Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA GIMNAZIALĂ STĂNCUŢA, STRUCTURA CUZA VODĂ

AN ŞCOLAR: 2017 – 2018


CLASA PREGĂTITOARE
ÎNVĂŢĂTOARE: GURĂU DOINA VIOLETA

Planificare calendaristică
integrată

1
Nr. Teme Perioada Disciplina Competenţe Conţinuturi Nr. Săptamâna Observaţii
crt ore
1. La inceput de 3 CLR 1.1 Probe de cunoaştere a elevului: probe de evidenţiere a 15 I-III
drum! săptămâni 1.2 achiziţiilor dobândite la grădiniţă; proba de constatare
1.3 a calităţii pronunţiei; proba pentru determinarea
2.1
volumului vocabularului; proba pentru denumirea
3.4
activităţilor specifice unor meserii; proba de analogii;
1.4
4.2 proba de antonime; proba de completare a lacunelor
din propoziţie; proba de „citire” a imaginilor,
memorizări, frământări de limbă.

 Comunicare – schimb de informaţii


între oameni ( dialoguri despre viaţa de şcolar, despre
mediul înconjurător);

 Comunicare orală – identificarea unui


obiect, informaţii despre forma şi utilitatea unor
obiecte;

 Cartea-volum, coperte, foaie, pagini,


numerotare, direcţii de orientare în pagină;

 Dialogul – convorbirea dintre două sau


mai multe persoane;

 Propoziţia, cuvântul, silaba – elemente


de construcţie a comunicării;

 Organizarea scrierii. * Elemente


grafice utilizate în procesul scrierii care facilitează
însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu.

 Recapitulare.Evaluare
Ameliorare/Dezvoltare

MEM 2.2 Evaluare iniţială 12


3.2 Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor
5.1 concepte matematice (orientare spaţială şi localizări în
spaţiu, sortarea2 şi clasificarea obiectelor)
Corpul omenesc-părţi componente şi rolul lor,simţurile
Recapitulare.Evaluare
AVAP 1.1 Evaluare iniţială: 6
1.3 Autoportret
3