Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Moş Crăciun
Pentru cadourile pe care Moş Crăciun urmează să le cumpere copiilor cuminţi,
Consiliul Polului Nord a alocat suma de S eureni. Ştiind că în comerţul polar se
utilizează n+1 tipuri de bancnote de valori 1, e1, e2, e3,…, en şi faptul că Moşul
trebuie să primească un număr minim de bancnote pentru suma aprobată, să se
determine numărul de bancnote din fiecare tip utilizat în plata sumei şi numărul total
de bancnote care i s-au alocat.

2. magazin
Într-un magazin sunt n obiecte; pentru fiecare se cunoaște greutatea G și
valoarea V. Un hoț intră în magazin având un rucsac ce poate transporta o greutate
maximă GMax. El va fura anumite obiecte, sau porțiuni de obiecte, astfel încât suma
greutăților obiectelor furate să nu depășească GMax.
Să se stabilească câștigul maxim pe care îl poate obține hoțul. Câștigul este egal cu
suma valorilor obiectelor furate. Câștigul adus de o fracțiune de obiect este direct
proporțional cu greutatea fracțiunii.

3.Cântărețul
Gigel este un cântăreț începător. El știe deja să cânte n piese, și pentru fiecare piesă
se cunoaște durata, exprimată în minute și secunde. Gigel va participa la o emisiune
de televiziune, unde va putea cânta timp de T secunde. El vrea să cânte cât mai
multe piese, pentru a-și demonstra talentul deosebit.
Ajutați-l să aleagă piesele pentru emisiune, și vă va răsplăti cu un autograf.

4. instructorului de schi
Problema instructorului de schi Un instructor de schi are la dispoziŃie n perechi de
schiuri (n≤50) pe care trebuie să le distribuie la n elevi începători. ScrieŃi un
program care să distribuie cele n perechi de schiuri astfel încât suma diferenŃelor
absolute dintre înălŃimea elevului şi lungimea schiurilor atribuite să fie minimă.

5. Expresie de valoare maximă


Expresie de valoare maximă Pentru două mulţimi de numere întregi nenule, C cu n
elemente şi A cu m elemente, (n<=m), se cere să se formeze o submulţime de n
elemente din mulţimea A, astfel încât expresia: E=c1 *x1+c2 *x2+…+cn *xn să aibă
valoarea maximă, (xi din A).

6.Reactivi
Într-un laborator de analize chimice se utilizează N reactivi. Se ştie că, pentru a evita
accidentele sau deprecierea reactivilor, aceştia trebuie să fie stocaTi în condiTii de
mediu speciale. Mai exact, pentru fiecare reactiv x, se precizează intervalul de
temperatură [minx, maxx] în care trebuie să se încadreze temperatura de stocare a
acestuia. Reactivii vor fi plasaTi în frigidere. Orice frigider are un dispozitiv cu
ajutorul căruia putem stabili temperatura (constantă) care va fi in interiorul acelui
frigider (exprimată într-un număr întreg de grade Celsius). Scrieti un program care să
determine numărul minim de frigidere necesare pentru stocarea reactivilor chimici.

Date de intrare Fişierul de intrare react.in contine:


– pe prima linie numărul natural N, care reprezintă numărul de reactivi;
– pe fiecare dintre următoarele N linii se află min max (două numere întregi separate
printr-un spaTiu); numerele de pe linia x+1 reprezintă temperatura minimă, respectiv
temperatura maximă de stocare a reactivului x.
Date de ieşire Fişierul de ieşire react.out va conTine o singură linie pe care este scris
numărul minim de frigidere necesar.
Restrictii
- 1 ≤ N ≤ 8000
- -100 ≤ minx ≤ maxx ≤ 100 (numere întregi, reprezentând grade Celsius), pentru
orice x de la 1 la N
- un frigider poate contine un număr nelimitat de reactivi
Exemple
react.in react.out
3 2
-10 10
-2 5
20 50

4 3
25
57
10 20
30 40

5 2
-10 10
10 12
-20 10
7 10
78

7.Zig-zag
Din fişierul ZigZag.in se citesc N numere întregi (N≤1000). Afişaţi pe prima linie a
fişierului ZigZag.out cel mai lung MZigZag care se poate construi din numerele citite.
Numim MZigZag o secventă de numere a1, a2, ..., am astfel încât
a1≤a2≥a3≤a4≥a5≤... am-1≥am.

8.Colorarea hartii folosind metoda Greedy.


Fiind data o harta cu n tari, se cere o solutie de colorare a hartii, utilizand cel mult
patru culori, astfel incat doua tari ce au frontiera comuna sa fie colorate diferit. Este
demonstrat faptul ca sunt suficiente numai patru culori pentru ca orice harta sa
poata fi colorata.
Exemplu:
colorare.in
6
alb verde galben rosu
12
13
14
15
16
23
25
26
34
35
45
56
colorare.out
1 alb
2 verde
3 galben
4 verde
5 rosu
6 galben

9.Plopi
De-a lungul principalei străzi din orașul nostru există n plopi, pentru fiecare
cunoscându-se înălțimea. Primarul orașului dorește ca plopii să aibă înălțimile în
ordine descrescătoare. Pentru aceasta, este posibilă tăierea dintr-un plop a unei
bucăți – este o tehnică ecologică, nevătămătoare, în urma căreia plopul nu are de
suferit. Plopii nu pot fi înălțați în nici un fel.
Determinați numărul minim de plopi din care se va tăia și lungimea totală minimă a
bucăților tăiate.
Fișierul de intrare plopi.in conține pe prima linie numărul de plopi n.
Urmează n numere naturale nenule, separate prin spaţii, care pot fi dispuse pe mai
multe linii, reprezentând înălțimile plopilor.
Date de ieşire
Fișierul de ieșire plopi.out va conține pe prima linie numerele C T, separate prin exact
un spațiu, reprezentând numărul minim de plopi din care se va tăia și lungimea totală
minimă a bucăților tăiate.
Restricţii şi precizări
 2 ≤ n ≤ 100
 înălțimile plopilor vor fi mai mici decât 5000

Exemplu
plopi.in
8
57364426
plopi.out
5 11
Explicație
Vom tăia din plopii numerotați cu 2 4 5 6 8, astfel încât înălțimile să devină 5 5 3 3 3
3 2 2. Lungimea totală a bucăților tăiate este: 2 + 3 + 1 + 1 +4 = 11