zile, cel puţin încă 5 zile
după ce a dispărut febra. În formele severe de pneumonie şi în
pneumonia stafilococică, durata antibioticoterapiei este mai lungă: 14-21
zile.
 Schimbarea antibioticului este indicată dacă persistă starea toxică şi
febra după 2-3 zile de tratament antibiotic.

Tabel 2. Dozele antibioticelor indicate în pneumonia bacteriană la copil


(> 7 zile)
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 7 / 8
Constanta Denumire Pneumonia comunitara
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 05

Denumirea antibioticului Doză/kg/24 h Număr de administrări/


24 h
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 8 / 8
Constanta Denumire Pneumonia comunitara
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 05

Ampicilină 100-200 mg 4
Amoxicilină 50-100 mg 4
Penicilină G 100.000-200.000 UI 4
Eritromicină 30-40 mg 4
Claritromicină 15 mg 2
Azitromicină 10-15 mg 1
Amoxicilină+ac. 30-75 mg 3
clavulanic
Cefuroxim 30-75 mg 3
Cefotaxim 100-200 mg 2
Ceftriaxon 50 mg 1-2
Gentamicină 7,5 mg 2
Vancomicină 40 mg 2-4

4.3 Monitorizare

Temperatura, O2sat, FR, AV, tiraj, cianoza, geamat expirator, dispnee, starea de
hidratare, modul in care se alimenteaza, senzoriul, evaluarea posibilelor
complicatii (evaluarea stetacustica pulmonara si radiologica).

Pledează pentru forma uşoară sau medie de pneumonie:


- stare generală bună;
- febră <38,5°C;
- frecvenţa respiraţiilor <50/min la sugar şi <40/min la copilul >1 an;
- tiraj absent sau discret;
- primeşte lichide, alimente;
- nu varsă.
Pledează pentru forma severă de pneumonie:
- febră >38,5°C;
- stare generală alterată;
- frecvenţa respiraţiilor >50/min la sugar şi >40/min la copilul >1 an;
- cianoză;
- geamăt expirator, bătăi ale aripilor nazale;
- alterarea senzoriului;
- refuzul lichidelor;
- semne de deshidratare.

4.4. Durata estimata a spitalizarii

- in cazul pneumoniei comunitare necomplicata, durata medie de spitalizare


este de 7 zile. Cazuri severe 10-14 zile
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 9 / 8
Constanta Denumire Pneumonia comunitara
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 05

- in cazul pneumoniei comunitare complicate, durata medie de spitalizare 4 – 6


saptamani (pleurezie, pneumatocele, abcese).

4.5 Externare

- primeşte lichide per os;


- terapia cu antibiotice per os poate fi aplicată la domiciliu;
- familia este complianata pentru continuarea terapiei la domiciliu;
- familia are capacitatea să observe evoluţia bolii.

5. RESPONSABILITĂŢI

Conform fiselor posturilor si regulamentelor interne.

6. FORMULARE

Bibliografie:

Protocoale de diagnostic şi tratament în Pediatrie – Capitol 1(Aparatul respirator)-Prof. Dr. Mircea Nanulescu,
Ed. Medicală Amaltea (2014) pg. 31-36

S-ar putea să vă placă și