Sunteți pe pagina 1din 15

Pentru examen -> momentele m, n si p

CURS – MANAGEMENTUL INVESTITIILOR

- Profesor universitar doctor Țurlea Carmen


- Nota: examen 70% - 3 subiecte (2 teorie, 1 problema)
: seminar 30% - 20% proiect, 10% prezenta
- Bibliografie:

18.OCT.2017

Investitiile. Rol in economie.

 Notiunea de investitii
 Caracteristicile investitiilor
 Clasificarea
 Investitiile de capital
 Factorii generatori de investitii

Activitatea de investitii reprezinta parte componenta a vietii economice care ocupa un loc important
atat in producerea de bunuri si servicii cat si in consumul acestora realizand echilibrul intre cerere si
oferta si antrenand gradul de ocupare al fortei de munca.
Suportul investitiilor il reprezinta tot ceea ce nu se consuma in mod direct si se economiseste in
activitatea practica
Notiunea de investitii este utilizata in 2 acceptiuni:
- Sens clar -> orice clasament de capital
- Sens restrans -> acele sume de bani consumate pentru realizarea de mijloace fixe.
Investitiile reprezinta o cheltuiala care are ca scop constituirea de bunuri de valoare mare pe o
perioada de folosinta indelungata.
In economia de piata investitiile presupun o plasare a fondurilor banesti cu scopul de a crea un spor
de avutie atat la nivel individual cat si la nivel de firma sau societate in ansamblu.
Investitiile reprezinta fonduri banesti destinate pentru crearea si achizitionarea de mijloace fixe noi
(cladiri, utilaje, etc) precum si reconstruirea, modernizarea, dezvoltarea, reutilarea si inlocuirea
calitativ superioara a acelor existente.
Investitiile reprezinta cheltuieli certe pentru un viitor incert, cheltuieli care sunt efectuate in prezent
si care au caracter ireversibil. Aceste cheltuieli au ca scop exploatarea bunurilor de capital, obtinute
ca produs al proiectelor de investitii, urmarindu-se obtinerea unui castig/profit.
Asociat definitiei de investitii, includem in notiunea de cheltuieli de investitii urmatoarele cheltuieli:
- Dotarea initiala cu mijloace circulante a unei S.C. care se infiinteaza;
- Rodajul instalatiilor si utilajelor pana in momentul punerii in functiune;
- Plata persoanei beneficiare de investitii care se ocupa cu supravegherea si controlul lucrarilor
pe toata durata de realizare a obiectivului de investitii;
- Lucrarile de amenajari funciare, impaduriri, plantatii de pomi fructiferi pana in momentul
trecerii pe rod;
- Lucrarile geologice si de foraj;
- Cheltuielile cu realizarea studiilor de fezabilitatea si prefezabilitatea obiectivului de investitii;
- Cheltuielile cu achizitionarea terenului;
- Cheltuielile privind organizarea lucrarilor de santier;
- Achizitionarea de obiecte de arta, etc.
In literatura de specialitate, o serie de economisti au definit notiunea de investitii. Pierre masse, in
lucrarea sa “les choix des investisments” a dat urmatoarea definitie:
Pentru examen -> momentele m, n si p

“Investitiile reprezinta un schimb intre o satisfactie imediata si sigura la care se renunta contra unei
sperante viitoare al carei suport il reprezinta bunul investit.”
Conform economistului francez, investitiile au 4 componente:
1. OBIECTUL: in care se investeste;
2. SUBIECTUL: investitorul;
3. COSTUL: unei privatiuni;
4. VALOAREA: unei sperante.
In acceptiunea ONU nu sunt considerate investitii achizitiile de mijloace fixe vechi, achizitiile de
licente si nici privilegiile financiare.
 Conform ONU, investitiile se impart in brute si nete.
 Diferenta dintre ele o constituie amortizarea.
Investitiile reprezinta alocarea actuala de fonduri in vederea obtinerii unor cashflowuri viitoare care
vor compensa investitorul pentru perioada de timp in care a facut investitia pentru rata estimata a
inflatiei si pentru riscul pe care si l-a asumat.

Caracteristici:

- Investitiile reprezinta cheltuieli de resurse financiare efectuate in prezent;


- Rezultatele acestei cheltuieli constau in avantaje viitoare probabile;
- La baza realizarii proiectului de investitii stau resursele financiare ale firmei, ale agentului
economic sau ale persoanei fizice.
- Intre momentul alocarii resurselor de investitii si momentul punerii in functiune a
obiectivului de investitii a capacitatilor noi de productie exista un decalaj de timp numit LAG.
Scopul realizarii investitiilor => cresterea profitului si a rentabilitatii.

 Orice investitie are un ciclu de viata propriu si un caracter de unicitate care decurge din
natura sa si din destinatia finala a investitiei.
 Orice ciclu de viata al unei investitii este format din etape si momente bine definite cu
parametrii economici specifici cu evolutie proprie si un flux de numerar propriu.
 Edificarea unei investitii presupune un proces ivestitional caracterizat prin costuri sau
avantaje sau rezultat care urmaresc cresterea economica.
 Efectele viitoare ale noului obiectiv trebuie sa fie net superioare cheltuielilor investitiilor
initiale si sa-si dovedeasca eficienta.
 Proiectul de investitii se caracterizeaza printr-un anumit grad de risc si incertitudne care
decurge din evolutia parametrilor proiectului si a obtinerii avantajelor viitoare.
Clasificarea:
Investitiile se clasifica dupa mai multe criterii.
In functie de criteriile structurii avem:
- Lucrari de constructii, montaj
- Masini, utilaje, instalatii
- Lucrari geologice si de foraj
- Alte cheltuieli (proiectare)
Dupa forma de proprietate:
- Ale statului
- Mixte
- Particulare
- Organisme obsesti
In functie de obiective urmeaza:
- Productive
 expansiune (crearea de noi capacitati de productie)
 Mentinere (reutilari)
 Modernizare (cresterea performantelor)
Pentru examen -> momentele m, n si p

 Inovare (diversificarea activitatii)


- Obligatorii
 Care se fac prin respectarea unor reglementari si prevederi in vigoare precum
si anumitor angajamente luate anterior
- Strategice
 Urmaresc ameliorarea climatului de munca si sunt orientate, in special, catre
sfera de cercetate-dezvoltare.
In functie de relatia investitor-sursa de finantare:
- Investitii straine
 Directe: sursa finantatoare ia decizia si isi exercita controlul asupra proiectului
de investitii dpdv managerial, de marketing si tehnologic.
 De portofoliu: plasament pur financiar, fara alte implicatii in viata proiectului.

25.OCT.2017

Din punct de vedere al nivelului la care se face finantarea de investitii avem doua etape:
1. La nivel macroeconomic:

PIB = PIN + CM CM = cheltuieli materiale


PIN = IN + CP IN/B/T = investitii nete/brute/totale
CM = A + ACM CP = consumul populatiei
IB = IN + A A = amortizare
IT = IB + CEXT ACM = alte cheltuieli materiale
CEXT = credite externe

2. La nivel microeconomic:

It = Sp + Sa It = investitii totale
Sp = Pk + A Sp = surse proprii
Sa = Ci + Cext + ENA Sa = surse atrase
Pk = profitul capitalizat
A = amortizare
ENA = emisiunea de actiuni noi
Ci = credite interne
 La nivel micro. Investitiile se materializeaza in mijloace fixe denumite in literatura de
specialitate si active, fonduri fixe, capital fix, imobilizari corporale, necorporale.
 Activele fixe sunt mijloace fixe care indeplinesc simultan 2 conditii:
1. Durata de serviciu > 1 an;
2. Valoare mai mare de 2.500 de lei.
*acele mijloace care nu indeplinesc cele 2 conditii se numesc obiecte de inventar.
 Mijloacele fixe se includ treptat in costuri prin intermediul amortizarii, in timp ce obiectele de
inventar se includ total in costuri in momentul achizitionarii.

In functie de gradul de risc al investitiei:


- Scazut: de mentinere; termen de recuperare 2-3 ani.
- Ridicat: de diversificare (expansiune); termen de recuperare min. 7 ani; durata de
functionare a obiectivului min. 25 de ani.
- Mediu: modernizarea obiectivelor; termen de recuperare 4-5 ani.
- Alb: activitate de cercetare-dezvoltare-inovare a caror efecte pot fi greu modificate
Pentru examen -> momentele m, n si p

- Impus: legate de cerintele investitorilor in functie de reglementarile legale individuale privind


protectia mediului si a muncii

Sursa de finantare:
- Proprie: parte din profit, capitalul particular si fondul de amortizari
- Atrasa: credite bancare, alocatiile bugetare, leasingul, fonduri nerambursabile

In functie de legatura care exista intre cheltuielile de investitii si obiectivul proiectat:


- Directe: se fac pentru obiectivele de baza si urmaresc achizitia de utilaje si montarea
acestora. Se calculeaza pe baza de devize intocmite pe categorii de lucrari, pe obiective de
investitii sau intreaga investitie (deviz general)
- Colaterale: asigura utilitatile obiectivului de investitii (ex: conducte de apa, gaze, cai de acces)
- Conexe: investitii finalizate in alte obiective care au ca scop asigurarea de materii prime
necesare desfasurarii productiei noului obiectiv sau ale cailor de comunicatii si a retelelor de
distributie.

Dupa modul de realizare a lucrarilor de investitii:


- Realizate in antreprize: societatile specializate care realizeaza partial sau integral construirea
obiectivului de investitii
- In regie proprie: executate de catre societatea care face investitia
- Regim mixt.
In functie de modul in care sunt reflectate in rezultatele finale ale societatii:
- Cuprinse in cashflow-ul unei S.C.
- Nu sunt cuprinse in cashflow-ul unei S.C.

Investitiile de capital

Reprezinta totalitatea cheltuielilor prin care se creeaza sau se achizitioneaza noi capitaluri fixe
productive si neproductive precum si totalitatea cheltuielilor prin care se modernizeaza si se
reutilizeaza capitalurile fixe existente.

Investitiile de capitaluri sunt influentate de 3 factori:


1. Nevoia de investitii
2. Posibilitatea de finantare a proiectelor de investitii
3. Capacitatea de prevedere
- Are rol important in adaptarea unui proiect de investitii la nivelul unei S.C., in sensul ca
fluxurile de numerar aferente proiectului de investitii si riscul investitorului cresc pe
masura ce riscurile sau costurile sunt mai mari.
Investitiile au urmatoarele functii:
- Rol de stimulare atat a cererii cat si a ofertei, determinand un fenomen de antrenare si de
multiplicare a firmelor producatoare si consumatoare de servicii
- Suportul cresterii economice:
PIB = Kf × ek, unde Kf = capital fix; ek = eficienta utilizarii capitalului fix
- Asigura ocuparea fortei de munca
- Valorifica rezultatele cercetarii stiintifice
- Pe langa efectele economice asigura si eficiente sociale, in sensul ca se imbunatateste
calitatea vietii prin educatie, invatatura, cultura, protectia mediului.
Pentru examen -> momentele m, n si p

Eficienta economica. Elementul esential al deciziei de investitii

Orice investitie presupune consum de resurse; orice investitor doreste sa-si recupereze cheltuiala si
sa obtina un venit suplimentar. Ca urmare, se impune o evaluare atat a resurselor cat si a rezultatelor
procesului investitional si stabilirea eficientei economice.
Prin eficienta se intelege obtinerea unui efect util asteptat. Pentru determinarea eficientei
economice se pleaca de la realitatea conform careia orice activitate de productie este consumatoare
de resurse si producatoare de venituri.
Problema care se pune se refera la modul in care sunt consumate resursele astfel incat sa se obtina
randamente mari.

Eficienta economica

Reprezinta rezultatele obtinute dintr-o activitate economica ca urmare a consumarii resurselor in


vederea desfasurarii acelei activitati.
Are caracter general, insumand eficientele partiale din S.C., ramuri, subramuri, domenii de activitate.
Reprezinta performante din cele mai mari si ca efecte maxime obitnute in fon in urma locarii si
consumarii resurselor.

𝐸 e, eI = eficienta economica
ⅇ= → 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚
𝛴 Σ = eforturi (resurse alocate
𝛴
ⅇ ′ = → 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚 si consumate)
𝐸

*cu cat Σ mai mic, cu atat creste e.

01.NOV.2017

Eficienta economica, in sfera productiei, imbraca urmatoarele forme de manifestari:


- Cresterea productiei muncii
- Reducerea consumului de materii prime (combustibili, apa)
- Reducerea cheltuielilor de transport, aprovizionare
- Cresterea rentabilitatii

Eficienta economica ≠ rentabilitate, intrucat eficienta economica are un continut mult mai larg decat
rentabilitatea, ea fiind suportul rentabilitatii.
Rentabilitatea decurge din modul de utilizare al resurselor.
Prin eficienta ridicata se obtin valori ridicate corespunzatoare unor produse de calitate cu costuri
mici, cresterea productivitatii muncii fiind factorul important al cresterii firmei pe piata.
O S.C. este rentabila atunci cand produce bunuri cu costuri de productie sub pretul pietei si obtine
profit.
Eficienta economica a investitiilor reprezinta capacitatea eforturilor investitionale cu cheltuielile
investitiei de a produce efecte economice curente si de perspectiva, capacitate care poate fi
influentata atat prin optimizarea eficientei, cat si a consumului de resurse.
Eficienta -> raport intre efecte si eforturi.

Eforturile reprezinta resursele utilizate in cadrul procesului investitional si de productie si se refera la


cheltuielile cu investitia si la cheltuielile de productie.
Eforturile se refera la urmatorii indicatori de volum:
- Cheltuieli de productie
- Investitie totala
- Numar de salariati
Pentru examen -> momentele m, n si p

Acesti indicatori se exprima in unitati fizice (m3, km, buc.) sau in u.m. (lei, valuta).
Efectele reprezinta rezultatul obtinut in urma realizarii procesului investitional.

Dupa locul aparitiei, avem efecte:


- Directe: obtinute la nivelul activitatii analizate
- Indirecte: obtinute de la beneficiarii produselor de baza sau in avalul activului obtinut

In functie de momentul in care se obtin:


- Prezente
- Viitoare (profit reinvestit)

Perioada in care se fac:


- Anuale
- Totale

Efectele se masoara prin indicatori de valoare:


- Cifra de afaceri
- Valoare productiei realizata in unitati fizice sau u.m
- Profitul

Pentru determinarea eficientei economice a investitiilor trebuie comparate efectele cu eforturile, cu


ajutorul indicatorilor de eficienta economica.
Indicatorii de eficienta economica sunt exprimati ca raport matematic si sunt grupati intr-un sistem.
Determinarea sistemul de indicatori presupune: identificarea plus cuantificarea tuturor resurselor
alocate si a tuturor tipurilor de efecte generate.
Eforturile si efectele sunt reprezentate intr-o matrice cu 4 cadrane => indicatorii sunt impartiti in 4
categorii:
1. „efort-efort” (costul unui loc de munca)
2. „efect-efort” (profit la un leu investit/productie la 1 mil lei mijloace fixe)
3. „efort-efect” (investitia specifica/cheltuielile materiale la 1 leu productie)
4. „efect-efect” (profit la 1000 lei incasari)

Eficienta economica se masoara prin sporul de PIB.


La nivelul unei S.C. eficienta se masoara prin nivelul costurilor pe unitatea de produs.

Caracteristicile eficientei economice a investitiilor (E.E.I.):


1) Este parte a intregii activitati productive. Depinde de actiunea tuturor factorilor si fazelor de
productie
2) Isi contureaza continutul prin raportarea diverselor efecte scontate/obtinute la cheltuielile
necesare pentru realizare
3) Se stabileste pe baza de previziune deoarece calculele se fac intr-o etapa de timp care
precede executia si functia obiectivului de investitii
Previziunea se refera la anumite cerinte de consum/nevoi de anumite produse/preturi
4) Raportul efect-efort tine cont de factorul timp datorita decalajului existent intre momentul
cheltuielii resurselor si momentul obtinerii eficientei economice
Ca urmare, tehnica actualizarii valorifica viitorul.

Determinarea eficientei economice a investitiilor are la baza o abordare sistemica datorita


interdependentei dintre S.C., ramuri si domenii de activitate.
Necesitatea calculelor de E.E.I (comparatia efort-efect) se impune stabilirea cheltuielilor si
rezultatelor aferente proiectului de investitii.
Pentru examen -> momentele m, n si p

Cheltuielile de investitii presupun rigurozitate in stabilire pentru ca din momentul concretizarilor in


constructii si utilaje, ele devin ireversibile.
Efectele/rezultatele proiectului se determina plecand de la efectele obtinute de catre societati
similare din tara si din strainatate. Pentru estimarea acestora, se utilizeaza informatii previzionate pe
un orizont de timp indelungat, specific duratei de viata a obiectivului.
Pentru ca rezultatele investitiilor depind de un viitor incert, sunt necesare investigatii asupra
viitorului pentru a vedea gradul de risc in obtinerea acestora si ca urmare pentru fundamentarea
deciziilor de investitii se vor face o serie de calcule bazate pe probabilitati si simulari.

E.E.I. presupune utilizarea urmatoarelor metode:


- Metoda (balantelor/analizelor?) legaturii dintre ramuri
- Metoda programarii liniare, conform careia la un volum de investitii dat, se pot da rezultate
economice maxime sau la un rezultat propus se pot determina cheltuielile de investitii minim
necesare
- Metoda functiei de productie
- Metoda pentru anticiparea fondului de risc

Intr-o activitate productiva, pe masura ce cresc eforturile, cresc si efectele. Evolutia efectelor in
functie de eforturi poate imbraca trei forme:
1. Liniara
2. Exponentiala
3. Parabolica -> cea mai intalnita; are ca rezultat cresterea eforturilor mai rapid la inceput
Din practica => exista mai multe varianta eficiente pentru care efectul global este maxim (mai mare
decat efortul facut, dar exista o singura varianta optima -> varianta la care eficienta este maxima)

08.NOV.2017 – Curs trimis de profa (fisier separat)

15.NOV.2017

Continuare curs anterior

Grafic 1.

Pentru analiza eficientei economie a mai multor variante de proiect se porneste de la


posibilitatea obtinerii unui anumit efect si se presupune ca exista mai multi producatori care realizeaza
acelasi efect, dar nu toti consuma acelasi volum de resurse pentru obtinerea efectului respectiv (exista
producatori care fabrica la un cost mai mic sau mai mare, cei producand la un cost mai mic obtinand
profit net)
Exista mai multe variante eficiente la care efectul global este mai mare decat efortul facut,
dar o singura varianta este varianta la care eficienta este maxima.
Eficienta economica se cuantifica/masoara pe baza unor criterii economice.
Variantele de proiect propuse pot satisface unul sau mai multe criterii, dar una singura ar putea
sa le satisfaca pe toate. In acest caz, vorbim despre optim relativ care satisface anumite criterii de
eficienta economica si rezulta din compararea unui numar limitat de variante si un optim absolut care
este ideal si care se poate obtine greu, datorita caracterului limitat de cunoastere al decidentului.

Managementul investitiilor (curs pe mail)


Def: reprezinta totalitatea activitatilor care urmaresc procesele legate de crearea de noi capacitati de
productie sau a unui obiectiv nou de investitii sau modernizarea-dezvoltarea unui obiectiv existent.
Economistul henry .., a grupat activitatile managerilor si a definit aceste activitati drept functii.
Functiile in man investitiilor se refera la:
- Planificare;
Pentru examen -> momentele m, n si p

- Organizare;
- Decizie;
- Antrenare;
- Control-evaluare.

Indicatori de evaluare a eficientei economice a investitiilor


- continutul indicatorilor de eficienta economica
- sistemul de indicatori
- clasificarea indicatorilor
- indicatori cu caracter general
- indicatori de baza ai eficientei economice a investitiilor pt obiective noi si pt modernizari-dezv de
capacitati de productie

Continutul indicatorilor de eficienta economica

Orice program de investitii presupune mai multe modalitati de realizare, modalitati care au la baza mai
multe variante de proiecte de investitii care cuprind informatii referitoare la eforturi, efecte si raporturi
dintre acestea, la info referitoare la durata de realizare a obiectivului de investitii si info referitoare la
durata de producere a efectelor.
Pentru alegerea variantei optime se foloseste un sistem de indicatori de eficienta care cuprind
informatiile sub aspect cantitativ si calitativ.
Pentru determinarea ef economice a investitiilor sunt necesare calcule pe baza informatiilor initiale
existente in documentatiile de proiect. La fiecare varianta de proiect, aceste informatii reprezinta
datele de intrare.

Indicatorii

Reprezinta caracteristici cantitative cu ajutorul carora se realizeaza o comparatie a costurilor cu


efectele obtinute si se obtine o informatie calitativ noua cu un alt continut economic si cu o alta
semnificatie in raport cu informatiile initiale, fapt care arata decidentilor in materie de investitii, dupa
cat timp se recupereaza capitalul investit din veniturile obtinute la proiectul de investitii aratand care
va fi castigul.
Indicatorii se masoara in unitati specifice si se exprima cu ajutorul a 4 modele:
1. Modelul raportului matematic de tip efect-effort effort-efect. Ex: investitie specifica, rata
rentabilitatii financiare, economice, cifra de afaceri la 1 leu cap investit.
- La aceasta categorie de indicatori, in calcule se pot lua atat efectele anuale cat si efectele
totale, iar la costuri, doar costurile totale
2. Modelul diferentei intre veniturile totale si costurile totale. Ex: profit
3. Modelul costurilor totale de investitie si exploatare.
- Se refera la angajamentul de capital la care costurile initiale de investitii se insumeaza cu
consumul de capital.
4. Modelul indicilor de structura. Se exprima sub forma de cota parte sau greutate specifica sub
forma de procent.

Cei mai utilizati indicatori sunt cei de tipul modelului raport matematic, datorita simplitatii. Insa cei
mai importanti sunt cei de natura diferenta pentru ca scopul oricarui investitor este acela de a obtine
profit si profitul se determina astfel.
Pentru examen -> momentele m, n si p

In functie de sfera de cuprindere, indicatorii se impart in:


1. Indicatori care exprima efectel ef economice. Ex: cap de prod anuala, profit annual, cifra de
afacere anuala, incasari etc
2. Indicatori care exprima eforturile necesare realizarii obiectivului de investitii. Ex: investitia
totala/efortul investitional total si structura acestuia, ch anuale de productie, structura
costului de productie, nr de salariati, marimea imobilizarilor.
3. Indicatori care exprima perioada de realizare si de functionare a obiectivului de investitii. Ex:
durata de executie a obiectivului de investitii, durata pana la punerea partiala in folosinta a
unor capacitati de productie, durata pana la atingerea parametrilor proiectati si durata de
functionare fizica si eficient.
4. Indicatori ai eficientei economice a investitiilor: asigura comparatia rezultatelor obtinute cu
resursele alocate tinand cont de structura resurselor si a rezultatelor precum si de calitatea
lor, de gradul de abundenta si de influenta factorului timp. Ex: investitie specifica, termeni de
recuperare a investitiei, coeficient de eficienta economica, cheltuieli recalculate/echivalente,
randamentul economic.

In functie de criteriul care se refera la nivelul la care se face evaluarea si analiza economica avem 2
categorii de indicatori:
- La nivel macroeconomic, de ramuri sau econ nationala;
- La nivel microeconomic, de agent economic.
In functie de scopul urmarit avem:
- Indicatori cu caracter general. Se folosesc atat in activitatea de investitii cat si in activitatea de
productie;
- Indicatori de baza. Se refera la efecte si eforturi investitionale si exprima eficienta economica
a investitiilor;
- Indicatori suplimentari care completeaza tabloul informatic si care apreciaza activitatea
desfasurata in domenii adiacente. Ex: bilantul contabil al unei SC care urmeaza sa fie
modernizata prin investitii;
- Indicatori specifici. Care cuprind particularitatile pe care le prezinta unele ramuri, subramuri
sau domenii de activitate in ceea ce priveste eficienta economica a investitiilor.
In functie de modul in care se reflecta factorul timp in cadrul indicatorilor, avem:
- Indicatori statici. Care nu iau in considerare factorul timp ci doar o portiune de timp, in general
de 1 an.
- Indicatori dinamici/actualizati. Care tin cont de factorul timp si de efectele si eforturile
corespunzatoare.

In evaluarea eficientei economice a investitiilor sunt utilizati mai multi indicatori care sunt grupati intr-
un sistem, indicatori care vor cauta sa determine varianta de proiect optima intre variantele de proiect
eficiente atat in mod static cat si in mod dinamic. In practica, cea mai des intalnita este abordarea
dinamica intrucat timpul se scurge foarte repede, iar in timp valoarea banilor se schimba.
Pentru examen -> momentele m, n si p

22.NOV.2017

Indicatorii cu caracter general

Sunt indicatorii care se regasesc atat in sfera investitiilor cat si in sfera productiei. Acesti indicatori
ofera o imagine globala asupra eforturilor si efectelor care vor caracteriza activitatea viitoare a noului
obiectiv de investitii.

Acesti indicatori sunt:


 Capacitatea de productie anuala (qh sau Q) . Exprima cantitatea maxima de productie care se
poate obtine intr-o anumita perioada de timp (intr-un an) in conditii maxime de utilizare
deplina a capitalului fix si a resurselor umane.
Se exprima in cantitati fizice „qh”. Atunci cand exista grad mare de eterogenitate a produselor
acest indicator se exprima valoric in lei „Q”.
 Numar salariati (n). De care va beneficia urmatorul obiectiv de investitii.
 Cheltuieli de productie anuale (Chp). Exprima eforturile totale cu materia prima, resursa umana,
cheltuieli financiare in vederea obtinerii productiei a viitorului obiectiv de investitii. Nu se
confunda Chp cu Costurile materiilor prime, materialelor, combustibililor si energie, transport,
aprovizionare.
Se determina: Chp = qh × c, unde c = costuri unitare.
Chp se stabilesc pentru fiecare produs in parte, dar si pe intreaga productie.
 Veniturile anuale s.n. si productie anuala, cifra de afaceri sau incasari anuale (Qh). Este un
indicator care exprima efectul obtinut in urma functionarii obiectivului de investitii pe o
perioada de timp de 1 an. Se stabileste pe intreaga valoare/activitate a societatii si spre
deosebire de capacitatea de productie, acest indicator surprinde si influenta modificarii
structurale a productiei.
 Profitul anual (Ph). Indicatorul care exprima/apreciaza efectul net obtinut pe fiecare produs in
parte sau pe intreaga productie in decurs de 1 an. Cu ajutorul acestui indicator se calculeaza
𝑃
indicatorul rata rentabilitatii/rata profitului = 𝑉ℎ ⋅ 100.
 Productivitatea muncii (W). Exprima productia care se obtine de catre un salariat intr-o
anumita perioada de timp sau exprima timpul de munca exprimat in ore/om, necesar pentru
realizarea unei unitati fizice de produs.
 Consumul de materii prime, combustibili, etc s.n. cu „c”.

Indicatori statici de eficienta economica a investitiilor (indicatori de baza)

Indicatorii statici exprima eficienta economica a investitiilor fara sa tina seama de durata de
functionare a obiectivului de investitii ci doar de o perioada de 1 an.
Acesti indicatori sunt folositi pentru calculul eficientei economice la proiectele de mica, dar si de mare
anvergura.

 Efortul investitional/investitia totala (It). Exprima suma resurselor care se consuma pentru
edificarea obiectivului de investitii pana la punerea sa in functiune.

It = I + Mo + Cs I – investitia calculata conform devizului;


I = Id + Ic Mo – stoc de mijloace circulante necesare la prima dotare a obiectivului de
investitii;
Cs – Ch ce nu sporesc valoarea CF; Cs se refera la Ch cu pregatirea
personalului si Ch cu supravegherea desfasurarii lucrarilor.
Pentru examen -> momentele m, n si p

 Durata de realizare a obiectivului de investitii. Reprezinta perioada in care Ch cu investitia se


transforma in Capital Fix. In perioada realizarii investitiei sunt scoase din circuitul economic o
serie de mijloace financiare, de resurse umane, de resurse de productie si sunt indreptate catre
realizarea obiectivului de investitii. Ca urmare, in aceasta perioada trebuiesc reduse
imobilizarile de fonduri.

Axa timpului:
g = durata de proiectare a obiectivului;
d = durata de realizare a obiectivului;
Df (D, De) = durata de functionare/ exploatare.

 Imobilizarile de fonduri (M) se calculeaza cu urmatoarele formule:


Criteriul de selectie – marimea mobilitatilor este cea mai mare.

𝑑 K = coeficient de corectie in functie de perioada din timpul


𝑀 = ∑ 𝐼ℎ × (𝑑 − ℎ + 𝐾) anului in care are loc imobilizarea de fonduri, poate lua 3
ℎ=1 valori:
1 – inceput de an; 0,5 – mijloc de an; 0 – sfarsit de an

𝑗𝑖 𝑑 j – anul punerii partiale in folosinta a𝑀 = ∑ 𝐼ℎ (𝑑 − ℎ + 𝐾) + ∑ 𝐼ℎ′ (𝑑 − ℎ + 𝐾) obiectivului;
ℎ=1 ℎ=𝑗 𝑀′ - corectura in cazul obtinerii de profit.
𝐼ℎ′ = Ih – Ph (investitia corectata)

 Durata de functionare (Df). Exprima perioada in care se fac cheltuieli de productie, se obtin
venituri anuale, se obtine profit. Perioada in care se masoara eficienta economica a sumelor
investite.
Aceasta perioada cuprinde 3 subperioade: perioada pana la atingerea parametrilor proiectati,
perioada de functionare eficienta si perioada de declin. Prima si a treia subperioada sunt
perioade mai mici de timp in care, in general, profitul este sub cel estimat in documentatie.
Subperioada cea mai importanta este cea de mijloc in care se obtin profiturile cele mai mari.
Aceasta perioada trebuie sa fie cat mai mare.

 Investitia specifica (Is). Exprima efortul investitional total facut pentru obtinerea unei unitati
capacitate de productie sau a unui leu cifra de afaceri. Acest indicator se exprima atat pentru
obiective noi, cat si pentru modernizari, dezvoltari, retehnologizari de capacitati de productie
existente.

𝐼𝑠⁄ 𝐼𝑡 ∆𝑄 − 𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑑ⅇ 𝑣ⅇ𝑛𝑖𝑡 𝑠𝑎𝑢 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑠𝑎𝑟𝑖;


𝑞 = 𝑞ℎ 𝑙ⅇ𝑢/𝑡𝑜𝑛𝑎
qo,1 – situatia/cap de productie inainte/dupa
𝐼𝑠 𝐼
⁄𝑄 = 𝑄𝑡 𝑙ⅇ𝑢 𝑝ⅇ 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑ⅇ 𝑎𝑓𝑎𝑐ⅇ𝑟𝑖 modernizare-dezvoltare;

𝐼𝑠⁄ 𝐼𝑡 𝐼𝑡 Q0,1 – venituri inainte/dupa modernizare-
𝑞 = ∆𝑞 = 𝑞 − 𝑞 dezvoltare.
1 0
𝐼𝑠 𝐼𝑡 𝐼𝑡 *in cazul modernizarilor se schimba formulele
⁄𝑄 = =
∆𝑄 𝑄1 − 𝑄0

Se calculeaza indicatorii pe 3 variante de proiect si apoi se compara rezultatele. Criteriul de selectie


este de minim => este eficienta.
Pentru examen -> momentele m, n si p

 Termen de recuperare al investitiei (T). Perioada de timp in care investitia se recupereaza din
profit. Formule:
Pentru obiective noi:
𝐼𝑡
𝑇= ⅇ𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑡 𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑖
𝑃ℎ Ph’’ - profit suplimentar;
𝐼𝑡 −𝑃ℎ′ +𝑃ℎ ΄΄ Ph’ – profit nerealizat;
𝑇= 𝑝𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑖𝑚ⅇ𝑛𝑡𝑎𝑟
𝑃ℎ ΔC – economie la cost;
Pentru modernizare-dezvoltare: ΔPh – spor de profit.
𝐼 𝐼𝑡
𝑇 = ∆𝑃𝑡 ; 𝑇= ∆𝐶

Criteriul de selectie este de minim. Cu cat se recupereaza mai repede investitia + profit suplimentar cu
atat este mai bine.

 Coeficient de eficienta economica/rata rentabilitatii investitiei (e). Exprima cati lei profit s-au
obtinut in urma investitiei facute. Criteriul de selectie este de maxim.
𝑃
Pentru obiective noi: ⅇ = 𝐼ℎ ⋅ 100
𝑡
𝛥𝑃ℎ 𝛥𝐶
Pentru modernizare – dezvoltare: ⅇ = 𝐼𝑡
𝑠𝑎𝑢 ⅇ = 𝐼𝑡

 Cheltuieli recalculate/echivalente (K). Exprima efortul investitional total cumulat cu cheltuielile


de productie pe intreaga durata de functionare a obiectivului.
Criteriul de selectie -> cheltuieli minime.
𝐼 +𝐶ℎ ×𝐷
𝐾 = 𝐼𝑡 + 𝐶ℎ𝑝 × 𝐷𝑓 sau raportat la q => 𝐾⁄𝑞 𝑠𝑎𝑢 𝑄 = 𝑡 𝑝 𝑓
𝑞 𝑠𝑎𝑢 𝑄 ℎ ×𝐷𝑓

 Randamentul economic “R”. Exprima profitul net obtinut in urma efortului investitional.
In functie de valoarea acestui indicator se confirma care este varianta de proiect care se va
adopta!!!! -> Criteriul de selectie este maxim.

𝑃ℎ ×𝐷𝑓
Pentru obiective noi: 𝑅 = 𝐼𝑡
−1
∆𝑃ℎ 𝑠𝑎𝑢 ∆𝐶 × 𝐷𝑓
Pentru modernizare – dezvoltare: 𝑅 = 𝐼𝑡
−1

06.DEC.2017

Factorul timp si tehnica actualizarii

Timpul este un factor important pentru ca procesul de transformare a investitiilor in capital fix
si procesul de obtinere a productiei si de recuperare a cheltuielilor reprezinta un proces dinamic, care
se desfasoara pe o perioada foarte mare de timp. De aceea, efectele utile ale investitiilor vor fi puternic
influentate de factorul timp prin faptul ca progresul tehnic determina aparitia de noi produse si
tehnologii care modifica costurile de productie, preturile de vanzare si cererea consumatorilor.
Timpul actioneaza ca multiplicator al efectelor investitionale, el evoluand mai rapid decat
efectul facut.
Timpii operatori ai procesului investitional sunt urmatorii: durata de realizare a documentatiei
tehnico-economice a investitiei, durata de executie a obiectivului de investitii, durata de functionare,
durata pana la atingerea parametrilor proiectati, durata de recuperare a fondurilor cheltuite, durata
de restituire a creditelor primite.
Pentru examen -> momentele m, n si p

Durata de elaborare a documentatiei tehnico-economice


 Perioada de timp care se scurge intre momentul luarii deciziei de investitii si momentul
inceperii lucrarilor de investitii. Aceasta perioada este in general scurta, de 6-12 luni si pe
aceasta perioada, in general, imobilizarile de fonduri sunt mici. Cu cat investitia este mai de
anvergura, perioada se mareste si pot sa apara si fonduri extrainvestitionale care sa fie
cheltuite pentru cercetare.

Durata de realizare
 In aceasta perioada se vor cheltui fondurile investitionale. Incepe o data cu deschiderea
santierului si se termina cu punerea in functiune a obiectivului de investitii. In aceasta perioada
se calculeaza eficienta economica a investitiilor care va fi influentata de fondurile de investitii
alocate, de durata de executie, de modul de esalonare a fondurilor precum si de punerea
partiala in folosinta a capacitatilor de productie.
Imobilizarile de fonduri se pot face in 3 variante: crescator, descrescator si uniform. Varianta
eficienta este cea crescatoare pentu ca o suma de bani repartizata pentru investitii va ramane
blocata pana la finalul perioadei. In aceasta perioada se vor calcula indicatorii: marimea
imobilizarilor, imobilizarea specifica, efectul economic nerealizat si efectul specific al
imobilizarilor.

𝑀 ( 𝑀′)
Formule imobilizari (M, M’) -> curs anterior. 𝑚⁄𝑞 𝑠𝑎𝑢 𝑄 = 𝑞 𝑠𝑎𝑢 𝑄 ℎ
Efectul economic de realizat:
𝐸 = ⅇ𝑛 × 𝑀 𝑠𝑎𝑢 𝑀′

Efectul economic specific nerealizat (pentru indicatori statici):


𝜎⁄ 𝐸
𝑞 𝑠𝑎𝑢 𝑄 = 𝑞 𝑠𝑎𝑢 𝑄 ℎ

Durata de functionare a obiectivului


 Procesul de investitii se desfasoara intr-o lunga perioada de timp de la data adoptarii deciziei
de investitii. Pot trece 6-12 luni pentru realizarea documentatiei si 2-3 ani pentru constructia
obiectivului de investitii. Durata de functionare a obiectivului incepe o data cu punerea in
functiune si se termina cu momentul scoaterii din functiune.
Pe aceasta perioada se obtin indicatorii valoarea productiei, profit anual si cheltuieli de
productie anuale. Calculele de eficienta presupun compararea marimii profitului care va fi
obtinut dintr-o activitate productiva cu fondurile de investitii necesare. Calculele statice nu tin
seama de faptul ca cheltuielile de investitii se fac intr-o anumita perioada de timp si anume de
la 1 la 3 ani, iar profitul se obtine intr-o alta perioada de timp, respectiv 10-20 de ani pentru
utilaje si 60-80 de ani pentru cladiri.

Ca urmare, indicatorii actualizati/dinamici vor cuantifica influenta factorului timp asupra intregului
proces investitional, cu ajutorul analizei dinamice.

 Analiza dinamica = aducerea tuturor valorilor dispersate in timp, la un singur moment


(momentul actual) folosind tehnica actualizarii.

1 leu ... a ... (1+a) lei


(1+a) lei ... a (1+a) ... (1+a)2 lei a – rata de actualizare (Ph)
Peste h ani ... (1+a)h lei z’ – factor de fructificare
z – factor de actualizare
𝑧 ′ = (1 + 𝑎)ℎ , 𝑧 ′ ∈ (0,1,2,3, … , 𝑡 − 1)
Pentru examen -> momentele m, n si p

1
𝑧= , 𝑧 ∈ (1,2,3, … , 𝑡)
(1 + 𝑎)ℎ
a < r d + r p + rr

Z’ se foloseste atunci cand se actualizeaza sumele din trecut in prezent. Cand actualizarea sa face din
momentul viitor la mom prezent se va folosi factorul z. „a” reprezinta eficienta anuala a sumelor unitar
cheltuite, rata de actualizare si dpdv economic reprezinta profitul care poate fi obtinut intr-un an, ca
urmare a sumei de 1 leu investita productiv la inceputul acelui an. Rata de actualizare este influentata
de rata dobanzilor, de indicele preturilor (inflatie) si de o marja de risc.
!!! La nivel de economie nationala, rata cu care se lucreaza in calcule este 15% (0,15).

Daca o valoare, investitie sau profit a fost inregistrata intr-un an h, iar anul respectiv precede momentul
de referinta vom folosi factorul de fructificare z’. Daca s-a realizat intr-un an dupa momentul de
referinta se va folosi factorul de actualizare z.

T reprezinta intervalul de timp dintre momentul intre care se face actualizarea si momentul in care se
obtine ultima suma care se actualizeaza. In practica sunt situatii in care indicatorii se considera a fi
constanti pe intreaga perioada de functionare. Actualizarea indicatorilor se poate face in orice zi si data
calendaristica si se actualizeaza investitia, profitul, cheltuielile de productie anuale, veniturile anuale,
termenul de recuperare.

Formule actualizari in momentul p – fisier indicatori dinamici.

m – luarea deciziei
n – inceperea lucrarilor
p – punerea in functiune
u – restituirea creditelor
v – momentul scoaterii
din functiune

g -> elaborarea documentatiei


d -> durata de realizare
D -> durata de functionare
f -> ragas pana la momentul restituirii creditelor

13.DEC.2017

Actualizari la momentele m si n -> fisier indicatori dinamici.

Investitia actualizata in momentul m exprima care este valoarea investitiei la momentul luarii deciziei
de a investi. Aceasta valoare trebuie sa fie cat mai aproape de valoarea statica, ceea ce implica o
reducere a duratelor de proiectare si executie precum si imobilizari rationale a fondurilor banesti care
sa permita consumarea Cheluielilor cu Investitia in special in partea a 2a a perioadei de executie a
proiectului.
Profitul actualizat in momentul m arata cat valoreaza profitul realizat pe intreaga durata de
functionarea a obiectivului la momentul luarii deciziei de a investi. Aceasta valoare trebuie sa fie cat
mai mare: prin realizarea unui profit anual static cat mai mare, prin obtinerea unui profit in prima
durata de functionare a obiectivului, prin reducerea perioadei intre momentul luarii deciziei si
momentul la care se obtine profitul si prin prelungirea duratei in care societatea obtine profit.
Pentru examen -> momentele m, n si p

(1 + 𝑎)𝐷 −1
 Factor de anuitate: 𝑎 (1 + 𝑎)𝐷

Avantajele actualizarii
 Indicatorii dinamici/actualizati surprind efectele propagate, respectiv faptul ca un castig
genereaza alt efect suplimentar, iar o pierdere poate genera alta pierdere;
 Indicatorii dinamici permit actualizarea tuturor fondurilor banesti la orice data, la orice
moment, in orice zi calendaristica;
In practica, chiar daca Cheltuielile cu Investitii se fac in tot timpul anului, in calcule se vor considera
a fi facute in ultima zi a anului, respectiv 31 Decembrie. Chiar daca Veniturile si Cheltuielile de
productie au valori in cursul anului se considera ca acestea se vor obtine si se vor face in ultima zi,
31 Decembrie.
!!! Indiferent de momentul la care se face actualizarea, marimea randamentului va fi aceeasi, vor
diferi doar marimea investitiei actualizate si marimea profitului actualizat.

S-ar putea să vă placă și