Sunteți pe pagina 1din 4

Citește cu atenție textul următor, apoi răspunde cerințelor de mai jos:

Te uită, frunza pică irosită


Şi vântul geme prohodind departe!
Puţină vreme încă ne desparte
De iarna tristă, prea curând sosită!...

Ca un palat pustiu, cu geamuri sparte,


Pădurea noastră tace părăsită:
Eu singur cânt cu voce obosită
Şi trec prin încăperile-i deşarte...

S-au dus privighetorile măiestre;


Pustiu e cuibul blândei turturele...
Ah, unde-i şuierul mierliţei sure!

Pierdut din stolul mândrei lor orchrestre,


Ce trist răsună cânturile mele
În liniştea adâncă din pădure...

(Șt.O.Iosif, Toamnă)
1. Precizează tipul de rimă și măsura versurilor din poezia dată.
2. Transcrie două mărci lexico-gramaticale ale eului liric din text.
3. Identifică în text epitetele care aparțin câmpului semantic al solitudinii.
4. Numește și argumentează două trăsături ale liricului ce pot fi deduse din
textul dat.
5. Transcrie din textul dat câte un exemplu pentru fiecare figură de stil
numită mai jos: ● epitet
● metaforă
● personificare
● inversiune
● comparație
● interogație retorică
6. Transcrie două imagini artistice diferite din text.
7. Oferă în 30-40 de cuvinte(3-4 rânduri) o posibilă explicație pentru
semnificația versurilor următoare: „ Ca un palat pustiu, cu geamuri
sparte,/ Pădurea noastră tace părăsită”
8. Explică titlul poeziei, în relație cu mesajul textului.
9. Comentează în 10-15 rânduri semnificația ultimelor două strofe,
urmărind relația dintre mesajul textului și figurile de stil folosite.
În compunerea ta, trebuie
– să prezinți clar și logic argumentele care să justifice punctual de vedere
exprimat, în cee a ce privește semnificațiile celor două strofe;
– să susții cu citate argumentele prezentate;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să te încadrezi în limitele de spațiu indicate.

Cît de mîndră-i țara mea!


Munți cu creștetul de nea
Și cu poale de smarald
Unde-i soarele mai cald.

Dealurile - numai vii,


Rîd în struguri-aurii,
Șesurile-s mari de grîu,
Spicele ne trec de brîu.

Marea, valuri care vin


De departe, din senin,
Și se sparg și iarăși fug...
Iar în jur e doar belsug.
,,Țara mea” de Andrei Ciurunga
1. Determină tipul de rimă și măsura versului:
2. Identifică starea afectivă a eului liric din primul vers și comenteaz – o în 2
– 3 enunțuri:

3. Din strofa evidențiată extrage o figură de stil și comentează sugestia ei în


4 – 5 enunțuri:

4. Demonstrează, prezentînd 2, argumente că textul este o operă lirică:

5. Redactează un text descriptiv pornind de la versul poeziei: Cît de


mîndră-i țara mea!
Barem de corectare și notare

1. câte 3 puncte pentru notarea rimei și a măsurii versurilor din poezia data –rimă
îmbrățișată și măsura de 11 silabe 2x3p=6 puncte

2.transcrierea a două mărci lexico-gramaticale ale eului liric din text (verbe la persoana întâi: „cânt”,
„trec” ; pronume și adjective pronominale la pers.I: „eu”, „noastră”, „mele”) 2x3= 6 puncte
3.câte două puncte pentru identificarea în text a epitetelor care aparțin câmpului semantic al
solitudinii („pustiu”, „sparte”, „deșarte”, „părăsită”) 3x2 puncte= 6
puncte
4.Câte 5 puncte pentru numirea și argumentarea a două trăsături ale liricului ce pot fi deduse din
textul dat (ex. Prezența eului liric demonstrate de mărcile lexico-gramaticale; existența monologului
liric adresat; procedee de expresivitate artistică, etc.) 2x5 puncte= 10
puncte

5.câte două puncte pentru transcrierea din textul dat a câte un exemplu pentru fiecare figură de stil
cerută: epitet-„palat pustiu”, „mierliță sură”; metaforă ”stolul mândrei lor orchestra”, „liniștea
adâncă din pădure”; personificare „vântul geme prohodind”; inversiune„ blândei turturele”;
comparație „ca un palat pustiu”; interogație retorică„Ah, unde-I șuierul mierliței sure?” 6x2
puncte=12 puncte

6.câte patru puncte pentru transcrierea a două imagini artistice diferite din text.
( imagine vizuală” Te uită, frunza pica obosită; imagine auditivă „ unde-I șuierul mierliței sure?” 2x4
puncte =8 puncte
7.comentarea rolului elementelor cromatice în prezentarea peisajului. 6
puncte

prezentare adecvată – 6 p.; prezentare parţial adecvată – 3 p.; încercare de prezentare – 1


p

8. prezentare adecvată a semnificației versurilor din structura dată – 5 p.; prezentare parţial
adecvată – 3 p.; încercare de prezentare – 1 p

respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 p.

9.Explicarea adecvată a titlului poeziei, în relație cu mesajul textului=6 puncte/ explicarea partial
adecvată=2 puncte

10. -se acordă 4 puncte pentru formularea clară și logică a argumentelor privind
semnificațiile celor două stofelor indicate
● ilustrarea adecvată a semnificațiilor celor două strofe – 4 p.
●prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 2p.)

– se acordă 4 puncte pentru susținerea argumentelor prezenate cu citate/figuri de stil


reprezentative
– adecvarea conținutului la cerință – 2 p.; adecvarea parțială a conținutului la cerință – 1 p
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte

S-ar putea să vă placă și