Sunteți pe pagina 1din 1

Aprpbat : Aprobat:

Şeful DÎ Şeful DÎ
_________________ __________________

ACORD DE TRANSFER

________________________________ acceptă transferul elevului/elevei______________________________


(denumirea instituţiei) (numele, prenumele)
_______________________________în baza cererii părinţilor/tutorelui _______________________________
(anul naşterii, clasa) (numele, prenumele)
Nr.________ din_________________ şi a deciziei CA nr.______ din _____________________________ în

_______________________________ în legătură cu _____________________________________începînd cu


(denumirea deplină a instituţiei)
______________________________.
(data, luna, anul)

L.Ş. ______________________ _______________________


(directorul instituţiei) (semnătura)

___________________________ acceptă înscrierea transfer a elevului/elevei__________________________


(denumirea instituţiei) (numele, prenumele)
_______________________________în baza cererii părinţilor/tutorelui _______________________________
(anul naşterii, clasa) (numele, prenumele)
Nr.________ din_________________ şi a deciziei CA nr.______ din _______________________ în legătură cu

_____________________________________începînd cu _________________________________
(denumirea deplină a instituţiei) (data, luna, anul)

L.Ş.____________________ ___________________________
(directorul instituţiei) (semnătura)

Limba de instruire___________________________
Limba străină studiată________________________