Sunteți pe pagina 1din 4

1

La Stihoavnă, glas 1 T
QV S

CX!0100000000000
ă tre Ti ne Cel ce locuieşti în cer am ridicat ochii mei, iată precum

000000000000000
sunt ochii robilor la mîinile stăpînilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mîinile

000000000000a
stăpînei sale, aşa sunt ochii noştri către Domnul Dumnezeul nos tru s30
pî nă

00Q
ce Se va z_a
a mi O
lo S!
osOUS
ti vi !
i _1s
i spre e "!e0k
noi vV

www.stavropoleos.ro
Pripeli la Canoanele pe glas 7
glas 7
EN

P0q !0! ! OS!_111a 001'! !


rea sfîn tă Năs că toa a re de Dum ne zeu mi lu ieş te ne

!+ 1a
pre noi n>

S00q!0!0os00!OS !! !+ 1a n>
la vă Ta tă lui şi Fi i u lui şi Sfî în tu lui Duh

Ş11q!1'!!0000!10!!+ 1a n>
i a cum şi pu u ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

www.stavropoleos.ro
1

Stih, glas 2 T
Wt S
T T
S !A
dla1 0000000000a
vă în de lung răb dă rii Ta le Doam ne m ?
< g1~
Sla

0!11'
vă Ți e Doam!
ne!
sla!1{
vă Ți a!eKm<?

Stih, glas 2 T
Wt S
Î 00@a
n bi se o
e s0
rici 2'
bi !
ne!0wz
cu vîn tați !
pe`PS
e Du P
um S]!
ne)se1
zeu am<?

0q@111'
pe Dom nul din iz voa !
reUS
le !e_`1os
e lu ui I i '_
is ra }:!aS\0!:
i ilb<?

www.stavropoleos.ro