Sunteți pe pagina 1din 3

II.

DEZVOLTAREA GÂNDIRII ŞI STIMULAREA CREATIVITĂŢII PRIN


EXERCIŢII DE LIMBA ROMÂNĂ-FIŞA NR.2

1.Grupează sunetele,dându-le un înţeles:


 a-s-t-................................
 a-c-r-...............................
 a-c-f -..............................
 a-e-m-r-..........................
 b-e-i-n-...........................
 d-m-r-u -........................
2.Indică numărul de cuvinte din fiecare propoziţie:
 Se aud sunete îndepărtate. .......................................
 Must amar curge pe pământ. .......................................
 Degetele lui Mihai sunt negre. .......................................
 E septembrie. ......................................
 Zboară peste răchite o albină cu aripi de borangic. ..............................
3.Cuvintele din care este alcătuită o propoziţie,pot exprima:
 ............................-fluture,copil,veveriţă,Maria,Radu...
 ............................-sanie,caiet,bloc,hidrocentrală...
 ............................-ploaie,ceaţă,zăpadă,vânt,grindină....
 ............................-blând,înalt,dulce,roşu,rotund...
 ...........................-învaţă,merge,lucra,se jucase,va învăţa...
4.Ordonează silabele,pentru a forma cuvinte:
 deap-pe-să =.........................................
 tu-pic-ră =........................................
 pro-mă-ble=………………………….
 în-tor-ţă-vă=........................................
 ne-pu-re-com=....................................
 ci-ţiu-xer-e=........................................
 mâ-te-ro—neş=...................................
 bă-re-săr-bă=.......................................
5.Desparte în silabe,cuvintele:
 puternic-..............................................;cinste-.......................................
 nemaiponenit-.....................................;inutil-.......................................
 vaiet-...................................................;culoar-......................................
 procesul-.............................................;şifonier-....................................
 pansament-..........................................;pionier-.....................................
 cumplit-...............................................;bojdeucă-..................................
 dispreţuitor-....................................... ;lupoaică-.................................
 dreptunghi-........................................; atlet-.........................................
 inegal-............................................;obşte-............................................
 punctuaţie-....................................,sculptor-......................................
 untdelemn-...................................;jertfă-.............................................
 dezarmat-.....................................;portavion-......................................
 nestabil-.......................................
Foloseşte-te de dicţionarul DOOM!
6.Grupează formele aceluiaşi cuvânt:
 citi,cititor,citind,citesc,cititori,carte,cărţi(exemplu:carte-cărţi;cititor-cititori)
 ...................................................................................................................................
 ţară,serbările,ţări,ţăran,,serbare,sărbătorim,sărbători,serbări,ţărilor,ţăranii
 ..................................................................................................................................
7.Compune cel puţin 4 propoziţii în care cuvântul a şterge să aibă de fiecare dată alt în-
ţeles.
 ....................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................
8.Scrie enunţuri cu expresiile:s-au prins tovarăşi de drum, i-a apucat noaptea, se dezme –
tici din leşin:
 .................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
9.Găseşte câte un cuvânt care să aibă înţeles cu următoarele grupuri de cuvinte:
 a da voie = ………………………………..
 a băga de seamă =………………………..
 a avea de gând = …………………………
 a-şi pierde cumpătul=………………………
 a da năvală = ………………………………
10.Alcătuieşte propoziţii cu grupurile de cuvinte:cea/ce-a; săi/să-i ;mai/m-ai .Încearcă
să le foloseşti două câte două în aceeaşi propoziţie.Succes!

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..

S-ar putea să vă placă și