Sunteți pe pagina 1din 6

Școala:

Anul școlar: 2017–2018


Disciplina: Limba franceză
Clasa : a V-a
Nr. ore/ săptămână:
Manual utilizat: Manual de limba franceză, L2 ed. Litera
Profesor:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A MATERIEI


Semestrul I: (18 săptămâni)
Semestrul II: (17 săptămâni)
Total: (35 săptămâni)

În conformitate cu Programa școlară pentru Limba modernă 2, aprobată prin Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393/ 28.02.2017

Unitatea de Nr. ore


Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Săptămâna Observaţii
învăţare alocate
1 Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale
Le club de ma ● Copilul despre sine, nume, însușiri adecvate, la salut/ la o întrebare/
classe ● Elemente de cultură și civilizație – nume și instrucțiune simplă rostită clar și rar
prenume tipice 2.1. Reproducerea unor formule/ unor
mesaje simple și scurte, respectând
Gramatica funcțională pronunția și intonația specifice
● A saluta 2.2. Participarea la dialoguri simple în
● A (se) prezenta contexte de necesitate imediată
(pe cineva) 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei
● A descrie simplu persoane/ unui personaj, prin identificare
pe cineva 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a
Elemente de construcție a comunicării explora noi modele articulatorii/ de
● Fonetică – l’épellation (pronunțarea pe litere) intonație și accent
● Substantiv – intuirea distincției masculin/ 3.1. Recunoașterea semnificației unor
feminin, singular/ plural fraze uzuale tipice pentru viața cotidiană

1
● Articolul nehotărât 3.2. Identificarea semnificației globale a
● Adjectivul calificativ (culorile, însușirile unui text simplu pe teme familiare
personale) – distincția masculin/ feminin
● Numeralul cardinal 0–10
● Verbul – indicativul prezent al verbelor être
și s’appeler
2 Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale
Le club des ● Copilul despre sine, vârsta adecvate, la salut/ la o întrebare/
artistes ● Școala – obiectele școlarului instrucțiune simplă rostită clar și rar
● Lunile anului, exprimarea datei 1.3. Identificarea unor aspecte culturale
simple
Gramatica funcțională 2.1. Reproducerea unor formule/ unor
● A se prezenta mesaje simple și scurte, respectând
● A identifica un obiect pronunția și intonația specifice
● A descrie simplu ceva/ pe cineva 2.2. Participarea la dialoguri simple în
contexte de necesitate imediată
Elemente de construcție a comunicării 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei
● Fonetică – elidarea persoane/ unui personaj, prin identificare
● Articolul hotărât 3.1. Recunoașterea semnificației unor
● Adjectivul – distincția singular/ plural fraze uzuale tipice pentru viața cotidiană
● Numeralul cardinal (11–30) 3.2. Identificarea semnificației globale a
● Verbul – indicativul prezent al verbului avoir unui text simplu pe teme familiare
și al verbelor de grupa I (aimer, adorer, 3.3. Descifrarea unor mesaje simple
détester) familiare primite de la prieteni, colegi,
● Verbul – forma negativă profesor, în situații uzuale
4.3. Participarea la proiecte de grup în care
se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte
3 Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale
Le club des ● Școala – clasa adecvate, la salut/ la o întrebare/
lecteurs ● Zilele săptămânii instrucțiune simplă rostită clar și rar
1.3. Identificarea unor aspecte culturale
Gramatica funcțională simple
● A identifica un obiect
● A descrie simplu ceva
● Exprimarea posesiei/ apartenenței

2
Elemente de construcție a comunicării 2.1. Reproducerea unor formule/ unor
● Substantivul – exprimarea apartenenței – de + mesaje simple și scurte, respectând
nume propriu pronunția și intonația specifice
● Adjectivul posesiv 2.2. Participarea la dialoguri simple în
● Verbul – expresiile c’est/ ce sont/ il y a contexte de necesitate imediată
● Verbul – forma negativă 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei
● Folosirea interogației – Qu’est-ce que c’est? persoane/ unui personaj, prin identificare
2.4. Manifestarea disponibilității pentru a
explora noi modele articulatorii/ de
intonație și accent
3.2. Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, în situații uzuale
4.3. Participarea la proiecte de grup în care
se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte
Bilan 1 Tema 3.4. Manifestarea curiozității pentru
● Copilul despre sine decodarea unor mesaje scrise simple
● Școala 4.3. Participarea la proiecte de grup în
care se elaborează, cu sprijin, mesaje
Gramatica funcțională scurte
● A identifica un obiect
● A descrie simplu ceva/ pe cineva
● Exprimarea posesiei

Elemente de construcție a comunicării


● Articolul hotărât/ nehotărât
● Adjectivul calificativ – acordul în gen și
număr
● Numeralul cardinal
(0 – 30)
● Verbul – indicativul prezent al verbelor être
și avoir și al verbelor de grupa I
● Verbul – forma negativă

3
4 Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale
Le club des ● Copilul despre sine – însușiri fizice adecvate, la salut/ la o întrebare/
athlètes ● Familia instrucțiune simplă rostită clar și rar
1.3. Identificarea unor aspecte culturale
Gramatica funcțională simple
● A (se) prezenta (pe cineva) 2.1. Reproducerea unor formule/ unor
● A descrie simplu pe cineva mesaje simple și scurte, respectând
pronunția și intonația specifice
Elemente de construcție a comunicării 2.2. Participarea la dialoguri simple în
● Adjectivul calificativ – acord în gen și în contexte de necesitate imediată
număr 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei
● Pronumele personal subiect persoane/ unui personaj, prin identificare
● Verbul – indicativul prezent al verbelor aller 3.1. Recunoașterea semnificației unor
și faire fraze uzuale tipice pentru viața cotidiană
● Verbul – verbele de grupa I 3.2. Identificarea semnificației globale a
● Verbul – forma negativă unui text simplu pe teme familiare
● Folosirea adverbelor de afirmație și de 3.3. Descifrarea unor mesaje simple
negație – Oui/Non familiare primite de la prieteni, colegi,
● Folosirea interogației – Qui est-ce? profesor, în situații uzuale
4.3. Participarea la proiecte de grup în care
se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte
5 Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale
Le club des ● Locuința – încăperile casei, camera personală, adecvate, la salut/ la o întrebare/
citadins mobila instrucțiune simplă rostită clar și rar
● Elemente de cultură și civilizație – orașe și 1.2. Recunoașterea unor repere spațiale
țări importante (stânga, dreapta, aici, acolo, pe, sub, în, în
fața, în spatele)
1.3. Identificarea unor aspecte culturale
simple
Gramatica funcțională 2.1. Reproducerea unor formule/ unor
● A localiza elementar mesaje simple și scurte, respectând
● A descrie simplu ceva pronunția și intonația specifice
● A mulțumi 2.2. Participarea la dialoguri simple în
contexte de necesitate imediată

4
Elemente de construcție a comunicării 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a
● Verbul – verbele de grupa I și neregulate la explora noi modele articulatorii/ de
indicativ prezent (reluare) intonație și accent
● Verbul – distincția est/ il y a 3.1. Recunoașterea semnificației unor
● Verbul – condiționalul prezent ca expresie a fraze uzuale tipice pentru viața cotidiană
politeții, la persoana I singular 3.2. Identificarea semnificației globale a
● Folosirea prepozițiilor de loc unui text simplu pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, în situații uzuale
3.4. Manifestarea curiozității pentru
decodarea unor mesaje simple scrise
4.3. Participarea la proiecte de grup în care
se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte
6 Tema 1.1. Oferirea unei reacții non verbale
Le club des ● Copilul despre sine – naționalitatea adecvate, la salut/ la o întrebare/
photographes ● Anotimpurile instrucțiune simplă rostită clar și rar
1.3. Identificarea unor aspecte culturale
Gramatica funcțională simple
● A identifica un obiect 2.1. Reproducerea unor formule/ unor
● A descrie simplu ceva mesaje simple și scurte, respectând
● A felicita pronunția și intonația specifice
2.2. Participarea la dialoguri simple în
Elemente de construcție a comunicării contexte de necesitate imediată
● Verbul – folosirea expresiilor c’est/ ce sont 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei
● Adverbul de timp persoane/ unui personaj, prin identificare
● Adverbul interogativ – où, comment 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a
● Folosirea prepozițiilor explora noi modele articulatorii/ de
● Folosirea interogației – Est-ce que…?/ intonație și accent
intonație ascendentă 3.1. Recunoașterea semnificației unor
fraze uzuale tipice pentru viața cotidiană
3.2. Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare

5
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, în situații uzuale
3.4. Manifestarea curiozității pentru
decodarea unor mesaje simple scrise
4.1. Scrierea unei felicitări de ziua cuiva
sau pentru o sărbătoare
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către
un coleg/ prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup în
care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scurte
Bilan final Tema 3.1. Recunoașterea semnificației unor
● Copilul despre sine fraze uzuale tipice pentru viața cotidiană
3.2. Identificarea semnificației globale a
Gramatica funcțională unui text simplu pe teme familiare
● A descrie simplu ceva/ pe cineva
● A localiza elementar 4.3. Participarea la proiecte de grup în care
se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte
Elemente de construcție a comunicării
● Adjectivul calificativ – acord în gen și în
număr
● Verbul – indicativul prezent al verbelor
studiate
● Folosirea prepozițiilor

S-ar putea să vă placă și