Sunteți pe pagina 1din 50

Universitatea POLITEHNICA București

Facultatea IMST

Audit, evaluarea conformității și certificare

S.C. STOICA CERBUL S.R.L


1. Introducere

Scurt istoric

Organizația studiată este S.C STOICA CERBULS.R.L

SC STOICA CERBUL SRL a fost fondata in anul 2010 pe raza municipiului


Buzau. Aceasta se ocupa cu realizarea pe comanda a gardurilor si a obiectelor
din fier forjat. Strategia care sta la baza mentinerii pe piata a firmei este inovatia
si dedicarea acordata activitatilor pe care le desfasoara.
Obiectul de activitate principal al societatii este: „Producerea si comercializarea
obiectelor din fier forjat”, activitate desfasurata la nivel national, avand ca
obiectiv si externalizarea produselor in viitorul adevarat.

1.1 Prezentare companie

SC STOICA CERBUL SRL BUZAU este cel mai mare producator de


obiecte din fier forjat din Buzau si din apropierea judetului.
De-a lungul timpului, firma a realizat comenzi pentru multi clienti,
facandu-se cunoascut pentru calitatea produselor si onorarea comenzilor la timp.
Firma isi desfasoara activitatea in Buzau, Vernesti, fiind localizata intr-un
punct central, unde poate fi foarte usor observata reclama pusa in mai multe
locuri de pe raza comunei Vernesti.
Atelierul in care sunt fabricate piesele ocupa o suprafata de XXXXX mp.
S.C. STOICA CERBUL S.R.L fondată în 2010, este societate pe acțiuni,
având capital privat 100%.

Date de identificare S.C. STOICA CERBUL S.R.L.

Numa S.C. STOICA CERBUL S.R.L

CUI 259689
Registrul Comertului J13/636/2010
Infiintata în 2010
Tip societate Societate privata
Stare INREGISTRAT din 5 august 2010

2
Număr mediu de salariați: 57
Cod CAEN 7215
Ultima înregistrare Anaf 03 Ianuarie 2017
Tabelul 1. Date de identificare firmă

1.3 Principalii clienți ai SC SARA SRL

Pe parcursul anilor, SC STOICA CERBUL SRL. a dezvoltat relatii bune


cu parteneri, gardurile din fier forjat avand un procent de 70% din cereri, fiind
deasemenea comandate si balustrade de interior si de exterior, suport pentru flori
s.a.m.d. Principalii clienti ai firmei sunt persoane fizice, insa exista si persoane
juridice printre clientii fideli.

1.4 Informații financiare SC SARA SRL.

1.4.1 Cifra de afaceri

Cifra de afaceri a firmei a avut o evoluție oscilantă între anii 2010 si 2017.
Cifra de afaceri a crescut cu aproximativ 80%.
Evolutia cifrei de afaceri intr anii 2011 – 2017 este prezentata in graficul
prezentat mai jos. Se poate observa ca cea mai mare cifra de afaceri a fost
realizata in anul 2016, iar cea mai mica in anul 2011, fara a lua in considerare,
cele patru luni de functionare din anul 2010.

ANALIZA GRAFICULUI

3
Figura 1. Evoluția cifrei de afaceri

1.1.5.2. Numărul de angajați

In prezent, firma dispune de 57 de angati repartizati pe diferite departamente in


functie de specialzarile fiecaruia, insa realizand o analiza a numarului de
angajati din momentul in care firma a fost infiintata si pana acum, se poate trage
concluzia ca numarul de angajati creste direct proprotional cu renumele firmei si
al clientilor.

1.2. Produsele fabricate


Asa cum a fost specificat anterior, SC STOICA CERBUL SRL realizeaza
produse din fier forjat, cum ar fi: balustrade, elemente pentru balcoane,
ornamente, varfuri pentru porti si garduri, arcade, tevi, accesorii, flori sau frunze
forjate.

2. Prezentarea departamentelor din cadrul SC SARA SRL BUZAU

Organizația SC STOICA CERBUL SRL dispune în prezent de un număr


de 150 angajați, împărțiți în 12 departamente.
In continuarea, va fi prezentat pe scurt rolul fiecarui departament, dupa cum
urmeaza:

- Comunicarea obiectivele si monitorizarea


gradului de realizare al obiectivelor
- Analiza oportunitatilor de dezvoltare
DIRECTORUL - Monitorizarea pietei
GENERAL - Asigurarea motivarii si antrenarii personalului
- Are responsabilitatea implementarii unui
sistem de management al calitatii eficient

4
- Asigura relația cu organismele de reglementare
în domeniul calității și cu organismul de
certificare
REPREZENTANTUL - Analiza rezultatelor obținute în urma măsurării
MANAGEMENTULUI satisfacției clienților
- Elaborarea programului de acțiuni corective /
preventive
- Analiza cauzelor neconformităților
- Coordonarea și participarea la auditurile
calității

- Asigurarea controlului produselor realizate


- Urmărirea respectării prevederilor din
legislația în vigoare
DEPARTAMENTUL - Raportarea neconformităților și implementarea
DE CALITATE procedurilor de remediere
- Verificarea respectării programului de
asigurare a calitatii
- Recepția calitativa a materiilor prime,
materialelor și produselor primite de la
furnizor

- Planificarea activităților de resurse umane:


recrutare,, interviuri și selectarea angajaților
pentru posturile vacante
DEPARTAMENTUL - Evidența documentației departamentului
DE RESURSE privind salarizarea
UMANE - Intermedierea raporturilor dintre angajați și
conducere
- Soluționarea conflictelor de muncă și a
plângerilor
- Coordonarea si planificarea orientarii noilor
angajați in vederea eficientizarii integrarii
acestora in organizatie

- Instruirea personalului în domeniul sanătății și


securității în muncă

5
DEPARTAMENTUL - Inregistrarea fișelor de instruire
SSM - Stabilirea masurilor privind acordarea primului
ajutor
- Analiza cauzelor accidentelor
- Dispun măsuri de prevenire

DEPARTAMENTUL - Intreținerea și reparațiile tuturor mașinilor și


REPARATII echipamentelor

- Evidența financiar contabilă a rapoartelor


DEPARTAMENTUL financiare
FINANCIAR - Realizarea centralizarii încasărilor și plăților în
CONTABIL numerar
- Asigurarea plătilor
- Realizarea documentelor de decontare pentru
salariați

- Prospectarea pietei
- Identificarea cerințelor clienților
DEPARTAMENTUL - Stabilirea prețurilor produselor
MARKETING – - Asigurarea comunicarii cu clienții
VANZARI - Asigurarea aprovizionarii cu materii prime și
materiale

- Coordonarea și asigurarea procesului de


DEPARTAMENTUL producție în vederea realizării producției
PRODUCTIE planificate.
- Analiza nevoilor privind echipamentele IT
DEPARTAMENTUL - Proiectarea și implementarea celor mai noi
IT sisteme și echipamente IT

- Intocmirea proiectelor și a documentației


DEPARTAMENTUL tehice
PROIECTARE - Elaborarea desenelor de execuție ale
produselor.

6
DEPARTAMENTUL - Intocmirea planurilor de transport
LOGISTICA - Asigurarea livrarii la timp a produselor.

REPREZENTANTUL - Reprezentarea organizației in justiție


JURIDIC - Participă la îndeplinirea oricăror acte
procedurale în numele organizatiei
- Stabilirea programul de audituri interne
AUDIT INTERN - Planificarea auditului intern
- Este responsabil de efectuarea auditurilor
interne.

7
2.1. Organigrama SC STOICA CERBUL SRL

DIRECTOR GENERAL
SERVICIUL RESURSE UMANE
REPREZENTANT MANAGER

LOGISTICĂ
ASIGURAREA CALITĂȚII
REPREZENTANT JURIDIC
SERVICIUL INFORMATIC
CONTROLUL CALITĂȚII
CE
BIROUL AUDIT INTERN
REPREZENTANT SSM
CALITATE LABORATOR CND

METROLOGIE

DIRECTOR REPARAȚII DIRECTOR PRODUCȚIE DIRECTOR FINANCIAR DIRECTOR PROIECTARE DIRECTOR MARKETING
9TEHNIC0

8
SERVI O BIR SER
P T SER SER SER
SE VICI
ATE CIUL R R TE BIR VICI OU
RVI APR VICI VICI
ECHIP LA BIR MA UL
LIE EL A OU UL L VÂ OVI UL
CIU OUL UL
R AMEN U T RI L CO STU RKE AD
L PRO NZ ZIO TRA DEP
REP TE SI C A E BU NT TIN MI
FIN DII ĂRI NA NSP
PIESE - GE
IECT OZI
AR R M
AN
ABI DE G NIS
DE D ARE RE OR TAR
ATII A E TE LIT TRA
CIA PIA T
SCHIM RI N E ATE E
R TA TIV
B M T BI
E T T
C E A
A R R
NI M E
C IC
E

9
3. Declarația de politică a managementului la cel mai înalt nivel privind
calitatea

Politica Directorul General al SC STOICA SI CERBUL SRL. privind


Sistemul de Management al Calitatii este prezentată în continuare, astfel:

Politica Directorul General al SC STOICA SI CERBUL SRL privind SMC

Politica SC STOICA SI CERBUL SRL în domeniul Sistemului de


Management al Calităţii este de a mentine organizatia in topul celor mai bune de
pe piata din acest domeniu si de a se extinde pe teritoriul intregii tari, urmand sa
atinga obiectivul externalizarii produselor.

Obiectivele strategice urmarite de organizatie sunt:

 Dezvoltarea Sistemului de Management al Calitatii


 Asigurarea unui mediu de lucru placut si sigur angajatilor
 Extinderea serviciilor furnizate

Directorul General al SC STOICA SI CERBUL SRL se angajează:

- să documenteze, să implementeze, să menţină şi să actualizeze în mod constant


prezenta politică pentru a o menţine relevantă şi adecvată;
- să stabilească şi să analizeze obiectivele şi ţintele de calitate;
- să îmbunătaţească continuu performanţele de calitate;
- să se conformeze cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe la care organizaţia
subscrie, inclusiv cele referitoare la calitate conform standardelor de referinţă;
- să comunice, să implice şi să se consulte cu întregul personal pentru găsirea
celor mai bune soluţii în problemele legate de calitate;
- să satisfacă cerinţele şi aşteptările clienţilor şi a altor părţi interesate;
- să asigure conştientizarea, instruirea şi motivarea angajaţilor pentru a crea
cultura organizaţională;
- să asigure întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a mașinilor și
echipamentelor din dotare;
- să asigure un parteneriat pe termen lung atât cu furnizorii cât şi cu clienţii
orientaţi către calitate.
Toţi angajatii vor sprijini şi ajuta la îmbunătaţirea Sistemului de
Management al Calităţii, în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO
9001:2008.

10
Pentru respectarea principiilor şi atingerii obiectivelor, managementul la
cel mai înalt nivel se implică direct în asigurarea respectării şi depăşirii
aşteptărilor partenerilor noştri, respectarea cerinţelor, reglementărilor şi
îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii.

In acest scop a fost desemnat un Reprezentant al Managementului cu


responsabilități în asigurarea implementării și îmbunătățirii sistemului. Acesta
asigură și relația la vârf cu alte părți interesate, în probleme legate de calitate,
mediu, securitate și sanătate ocupațională.

Data
Semnătura

Directorului General

4. Sistemul calității
4.1. Prezentarea Sistemului de Management al Calității

Sistemul de Management al Calitații documentat, implementat și menținut


în cadrul firmei este astfel construit încat să asigure îmbunătățirea continuă și
eficiența performanțelor organizației având în vedere cerințele clienților și a
altor părți interesate.
Documentul de referință adoptat este SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de
management al calității. Cerințe.
Domeniul de aplicare al Sistemului de Management al Calității este extins
la toate procesele și compartimentele firmei și se aplică de către tot personalul
firmei implicat în activitațile de realizare a produselor sau a serviciilor.
Domeniul SMC este: proiectarea şi fabricarea produselor din fier forjat.

Marca este bine cunoscută în întreaga lume și reprezintă o garanție a


calității.
SC STOICA SI CERBUL SRL BUZAU a fost certificată conform ISO
9001 de către AEROQ Bucuresti încă din 2010. Sistemul de Management al
Calității a fost recertificat conform ISO 9001:2008 în 2013.

11
A dezvoltat reale parteneriate cu clientii, oferindu-le produse conforme cu
cerințele acestora. Numeroase metodele și tehnici sunt aplicate și respectate
pentru produsele fabricate și livrate. Sunt utilizate metode moderne: Analiza
Sistemului de Masurare (MSA), Analiza Modurilor de Defectare și a Efectelor
(AMDEC), Controlul Statistic al Proceselor (SPC), Cercurile Calitatii, 6M,
Procesul de Aprobare a Producției de Piese (PPAP), metoda PDCA, Fișa de
urmărire produs, CCUCCD, metoda 5S.
Asigurarea calității pornește cu proiectarea și serviciul comercial, unde
cerințele clienților sunt analizate și implementate. De la recepția materiilor
prime, continuând cu fiecare proces de producție, realizăm inspecția calității,
utilizând un sistem de control al calității cuprinzător, pentru a asigura că
produsele respectă specificațiile tehnice și performanțele prescrise pentru fiecare
tip de rulment.
Compania dispune de propriile Laboratoare Chimice, Metalografice,
Metrologice.
Personalul reprezintă cea mai importantă resursă a companiei,
competențele sale fiind dezvoltate continuu prin instruire.
Calitatea este piatra de temelie pe care se sprijină promisiunea mărcii
URB și cheia competitivității organizației. Angajații sunt instruiti cu privire la
procesele de calitate pentru a se asigura că, indiferent unde se află, clienții
beneficiază de calitate constantă și excelentă în produsele și serviciile noastre.
MISIUNEA: să oferim produse de calitate la preturi competitive, asigurând
creșterea continuă a satisfacției clienților;
ȚINTA: să obținem și să menținem încrederea clienților depășind cerințele și
asteptările lor;
CALITATEA: este cel mai important element pe care SC SARA SRL. își
bazează strategia de dezvoltare, realizarea calității fiind în totalitate
responsabilitatea întregului personal;
CLIENTUL: satisfacerea cerințelor sale focalizează toate acțiunile noastre.

12
4.2. Planificarea sistemului de management al calităţii

Planificarea SMC include obiectivele, acţiunile, ţintele planificate,


responsabilităţile, termenele și resursele necesare.
Date de intrare: politica în domeniul calităţii; obiective generale şi
specifice în domeniul calităţii; strategiile organizaţiei; cerinţele şi aşteptările
clientilor; cadrul legislativ şi reglementările în vigoare; datele privind
performanţele serviciilor efectuate; date privind performanţele proceselor;
experienţa anterioară; oportunităţile de îmbunătăţire; evaluarea riscurilor şi
posibilităţilor de reducere ale acestora.
Date de ieşire: programe de realizare a obiectivelor; programe privind
procese (audit intern, acţiune corectivă/preventivă, tratarea produsului
neconform); abilităţi şi cunoştinţe necesare organizaţiei; responsabilităţi şi
autorităţi în implementarea planurilor de îmbunătăţire a proceselor; noi cerinţe
pentru documentaţie.

4.3. Documentele Sistemului de Management al Calității

Documentaţia SMC din cadrul organizaţiei este structurată astfel:


- Manualul Calității
- Planul Calității
- Proceduri de sistem
- Proceduri de lucru
- Instrucțiuni de lucru Manualul
Calității
- Fișe de proces
- Formulare Proceduri de
sistem Planul
- Inregistrări.
Calității
Proceduri de lucru
Fișe de proces

Instrucțiuni de lucru
Formulare
Inregistrări

13
Figura 3. Piramida documentelor calității

Documentele, inclusiv înregistrările, sunt determinate de organizaţie ca


fiind necesare pentru a se asigura de eficacitatea planificării şi controlului
proceselor sale.
Explicitarea elementelor SMC se face în procedurile de sistem care
constituie documente de referinţă pentru demostrarea capabilităţii cu condiţiile
standardului SR EN ISO 9001:2008, oferind documente necesare pentru a
măsura gradul de implementare al SMC-ului în cadrul organizaţiei.
Manualul Calitatii - este destinat utilizării de către personalul organizaţiei
care este implicat în procesele de management, proiectare, fabricaţie, furnizare a
produselor, suport, analiză, monitorizare şi măsurare.

Planul Calitatii - scopul Planului Calității este acela de a indica aplicarea


specifică a SMC al firmei în vederea organizării, conducerii activităţilor,
optimizării utilizării resurselor şi îndeplinirii cerinţelor clienţilor referitoare la
calitate: toleranţe, abateri, materialele utilizate, rugozitate etc.

Procedurile definesc scopul şi obiectivele, documentele de referinţă,


responsabilităţile, descrierea procesului – cum, când, unde, de către cine este
efectuată fiecare operaţie, ce echipamente şi materiale şi documente se folosesc,
înregistrările, controlul modificărilor şi difuzarea.
Procedurile SMC sunt codificate PS.
Procedurile de lucru sunt codificate PL.
Fișele de proces sunt codificate FP.

Inregistrările furnizează informaţii referitoare la gradul de îndeplinire al


obiectivelor calităţii; nivelul de satisfacţie/ insatisfacţie al clientului; rezultatele
SMC pentru analiza şi îmbunătăţirea serviciilor existente; pentru acţiunile
corective şi eficienţa acestor acțiuni.
Rolul documentaţiei SMC este de a lua în considerare: cerinţele clienţilor
şi ale altor părti interesate; adoptarea standardelor naţionale şi internaţionale;
cadrul legislativ; documentele furnizorilor; deciziile luate de către organizaţie.

Nr. Document Cod


Crt.
14
1 Manualul Calităţii MC_01
2 Planul Calității PC_01
3 Procedura de sistem audit intern PS_AI_01
4 Procedura de lucru pentru strunjire PL_ST_01
5 Procedura de lucru pentru debitare PL_DB_01
semifabricate bară
6 Comanda de aprovizionare CA_01
7 Contract cu clientul C_01
8 Fişă post personal FPP_001
9 Desene de execuţie DE_01
10 Raport de audit RA_01
11 Raport de acţiuni corective AC_01
12 Raport de acţiuni preventive AP_01
13 Fişă de neconformitate FN_01
14 Raport de examinare nedistructivă REND_01
15 Procedura de lucru pentru examinarea cu PL_US_01
US
16 Procedura de sistem acţiuni corective PS_AC_01
17 Pricedura de sistem acţiuni preventive PS_AP_01
18 Procedura pentru tratarea PS_NC_01
neconformităţilor
19 Procedura pentru calificarea personalului PS_CP_01
20 Procedura măsurare şi monitorizare PS_MM_01
21 Procedura pentru elaborarea documentaţiei PS_ED_01
22 Procedura pentru proiectare SDV-uri PS_PS_01
23 Procedura pentru verificarea materialelor PS_VM_01
24 Procedura pentru depozitare PS_DP_01
25 Procedura pentru ambalare PS_AM_01
26 Procedura pentru tratarea reclamatiilor de PS_TR_01
la client
27 Procedura controlul produsului neconform PS_CP_01
28 Procedura controlul documentelor PS_CD_01
29 Procedura controlul înregistrarilor PS_CI_01
30 Caietul de sarcini CS_01
31 Fișă de proces recepție-depozitare FP_RD_01
Tabelul 2. Lista documentelor SMC

15
4.4. Proceduri specifice. Responsabilităţi

Procedurile specifice şi instrucţiunile de lucru ce trebuie elaborate precum


și persoanele responsabile pentru aceste documente sunt prezentate în Tabelul
4.2.

Nr.
Document Cod Analizare Aprobare Difuzare
crt.
1 Responsabil
Procedura de Responsabil
din Director
sistem audit PS_AI_01 Compartiment
departament General
intern AQ
AQ
2 Responsabil
Procedura Responsabilul
Director din
controlul PS_CD_01 cu Controlul
General departamentul
documentelor Calitatii
AQ
3 Responsabil
Procedura Responsabilul
Director din
controlul PS_CI_01 cu Controlul
General departamentul
înregistrărilor Calitatii
AQ
4 Procedura Responsabil
Responsabilul
controlul Director din
PS_CP_01 cu Controlul
produsului General departamentul
Calitatii
neconform AQ
5 Responsabil Responsabil
Pricedura de
din Director din
sistem acţiuni PS_AP_01
departament General departament
preventive
AQ AQ
6 Responsabil Responsabil
Procedura de
din Director din
sistem acţiuni PS_AC_01
departament General departament
corective
AQ AQ

16
7 Procedura de Şef secţie Sef sectie
Director
lucru pentru PL_DB_01 prelucrări prelucrari prin
General
debitare prin aşchiere aschiere
8 Procedura de Şef secţie Şef secţie
Director
lucru pentru PL_ST_01 prelucrări prelucrări prin
General
strunjire prin aşchiere aşchiere
9 Procedura de
Şef secţie Şef secţie
lucru pentru Director
PL_US_01 examinări examinări
examinarea cu General
nedistructive nedistructive
US
10 Responsabil Responsabil
Procedura pentru
din Director din
tratarea PS_NC_01
departament General departament
neconformităţilor
AQ AQ
11 Responsabil
Procedura pentru
Director Director din
calificarea PS_CP_01
General General departament
personalului
AQ
12 Responsabil Responsabil
Procedura
din Director din
măsurare şi PS_MM_01
departament General departament
monitorizare
AQ AQ
13 Responsabil Responsabil
Procedura pentru
din Director din
elaborarea PS_ED_01
departament General departament
documentaţiei
AQ AQ
14 Procedura pentru
Şef secţie Director Şef secţie
proiectare SDV- PS_PS_01
producţie General producţie
uri
15 Procedura pentru Responsabil Responsabil
controlul din Director din
PS_CA_01
materialelor departamentul General departamentul
apriovizionate AQ AQ
16 Procedura pentru Director
PS_DP_01 Şef depozit Sef depozit
depozitare General
17 Procedura pentru Responsabil Director Responsabil
PL_AM_01
ambalare secţia General secţia

17
ambalări ambalări
18 Responsabil
Procedura pentru Responsabilul
Director din
tratarea PS_TR_01 cu Controlul
General departamentul
reclamatiilor Calitatii
AQ

Tabelul 3. Lista procedurilor

5. Procesele în cadrul SC SARA SRL BUZAU

SC Sara SRL produce o gamă variată de fitinguri. In cadrul organizației,


se disting următoarele tipuri de procese, împărțite în trei categorii:
- procese de bază
- procese suport
- procese de monitorizare și control.
Pentru ca întreaga activitate a organizației să se desfășoare în bune
condiții și pentru ca produsele fabricate să corespundă cerințelor, așteptărilor
clienților, totate aceste procese trebuie sa fie intercorelate.

1. Procesele de bază se referă la toate acele activități necesare pentru realizarea


produsului finit. Un rulment se compune din doua inele, unul interior, iar celalalt
exterior, care impreuna formeaza calea de rulare, din corpurile de rostogolire,
colivie, care are rolul de sustinere a corpurilor de rostogolire, eventual si din alte
elemente cu rol de asamblare sau etansare. Pentru obținerea unui rulment se
pornește de la pregătirea documentație și apoi se parcurg următoarele activități:
- materia primă utlizată este oțelul, din care se obțin bare laminate;
- barele laminate sunt la rândul lor debitate;
- se desfășoară procesul de realizare a semifabricatului inel exterior; se execută
operația de strunjire a acestuia; se realizează tratamentul termic, se execută
operația de rectificare a inelului exterior și în final se realizează
- se desfășoară procesul de realizare a semifabricatului inel interior; se execută
operația de strunjire a acestuia; se realizează tratamentul termic.

2. Procesele suport constau din următoarele activități necesare pentru o bună


desfasurare a procesului de producție (a proceselor de bază): contractarea;
proiectarea; aprovizionarea; vanzare/marketing; asigurarea resurselor umane;
18
activități din domeniul financiar; mentenanță și activitățile legate de transportul
produselor.

3. Procesele de monitorizare și control care sunt necesare pentru a planifica în


detaliu toate aspectele legate de producție și pentru a se asigura, prin realizarea
controlului de calitate, că toate produsele oferite de fabrică îndeplinesc cerințele
standard și pe cele ale clienților finali.

4. Procese de management care sunt necesare pentru organizarea și conducerea


entităților din organizație; se referă la activități legate de managementul strategic
și operațional al firmei.

19
5.1. Harta proceselor

PLANIFICARE STRATEGICĂ CONTROL INTERMEDIAR


MONITORIZARE ŞI
MANAGEMENT
CONTROL
PLANIFICARE PRODUCŢIE CONTROL FINAL

PROCESE DE BAZĂ
CLIENT
PREGĂTIREA MATERIE PRIMĂ - OȚEL- DEBITARE BARA PROCES REALIZARE STRUNJIRE INEL T.T. INEL
AŞTEPTĂRI LAMINARE IN BARE
DOCUMENTAŢIEI LAMINATĂ SF INEL EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR

CLIENT
STRUNJIRE INEL
FEEDBACK
RECTIFICARE SPALARE INEL PROCES REALIZARE T.T. INEL RECTIFICARE
INEL EXTERIOR EXTERIOR INEL INTERIOR INTERIOR INTERIOR INEL INTERIOR

SPALARE INEL PROCES REALIZARE PROCES REALIZARE STRUNJIRE INEL PROCES REALIZARE SEMIFINISARE
INTERIOR COLIVIE INEL DISTANTIER DISTANTIER EXT CORPURI RULARE CORPURI RULARE
EXT

FINISARE T.T. CORPURI FABRICARE GARNITURI ASAMBLARE I AMBALARE SI TRIMITERE PRODUS


ETANSARE LA BENEFICIAR
CORPURI RULARE RULARE ETICHETARE

PROCESE SUPORT

CONTRACTARE PROIECTARE APROVIZIONARE VÂNZĂRI / ASIGURARE TRANSPORT FINANCIAR MENTENANŢĂ


20
MARKETING RESURSE
UMANE
|Declarația de politică a managementului la cel mai înalt nivel privind calitatea

21
Către organizația: SC STOICA SI CERBUL SRL BUZAU
In atenția: D-lui DIRECTOR GENERAL
PLANUL DE AUDIT

Planul de audit a fost modificat la efectuarea auditului (se bifează): DA [ ] NU[ ]

Nr.dosar /Contract: 10821/2017 Echipa de audit : EA*

Documente de referință: ISO 9001:2015; ISO 14001:2004; Conducatorul echipei de audit: (CEA) Andrei Tudor
OHSAS 18001:2008

Data auditului: 20-24.01.2017 Auditor sef: Popescu Nicolae

Tipul auditului : REINNOIRE [R] Auditor (A1): Iancu Daniel

Organizatia : SC STOICA SI CERBUL SRL Auditor (A2): Ionescu Valentin

Locul,sediul: Vernesti, Buzau PC(Persoana de contact): Arsene Marius

Obiectivele auditului:
- Evaluarea conformității și a eficacității sistemului/sistemelor de management cu standardul/e de referință;
- Identificarea zonelor de îmbunatățire potențială a sistemului de management;
- Evaluarea capacității sistemului de management de a se asigura că organizația clientului îndeplineste cerințele legale,
reglementate și contractuale, aplicabile
- Evaluarea eficacității sistemului de management de a se asigura că organizația clientului îndeplinește în mod continuu
obiectivele specificate.
Auditul se va desfășura în limba: Română

22
Domeniul de audit:
Adresa, Sediul Social și alte Locații/puncte de
Domeniul de audit Cod CAEN
lucru

Vernesti, Buzau Producție obiecte fier forjat 4316

Desfășurarea auditului:

Locul
Audit Reprezentant
Cap.ISO** auditat/compartiment Procese*** Data Ora
ori auditat
ul

08:30- Cond.+șefi
Ședința de deschidere 20.11 EA
09:00 comp.

ISO 9001:2015 20.11

Comp PM;PM/M;PP/ 09:00-


4.1/4.2/4.2.1/4.2.2 20.11 CEA
AQ/CTC/Metrolog. S 11:00

Sef depozit/productie PM;PM/M;PP/ 11:00-


5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.5.1/5.5.2/5.5.3 20.11 A1
rulmenti S 13:00

Comp.Aprovizionare- PM;PM/M;PP/ 13:30-


5.6/5.6.1/5.6.2 20.11 A1
Desfacere S 14:30

23
14:30-
6/6.1/6.2/6.3/6.4 Comp.Transporturi PP/S 20.11 A2
15:30

7/7.1/7.2/7.2.1/7.2.2/7.3/7.3.1/7.3.2/ 15:30-
Comp.Resurse Umane PP/S 20.11 A1
7.3.3/7.3.4/ 17:00

7.47.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5/7.5.1/7.5.2/ Comp.Mecanizare 09:00-


PP/S 21.11 A2
7.5.3/7.5.4/7.5.5 Intretinere 13:00

Comp 13:30-
8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4 PM 21.11 A2
AQ/CTC/Metrolog. 15:00

Comp 15:00-
8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3 PM 21.11 A1
AQ/CTC/Metrolog. 17:00

ISO 14001:2004

Director Director
PM;PM/M;PP/ 09:00-
4.1/4.2/4.3.3/4.6/4.4.1 General/Director 22.11 CEA General/Directo
S 10:30
Adjunct r Adjunct

4.3.1/4.5.5/4.5.3/4.4.5/4.5.4/4.5.1/ Comp PM;PM/M;PP/ 10:30-


22.11 CEA Sef comp.
4.4.7/4.3.2/4.5.2/4.4.3 AQ/CTC/Metrolog. S 11:30

24
Sef depozit/productie 11:30-
4.4.6/4.5.4/4.4.1/4.5.1/4.5.3 PP/S 22.11 A1 Sef depozit
rulmenti 12:30

Comp.Aprovizionare- 12:30-
4.4.6/4.5.4/4.3.3/4.5.1 PP/S 22.11 A2 Sef comp.
Desfacere 14:00

14:00-
4.4.6/4.5.3/4.4.2/4.5,4/4.5.1/4.4.1 Comp.Transporturi PP/S 22.11 A2 Sef comp.
15:00

15:00-
4.4.1/4.5.4/4.4.2 Comp.Resurse Umane PM 22.11 A2 Sef comp.
16:00

Comp.Mecanizare 16:00-
4.4.1/4.5.4 PM 22.11 A1 Sef atelier
Intretinere 17:00

OHSAS 18001:2007 23.11

09:00-
4.1./4.2./4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4 Dep SSM PP/S; PM/M 23.11 CEA Sef Dep.
13:00

5/5.1/5.2/5.3/5.4/5.4.1/5.4.2./5.5/5.5.
1/ 10:30- Dir. Gen + Rep
Dep SSM PP/S 23.11 A1
11:30 SSM
5.5.2/5.5.3

5.6/5.6.2/5.6.2/5.6.3/ 6.1/6.2/ Dep SSM PP/S 23.11 11:30- A1 Sef Dep.

25
6.2.1/6.2.2/ 6.3/6.4 12:30

7/7.1/7.2/7.2.1/7.2.3/7.3/7.3.1/7.3.2/ 12:30-
Dep SSM PP/S; PM/M 23.11 A2 Rep SSM
7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7 14:00

7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5/7.5.1/7.5.2/ 14:00-
Dep SSM PP/S 23.11 A2 Sef Dep.
7.5.3/7.5.4/7.5.5/7.6 15:00

8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/ 15:00-
Dep SSM PP/S; PM/M 23.11 A1 Sef Dep.
8.3/8.4/8.5 16:00

16:00- Dir.Gen+ Sef


Ședința de închidere 24.11 EA
17:00 Dep.

Nota: 1.Sedinte intermediare,comunicare concluzii in echipa si cu auditatul,zilnic: 17:30-18:00

2.Pauza ,zilnic,intre 13:00-13:30

Data sedintei de deschidere: 20.01.2017

Data sedintei de închidere: 24.01.2017

Data prezentării Raportului de audit Etapa 2 : 08.01.2018

Nota:

26
1) EA* La planul de audit pentru auditări combinate/integrate, se va completa calificarea auditorilor/experților: SMC,
SMM, SSM etc.
2) ISO** Se completează ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001 etc.,în funcție de standardul/standardele de referință al/ale
auditului
3) Procese***Se completează tipul general de procese din departamentul auditat, și anume: procese de management - PM,
procese de realizare a produsului/serviciului - PP/S; procese de măsurare/monitorizare - PM/M;
4) Modificarile intervenite în Planul de audit, stabilite la ședința de deschidere sau pe parcursul auditului, se completează
de mână,de către CEA, pe Planul de audit.

CEA/Auditor sef (nume și prenume): Semnătura: Data întocmirii: 28.01.2017

Acordul organizației (nume și Semnătura: Data primirii: 04.01.2017


prenume):

Moiese Ionut

Ștampila organizației

27
Proces auditat: Management de vârf
Funcția auditată: Director General Tudose Cosmin
Auditor: Moise Ionut

Fișa constatărilor de audit

Cod
Enunțul constatării de audit Dovezi de audit
refrențial

Certificat SMC al
Organizația asigură controlul
organizației............ emis de
4.1 / 9001 proceselor externalizate care
organismul........................, valabil
afectează conformitatea produsului
15.10.2017

La nivelul organizatiei s-au stabilit Declarația de politică a Directorului


obiective ale calității General

Raport al analizei efectuate de


Managementul de la cel mai înalt management din data de
nivel a condus analize ale SMC 10.03.2015, aprobat Director
General
5.1 / 9001
Buget de venituri și cheltuieli;
organizarea unor cursuri de
Organizația asigură resursele specializare auditori interni ca
necesare implementării îmbunătățirii urmare a revizuirii referențialului
continue a eficacității SMC organizat cu firma SC Audit SA,
conform contractului 12900 din
data 11.04.2015

Raport al analizei efectuate de


Organizația a identificat cerințele
5.2 / 9001 management din data 08.03.2015,
clienților
aprobat Director General, pag. 4

Politica referitoare la calitate este Manualul Calității; Politica este


5.3 / 9001 comunicată și înțeleasă de întregul afișata pe site-ul organizației
personal www.sara.com poltica este afișată

28
la loc viziblil la avizierul
organizației

Politica referitoare la calitate este Raport al analizei efectuate de


analizată în vederea adecvării management nr. 1201, din data
continue 07.01.2017

Obiectivele calității sunt stabilite


Lista cu obiectivele SMC la nivelul
pentru funcțiile relevante ale
organizației aprobată în data de
organizației (reducerea cheltuielilor
02.02.2017 de Directorul
cu resursele).Obiectivele sunt
General
masurabile

5.4 / 9001 Obiectivele organizatiei au fost


Procesul verbal al analizei din data
revizuite in vederea adecvarii la
de 04.03.2017
noile strategii ale organizatiei

SMC a fost planificat cu menținerea


integrității la schimbările planificate
în cadrul organizației

Autoritățile și responsabilitățile au
5.5.1 / Decizie de numire Director
fost definite și comunicate în cadrul
9001 economic al organizației
organizației

Decizie de numire reprezentant al


Responsabilitățile, autoritățile si
4.4.1 / managementului de la cel mai înalt
atribuțiile de mediu sunt definite,
14001 nivel în domeniul problemelor de
documentate și comunicate
mediu

Managementul organizației a numit


Raportări către Managementul de la
5.5.2 / RMC-ul cu atribuții de raportare
cel mai înalt nivel ale RMC din
9001 despre funcționarea SMC și orice
data de 12.05.2017
necesitate de îmbunătățire

In organizație au loc procese sub


forma ședințelor pentru comunicarea
5.5.3 / Comunicate oficiale în presă;
internă, soluționarea sesizărilor și
9001 Comunicări pe e-mail
reclamațiilor sau solicitărilor părților
externe

29
SMC este analizat periodic pentru a
continua sa fie adecvat și eficace
5.6.1 /
9001 Managementul de la cel mai înalt Există înregistrări ale analizei
nivel a evaluat oportunitățile de efectuate de management;
îmbunătățire ale SMC Raportări ale RMC analizate

In vederea analizei efectuate de


management au fost utilizate Raport privind Auditul intern pe
5.6.2 / rezultatele auditurilor realizate, anul curent; Sondaje feedback de la
9001 feedback-ul de la clienți, clienți; Analiza procesului de
performanța proceselor, stadiul producție rulmenți
acțiunilor corective și preventive

Elementele de ieșire ale analizei


efectuate de management cuprind:
Raport privind achiziționarea
măsuri de îmbunătățire ale
5.6.3 / semifabricatelor de tip bară nr.
proceselor organizației referitoare la
9001 1302 în vederea înlocuirii sau
obținerea produselor de tip rulmenți,
îmbunătățirii produsului
în scopul reducerii costului de
producție

Managementul de la cel mai înalt


Certificarea Sistemului de
nivel a identificat și pune la
management; Audituri de secundă
6.1 / 9001 dispoziție resurse pentru menținerea
parte în calitate de furnizor de
și îmbunătățirea continuă a
produse
eficacității SMC

Formarea personalul - personalul


6.2 / 9001 organizației este instruit Cursuri de instruire periodice
corespunzator

Organizația pune la dispozitie


Contract cu prestatorii de servicii:
6.3 / 9001 clădiri, spații de lucru și utilități
apa, gaze, energie electrică
asociate

Organizația pune la dispozitie Contract cu furnizorii de


echipamentul pentru procese echipamente hardware și software
(hardware si software) nr. 0871 din 01.02.2001

30
Se asigură echipament individual
Organizația asigură mediul de lucru
de protecție predat cu procesul
6.4 / 9001 pentru realizarea conformității cu
verbal de predare - primire nr. 0047
cerințele referitoare la produs
din 19.03.2004

Organizația realizează analiza


Nu sunt realizate analize statistice
8.4./9001 datelor referitoare la satisfacția
referitoare la satisfacția clientului
clientului

Departament auditat: Departamentul SSM


Funcția auditată: Responsabil SSM
Auditor: Coman Iulian

Fișa constatărilor de audit

Cod
Enunțul constatării de audit Dovezi de audit
refrențial

4.4.4 / Documentația include politica, Declarația de politică a Directorului


18001 obiective și ținte legate de SSO General

Există procedură care definește


mijloace de control pentru aprobarea Procedura Aprobarea
4.4.5/ documentelor, înainte de emitere, în Documentelor PS_AD_01
18001 privința adecvării

Este asigurat controlul înregistrărilor Procedura Controlul Inregistrărilor


SSM PS_CI_01

Politica de sănătate și securitate


ocupațională include angajamentul Declarația de politică a Directorului
4.2 /18001 de prevenire a rănirilor și General
îmbolnăvirilor profesionale

Politica referitoare la sănătatea și Manualul Calității; Politica este


securitatea ocupațională este afișata pe site-ul organizației

31
comunicată și înțeleasă de întregul www.sara.com; poltica este afișată
personal la loc viziblil la avizierul
organizației

Politica referitoare la sănătatea și


Raport al analizei efectuate de
securitatea ocupațională este
management nr. 1421, din data
analizată în vederea adecvării
12.03.2017
continue

Sunt identificate pericolele legate de


Instruiri periodice ale angajaților
4.3.1 / infrastructură, echipamente si
18001 materiale de la locul de muncă

Organizația stabilește și menține


4.3.2 / procedura pentru identificarea și Procedura identifcarea si accesul la
18001 accesul la cerințele legale si alte cerințe legale PS_CL_01
cerințe aplicabile

Decizie de numire reprezentant al


Responsabilitățile, autoritățile si
4.4.1 / managementului de la cel mai înalt
atribuțiile privind SSO sunt definite,
18001 nivel în domeniul problemelor de
documentate și comunicate
SSO

Managementul organizației a numit Raportări către Managementul de la


responsabil SSO cu atribuții de cel mai înalt nivel ale
raportare despre funcționare și orice reprezentantului SSO din data de
necesitate de îmbunătățire 08.04.2015

Organizația a stabilit, implementat și


menținut proceduri referitoare la
4.4.3 / Procedura pentru comunicarea
pericolele SSO pentru comunicarea
18001 internă PS_CI_01
internă între diferite niveluri și
funcții

Există înregistrări ale analizei


Organizația a implementat și
4.4.6 / efectuate de management;
menținut controale operaționale
9001 Raportări ale responsabilului SSM
integrate in propriul SSO
analizate

4.4.7 / Sunt realizate pregătiri pentru situații Nu se realizează astfel de pregătiri

32
18001 de urgență și capacitate de raspuns

Organizația determină deficiențele


Există înregistrări ale analizei
4.5.3.1 / SSO și a factorilor care ar putea fi
efectuate de management;
18001 cauza cau ar contribui la apariția
Raportări aleresp SSM analizate
incidentelor

Organizația realizează investigarea


neconformităților, determinarea Există înregistrări ale analizei
cauzei apariției lor și întreprinderea efectuate de management;
de acțiuni pentru împiedicarea Raportări ale resp SSM analizate
4.5.3.2 / repetării acestora
18001
Organizația realizează modificări ale
Menținere evidență ediții/revizii
documentației SSM rezultate în
pentru toate documentele
urma întreprinderii de acțiuni
organizației
corective/preventive

Departament auditat: Departamentul Producție


Funcția auditată: Director producție - Ing. Șef Staicu Marcel
Auditor: Coman Iulian

Fișa constatărilor de audit

Enunțul constatării de
Cod refrențial Dovezi de audit
audit
4.2.3/9001 Documentele întocmite Dispoziție de lucru
în secția Prelucrări prin -lizibile
așchiere respectă - identificabile cu
procedura de sistem ușurință
PS_CD_01
6.2/9001 Personalul organizației Cursuri de instruire
este instruit periodice
corespunzator
6.3/9001 Organizația pune la Contract cu prestatorii de
dispoziție clădiri, spațiu servicii: apa, gaze,

33
de lucru și energie electrică
utilități/echipamente Contract cu furnizorii de
adecvate pentru echipamente necesare
realizarea produselor pentru realizrea
produselor
6.4/9001 Personalul din secție Personalul poarta halat,
utilizează echipament ochelari, bocanci, mănuși
individual de protecție
7.1/9001 La planificarea realizării Raport al analizei
produsului sunt efectuate de management
determinate obiectivele nr. 1201, din data
calității și cerințele 11.03.2015
pentru produs
7.2.1/9001 Organizația a identificat Raport al analizei
cerințele clientului efectuate de management
referitoare la produs din data 12.02.2015,
aprobat Director General,
pag. 3
7.2.3/9001 Organizația comunică Comunicări pe e-mail
eficient cu clienții Ședințe cu Directorul
oferindu-le informații General
despre produs
7.3.2/9001 Organizația determină și Raport al analizei
menține înregistrări efectuate de management
despre cerințele din data 01.03.2015,
referitoare la produs aprobat Director General
7.5.3/9001 Pe tot parcursul realizării Se utilizează etichete -
produsului, acesta este coduri de culori; se
identificat prin mijloace realizează înregistrari
adecvate conform pricedurii
PS_CI_01
7.6/9001 In secția Prelucrări prin Șublerul Seria 0091834
așchiere, șublerele Nr. 390 Limită de
utilizate nu aveau valabilitate 09.11.2016
depășită perioada de
valabilitate a avizului
metrologic

34
8.2.4 Organizația Raport al analizei
monitorizează și măsoară efectuate de management
caracteristicile din data 22.01.2015,
produsului pentru a aprobat Director General
verifica îndeplinirea
cerințelor

RAPORT DE AUDIT

ORGANIZAȚIA: SC SARA SRL

STANDARE DE SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005,


REFERINȚĂ OHSAS 18001:2008

TIP DE Certificare (C) [ ]


AUDIT
Reînnoire (R) [x]
(se
Supraveghere nr. (S) [ ]
bifează)
Alt tip de audit (se precizează): [ ]
……………………………………….

Nr. Contract: 24692/2017

Date de contact ale organizatiei (la data auditului) :

Persoana de contact (Nume și prenume/functie): Tudose Cosmin / Director


General

Telefon: 021 326 00 19 Fax: 021 326 00 18 E-mail:


tudose.cosmin@yahoo.com

Perioada auditului actual: 20.01 2017 – 24.11.2017

Tipul si perioada auditului anterior:

35
Cuprinsul Raportului de audit:

1. Pagina de
garda………………...……………………………………pag 1
2. Procesul verbal al sedintei de deschidere a
auditului..................pag 2
3. Raport de
neconformitate.............................................................pag 3
4. Domenii de
imbunatatire...............................................................pag 4
5. Proces verbal al sedintei de inchidere a
auditului.........................pag 5

ECHIPA DE AUDIT

Nume si prenume Semnătura

Auditor sef Stanica Marcel

Auditor Coman Iulian

Expert Coman Adrian

Observator Ivan Gheorghe

Data intocmirii raportului de audit: 24.01.2017

36
PROCES VERBAL DE DESCHIDERE Nr.Contract
24692/2017

LISTA PERSOANELOR PARTICIPANTE LA ȘEDINȚA DE DESCHIDERE

(Lista va include și membrii echipei de audit)

Numele și Prenumele Funcția Semnătura

Conducător echipă audit

Auditor SRAC

Auditor

Director General

Comp. Aprovizionare

Director Adjunct

Comp. Asigurarea Calitatii - RMC

Inginer Șef - producție

Responsabil mediu

Inginer Producție

Reprezentant SSM

Resp. Controlul Calitatii

RAPORT DE AUDIT

RAPORT DE NECONFORMITATE

Nr.Contract SRAC : 24692/2017


Data: 24.01.2017

37
Standarde de referinta : SR EN ISO 18001:2008

Activitatea/zona: Intreaga organizație

Tipul neconformitatii: Majoră/ Minoră

Subclauza: 4.4.7 Pregatire pentru situații de urgența și


capacitate de răspuns

Descrierea neconformitatii (se vor preciza și dovezile


obiective):

ORGANISM Nu se efectuează simulări ale unor situații de urgență.


DE Nu sunt desfășurate simulări ale situațiilor de urgență pentru
CERTIFICARE toate compartimentele organizației. Nu sunt disponibile
înregistrări ale efectuării simulărilor în domeniul SSM așa
cum sunt prevăzute în Planul anual de instruire pe anul 2015.

Necesită audit de urmărire (se bifează) : DA [ ]


NU [ ]

Conducător echipă de audit / Auditor șef: Mihai Daniel

Semnătura:

38
Corecții propuse: Se vor realiza simulări ale situațiilor de
urgență în domeniul cerințelor SSM.

Acțiuni corective propuse: Realizare simulări situații de


urgență pentru întregul personal al organizației.

ORGANIZAȚIA
Termen corecții: 10.02.2017

Termen acțiuni corective/ preventive: 10.02.2017

Numele reprezentantului organizației: IONESCU Daniel


Semnătura:

Comentarii la răspunsul organizatiei:

DE ACORD

Conducător echipă de audit / Auditor șef : Mihai Daniel

Semnătura:

Constatarea realizarii corecției/ acțiunii corective:

Rezolvat - Proces Verbal de instruire personal /25.01.2017 și


ORGANISM Chestionar de evaluare
DE
CERTIFICARE Rezolvat – Proces verbal efectuare simulări pentru situații de
urgență

Conducător echipă de audit / Auditor șef: Mihai Daniel

Semnătura:

Data: 25.01.2017

39
RAPORT DE AUDIT

DOMENII DE IMBUNĂTĂȚIRE

Nr.Contract: 10821/2017
Data: 14.01.2017

Domenii de îmbunătățire:

- Realizarea simularilor unor situații de urgență pentru


întregul personal al organizației
ORGANISM DE
CERTIFICARE
Conducător echipă de audit / Auditor șef:
Semnatura:

Comentarii privind realizarea acțiunilor de


îmbunătățire:

Rezolvat, conform Planului anual de instruire

Rezolvat, conform Procedurii pentru situații de urgență,


ORGANISM DE PS_SU_01
CERTIFICARE

40
RAPORT DE AUDIT

RAPORT DE NECONFORMITATE

Nr.Contract SRAC : 24692/2017


Data: 24.01.2017

41
Standarde de referinta : SR EN ISO 9001:2008

Activitatea/zona: Intreaga organizație

Tipul neconformitatii: Majoră/ Minoră

Subclauza : 8.4 Analiza datelor

Descrierea neconformității (se vor preciza și dovezile


obiective):
ORGANIS
M DE Nu au fost prelucrate statistic informații referitoare la
CERTIFICA satisfacția clientului respectiv productivitatea muncii - a
RE numărului de defecte la nivelul loturilor de produse.

Necesită audit de urmărire (se bifează) : DA [ ]


NU [ ]

Conducător echipă de audit / Auditor șef: Mihai Daniel

Semnătura:

42
Corecții propuse: Se va realiza analiza datelor referitoare la
satisfactia clientilor si la productivitatea muncii - numărul de
defecte dintr-un lot de produse. Se vor numi și instrui persoane
responsabile pentru realizarea acestor analize.

Acțiuni corective propuse: Instruire Personal. Realizare analize.

ORGANIZ
AȚIA
Termen corecții: 19.02.2017

Termen acțiuni corective/ preventive: 19.02.2017

Numele reprezentantului organizației: IONESCU Daniel


Semnătura:

43
Comentarii la răspunsul organizatiei:

DE ACORD

Conducător echipă de audit / Auditor șef : Mihai Daniel

Semnătura:

Constatarea realizarii corecției/ acțiunii corective:

Rezolvat - Proces Verbal de instruire personal /29.01.2017 și


ORGANIS
Chestionar de evaluare
M DE
CERTIFICA Rezolvat – Raporturi pentru efectuare analizelor datelor
RE referitoare la satisfacția clientului și a numărului de defecte/lot de
produse.

Conducător echipă de audit / Auditor șef: Mihai Daniel

Semnătura:

Data: 29.01.2017

RAPORT DE AUDIT

DOMENII DE IMBUNĂTĂȚIRE

Nr.Contract: 10821/2017
Data: 14.01.2017

44
Domenii de îmbunătățire:

- Continuarea instruirii personalului în domeniul realizării


analizelor
ORGANIS
- Realizarea analizelor referitoare la satisfacția clienților
M DE
respectiv a numărului de defecte/lot de produse.
CERTIFICA
RE
Conducător echipă de audit / Auditor șef:
Semnatura:

Comentarii privind realizarea acțiunilor de îmbunătățire:

Rezolvat, conform Planului de instruire în domeniul realizării


analizelor
ORGANIS Rezolvat conform rapoartelor de analiză a datelor înregistrate
M DE
CERTIFICA
RE

45
RAPORT DE AUDIT
PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE ÎNCHIDERE

46
Nr.Contract: 24692/2017
Data: 14.01.2017

Standard de referință * ):ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; ISO 18001:2007


Domeniul de certificare global : VEZI MAI JOS

Adresă, Sediu Social și alte Domeniul** activitatilor care se Cod


Locații / puncte de lucru recomanda/se confirma la CAEN
certificare/supraveghere/
reinnoire/extindere/restrangere

Buzau, Zona Industrială Producție fitinguri 2815

Nota 1: dacă spațiul este insuficient se atașează o anexă

Nota 2 : Standard de referință * - Dacă există domenii de certificare diferite


pentru standardele de referință implementate, se completează înca un tabel pentru
standardul al cărui domeniu diferă de celelalte

Nota 3: Domeniul **

- domeniul recomandat pentru certificare trebuie să reflecte cât mai exact


activitatea desfășurată de organizație (nu întregul cod CAEN / NACE – dacă
organizația nu-l realizează, chiar dacă l-a solicitat în contract)

- pentru descrierea activitatii se vor utiliza termeni generali (verbe): proiectare,


dezvoltare, constructie, instalare, montaj, fabricare, etc. Termenul
“comercializare” va fi utilizat doar in cadrul organizatiilor care dezvolta activitati
de comert en-gros sau en-detail, fara a se referi la producerea de bunuri si servicii,
cand se vor utiliza termeni ca: “vanzare” produse sau “furnizare” servicii. Aceste
aspecte se vor discuta cu conducerea organizatiei auditate si se va stabili de
comun acord domeniul clar (cu verbe care definesc activitati), chiar daca in
contract a fost altfel.

- dacă domeniul de certificare recomandat/propus este altfel definit, sau restrans,


sau include locații diferite în comparație cu cel declarat în contractul cu SRAC
CERT, se vor explicita motivele în Sinteza auditului.

47
Acordul reprezentantului organizatiei / persoana de contact:

Numele : Functia: E-mail:

Popescu Marius Director General


popescu.marius@yahoo.com

Ținând cont de documentele prezentate, de vizitele efectuate și de răspunsurile


primite la întrebările puse, auditorii declară că auditul s-a desfășurat în condiții
satisfăcătoare, respectându-se principiile confidențialității și imparțialității.

Orice audit reprezintă o evaluare a sistemului de management al organizației,


efectuată prin examinarea eșantionată a dovezilor de conformitate, motiv pentru
care, conformitatea cu criteriile de audit nu este 100% garantată.

Semnăturile auditorilor nu angajează în nici un fel responsabilitatea personala în


caz de incidente, accidente sau erori comise de organizație, după desfășurarea
auditului.

Conducator echipă de audit/Auditor Șef

(nume, prenume) Semnatura:


Data:

Stanica Alin ........................


24.01.2017

48
AUTORIZAȚII DE COMUNICARE A RAPORTULUI DE AUDIT

Pentru organizația auditată: 1 copie a Raportului de Audit

Primit 1 exemplar copie Raport de audit, Reprezentant organizație (Semnătura,


Data): 25.01.2017

Primit 1 exemplar copie Raport de Audit, Reprezentant client (Semnatura, Data):

Pentru organismul de certificare: originalul Raportului de Audit

Nr.Contract
PROCES VERBAL DE ÎNCHIDERE 24692/2017

LISTA PERSOANELOR PARTICIPANTE LA ȘEDINTA DE INCHIDERE

(Lista va include și membrii echipei de audit)

Numele și Prenumele Funcția Semnătura

Conducator echipă audit/


Auditor Șef

Auditor Organism de
certificare

Auditor

Director General

49
Comp.Aprovizionare

Director Adjunct

Comp Asigurarea Calității –


RMC

Inginer Șef - producție

Manager mediu

Reprezentant SSM

Inginer Producție

50