Sunteți pe pagina 1din 20

Instalatii de protectie improtriva incendiilor

Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

LUCRARE DE EVALUARE
A COMPETENTELOR PROFESIONALE
PENTRU PROIECTANTII DE SISTEME DE SECURITATE
PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
DIN DOMENIUL REGLEMENTAT DE I.G.S.U.

Pagina 1 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

BORDEROU
INSTALATII DE DESFUMARE SI PRESURIZARE

PIESE SCRISE
1. MEMORIU TEHNIC
2. BREVIAR DE CALCUL
3. CAIET DE SARCINI
4. FAZELE DE EXECUTIE DETERMINANTE

PIESE DESENATE
1. INSTALATII DE DESFUMARE - SCHEMA FUNCTIONALA
2. INSTALATII DE PRESURIZARE - SCHEMA FUNCTIONALA
3. INSTALATII DE DESFUMARE SI PRESURIZARE – PLAN SUBSOL 3

Intocmit,

Pagina 2 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

MEMORIU TEHNIC INSTALATII


DE DESFUMARE SI PRESURIZARE

Generalitati

Parcajul va fi tip P2 (intre 101 si 300 de autoturisme). Accesul auto in parcaj se


face de la nivelul strazii printr-o rampa cu dublu sens. Legatura auto intre nivelurile
parcajului se face tot prin rampe cu dublu sens.
S-au proiectat urmatoarele instalatii de desfumare si presurizare:
1. Instalatie de desfumare a parcajului subteran (evacuare fum si introducere aer
de compensare);
2. Instalatie de presurizare pentru casa scarii;
3. Instalatie de desfumare incaperi-tampon (sas-uri) pentru casa scarii in
subteran;
4. Instalatie de presurizare pentru incaperi-tampon (sas-uri) de acces la
ascensorul de evacuare din subteran;
5. Instalatie de presurizare pentru putul ascensorului de evacuare a persoanelor
cu dizabilitati locomotorii;
6. Instalatie de presurizare pentru incaperi-tampon (sas-uri) in subteran catre
spatii cu alta destinatie;
7. Instalatie de desfumare a camerei pentru gunoi.

Bazele de proiectare
Elaborarea prezentei documentatii s-a facut in baza urmatoarelor date:
- Certificat de urbanism
- Temele de proiectare transmise de investitor

Reglementari tehnice
La elaborarea prezentului proiect s-au respectat:
- Legea securitatii si sanatatii in munca Nr. 319/2006;
- Normele de protectia Muncii NPM – 2000;
- NP24-1997 Normativ de proiectare a constructiilor publice destinate parcarii
autoturismelor
- NP127-2009 Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru
autoturisme
- SR EN 12101 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti

Descrierea tehnica a lucrarii

1. Instalatie de desfumare a parcajului subteran (evacuare fum si introducere aer


de compensare)
Evacuarea fumului in caz de incendiu se va realiza prin tiraj mecanic.
Suplimentar, pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare va fi utilizat un sistem de tip
jet/impuls fan.
Conf. NP127-2009, art. 117 (1), se va asigura un debit de extractie a fumului de
minimum 600 mc/h pentru fiecare autoturism, parcajul fiind echipat cu instalatii automate
de stingere tip sprinkler. Conf. NP127-2009, art. 118 (2), debitul admisiei mecanice a
aerului va fi 75% din debitul de fum evacuat, cu o toleranta de ±10%.
Se considera o capacitate de maxim 70 de autoturisme pe fiecare nivel
(compartiment de fum) al parcajului.
Debitul de extractie a fumului dintr-un compartiment va fi de 42000mc/h.

Pagina 3 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

Debitul admisiei mecanice a aerului intr-un compartiment va fi de 31500mc/h


(±10%).
Instalatia de jet/impuls fan-uri s-a dimensionat luand in considerare caracteristicile
tehnice ale echipamentelor IFHT-50N-C 4/8 1,1/0,18kW F300, produse de firma
Soler&Palau din Spania, vezi fisa tehnica anexata. Pe fiecare nivel (compartiment de
fum) al parcajului, sub tavan, se vor instala 4 jet/impuls fan-uri centrifugale, cu axul
rotorului vertical. Aspiratia fluidului se face la partea inferioara a unitatii jet/impuls fan, iar
refularea este orizontala, paralela cu tavanul.
Un jet de fluid care se deplaseaza cu viteza intr-un volum antreneaza fluidul
stagnant din jurul jetului prin fenomenul de inductie. Jet/impuls fan-urile vor fi pozitionate
astfel incat sa se obtina, prin inductie, punerea in miscare a maselor de aer de pe toata
suprafata parcajului.
In cazul detectarii si confirmarii unui inceput de incendiu intr-o zona din parcajul
subteran, corelat cu detectia unui debit de apa in distribuitorul retelei de spriklere de pe
nivelul respectiv, voletii rezistenti la foc normal inchisi si voletii etansi la foc normal inchisi
de pe nivelul respectiv se deschid automat, iar dupa 10-15 secunde ventilatoarele de
evacuare fum si ventilatoarele de introducere a aerului de compensare intra in functiune
la parametri nominali. La detectia unui inceput de incendiu pe un nivel din parcajul
subteran, pe celelalte niveluri se inchid automat voletii rezistenti la foc si voletii etansi la
foc si se opresc jet/impuls fan-urile de pe nivelurile respective.
Ventilatoarele de evacuare fum sunt rezistente la temperatura de 400°C, timp de 2
ore. S-au prevazut 3 ventilatoare (2 active si 1 rezerva), montate suprateran, echipate cu
clapete de sens.
Ghenele verticale si tubulaturile de evacuare si introducere ale instalatiei de
desfumare vor fi rezistente la foc timp de 60 de minute. Ghena verticala de evacuare
este situata in nodul central, iar introducerea mecanica aerului de compensare se va
face prin puturile tip saritura de lup aferente Adapostului de protectie civila. Se va
asigura, de asemenea, introducere naturala a aerului printr-o ghena dedicata si prin
rampa de acces auto.
Gura de evacuare a ghenei de desfumare este la 3m deasupra nivelului terenului,
la mai mult de 8m fata de alte constructii, iar prizele de aer se afla la cel putin 1,5m de la
nivelul solului, pentru a fi ferite de pericolul acoperirii cu zapada.
Voletii de evacuare se vor monta cu partea inferioara la minim 1,8m de la
pardoseala, iar voletii de introducere se vor monta cu partea superioara la maxim 1m de
la pardoseala.
Elementele sistemului de desfumare actionate electric vor fi alimentate cu energie
electrica din sursa de baza (retea) si din sursa de rezerva (generator).

2. Instalatie de presurizare pentru casa scarii


Conf. NP127-2009, art. 87, s-a ales varianta punerii casei scarii din subteran in
suprapresiune fata de incaperile adiacente cu care comunica, prin introducere mecanica
a aerului în scara pe la partea inferioara (la maxim 1m de la pardoseala celui mai adanc
subsol). In cazul detectarii si confirmarii unui inceput de incendiu, aerul este aspirat de la
nivelul parterului printr-un ventilator cu debitul nominal de 4000mc/h si refulat in casa
scarii. Ventilatorul este conectat la un presostat diferential care urmareste mentinerea
unei suprapresiuni de 50Pa ±25Pa (25-75Pa) in casa scarii fata de incaperea adiacenta,
adica incaperea-tampon (sas).
Similar, casa scarii supraterana se pune in suprapresiune fata de incaperile
adiacente cu care comunica, prin introducere mecanica a aerului în scara pe la partea
inferioara (la maxim 1m de la pardoseala parterului). In cazul detectarii si confirmarii
unui inceput de incendiu, aerul este aspirat de la nivelul parterului printr-un ventilator cu
debitul nominal de 4000mc/h si refulat in casa scarii. Ventilatorul este conectat la un

Pagina 4 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

presostat diferential care urmareste mentinerea unei suprapresiuni de 50Pa ±25Pa (25-
75Pa) in casa scarii fata de incaperea adiacenta, adica incaperea-tampon (sas).
Casa scarii supraterana este prevazuta cu o trapa de fum la nivelul terasei, a
carei deschidere este comandata de un detector de fum de pe tavanul casei scarii.

3. Instalatie de desfumare incaperi-tampon (sas-uri) pentru casa scarii in subteran


Conf. NP127-2009, art. 87, s-a ales varianta introducerii mecanice a aerului in
incaperea-tampon (sas) si evacuarea mecanica a fumului din incaperea-tampon.
Se considera un debit de aer introdus de 3800mc/h si un debit de fum evacuat de
3600mc/h. Astfel, aerul se va scurge din casa scarii (presurizata cu 4000mc/h) in sas
(200mc/h), si din sas in parcaj.
Instalatia este formata din ventilatoare de introducere, ghena de intoducere aer,
voleti de introducere etansi la foc pe fiecare nivel subteran, voleti de evacuare rezistenti
la foc pe fiecare nivel subteran, ghena de desfumare si ventilatoare de evacuare fum.
Ventilatoarele de evacuare fum sunt rezistente la temperatura de 400°C, timp de 2
ore.
Ghenele verticale si tubulaturile de evacuare si introducere ale instalatiei de
desfumare vor fi rezistente la foc timp de 60 de minute.
Gura de evacuare a ghenei de desfumare este deasupra nivelului terasei, iar priza
de aer se afla la nivelul parterului.
Voletii de evacuare se vor monta cu partea inferioara la minim 1,8m de la
pardoseala, iar voletii de introducere se vor monta cu partea superioara la maxim 1m de
la pardoseala.
Elementele sistemului de desfumare actionate electric vor fi alimentate cu energie
electrica din sursa de baza (retea) si din sursa de rezerva (generator).

4. Instalatie de presurizare pentru incaperi-tampon (sas-uri) de acces la


ascensorul de evacuare din subteran
Pentru evacuarea persoanelor cu dizabilitati locomotorii din parcaj s-a prevazut un
ascensor de evacuare.
Sas-urile din subsoluri prevazute pentru accesul la ascensorul de evacuare se
ventileaza in suprapresiune, mentinandu-se in interior o suprapresiune de aproximativ
50Pa fata de incaperile adiacente, cu ajutorul unui presostat diferential conectat la
ventilator.
Debitul de aer introdus este de 3800mc/h.
Ghenele verticale si tubulaturile de introducere ale instalatiei de presurizare vor fi
rezistente la foc timp de 60 de minute.
Priza de aer se afla la nivelul parterului.

5. Instalatie de presurizare pentru putul ascensorului de evacuare a persoanelor


cu dizabilitati locomotorii
Se considera un debit de aer introdus de 1500mc/h.
Instalatia este formata din ventilator de introducere, volet de introducere etans la
foc si presostat diferential.
In cazul detectarii si confirmarii unui inceput de incendiu, centrala de incendiu
comanda deschiderea voletului normal inchis si pornirea ventilatorului. Functionarea
ventilatorului este reglata cu ajutorul presostatului diferential, care va mentine o
suprapresiune de 30-40Pa in putul liftului.
Tubulaturile de introducere ale instalatiei de presurizare vor fi rezistente la foc
timp de 60 de minute.
Priza de aer se afla la nivelul terasei.

Pagina 5 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

6. Instalatie de presurizare pentru incaperi-tampon (sas-uri) in subteran catre


spatii cu alta destinatie
Sas-urile din subsoluri prevazute pentru accesul in spatii cu alta destinatie decat
cea de parcaj se ventileaza in suprapresiune, mentinandu-se in interior o suprapresiune
de aproximativ 50Pa fata de incaperile adiacente, cu ajutorul unui presostat diferential
conectat la ventilator.
Debitul de aer introdus este de 3800mc/h.
Ghenele verticale si tubulaturile de introducere ale instalatiei de presurizare vor fi
rezistente la foc timp de 60 de minute.
Priza de aer se afla la nivelul parterului.

7. Instalatie de desfumare a camerei pentru gunoi


Conf P118/1 – 1999, art. 2.3.15, camera pentru gunoi va avea asigurata
evacuarea fumului in exterior prin tiraj natural organizat, minimum 1 % din arie, sau prin
sistem mecanic. S-a ales varianta desfumarii mecanice. Se considera un debit de aer de
1400mc/h, introdus prin tiraj natural, si un debit de fum de 1500mc/h, extras prin tiraj
fortat.
Ventilatoarele de evacuare fum sunt rezistente la temperatura de 400°C, timp de 2
ore.
Ghenele verticale si tubulaturile de evacuare si introducere ale instalatiei de
desfumare vor fi rezistente la foc timp de 60 de minute.
Gura de evacuare a ghenei de desfumare este deasupra nivelului terasei, iar priza
de aer se afla la nivelul parterului.
Voletii de evacuare se vor monta cu partea inferioara la minim 1,8m de la
pardoseala, iar voletii de introducere se vor monta cu partea superioara la maxim 1m de
la pardoseala.
Elementele sistemului de desfumare actionate electric vor fi alimentate cu energie
electrica din sursa de baza (retea) si din sursa de rezerva (generator).

Probe si verificari
Probarea instalatiei se va face conform prescriptiilor Normativului I5/98, datele
constatate se vor inscrie in fisele de constatare.
Punerea în funcţiune şi darea în exploatare a instalaţiei presupune următoarele
operaţii: lucrări pregătitoare, verificarea instalaţiei, punerea în funcţiune, reglarea,
probarea elementelor şi verificarea eficacităţii globale.
Verificarea instalaţiei constă în controlul corespondenţei dintre caracteristicile şi
geometria instalaţiei proiectate şi a celei realizate, alimentarea cu energie electrică,
condiţii de asigurare a măsurilor NGPM şi PSI, etc.
Se vor verifica canalele de aer, materialul, construcţia pieselor speciale (coturi
ramificaţii, confuzoare, difuzoare, etc.).
Se va urmări dacă au apărut rezistenţe aeraulice suplimentare faţă de proiect.
Se va verifica amplasarea, fixarea, racordarea la tubulatură, tipul constructiv,
poziţia de montaj, debitul şi presiunea ventilatorului, motorul electric al ventilatorului,
poziţia, tipul, tensiunea, fixarea, turaţia şi punerea la pămînt.
Se vor verifica sistemele de automatizare, modul de acţionare asupra elementelor
instalaţiei. Punerea în funcţiune a instalaţiei comportă următoarele operaţii:
- pornirea în sarcină nominală
- funcţionarea de probă
După ce se trece treptat la sarcina nominală se va verifica:
- lipsa de vibraţii sau zgomote la ventilator, motor şi sistemul de transmisie
- curentul de pornire a motorului pentru reglarea releelor de protectie
- lipsa încălzirii anormale a motorului electric.

Pagina 6 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

Se vor evita pornirile repetate la intervale scurte ale motorului pentru evitarea
supraîncălzirii acestuia. La reglarea instalaţiei se vor asigura debitele de aer indicate în
proiect şi funcţionarea ventilatorului în condiţiile de sarcină.

1. Proba instalaţiei:
Înainte de predarea instalaţiei către beneficiar se vor verifica prin măsurări
caracteristicile tuturor aparatelor montate în instalaţie în poziţia normală de lucru:
ventilator, gură de aspiraţie, automatizare.
De asemenea, se vor verifica caracteristicile tuturor gurilor şi dispozitivelor de
aspiraţie.
La ventilatorul axial se va măsura debitul de aer furnizat, diferenţa între debitul
prevăzut în proiect şi cel măsurat trebuie să fie mai mic de 10%.
În cazul în care diferenţa este mai mare se va adopta una din următoarele măsuri:
- modificarea turaţiei în limitele admise de producător
- modificarea rezistenţei aeraulice a instalaţiei prin lucrări de corectare
corespunzătoare
- modificarea condiţiilor iniţiale ale proiectului cu acordul comun al beneficiarului şi
al proiectantului.
Datele rezultate din probele efectuate se vor înscrie în procesele verbale de
constatare.

2. Verificarea eficacităţii globale a instalaţiei


Se va verifica dacă instalaţia realizează gradul de performanta prevăzut în proiect.
Rezultatele probelor de verificare a eficacităţii globale a instalaţiei se consideră
satisfăcătoare dacă concentraţiile prafului în atmosfera zonelor de lucru se încadrează în
normele NGPM şi PSI.

Mentenanta
In conformitate cu standardul En12101 partea 6, urmatoarele cerinte de
mentenanta se impun:
Echipamentul trebuie sa fie inclus intr-un program de mentenanta al serviciilor
cladirii.
Trebuie sa fie elaborate un program de mentenata si de incercari functionale.
Toate determinarile nesatisfacatoare sau defectele gasite privind mentenanta
echipamentului trebuie sa fie inregistrate in registrul de inregistrari si raportate
managementului cladirii.
Mentenanta echipamentului trebuie sa fie in conformitate cu instructiunile
producatorului.

3. Incercari saptamanale
In fiecare saptamana sistemul de ventilatie trebuie activate. Cand sistemul este
operat, trebuie sa fie efectuata verificarea mersului satisfacator al ventilatoarelor.
In fiecare saptamana trebuie sa fie verificat nivelul combustibilului pentru
alimentarea cu energie electrica de rezerva astfel incat este sufficient combustibil pentru
functionarea generatorului pe timpul dorit.

4. Incercari lunare
In fiecare luna, suplimentar fata de testele saptamanale, trebuie sa fie incercata
alimentarea cu energie electrica de urgenta si echipamentul de stand-by, dupa cum
urmeaza:
Trebuie sa fie simulata o cadere a alimentarii cu energie electrica de baza si
efectuata o verificare ca sistemul a comutat automat pe alimentarea cu energie electrica

Pagina 7 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

de rezerva. Daca alimentarea cu energie electrica de rezerva este prevazuta cu un


generator diesel acesta trebuie sa alimenteze sistemul pentru un minim de 1h.
Trebuie sa fie simulate o stare de scurgere de zero si sa se efectueze o verificare
ca ventilatoarele de stand-by merg daca acestea sunt prevazute.

5. Incercari anuale
La fiecare 12 luni, suplimentar fata de recomandarile producatorului si incercarile
lunare, trebuie sa fie incercat intregul system de presiune urmarind procedurile detaliate
cuprinse in standardul EN12101 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3 si 12.2.4.

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

Prescriptii referitoare la Prevenirea si Stingerea Incendiilor (PSI) :


- Legea legata de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 si
normele generale din 2007
- Ordinul nr.163/2007 al Ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
- ORDIN nr.786/2005 al Ministrului Administratiei si Internelor privind
modificarea si completarea Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr.
712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor
in domeniul situatiilor de urgenta;

Masuri de protectia muncii

Prezentul proiect se supune urmatoarelor Legi si Norme privind Protectia Muncii:


- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006-Legea securitatii si sanatatii in munca
- Normele generale de protectie a muncii, emise prin ordinul ministrului muncii si
protectiei sociale nr. 508/20.11.2002 si ordinul ministrului sanatatii si familiei
nr. 933/25.11.2002, cuprind principii generale de prevenire a accidentelor de
munca si bolilor profesionale precum si directiile generale de aplicare a
acestora

Pagina 8 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

BREVIAR DE CALCUL PENTRU INSTALATII


DE DESFUMARE SI PRESURIZARE

1. Instalatie de desfumare a parcajului subteran (evacuare fum si introducere aer


de compensare)
Subsolurile imobilului vor avea functiunea principala de parcaj auto subteran.
Parcajul va fi tip P2 (intre 101 si 300 de autoturisme).
Evacuarea fumului in caz de incendiu se va realiza prin tiraj mecanic.
Suplimentar, pentru dirijarea fumului spre gurile de evacuare va fi utilizat un sistem de tip
jet/impuls fan.
Conf. NP127-2009, art. 117 (1), se va asigura un debit de extractie a fumului de
minimum 600 mc/h pentru fiecare autoturism, parcajul fiind echipat cu instalatii automate
de stingere tip sprinkler. Conf. NP127-2009, art. 118 (2), debitul admisiei mecanice a
aerului va fi 75% din debitul de fum evacuat, cu o toleranta de ±10%.
Se considera o capacitate de maxim 70 de autoturisme pe fiecare nivel
(compartiment de incendiu) al parcajului.
Debitul de extractie a fumului dintr-un compartiment:
Qcomp = 70auto x 600mc/h,auto = 42000mc/h
Debitul admisiei mecanice a aerului intr-un compartiment:
Qaer comp = 75% x 42000mc/h = 31500mc/h (±10%)
Instalatia de jet/impuls fan-uri s-a dimensionat luand in considerare caracteristicile
tehnice ale echipamentelor IFHT-50N-C 4/8 1,1/0,18kW F300, produse de firma
Soler&Palau din Spania. Pe fiecare nivel (compartiment de incendiu) al parcajului, sub
tavan, se vor instala 4 jet/impuls fan-uri centrifugale, cu axul rotorului vertical. Aspiratia
fluidului se face la partea inferioara a unitatii jet/impuls fan, iar refularea este orizontala,
paralela cu tavanul.
Un jet de fluid care se deplaseaza cu viteza intr-un volum antreneaza fluidul
stagnant din jurul jetului prin fenomenul de inductie. Jet/impuls fan-urile vor fi pozitionate
astfel incat sa se obtina, prin inductie, punerea in miscare a maselor de aer de pe toata
suprafata parcajului.

2. Instalatie de presurizare pentru casa scarii in subteran


Conf. NP127-2009, art. 87, s-a ales varianta punerii casei scarii in suprapresiune
fata de incaperile adiacente cu care comunica, prin introducere mecanica a aerului în
scara.
Conf. P118/1-1999, art. 2.5.30, se pune conditia mentinerii unei viteze de minim
0,5m/s in dreptul usii deschise de acces la nivelul incendiat.
Dimensiunile usii de acces: L=2,1m; l=1m.
Debit de aer introdus: Q(0,5) ≥ 2,1m x 1m x 0,5m/s = 1,05mc/s = 3780mc/h
Se considera un debit de aer introdus de 4000mc/h.
Ventilatorul de introducere este conectat la un presostat diferential care urmareste
mentinerea unei suprapresiuni de 50Pa ±25Pa (25-75Pa) in casa scarii fata de incaperea
adiacenta, adica incaperea-tampon (sas).

3. Instalatie de desfumare incaperi-tampon (sas-uri) pentru casa scarii in subteran


Conf. NP127-2009, art. 87, s-a ales varianta introducerii mecanice a aerului in
incaperea-tampon (sas) si evacuarea mecanica a fumului din incaperea-tampon.
Se considera un debit de aer introdus de 3800mc/h si un debit de fum evacuat de
3600mc/h. Astfel, aerul se va scurge din casa scarii in sas si din sas in parcaj.

Pagina 9 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

4. Instalatie de presurizare pentru incaperi-tampon (sas-uri) in subteran catre


spatii cu alta destinatie
Sas-urile din subsoluri prevazute pentru accesul in spatii cu alta destinatie decat
cea de parcaj se ventileaza in suprapresiune, mentinandu-se in interior o suprapresiune
de aproximativ 50Pa.
Dimensiunile usii de acces: L=2,1m; l=1m.
Debit de aer introdus: Q(0,5) ≥ 2,1m x 1m x 0,5m/s = 1,05mc/s = 3780mc/h
Se considera un debit de aer introdus de 3800mc/h.

5. Instalatie de presurizare pentru incaperi-tampon (sas-uri) de acces la


ascensorul de evacuare din subteran
Sas-urile din subsoluri prevazute pentru accesul la ascensorul de evacuare se
ventileaza in suprapresiune, mentinandu-se in interior o suprapresiune de aproximativ
50Pa fata de incaperile adiacente.
Dimensiunile usii de acces: L=2,1m; l=1m.
Debit de aer introdus: Q(0,5) ≥ 2,1m x 1m x 0,5m/s = 1,05mc/s = 3780mc/h
Se considera un debit de aer introdus de 3800mc/h.

6. Instalatie de desfumare a camerelor pentru gunoi


Conf P118/1 – 1999, art. 2.3.15, camera pentru gunoi va avea asigurata
evacuarea fumului in exterior prin sistem mecanic.
Se consiera un debit de 1mc/s la 100mp. La o suprafata de 35mp a camerei,
rezulta un debit minim de 0,35mc/s (1260mc/h). Se va asigura un debit de aer introdus
de 1400mc/h si un debit de fum evacuat de 1500mc/h.

Intocmit,

CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALATII


DE DESFUMARE SI PRESURIZARE

1. GENERALITATI

1.1. Executarea instalatiilor de desfumare se va face coordonat cu celelalte instalatii, precum si cu


elementele de arhitectura si rezistenta, tinind cont de sectiunile coordonatoare ale proiectului.
Aceasta coordonare se va urmari pe intreg parcursul executiei, incepand de la trasare, iar
eventualele neconcordante vor fi semnalate fara intarziere proiectantului.
1.2.Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, dar orice modificari sau completari la
documentatia initiala vor fi facute numai cu avizul proiectantului .

2. OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR

2.1.Asigurarea executarii lucrarilor instalatiei de desfumare si a celor auxiliare la un nivel calitativ


corespunzator standardelor, prin responsabili tehnici cu executia, atestati.
2.2.Obtinerea tuturor avizelor si aprobarilor necesare executiei.
2.3.Utilizarea in executia lucrarilor numai a materialelor, utilajelor si echipamentelor omologate
in Romania, corespunzatoare din punct de vedere tehnic prevederilor proiectului si din punct de
vedere calitativ cerintelor standardelor europene. Toate materialele autohtone vor fi insotite de
certificate de calitate, iar cele de import de certificat de omologare in tara noastra. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivata de antreprenor, avizata de proiectant si aprobata de catre
beneficiar.

Pagina 10 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

2.4.Verificarea atenta a documentatiei tehnice intocmite de proiectant si puse la dispozitie de catre


beneficiar in ceea ce priveste adaptabilitatea la conditiile din teren, trasee, goluri in elemente de
constructie, coordonare cu celelalte specialitati, dupa care vor fi facute observatii. Odata
conciliate aceste observatii, proiectul va fi insusit de catre antreprenor, care il va pune in opera
intocmai si la termenele convenite.
2.5.Respectarea in totalitate a proiectului ce urmeaza a fi executat, eventuale modificari sau
abateri de la acesta urmand a fi aplicate numai pe baza solutiilor oferite de proiectant cu acordul
beneficiarului.
2.6.Remedierea pe propria cheltuiala a defectiunilor aparute din vina lor, atat in perioada
santierului cat si in perioada de garantie stabilita conform legii.
2.7.Sesizarea in termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul
executiei lucrarilor.
2.8.Respectarea riguroasa a prevederilor ’’Normativului de prevenire si stingere a incendiilor ’’ pe
durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
2.9.Respectarea riguroasa a prevederilor privind igiena si protectia muncii in constructii
Lucrarea trebuie executata in modul cel mai corect si complet, pentru indeplinirea conditiilor
beneficiarului, care va avea dreptul sa respinga orice lucrare sau material ce nu corespunde
specificatiilor din proiect sau standardelor de calitate.
2.10.Dupa contractarea utilajelor, antreprenorul va pune la dispozitia proiectantului documentatia
tehnica de selectie si montaj obtinuta de la furnizor, necesara pentru verificare, avizare si
intocmirea eventualelor modificari fata de proiectul initial.
Executantul si beneficiarul vor solicita certificate de garantie de la furnizor.
Acestea vor fi prezentate comisiei de receptie.
2.11.Supunerea la receptie numai a lucrarilor terminate, care corespund intocmai proiectului si
indeplinesc standardele de calitate.
2.12.Aducerea la indeplinire intocmai si la termen a masurilor si hotararilor dispuse prin acte de
control sau dispozitii de santier.

3. VERIFICARE, DEPOZITAREA SI MANIPULAREA MATERIALELOR SI A


ECHIPAMENTELOR

3.1.La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale, aparate si masini care corespund tehnic
si calitativ prevederilor proiectului, standardelor de stat si normelor interne de intreprindere.
3.2.Executantul nu este indreptatit a face inlocuiri de materiale sau aparate, fara avizul scris al
proiectantului.
3.3.Toate aparatele si masinile vor fi insotite de certificatul de calitate al intreprinderii furnizoare.
3.4.Inaintea punerii in opera se vor verifica vizual toate materialele, aparatele si masinile pentru a
se constata eventuala existenta a unor degradari, care sa le compromita tehnic si calitativ.
Materialele, piesele, aparatele si masinile la care defectiunile constatate nu pot fi remediate
prin mijloacele santierului, vor fi inlocuite.
3.5.Pastrarea materialelor pentru instalatii de desfumare se va face in depozitele santierului, cu
respectarea prescriptiilor in vigoare privind prevenirea incendiilor.
3.6.Materialele ce pot fi deteriorate de agentii climatici se vor depozita sub soproane si vor fi
acoperite cu prelate sau foi de polietilena.
Materialele ce se deterioreaza la umiditate sau la radiatie solara, se vor pastra in magazii inchise.
3.7.Manipularea materialelor, aparatelor si masinilor se va face cu respectarea normelor de
tehnica secutitatii.
3.8.Executarea lucrarilor de instalatii de desfumare se va face in conformitate cu prevederile
normativului in vigoare, precum si cu indicatiilor prevazute la datele specifice ale fiecarui
subcapitol.

Pagina 11 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

De asemenea se va tine seama de conditiile de siguranta, de etansare, de buna functionare si de


estetica, pe care trebuie sa le indeplineasca instalatiile respective.

4. EXECUTAREA LUCRARILOR DE INSTALATII DE DESFUMARE

Montajul instalatiei de desfumare se va coordona si corela cu lucrarile de realizare a


constructiei si in special cu lucrarile de constructii auxiliare (platforme, postamente, goluri)
aferente acestor instalatii.
Canalele vor fi reactangulare din tablă de oţel zincat, circulare tip SPIRO. Etanşeitatea
canalelor de va fi de clasa II conform DIN 25194, 2,4 l/sm2 la 1000Pa. Canalele vor fi izolate
termic atât contra pierderilor de căldură, cât şi contra formării condesului pe suprafeţele exterioare
(AF/ARMAFLEX 19mm).
Grilele de evacuare vor fi de marca TROX, LINDAB sau similar.
Fixarea canalelor se va realiza cu amortizarea vibraţiilor, utilizând elemente de suporţi
prefabricate marca HILTI sau similar.
La proiectarea sistemelor de desfumare s-au luat măsuri pentru protecţia zgomotului, din
această cauză utilajele şi atenuatoarele de zgomot se pot schimba numai cu acordul proiectantului.
La trecerile canalelor prin planşee şi pereţi, nu este permis să rămână spaţiu liber. Unde acesta
nu este posibil din cauza dilatărilor poate să apare spaţiu liber, acesta se va umple cu vată
minerală fonoabsorbantă în toată grosimea planşeului sau a peretelui.
După realizarea sistemelor de desfumare acestea se vor regla la debitele proiectate. După
reglarea debitelor se vor realiza măsurători acustice, care se vor consemna în procese-verbale. O
copie a acestor procese verbale se vor transmite la proiectant.

4.1. CANALE DE AER


4.1.1 Canalele de aer se confectioneaza din tabla zincata si se imbina cu flanse din otel cornier.
Executia lor se va face in conformitate cu Normativul I 5-98 si cu cataloagele de detalii, elemente
si subansambluri tip de desfumare-IPCT.
4.1.2 Tronsoanele drepte se vor rigidiza in functie de forma si dimensiunile sectiunii, precum si de
presiunea aerului in canal.
Montarea flanselor pe canalul de aer se va face astfel incat planul flanselor sa fie perpendicular pe
axa canalului.
4.1.3 Este interzisa asamblarea canalelor de aer din tabla zincata prin sudura electrica sau
oxiacetilenica.
Este interzisa executarea imbinarilor pe portiunile de canal care strabat ziduri sau plansee.
4.1.4 Imbinarile cu flanse se vor prevedea cu garnituri de etansare din mucava sau cauciuc moale,
cu grosimea minima de 4 mm, in functie de natura aerului sau a gazelor vehiculate.
Garniturile vor fi taiate si montate astfel incat marginile lor sa nu patrunda in interiorul canalului
de aer.
Dupa executarea fiecarei imbinari transversale este obligatorie verificarea acestei conditii.
4.1.5 Canalele de aer se vor monta in linie dreapta orizontala sau verticala, fara sageti sau
denivelari.
Canalele verticale nu vor avea abateri de la verticala mai mari de 2-3 mm pe 1 m inaltime.
4.1.6 Inainte de montarea la pozitie se vor asambla la nivelul pardoselii numarul maxim posibil de
tronsoane si piese speciale in functie de conditiile de montaj.
In alcatuirea portiunilor de canal asamblarea tronsoanelor se va face astfel incat falturile
longitudinale sa fie dispuse alternat pentru a nu forma o cusatura continua.
La canalele rectangulare, imbinarile longitudinale prin falt se vor alterna de pe o fata pe alta a
tronsoanelor consecutive.

4.2.PIESE SPECIALE
Imbinarea pieselor speciale cu tronsoane drepte se va face numai prin flanse.

Pagina 12 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

Imbinarea segmentilor din care se confectioneaza piesele speciale se face prin faltuire transversala
simpla.
Incheierea prin sudura a pieselor speciale confectionate din tabla zincata este interzisa.
Dimensiunile flanselor pieselor speciale sunt egale cu cele ale canalelor pe care se monteaza, iar
grosimea tablei este egala cu cea a canalului cu dimensiunea cea mai mare.
Piesele speciale nu se rigidizeaza.

4.3 DISPOZITIVE DE ASPIRATIE SI ACCESORII LA CANALE


Se vor utiliza cu precadere piese, dispozitive si elemente accesorii tipizate sau produse in
industrie.
4.3.1 Prizele de aer vor fi prevazute cu rame cu plasa de sarma pentru impiedicarea patrunderii in
instalatie a corpurilor straine.
Protectia impotriva precipitatiilor atmosferice se va realiza prin rame cu jaluzele fixe inclinate fata
de orizontala cu un unghi de minim 45º.
Prizele de aer proaspat vor fi protejate impotriva actiunii vantului astfel incat fluctuatiile in viteza
sau directie sa nu produca perturbari in functionarea normala a instalatiei.
Jaluzelele fixe sau mobile ale prizelor de aer vor fi egal distantate, cu marginile rotunjite, si bine
fixate pentru a se inlatura posibilitatea vibratiilor si a zgomotului.
4.3.2 Dispozitivele de evacuare a aerului montate pe acoperis vor fi bine fixate si ancorate, pentru
a rezista la presiunea vantului fara deformari si deplasari de la pozitia de montaj.
Gurile si dispozitivele de evacuare vor fi confectionate din materiale rezistente la actiunea
mediului exterior.
4.3.3 La gurile de refulare montate direct pe tubulatura in cazul existentei unui dispozitiv cu
jaluzele opuse montat in spatele gurii de refulare, lamelele vor avea pozitia verticala pentru a
contribui la indreptarea jetului de aer pe o directie perpendiculara pe planul gurii.
Se va evita montarea clapetelor fluture la intrarea aerului intr-un anemostat sau imediat in spatele
unei guri de refulare de perete sau de canal.
4.3.4 Toate gurile de aspiratie vor fi prevazute cu rame de protectie avand plasa de sarma sau alte
mijloace de mascare montate la deschiderile de intrare a aerului.
4.3.5 Dispozitivele de reglare din canale se vor monta in amonte la distante cat mai mari de
punctul de ramificatie pentru a nu perturba curgerea aerului in ramificatie, de asemenea si
dispozitivele de reglare din ramificatii fata de gurile de introducere.
4.3.6 In canalele amplasate in plafoane false nedemontabile nu se vor monta dispozitive de
reglare.
Tipul dispozitivelor de reglare montate in ramificatiile cu sectiune rectangulara va fi :
-clapeta fluture, pentru dimensiuni pana la 500x500 mm
-jaluzele opuse, pentru ramificatii cu latura mai mare de 500 mm
4.3.6 Elementele introduse in curentul de aer vor fi, la toate tipurile de dispozitive de reglare, bine
rigidizate, pentru a nu produce vibratii.
Elementele mobile care servesc la stabilirea pozitiei de reglare vor permite fixarea oricarei pozitii
de reglare intre limitele complet inchis si complet deschis si de asemenea nu vor permite scapari
sau patrunderi de aer fals.
Toate dispozitivele de reglare vor fi montate astfel incat organele de comanda ale elementelor
mobile sa poata fi actionate manual cu usurinta.
Pentru reglarea, verificarea si intretinerea dispozitivelor de reglare montate in canale de aer cu
dimensiuni mari sau in camere de aer se vor prevedea usi de acces etanse.
Dispozitivele de reglare montate in interiorul canalelor vor avea elemente de indicare, care sa faca
posibila constatarea din exteriorul conductei, a pozitiei de reglare.
Clapetele fluture sau de bifurcatie vor fi fixate rigid pe axele lor pentru a nu produce vibratii.
4.3.7 Ramele cu jaluzele de suprapresiune care se monteaza in elementele de constructie
exterioare vor avea jaluzele ce oscileaza liber pe axele lor si vor fi astfel executate si prelucrate
incat sa asigure deschiderea lor sub actiunea fortelor create de o suprapresiune de 5 Pa.

Pagina 13 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

4.3.8 Se vor prevedea capace de vizitare la instalatiile pentru introducerea aerului precum si la
toate instalatiile care necesita un control periodic in interiorul canalelor de aer.
Acestea vor fi montate pe tronsoane drepte de canal, in locuri accesibile, astfel incat sa fie
posibila interventia in interiorul canalului, in portiunea necesara.
Capacele de vizitare vor asigura o etanseitate perfecta si vor avea o executie robusta pentru a nu
se deforma dupa demontarea si remontarea lor.
4.3.9 Sibarul de reglare va fi introdus in curentul de aer astfel incat sensul de glisare catre pozitia
inchis va fi invers sensului de miscare a rotorului.
Se interzice montarea sibarelor sau clapetelor fluture la gurile de aspiratie ale ventilatoarelor.

4.4 APARATE SI ACCESORII


Racordurile elastice vor fi concepute si executate pentru a fi etanse si rezistente.
Clapetele antifoc se vor monta in tubulatura astfel ca elementul fuzibil sa fie spalat de curentul de
aer in conditiile si cu viteza peste valoare minima stabilita la omologarea clapetelor.
Lungimile de canal rectiliniu in amonte si in aval de clapeta , precum si forma pieselor de racord
se vor stabili astfel incat perturbatiile in curgerea aerului sa nu prejudicieze modul de spalare cu
aer a elementului fuzibil.
Miscarea clapetei nu trebuie sa fie obstructionata de tubulatura de desfumare la care se
racordeaza.
Elementele fuzibile vor fi insotite de certificate emise de producator privind temperatura de
topire.
Temperatura de declansare a fuzibilului va fi cu 20-30ºC mai mare decat temperatura de regim din
interiorul tubulaturii de aer respective.
Dupa montarea clapetelor antifoc, inainte de darea in exploatare a instalatiei se va controla modul
de lucru al organelor de inchidere automata, prin simularea conditiilor care provoaca inchiderea.
Pozitia clapetei antifoc va fi indicata pe corpul acesteia.

4.4.1 MONTAREA VENTILATOARELOR


Ventilatoarele actionate de motoare electrice prin transmisii cu curele se vor dota cu dispozitive
mecanice pentru intinderea curelelor, pentru captarea si scurgerea electricitatii statice si pentru
amortizarea vibratiilor. Se vor lua urmatoarele masuri de protectia muncii si pentru o functionare
corecta :
-legarea la pamant a motorului electric si a ventilatorului
-montarea unui dispozitiv de protectie in dreptul rotilor si curelelor
-montarea unei plase de sarma cu ochiuri de 25-50 mm la gura de aspiratie sau refulare daca
aspira sau refuleaza liber in incapere
-efectuarea corecta a legaturilor in cutia de borne
-intinderea curelelor de transmisie
-prevederea unor dispozitive de reglare a debitului de aer
a)Inainte de inceperea montarii, se vor efectua urmatoarele verificari ale ventilatorului si
motorului electric de actionare :
-corespondenta dintre caracteristicile inscrise pe placutele de identificare si datele proiectului
-controlul exterior general al starii echipamentului
-existenta vaselinei de ungere la paliere si lagare
-starea izolatiei motorului
b)Agregatul ventilator-motor se va aseza pe pozitie cu respectarea riguroasa a cotelor de
amplasament indicate in proiect
c)Inainte de fixarea definitiva pe pozitie se va regla orizontalitatea asezarii ventilatorului si
motorului electric :
-la ventilatoarele radiale cu rotorul ventilatorului calat direct pe axul motorului electric, se verifica
cu nivela cu bule de aer succesiv, pe doua directii perpendiculare

Pagina 14 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

-la ventilatoarele radiale cuplate direct prin cuple elastice sau la cele cu transmisie prin curele
trapezoidale, cu nivela cu bula de aer pe generatoarele superioare ale axelor ventilatorului si
motorului
-la ventilatoarele axiale nivela cu bula de aer se va aseza pe generatoarea superioara a carcasei, in
cazul montarii orizontale si pe doua diametre perpendiculare pentru montarea verticala.
d)Se va verifica cu atentie echilibrarea rotorului

4.4.2 APARATE DE MASURARE


a)Aparate de masurare si control se vor monta in locurile stabilite prin proiect, cu respectarea
indicatiilor date de furnizor.
b)Aparate de masurare si control se vor monta in spatiul ventilat sau climatizat si in instalatie,
pentru a se asigura posibilitatea de urmarire a realizarii parametrilor proiectati.
c)Instalatiile pentru introducerea aerului care urmaresc incalzirea sau racirea spatiilor ventilate se
vor dota cu un termometru montat in canalul de aer, dupa baterie si un termometru montat in
canalul de aer, dupa baterie si un termometru montat in spatiul ventilat, intr-un punct
reprezentativ.
d)Pentru asigurarea unei anumite umiditati relative se va monta suplimentar si un higrometru sau
psihometru tip August.
e)La filtrele pentru curatirea aerului proaspat se va prevedea un manometru diferential pentru a
indica gradul de imbacsire a materialului filtrant.
f)Dispozitivele de comanda si armaturile aparatelor se vor monta in locuri luminate si usor
accesibile.

5. DISPOZITIVE DE SUSTINERE SI FIXARE

5.1 Dispozitivele de sustinere si fixare se confectioneaza si monteaza conform prevederilor din


catalogul de detalii, elemente si subansambluri tip de instalatii de desfumare IPCT.
5.2 Sustinerea canalelor si a pieselor speciale se va face cu elemente de sustinere tipizate .
La canalele de aer orizontale sustinerile se vor prevedea la distantele :
Latura canalului distanta maxima de sustinere
Sub 400 mm 3m
Peste 400 mm 4m
5.3 Fixarea de elementul de constructie se va face cu diblu metalic expandabil, cu piesa Filetata
DEF-00 in cazul elementelor de beton si prin sudura pe elementele de metal.
5.4 Sustinerile se fac cu tija fixata la partea superioara de elementul de constructie prin diblu si la
partea inferioara prindere prin surub direct de flansa canalului ( numai in cazuri speciale se
utilizeaza sustineri pe console sau cu brida ).
5.5 Toate confectiile metalice se vor executa ingrijit, toate muchiile ascutite si colturile tesite sau
rotunjite prin polizare.
5.6 Se vor respecta conditiile de continuitate si calitate a sudurilor, lungimile acestora si
asigurarea compozitiei chimice si caracteristicile mecanice ale sudurilor care vor fi cat mai
apropiate de acelea ale materialelor de baza.
5.7 Se va verifica modul de fixare al canalelor in piesele de sustinere, respectarea distantelor
prescrise intre piesele de sustinere, paralelismul cu elementele de constructie.

6. MASURI PENTRU ATENUAREA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR

6.1 Se vor lua masurile necesare pentru eliminarea sau atenuarea zgomotului produs de
functionarea echipamentelor si de trecerea aerului prin canale si guri de introducere pana la
valorile admise in incaperi-conform normativ C 125.
Nivelul zgomotului produs de functionarea instalatiilor de desfumare resimtit in incaperi va fi cel
mult egal cu nivelul de zgomot ambiant din incaperile ventilate.

Pagina 15 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

6.2 In cazul unei atenuari nesatisfacatoare:


-se vor captusi canalele la interior cu materiale fonoabsorbante pe o lungime determinata din
calcul
-se vor prevedea atenuatoare de zgomot atat pe introducere cat si pe evacuare, intre ventilatoare si
incaperi
-se vor folosi tuburi elastice fonoizolante
6.3 Toate echipamentele producatoare de vibratii vor fi prevazute cu :
-elementele elastice (vibroizolatoare de cauciuc, covoare din cauciuc, arcuri elicoidale din otel)
intercalate intre agregate sau aparate si fundatie
-burdufuri elastice atat pe aspiratia cat si pe refularea agregatului

7. IZOLAREA TERMICA A CANALELOR DE DESFUMARE

7.1Canalele de desfumare se vor izola termic in totalitate sau pe portiuni in cazurile :


-daca strabat spatii neincalzite
-daca transporta aer cu temperatura ridicata
-daca transporta aer tratat ce va fi introdus in incaperile climatizate
-daca transporta aer recirculat prin spatii cu temperatura diferita de cea a aerului vehiculat
-daca transporta aer cald si poate afecta confortul termic in spatiile pe care le strabat
7.2 Materialele utilizate la izolarea termica trebuie sa indeplineasca conditiile :
-sa fie incombustibile sau greu combustibile
-sa fie neputrescibile
-sa aibe proprietati izolante
-sa fie rigide la temperaturi ridicate
-sa nu degaje noxe la temperaturi ridicate
7.3 Suprafata exterioara a izolatiei se va proteja tinand seama de conditiile de expunere la
umezeala, socuri, coroziune, pericol de incendiu si explozie, conditii estetice.

8. PROTECTIA ANTICOROZIVA

8.1 Prezentul subcapitol se refera la protectia anticoroziva obligatorie a elementelor de instalatie


de desfumare si a constructiilor metalice aferente, in stare noua, cu exceptia celor din tabla
zincata.
Toate lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile ce se regasesc in ’’Instructiuni
tehnice privind protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice indicativ C 139-79.
8.2 Elementele de instalatii de desfumare si constructiile aferente acestora trebuie sa fie montate
definitiv, iar proba de etanseitate efectuata.
8.3 Protejarea suprafetelor metalice se va face dupa maximum 3 ore de la terminarea curatirii
fiecarei portiuni prin perierea cu peria de sarma.
8.4 Flansele tubulaturii precum si dispozitivele de sustinere sau constructiile metalice anexe,
indiferent de locul de montaj, se vor proteja impotriva coroziunii printr-un strat de baza de grund
de miniu de plumb in ulei G 351-4.
Grunduirea se va aplica cu pensula conform indicatiile date de producatorul de vopsele.
Stratul de grund trebuie sa fie uniform si sa acopere intreaga suprafata a pieselor care alcatuiesc
elementele.
In cazul in care se constata basici sau incretituri, se curata portiunile cu defecte si se acopera cu un
nou strat din acelasi material.
8.5 Canalele din tabla zincata montate in medii curate si care vehiculeaza aer curat se vor vopsi la
exterior numai in cazurile cerute de conditiile de estetica, avand in vedere si prevederile STAS
279/1 si 2.

9. PUNEREA IN FUNCTIUNE SI DAREA IN EXPLOATARE

Pagina 16 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

Punerea in functiune si darea in exploatare presupune :


-lucrari pregatitoare
-verificarea instalatiei
-punerea in funtiune a instalatiei
-reglarea instalatiei
-probarea elementelor din instalatie
-verificarea eficacitatii globale

LUCRARI PREGATITOARE

Lucrarile pregatitoare constau din :


1)Cunoasterea si insusirea proiectului
2)Cunoasterea modificarilor date de proiectant, pe parcursul executiei proiectului
3)Examinarea atenta a instalatiei realizate
4)Stabilirea operatiilor de verificare
5)Procurarea aparatelor de masura necesare operatiilor de verificare (manometre,
micromanometre, tuburi Pitot-Prandtl, termometre psihometre, tahometre)
6)Pregatirea fiselor de constatare

VERIFICAREA INSTALATIEI

Instalatia de desfumare va fi verificata privind:


-corespondenta cu prevederile proiectului, cu reglementarile tehnice in vigoare
-corespondenta dintre caracteristicile echipamentelor prevazute in proiect si a celor instalate
-corespondenta dintre geometria instalatiei proiectate si a celei realizate
-calitatea executiei
-functionarea elementelor componente
-alimentarea cu energie electrica
-conditiile necesare pentru pornirea instalatiei
-conditiile necesare in vederea asigurarii unei durate de serviciu cat mai indelungate
-asigurarea masurilor de tehnica securitatii muncii
-conditiile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor
-nivelul de zgomot din incaperile ventilate sau climatizate
Verificarea instalatiei va cuprinde :
-prizele de aer proaspat: pozitia prizei, dimensiunile, fixarea, existenta unor dispozitive de
protectie contra vantului si a patrunderii vietuitoarelor.
-conductele de aer: materialul, izolatia termica, constructia pieselor speciale.
Se va urmari daca au aparut rezistente aeraulice suplimentare fata de proiect.
-capacele de vizitare si curatire: pozitia, dimensiunile
-ventilatoarele: amplasarea, fixarea, racordarea la tubulatura, tipul constructiv, pozitia de montaj,
felul actionarii, debitul, presiunea, sensul, turatia
-motoarele electrice ale ventilatoarelor: tipul,pozitia, fixarea, racordarea la retea, punerea la
pamant, tensiunea,turatia
-bateriile de incalzire si de racire: tipul constructiv, fixarea, pozitia, racordarea la tubulatura de
aer, dimensiunile de gabarit, caracteristicile functionale
-filtrele de aer: tipul constructiv, pozitia in instalatie, dimensiunile de gabarit, modul de racordare
la tubulatura, fixarea, caracteristicile functionale
-atenuatoarele de zgomot: tipul, locul de montare in instalatie, fixarea
-dispozitivele de reglare: pozitia in instalatie, tipul, accesul la comenzi
-gurile de introducere: pozitia in instalatie si in incapere, numarul, dimensiunile, modul de
montare, accesul aerului din canal, tipul constructiv

Pagina 17 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

-existenta dispozitivelor de reglare a debitului si pentru orientarea jetului (daca au prevazute in


proiect)
-gurile de evacuare: idem, mai putin dispozitivele de orientare a jetului
-gurile de evacuare a aerului viciat: pozitia de montare, fixarea, protectia contra inghetului si a
patrunderii vietuitoarelor, tipul, dimensiunile
-schemele de automatizare: schema, pozitia si tipul traductoarelor si a organelor de executie,
modul de actionare asupra elementelor instalatiei
-se va asigura starea de curatenie, in interior si exterior a tuturor elementelor instalatiei, conducte
de aer, ventilatoare, guri de desfumare, aparate de climatizare, centrale de desfumare-
automatizare.
La verificarea calitatii executiei se va observa daca:
-dimensiunile canalelor se incadreaza in tolerantele prescrise
-nu exista deformari vizibile la peretii canalelor de aer, suprafete concave sau convexe, falturi
neetanse, neuniform presate sau cu ondulari
-suruburile sunt stranse suficient
-garniturile de etansare se incadreaza in sectiunile interioare ale canalelor de aer.
Etanseitatea sistemului de conducte se va verifica prin proba cu fum sau prin proba cu solutie de
apa cu sapun.

PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIEI

Punerea in functiune a instalatiei comporta urmatoarele operatii:


-pornirea in sarcina redusa
-pornirea in sarcina normala
-functionarea de proba
Pornirea instalatiei in sarcina redusa se va realiza prin inchiderea partiala a sibarului sau a unui alt
organ de reglare montat la ventilator. Se va constata daca in tubulatura de aer nu se produc
suprapresiuni sau depresiuni excesive. Se va constata daca rotorul ventilatorului se invarteste in
sensul corect.
Prin deschiderea treptata a organului de reglaj se va trece la sarcina nominala, constatandu-se:
-lipsa de vibratii sau zgomote anormale la ventilator, motor si sistemul de transmisie
-curentul la pornirea motorului pentru reglarea releelorde protectie
-lipsa unor scantei la motor sau la aparatajul de pornire-protectie
-lipsa unei incalziri anormale a motorului electric
-lipsa de scurgeri de lubrifiant din sistemul de ungere
-lipsa de incalzire a lagarelor si palierelor
-la motoarele cu viteza redusa se verifica turatia la viteze reduse
Se vor evita porniri repetate la intervale scurte.
Functionarea de proba se va stabili de la caz la caz, de la cateva ore la cateva zile.

REGLAREA INSTALATIEI

Toate instalatiile de desfumare se vor regla astfel incat :


-dispozitivele de reglare montate in ramificatii si in gurile de desfumare sa asigure debitele de aer
indicat in proiect
-organele de reglare sa asigure alimentarea echipamentului de desfumare cu energie, apa rece, apa
calda, agent frigorific, la parametrii prevazuti in proiect ( temperatura, presiune, etc. )

PROBAREA INSTALATIEI

Se vor verifica, prin masurari, caracteristicile tuturor aparatelor montate in instalatie in pozitia
normala de lucru (ventilatoare, baterii de incalzire sau racire, filtre de aer proaspat, etc.). De

Pagina 18 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

asemenea, se vor verifica, prin sondaj, caracteristicile gurilor de introducere, a gurilor si


dispozitivelor de aspiratie.
La ventilatoarele centrifugale, precum si la cele axiale montate in canal, se va masura debitul de
aer furnizat, in situatia racordarii normale si cu toate dispozitivele de reglare.

VERIFICAREA EFICACITATII GLOBALE A INSTALATIEI


Se verifica daca instalatia realizeaza gradul de igiena sau confort prevazut in proiect. Verificarea
se efectueaza cu intreaga instalatie in functiunesi dupa ce cladirea a fost complet terminata.
Perioada de verificare va fi:
-perioada rece a anului cu temperaturi exterioare sub 0ºC, in cazul instalatiilor de desfumare si
incalzire cu aer cald
-perioada calda a anului cu temperaturi exterioare peste 20ºC pentru instalatiile de climatizare
Determinarile se vor efectua in conditiile unei desfasurari normale a activitatii, in zonele de
activitate umana.
Se va verifica temperatura si umiditatea aerului in zona de activitate si viteza curentilor de aer.
Eficacitatea igienico-sanitara a instalatiei se va stabili prin compararea determinarilor.
Verificarea calitatii lucrarilor sau dispozitivelor de izolare fonica se va face cu aparate de
masurare adecvate.

FAZELE DE EXECUTIE DETERMINANTE

INVESTITIA: Parcaj subteran

OBIECT: Instalatii desfumare si presurizare

In conformitate cu legea nr.10/1995 (Mon.Of.nr.12/24.01.1995) si H.G.R.nr.272/1994


(Mon.Of.nr.193/28.07.1994) se stabilesc in comun accord prezentul program pentru fazele de
executie determinante la care se intocmesc « Procese Verbale de Control al Calitatii Lucrarilor »:

Nr. Faze determinante Cine intocmeste Nr.si data documentului


Crt. si semnaturile incheiat
……………………………………………………………………………………………………………………………
0 1 2 3 4
……………………………………………………………………………………………………………………………
1. Proba de verificare a eficacitatii I.S.C., I,E,P
globale a instalatiei

NOTA:
P-PROIECTANT
E-EXECUTANT
I.S.C.Inspectia de Stat in Constructii
I-Beneficiar / Investitor (diriginte)

Pagina 19 din 20
Instalatii de protectie improtriva incendiilor
Desfumare si presurizare pentru parcaj subteran

INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII EXECUTANT, (E )

INVESTITOR (I) PROIECTANT (P )

Pagina 20 din 20