Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala Gimnazială Nr.

1 sat Voinești Avizat,


Disciplina: Limba franceză Director: Prof.
Editura: Cavallioti
Profesor: Tudorie Oana-Adina
Nr. de ore/săptămână: 2
Anul şcolar: 2015-2016 Avizat,
Clasa a VIII-a, L 1 Șef catedră:

PLANIFICATION DE L’ACTIVITÉ DIDACTIQUE


POUR LE IER SEMESTRE
Nr. Unité d’étude Compétences spécifiques Contenus associés Nr. Semaine Observations
crt. heures
1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale - Les temps verbaux
dintr-un mesaj rostit în limbaj standard - Les pronoms relatifs simples
2.1 Emiterea de mesaje explicative pe teme - Les activités quotidiennes
1. RÉVISION cunoscute, referitoare la activităţi, - Demander/exprimer son opinion, son avis S1
întâmplări, situaţii din universul imediat Évaluation initiale 4h S2
3.2 Selectarea din mai multe texte citite de
informaţii relevante necesare pentru
realizarea unei sarcini de lucru
4.1 Organizarea logică a ideilor într-un text
1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale Thème:
dintr-un mesaj rostit în limbaj standard - La vie citadine: une métropole- PARIS
1.2 Identificarea secvenţelor logice ale unui Lexique:
mesaj audiat - Artères, espaces et mobilier urbain
2.1 Emiterea de mesaje explicative pe teme Grammaire: S3
UNITÉ 1 cunoscute, referitoare la activităţi, - Le pronom ON 8h S4
2. Par où întâmplări, situaţii din universul imediat - Le futur simple (renforcement) * S5
commencer ? 2.2 Iniţierea/participarea activă la Actes de langage: S6
interacţiuni verbale pe teme variate - Raconter une suite d’événements
3.2 Selectarea din mai multe texte citite de Civilisation :
informaţii relevante necesare pentru - Monuments parisiens
realizarea unei sarcini de lucru Évaluation
4.1 Organizarea logică a ideilor într-un text
4.4 Redactarea portretului unui personaj / al
unei personalităţi / descrierea unui peisaj

1
1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale Thème:
dintr-un mesaj rostit în limbaj standard - La vie citadine: circuler dans Paris
1.2 Identificarea secvenţelor logice ale unui Lexique:
mesaj audiat - Les transports parisiens
1.3 Reperarea relaţiei dintre locutori într-o Grammaire:
conversaţie - Les degrés de comparaison des adjectifs S6
UNITÉ 2 2.2 Iniţierea/participarea activă la irréguliers (bon, petit, mauvais) S7
3. Dans Paris, en interacţiuni verbale pe teme variate - Le conditionnel présent 8h S8
métro… 2.3 Exprimarea unui punct de vedere/ opinii Actes de langage: S9
proprii pe diferite teme - Exprimer des sentiments : l’admiration, la
3.1 Deducerea cu ajutorul contextului a joie
semnificaţiei sintagmelor necunoscute dintr- Évaluation
un text citit
4.1 Organizarea logică a ideilor într-un text
4.3 Exprimarea în scris a unei opinii asupra
unor teme din universul apropiat
1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale Thème: ●Limba
dintr-un mesaj rostit în limbaj standard - Personnages célèbres: Un capitaine de 15 franceză.
1.3 Reperarea relaţiei dintre locutori într-o ans Simplu şi
conversaţie Lexique: eficient
2.2 Iniţierea/participarea activă la - Le milieu océanique et marin
interacţiuni verbale pe teme variate Grammaire: S10
4. UNITÉ 3 2.3 Exprimarea unui punct de vedere/ - Les pronoms personnels compléments 7h S11
Mon héros opinii proprii pe diferite teme dans la phrase assertive S12
préféré 3.1 Deducerea cu ajutorul contextului a - La phrase exclamative * S13
semnificaţiei sintagmelor necunoscute dintr- Actes de langage:
un text citit - Décrire une personne, un personnage
3.2 Selectarea din mai multe texte citite de Évaluation
informaţii relevante necesare pentru
realizarea unei sarcini de lucru
4.3 Exprimarea în scris a unei opinii asupra
unor teme din universul apropiat
4.4 Redactarea portretului unui personaj/ al
unei personalităţi/ descrierea unui peisaj
1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale Thème:
dintr-un mesaj rostit în limbaj standard - Objectifs touristiques et culturels : le
1.3 Reperarea relaţiei dintre locutori într-o Louvre
conversaţie Lexique:
2.1 Emiterea de mesaje explicative pe teme - Aménagement d’un grand musée S13

2
cunoscute, referitoare la activităţi, Grammaire:
întâmplări, situaţii din universul imediat - Les degrés de comparaison des adverbes
2.2 Iniţierea/participarea activă la irréguliers (bien, beaucoup) S14
UNITÉ 4 interacţiuni verbale pe teme variate - Le passé composé (renforcement) * 7h S15
5. Alerte au 3.1 Deducerea cu ajutorul contextului a Actes de langage: S16
Louvre semnificaţiei sintagmelor necunoscute dintr- - Exprimer des intentions *
un text citit Évaluation
3.2 Selectarea din mai multe texte citite de
informaţii relevante necesare pentru
realizarea unei sarcini de lucru
4.1 Organizarea logică a ideilor într-un text
4.2 Redactarea de texte funcţionale
1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale
dintr-un mesaj rostit în limbaj standard - Exercices lexicaux et grammaticaux
2.2 Iniţierea/participarea activă la - Évaluation
6. BILAN interacţiuni verbale pe teme variate 4h S17
2.3 Exprimarea unui punct de vedere/ S18
opinii proprii pe diferite teme
3.2 Selectarea din mai multe texte citite de
informaţii relevante necesare pentru
realizarea unei sarcini de lucru
4.3 Exprimarea în scris a unei opinii asupra
unor teme din universul apropiat

3
PLANIFICATION DE L’ACTIVITÉ DIDACTIQUE
POUR LE IIEME SEMESTRE

Nr. Unité d’étude Compétences spécifiques Contenus associés Nr. Semaine Observations
crt. heures
1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale Thème:
dintr-un mesaj rostit în limbaj standard - La radio et la télévision
1.3 Reperarea relaţiei dintre locutori într-o Lexique:
conversaţie - Les médias
2.1 Emiterea de mesaje explicative pe teme Grammaire:
cunoscute, referitoare la activităţi, - La phrase interrogative directe *
întâmplări, situaţii din universul imediat - L’imparfait (renforcement) * S1
2.2 Iniţierea/participarea activă la Actes de langage: 7h S2
UNITÉ 5 interacţiuni verbale pe teme variate - Exprimer une opinion, un point de vue S3
1. En images et 2.3 Exprimarea unui punct de vedere/ personnel * S4
sur les ondes opinii proprii pe diferite teme Évaluation
3.1 Deducerea cu ajutorul contextului a
semnificaţiei sintagmelor necunoscute dintr-
un text citit
3.2 Selectarea din mai multe texte citite de
informaţii relevante necesare pentru
realizarea unei sarcini de lucru
4.3 Exprimarea în scris a unei opinii asupra
unor teme din universul apropiat

1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale Thème:


dintr-un mesaj rostit în limbaj standard - Métiers et occupations: restaurateurs et
1.3 Reperarea relaţiei dintre locutori într-o cuisiniers.
conversaţie Lexique:
2.1 Emiterea de mesaje explicative pe teme - Synonymes, antonymes. S4
2. UNITÉ 6 cunoscute, referitoare la activităţi, - Familles de mots. 7h S5
Des goûts, on întâmplări, situaţii din universul imediat Grammaire : S6
en discute… 2.2 Iniţierea/participarea activă la - Les pronoms relatifs simples S7
interacţiuni verbale pe teme variate - L’accord du participe passé avec
2.3 Exprimarea unui punct de vedere/ COD
opinii proprii pe diferite teme Actes de langage:
3.1 Deducerea cu ajutorul contextului a - Exprimer une opinion, un point de vue
semnificaţiei sintagmelor necunoscute dintr- personnel *

4
un text citit Évaluation
3.2 Selectarea din mai multe texte citite de
informaţii relevante necesare pentru
realizarea unei sarcini de lucru
4.3 Exprimarea în scris a unei opinii asupra
unor teme din universul apropiat

1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale Thème:


dintr-un mesaj rostit în limbaj standard - Inventions et découvertes: la contribution
1.3 Reperarea relaţiei dintre locutori într-o française
conversaţie Lexique:
2.1 Emiterea de mesaje explicative pe teme - Synonymes, antonymes
cunoscute, referitoare la activităţi, Grammaire:
întâmplări, situaţii din universul imediat - L’accord du particpe passé avec le pronom
2.2 Iniţierea/participarea activă la relatif QUE S8 Săpt 9 „Să ştii
3. UNITÉ 7 interacţiuni verbale pe teme variate Actes de langage: 7h S10 mai multe, să
Eureka ! 2.3 Exprimarea unui punct de vedere/ - Prévenir, avertir S11 fii mai bun!”
opinii proprii pe diferite teme S12
3.1 Deducerea cu ajutorul contextului a
semnificaţiei sintagmelor necunoscute dintr-
un text citit
3.2 Selectarea din mai multe texte citite de
informaţii relevante necesare pentru
realizarea unei sarcini de lucru
4.3 Exprimarea în scris a unei opinii asupra
unor teme din universul apropiat

1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale Thème:


dintr-un mesaj rostit în limbaj standard - Diversité de l’espace francophone;
1.2 Identificarea secvenţelor logice ale unui manifestations culturelles francophones
mesaj audiat Lexique:
UNITÉ 8 1.3 Reperarea relaţiei dintre locutori într-o - Lieux, gens et institutions en francophonie S12
4. Ici on parle conversaţie Grammaire: 7h S13
français 2.2 Iniţierea/participarea activă la - Les pronoms En et Y S14
interacţiuni verbale pe teme variate - La phrase impérative * S15
2.3 Exprimarea unui punct de vedere/ opinii Actes de langage:
proprii pe diferite teme - Engager, continuer, terminer une
3.1 Deducerea cu ajutorul contextului a conversation *
semnificaţiei sintagmelor necunoscute dintr- Civilisation:

5
un text citit - La France et les pays francophones
4.1 Organizarea logică a ideilor într-un text Évaluation
4.3 Exprimarea în scris a unei opinii asupra
unor teme din universul apropiat
1.1 Identificarea informaţiilor esenţiale
dintr-un mesaj rostit în limbaj standard Exercices
2.2 Iniţierea/participarea activă la Évaluation finale
interacţiuni verbale pe teme variate S16
2.3 Exprimarea unui punct de vedere/ 6h S17
5. Bilan final opinii proprii pe diferite teme S18
3.2 Selectarea din mai multe texte citite de
informaţii relevante necesare pentru
realizarea unei sarcini de lucru
4.3 Exprimarea în scris a unei opinii asupra
unor teme din universul apropiat