Sunteți pe pagina 1din 3

Antetul unității școlare

nr.înr. unitate școlară nr. înr. CJRAE

avizat Director avizat Director CJRAE


ștampilă+semnătura ștampilă+semnătură

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT


NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI (EI): .............................................................................................................................................
DATA ȘI LOCUL NAȘTERII: ............................................................................................................................................................................
DOMICILIUL: ........................................................................................................................................................................................................
ȘCOALA/ INSTITUȚIA.......................................................................................................................................................................................
ECHIPA DE LUCRU: ............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ COPILUL/ ELEVUL/TÂNĂRUL (rezultatele evaluării complexe)(din fisa
psihopedagogica, din Certificatul de Orientare Scolara si din recomandarile COSP)
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA (se specifică intervalul de timp): ...................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT

Obiective Conținuturi Metode și Perioada Criterii Metode și


mijloace de de minimale de instrumente
realizare intervenție apreciere a de evaluare
progreselor
Domeniul cognitiv
(De ex.- Stimularea şi dezvoltarea
capacităţilor psiho-individuale în
vederea formării unor
comportamente independente )

Domeniul Psihomotor
( de ex.- Formarea şi dezvoltarea
componentelor psihomotricităţii
(schema corporală, lateralitatea) şi
a formelor de prehensiune în
vederea construirii
comportamentelor adaptative

Dezvoltarea motricităţii generale


în context social-integrator)

Social-afectiv
( de ex. Formarea şi dezvoltarea
unor comportamente adaptative în
relaţia cu mediul înconjurător
(natural şi social)
Exersarea conduitei independente
pentru integrarea sociala

Comunicare şi limbaj
( De ex. Exersarea abilităţii de
receptare a mesajului verbal şi
nonverbal
Formarea abilităţilor în plan
lexico-grafic)

Autonomie personală( de ex.


Formarea şi educarea unor
abilităţi de întreţinere şi
igienă personală şi a spaţiului de
locuit Formarea şi exersarea
conduitei independente pentru
integrarea în plan social

EVALUAREA PERIODICĂ
 Obiective
realizate..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................

 Dificultăți întâmpinate...............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Metode cu impact ridicat:
 Pozitiv

 Negativ

Revizuirea programului de intervenție educațional – terapeutică (în funcție de rezultatele evaluărilor


periodice)
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Recomandări particulare
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

Rolul și modul de implicare a părinților în program


.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Întocmit, Psiholog școlar,

Învățător / profesorii clasei,


(Numele și prenumele) ......................
Semnătură: ............................................. Directorul unității școlare,

S-ar putea să vă placă și