Sunteți pe pagina 1din 15

Identificarea organizatiei, a partenerilor, a echipei care realizeaza proiectul

Numele organizatiei Fara frontier


Coordonatele organizatiei x x X
Sintetizati într-o fraza scopul general al organizatiei, conform statutului în vigoare
Asociatia are ca scop principal apararea intereselor membrilor ei, cultivarea si promovarea relatiilor
traditionale de prietenie interetnica, propagarea culturii noastre prin cunoasterea limbii, literaturii, traditiilor
si culturii, ocrotirea monumentelor istorice, initierea oricaror actiuni care pot contribui la o mai buna
cunoastere a poporului nostru, la dezvoltarea legaturilor multiple între orasul nostru si alte orase.

'Traditii culturale'

Proiectul vizeaza implementarea ideii de multiculturalitate prin constituirea unui club al


minoritatilor, în cadrul caruia vor fi constituite formatii artistice de muzica si dansuri
traditionale care vor sustine un spectacol de teatru de umbre, muzica si dansuri traditionale,
si va fi organizata o expozitie de arta plastica, aceste activitati fiind privite ca forme diferite
de manifestare a aceluiasi univers al traditiilor. Acest proiect va fi desfasurat în parteneriat
de catre Comunitatea Romana, Comunitatea Germana si Comunitatea Maghiara din
Municipiul Kronstadt.

Perioada propusa pentru desfasurare

Proiectul va avea o durata totala de desfasurare de 4 luni, perioada propusa este 10 august
2020 - 10 decembrie 2020

Locul (sau locurile) de desfasurare a proiectului

Municipiul Kronstadt

Grupul tinta vizat de proiect

Grupul caruia se adreseaza proiectul: membrii comunitatilor Alfa, Beta si Gama din
Municipiul X. În special aceste actiuni se adreseaza membrilor Organizatiilor de Tineret a
celor trei comunitati.

Grupul care va beneficia de rezultatele proiectului: membrii comunitatilor Alfa, Beta si


Gama, membrii interesati apartinând celorlaltor comunitati etnice, etnici români din
Municipiul Kronstadt

Obiectivul general al proiectului


Obiectivul general este cresterea capacitatii de comunicare si exprimare artistica a
organizatiilor participante în proiect.

Motivatia proiectului - definirea problemei si contextul general

Problema identificata: cunoasterea insuficienta de catre membrii comunitatilor si a


majoritatii populatiei, a elementelor definitorii specifice ale comunitatilor etnice din
Municipiul Kronstadt.

Context general:

Principala cauza a aparitiei problemei vizate în acest proiect o reprezinta diminuarea


sentimentului de apartenenta la comunitatea etnica a persoanelor vizate în acest proiect.
Radacinile acestui fenomen se gasesc în istoria recenta a României, respectiv perioada
comunista, când nu era permisa manifestarea publica a apartenentei la diferite comunitati
etnice. În acelasi timp, s-a înregistrat o reducere semnificativa a numarului de persoane care
se declarau membri ai altor etnii decât cea româna. Din aceste motive, în prezent
comunitatile etnice vizate în acest proiect au un numar redus de membri, multe persoane
manifestând un interes redus pentru activitatea organizatiilor etnice si, lucru mult mai grav,
dovedind un interes redus pentru pastrarea si transmiterea traditiilor si obiceiurilor specifice
si a semnificatiilor acestora. Activitatea organizatiilor etnice din Municipiul Kronstadt este
îngreunata de situatia economica dificila a zonei si de dificultatea atragerii de fonduri
pentru manifestari specifice.

Atuurile proiectului 'Arta care uneste':

 Participare afectiva si implicarea directa a tinerei generatii;


 Colaborarea si participarea mai multor comunitati ale minoritatilor etnice;
 Proiectul mentine treaz sentimentul apartenentei la o etnie si la cultura acesteia, apelând la universul
traditiilor prin muzica si dans;
 Posibilitatile de continuare a proiectului sunt deosebite;
 Proiectul va stimula coagularea organizatiilor de tineret a celor trei comunitati participante;
 Proiectul vine în întâmpinarea initiativelor de dans traditional, greu de organizat în alte conditii;
 Proiectul va determina un sentiment de respect pentru cultura si traditiile altor popoare din partea
majoritatii etnice.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Implicarea în activitatile proiectului a unui numar total de 100 de membri apartinând comunitatilor
Romane, Germane si Maghiare din Municipiul Kronstadt, timp de 4 luni;
2. Crearea a 3 formatii artistice, în cadrul comunitatilor Romane, Germane si Maghiare, pentru membri
(copii si adulti) între 10 - 30 ani din cadrul fiecarei comunitatii, sub îndrumarea a câte unui instructor
specializat pentru fiecare formatie, timp de 4 luni;
3. Efectuarea unui numar de 8 repetitii de dans si muzica traditionala pentru fiecare formatie, de catre
cele 3 formatii artistice organizate în cadrul proiectului, lunar, timp de 4 luni;
4. Instruirea unui numar total de 60 de membri ai comunitatilor participante în proiect, de catre 3
instructori specializati, lunar, timp de 4 luni;
5. Realizarea unui spectacol de teatru de umbre, muzica si dansuri traditionale, care sa includa cele 3
formatii artistice formate în cadrul proiectului, pentru publicul local, sub îndrumarea unui regizor, în
finalul proiectului;
6. Realizarea unei expozitii de arta plastica, de catre copii cu vârste între 7 - 14 ani din cadrul
comunitatilor din proiect, pentru publicul local, în finalul proiectului.

8. Enumerati activitatile care duc la îndeplinirea obiectivelor propuse, conform structurii


urmatoare:

Activitatea nr. 1

Denumirea activitatii: Întâlnirea pregatitoare

Durata si locul de desfasurare: activitatea va avea durata de 1 zi, în perioada 10.08-


16.08.2020, si se va desfasura la sediul Comunitatii Romane.

Grupul tinta al activitatii: reprezentantii legali ai comunitatilor Romane, Germane si


Maghiare din Municipiul Kronstadt si responsabilii pentru activitatile proiectului din cele
trei comunitati partenere.

Rezultatul concret al acestei activitati: stabilirea atributiilor si responsabilitatilor fiecareia


dintre comunitatile implicate în proiect, realizarea planului detaliat si a calendarului
activitatilor proiectului, stabilirea responsabililor pentru realizarea fiecarei activitati.

Bugetul activitatii: 6 Euro

Activitatea nr. 2

Denumirea activitatii: Organizarea si functionarea 'Clubului de traditii si obiceiuri ale


minoritatilor'

Durata si locul de desfasurare: activitatea va avea durata de 4 luni, în perioada 10.08-


10.12.2020, si se va desfasura la sediul Clubului (sala repetitii).

Grupul tinta al activitatii: membrii comunitatilor etnice implicate în proiect.


Rezultatul concret al acestei activitati: identificarea si amenajarea unui spatiu special
destinat activitatilor membrilor clubului, elaborarea unor reguli de colaborare între membrii
clubului, înscrierea membrilor.

Bugetul activitatii: 80 Euro

Activitatea nr. 3

Denumirea activitatii: Organizarea repetitiilor de dans si muzica

Durata si locul de desfasurare: activitatea va avea durata de 4 luni, în perioada 10.08-


10.12.2020, si se va desfasura la sala de repetitii închiriata, dupa urmatorul program:

Organizatia Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbata


Comunitatea Romana Copii X
Adulti X
Comunitatea Germana Copii X
Adulti X
Comunitatea Maghiara Copii X
Adulti X

Grupul tinta al activitatii: membrii comunitatilor Romane, Germane si Maghiare din


Municipiul Kronstadt cu vârste cuprinse între 10 - 30 ani.

Rezultatul concret al acestei activitati:

1. constituirea a 3 formatii stabile de dans si muzica traditionala, cu un numar de 15-25 membri fiecare,
în cadrul comunitatilor
2. însusirea unui repertoriu de 15 cântece si dansuri traditionale de catre fiecare din cele 3 formatii
artistice constituite în cadrul proiectului.

Bugetul activitatii: 2299 Euro

Activitatea nr. 4

Denumirea activitatii: Organizarea expozitiei de arta plastica

Durata si locul de desfasurare: activitatea va avea durata de 1 saptamâna, în perioada


04.12.2020-10.12.2020, si se va desfasura în Holul Teatrului X.

Grupul tinta al activitatii: copii membri ai comunitatilor etnice Romane, Germane si


Maghiare din Municipiul Kronstadt cu vârste cuprinse între 7 - 14 ani.
Rezultatul concret al acestei activitati: expozitia de arta plastica.

Bugetul activitatii: 30 Euro

Activitatea nr. 5

Denumirea activitatii: Pregatirea spectacolului 'Arta care uneste'

Durata si locul de desfasurare: activitatea va avea durata de 1 luna si se va desfasura la


sediile comunitatilor Roamne, Germane si Maghiare la sediul Clubului si la Teatrul X.

Grupul tinta al activitatii: membrii formatiilor artistice constituite în cadrul proiectului.

Rezultatul concret al acestei activitati: închirierea Salii Mari a Teatrului X, realizarea regiei
spectacolului, realizarea costumelor, realizarea si montarea decorurilor, realizarea a 2
repetitii generale.

Bugetul activitatii: 825 Euro

Activitatea nr. 6

Denumirea activitatii: Desfasurarea spectacolului 'Arta care uneste'

Durata si locul de desfasurare: activitatea va avea durata de 1 zi si se va desfasura în Sala


Mare a Teatrului .

Grupul tinta al activitatii: membrii comunitatilor Roamne, Germane si Maghiare din


Municipiul Kronstadt

Rezultatul concret al acestei activitati: spectacolul de teatru de umbre, muzica si dans


traditional al comunitatilor Roamne, Germane si Maghiare

Bugetul activitatii: 300 Euro

Activitatea nr. 7

Denumirea activitatii: Promovarea proiectului

Durata si locul de desfasurare: activitatea va avea durata de 4 luni, în perioada 10.08-


10.12.2020. Activitatile de concepere si realizare a materialelor de promovare se vor
desfasura la sediul Comunitatii Romane, iar difuzarea acestor materiale si realizarea
celorlalte actiuni de promovare se vor realiza în Municipiul Kronstadt. Cele 2 conferinte de
presa (la începutul proiectului si la finalul lui) vor avea loc la Centrul de Conferinte X.
Grupul tinta al activitatii: membrii comunitatilor Romane, Germane si Maghiare din
Municipiul Kronstadt

Rezultatul concret al acestei activitati: cresterea gradului de vizibilitate a activitatilor


proiectului, cresterea vizibilitatii comunitatilor implicate în implementarea proiectului. În
acest scop vor fi realizate 2 conferinte de presa, mape de prezentare, vor fi realizate si
distribuite invitatii, pliante, afise privind proiectul si activitatile sale.

Bugetul activitatii: 344 Euro

Activitatea nr. 8

Denumirea activitatii: Evaluarea proiectului

Durata si locul de desfasurare: activitatea va avea caracter periodic si se va desfasura în 5


etape (câte 1 zi la finele fiecarei luni si 1 saptamâna la finalul proiectului) si se va desfasura
la Sediul Comunitatii Alfa.

Grupul tinta al activitatii: membrii comunitatilor implicati direct în implementarea


proiectului

Rezultatul concret al acestei activitati: evaluarea gradului de respectare a planului de lucru


elaborat în cadrul întâlnirii pregatitoare, evaluarea rezultatelor proiectului, stabilirea
concluziilor proiectului, realizarea raportului final destinat finantatorilor, stabilirea
posibilitatilor de colaborare ulterioara a comunitatilor implicate în proiect.

Bugetul activitatii: 85 Euro


9. Calendarul activitatilor enumerate la punctul 8

Activitate Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4


1. Întâlnirea pregatitoare
2. Organizarea 'Clubului de traditii si
obiceiuri ale minoritatilor'
3. Organizarea repetitiilor de dans si
muzica
4. Pregatirea spectacolului
5. Organizarea expozitiei de arta plastica
6. Desfasurarea spectacolului 'Arta care
uneste'
7. Promovarea proiectului
8. Evaluarea proiectului

10. Rezultatele proiectului si impactul scontat

Proiectul va avea urmatoarele rezultate concrete:

1. Organizarea 'clubului de traditii si obiceiuri' si dotarea materiala cu un sistem audio;


2. Constituirea a 3 formatii de dans si muzica traditionala cu un numar de 10-25 membri fiecare, în cadrul
Comunitatii Romane, a Comunitatii Germane si, respectiv, a Comunitatii Maghiare, care vor participa
în viitor la manifestari artistice interne si internationale;
3. Însusirea unui repertoriu de 15 cântece si dansuri traditionale de catre fiecare formatie artistica
constituita în cadrul proiectului;
4. Realizarea unui spectacol de teatru de umbre, muzica si dansuri traditionale;
5. Realizarea expozitiei de arta plastica;

Impactul proiectului:

1. Cresterea vizibilitatii celor 3 comunitati implicate în implementarea proiectului;


2. Îmbunatatirea imaginii celor 3 comunitati implicate în proiect;
3. Stimularea interesului pentru traditiile si obiceiurile etnice specifice comunitatilor implicate în proiect;
4. Cresterea interesului membrilor pentru activitatile organizatiilor minoritatilor carora le apartin;
5. Stimularea altor proiecte culturale ale organizatiilor implicate în acest proiect.

Metode de diseminare a rezultatelor proiectului:

1. Proiectul si rezultatele sale vor fi prezentate în cadrul conferintei de presa finale;


2. Spectacolul va fi sustinut si în alte localitati (alte comunitati multietnice), dupa finalizarea acestui
proiect, si va fi promovat ca un exemplu de colaborare interetnica;
3. Ideea, activitatile si rezultatele proiectului vor fi prezentate cu ocazia contactelor pe care comunitatile
Romane, Germane si Maghiare le vor realiza cu celelalte filiale ale comunitatii Romane, Germane si
Maghiare din România, fiind vizata în mod special participarea formatiilor artistice organizate în
cadrul proiectului la concursuri si festivaluri nationale si internationale, în calitate de reprezentanti ai
comunitatilor etnice carora le apartin;
4. Proiectul si rezultatele sale vor fi prezentate autoritatilor publice locale în vederea prezentarii lor în
cadrul actiunilor guvernamentale specifice la nivel local.

11. Intentionati sa continuati / extindeti proiectul dupa epuizarea acestei finantari?

Dupa finalizarea finantarii, vor fi continuate urmatoarele actiuni:

1. Clubul de traditii si obiceiuri, în cadrul caruia vor fi desfasurate întâlnirile între membri
ai comunitatilor Romane, Germane si Maghiare din Municipiul Kronstadt. Activitatea
clubului va fi finantata în masura în care se vor obtine venituri din sponsorizari obtinute de
membrii clubului în acest scop.

2. Participarea formatiilor artistice organizate în cadrul proiectului la manifestari artistice


nationale si internationale. Aceste activitati vor fi finantate din sprijinul financiar acordat
organizatiilor partenere în acest proiect de catre organizatiile nationale ale minoritatilor,
precum si din sponsorizari si donatii obtinute în acest scop.

3. Vor fi organizate expozitii de arta plastica cu lucrari ale copiilor din cadrul comunitatilor
Romane, Germane si Maghiare. Finantarea acestor activitati va fi realizata din veniturile
curente ale organizatiilor.

În vederea extinderii proiectului, vor fi realizate contacte cu organizatiile etnice ale


celorlalte minoritati etnice din Municipiul X în vederea includerii lor în Clubul de traditii si
obiceiuri. Va fi prezentata experienta obtinuta în cadrul proiectului în vederea înfiintarii
unor formatii artistice în cadrul altor comunitati etnice, membri noi ai clubului de traditii si
obiceiuri.

12. Estimati dificultatile care ar putea afecta buna desfasurare a proiectului

Principalele dificultati care ar putea afecta desfasurarea proiectului sunt: programul estival
încarcat al membrilor formatiilor artistice, sesiunea de toamna a studentilor din formatiile
organizate în cadrul proiectului, un ritm redus cu care ar fi însusit repertoriul de cântece si
dansuri în cadrul formatiilor.

13. Criterii de evaluare a proiectului

Autocontrol si cuantificare periodica a rezultatelor proiectului se va baza pe un circuit


informational dedicat proiectului organizat între organizatiile etnice partenere.
Responsabilii din cadrul fiecarei comunitati vor actiona sub coordonarea si controlul
managerului proiectului si vor controla, la rândul lor, activitatile desfasurate în comunitatile
lor. Vor fi organizate activitati de evaluare periodica (control saptamânal al activitatilor
fiecarei organizatii, realizat de responsabilii din fiecare organizatie partenera; evaluare
intermediara lunara si evaluare finala, realizate de managerul proiectului în colaborare cu
responsabilii din cadrul organizatiilor partenere în proiect) si o evaluare finala dupa
încheierea proiectului.

Indicatori cantitativi: Numar de membri ai formatiilor de dans si muzica traditionala


organizate în cadrul proiectului; Numar de piese muzicale, dansuri din repertoriul fiecarei
formatii; Numar de ore de repetitii efectuate; Numar de spectatori ai spectacolului 'Arta
care uneste'; Numar de vizitatori ai expozitiei de arta plastica; Numar de ziaristi participanti
la conferintele de presa; Numar de aparitii în mass-media cu informatii despre proiect.

Indicatori calitativi: dezvoltarea activitatii organizatiilor de tineret; cresterea vizibilitatii


comunitatilor implicate în proiect.

Rezumat

Organizatia solicitanta: Comunitatea Alfa.

Titlu proiectului: 'Arta care uneste' - Proiect pilot pentru comunicare interetnica în spatiul
cultural local -

Proiectul vizeaza constituirea unui club al minoritatilor, în cadrul caruia vor fi constituite
formatii artistice de muzica si dansuri traditionale care vor sustine un spectacol de teatru de
umbre, muzica si dansuri traditionale, de asemenea, va fi organizata o expozitie de arta
plastica, aceste activitati fiind privite ca forme diferite de manifestare a aceluiasi univers al
traditiilor.

Acest proiect va fi desfasurat în parteneriat de catre Comunitatea Alfa (coordonator),


Comunitatea Beta si Comunitatea Gama din Municipiul X.

Grupul caruia se adreseaza proiectul: membrii comunitatilor Romane, Germane si


Maghiare din Municipiul Kronstadt. În special aceste actiuni se adreseaza membrilor
Organizatiilor de Tineret a celor trei comunitati.

Grupul care va beneficia de rezultatele proiectului: membrii comunitatilor Romane,


Maghiare si Germane, membrii interesati ai celorlalte comunitati etnice, etnici români din
Municipiul X.

Actiuni întreprinse:

 organizarea clubului;
 efectuarea de repetitii de muzica si dans;
 organizarea expozitiei de arta plastica;
 organizarea unui spectacol;
 promovare;
 evaluare.

Durata proiectului: 4 luni.

Perioada propusa: 10 august - 10 decembrie 2020.

Bugetul proiectului: 5216 Euro.

Suma solicitata finantatorului: 4873 Euro.

Bugetul proiectului

Bugetul centralizat al proiectului

Nr. Categoria de cheltuieli Suma totala (EUR) Suma solicitata de la


finantator (EUR)

1. Costuri organizatorice legate de proiect


1.1. Cheltuieli administrative 1372 1262
1.2. Consumabile 118 93
1.3. Alte material 0 0
2. Costuri de participare legate de proiect
2.1. Cheltuieli de deplasare 0 0
2.2. Cheltuieli de cazare si masa 0 0
2.3. Cheltuieli de protocol 303 198
2.4. Cheltuieli de interpretare 0 0
3. Costuri legate de implementarea proiectului
3.1. Onorarii si remuneratii 2340 2260
3.2. Servicii necesare 30 30
3.3. Echipamente 200 200
4. Alte cheltuieli justificate pentru derularea proiectului (va rugam specificati)
CD – uri 48 40
Casete audio 90 75
Mape prezentare 30 30
Afise 100 100
Invitatii 50 50
Elemente costumatie 450 450
5. Project evaluation costs
5.1. Protocol, stationery, telephone 85 85

Total funds needed to run the project (EUR) 5216

Nr. Categorie cheltuieli Suma totala Suma solicitata


(EUR) de la finantator
(EUR)
1.1. Cheltuieli administrative 1372 1262
1.2. Consumabile 118 93
1.3. Alte material 0 0
Total costuri organizatorice legate de proiect (EUR) 1490 1355

Cheltuieli administrative

Nr. Denumire cost Suma totala Suma solicitata


(EUR) de la finantator
(EUR)
1. Chirie sala club (repetitii) 550 550
2. Chirie sala spectacol (6 ore) 350 350
3. Chirie sala conferinta de presa 40 0
4. Chirie calculator 30 0
5. Chirie imprimanta 30 0
6. Telefon / fax 362 352
7. Electricitate 10 10
Total cheltuieli administrative (EUR) 1372 1262

Consumabil

Nr. Denumire cost Suma totala Suma solicitata


(EUR) de la finantator
(EUR)
1. Cartus imprimanta; 15 EUR / buc.; 1 buc 15 15
2. Rechizite 103 78
Total consumables (EUR) 118 93
 Costuri de participare legate de proiect

Nr. Categorie cheltuieli Suma totala (EUR) Suma solicitata de


la finantator (EUR)
2.1. Cheltuieli legate de deplasare 0 0
2.2. Cheltuieli de cazare si masa 0 0
2.3. Cheltuieli de protocol 303 198
2.4. Cheltuieli de interpretare 0 0
Total costuri de participare legate de proiect (EUR) 303 198

Cheltuieli de protocol

Nr. Numar participanti Eveniment Suma Suma solicitata


totala(EUR) de la
finantator(EUR)
1. 6 Întâlnire preliminara; 1 eveniment 3 3
2. 40 Activitate club 105 0
3. 80 Repetitii 30 30
4. 60 Expozitie; 1 eveniment 25 25
5. 150 Spectacol; 1 eveniment 90 90
6. 25 Promovare 50 50
Total cheltuieli de protocol (EUR) 303 198

Costuri legate de implementarea proiectului

Nr. Expense category Suma totala Suma solicitata de


(EUR) la finantator
(EUR)
3.1. Expenses and fees 2340 2260
3.2. Service costs required 30 30
3.3. Purchase of equipment 200 200
Total costs (EUR) 2570 2490

Onorarii si remuneratii
Nr. Functie Durata angajarii Suma totala Suma solicitata de
(EUR) la
finantator(EUR)
1. 1 Manager proiect 4 luni 400 400
2. 1 Asistent manager 4 luni 200 200
3. 1 Regizor 1 spectacol 220 220
4. Responsabil 4 luni 80 0
Comunitatea Alfa
5. Responsabil 4 luni 0 0
Comunitatea Beta
6. Responsabil 4 luni 0 0
Comunitatea Gama
7. 1 Instructor dans si 4 luni 440 440
muzica Alfa
8. 1 Instructor dans si 4 luni 440 440
muzica Beta
9. 1 Instructor dans si 4 luni 440 440
muzica Gama
10. 1 Contabil 4 luni 120 120
Total cheltuieli onorarii si remuneratii (EUR) 2340 2260

Servicii necesare (traducere, etc.)

Nr. Name of services Time period Suma totala Suma solicitata de


(EUR) la finantator
(EUR)
1. Props rental 3 days 30 30
Total cheltuieli servicii necesare (EUR) 30 30

Achizitionare echipamente

.)

Nr. Categorie cheltuieli Principalele date tehnice Suma totala Suma solicitata de
(EUR) la
finantator(EUR)
1. Sistem audio Dublu casetofon deck 200 200
Total cheltuieli achizitionare echipamente (EUR) 200 200

Alte cheltuieli justificate pentru derularea proiectului


Nr. Denumire cost Caracteristici Suma totala Suma solicitata de
(EUR) la finantator (EUR)
1. CD – uri 12 buc.; muzica traditionala 48 40
2. Casete audio 30 buc.; muzica traditionala 90 75
3. Mape prezentare 30 buc.; continut: prezentare 30 30
proiect, prezentare parteneri;
destinata ziaristilor
4. Afise 100 buc.; format A3 100 100
5. Invitatii 100 buc.; pliant format A4 50 50
6. Elemente costumatie Accesorii vestimentare traditionale 450 450
Total alte cheltuieli (EUR) 768 745

Cheltuieli de evaluare a proiectului

Nr. Denumire Caracteristici Suma totala Suma solicitata de


cost (EUR) la finantator(EUR)
1. Protocol Apa minerala, cafea, zahar, pahare 25 25
2. Supplies Hârtie, pixuri, dosare, plicuri 30 30
3. Telefon Communication between suppliers, partners, 30 30
community members
Total evaluation costs (EUR) 85 85

Surse de finantare

Nr. Funding name Suma (EUR)


1. Own sources: - Romanian Community 180
2. Participants' contribution: - German community 123
3. Funding from the authorities
4. Other sources of funding * - Z foundations 40
5. Amount requested from the name of the grantor 4873
Total funds needed to run the project (EUR) 5216

* În cazul în care proiectul este finantat si de alte organizatii, fundatii, institutii, se cere o
dovada a acestor finantari. Daca proiectul s-a depus spre finantare si la alte organizatii,
fundatii, se cere mentionarea acestora, precum si stadiul de solutionare a solicitarii.
Cuprins

Cerere de finantare

Anexe:

 CV manager de proiect
 CV responsabil Comunitatea Alfa
 CV responsabil Comunitatea Beta
 CV responsabil Comunitatea Gama
 Descrierea Comunitatii Alfa
 Descrierea Comunitatii Beta
 Descrierea Comunitatii Gama
 Statutul Comunitatii Alfa
 Hotarârea judecatoreasca de înfiintare a Comunitatii Alfa
 Statutul Comunitatii Beta
 Hotarârea judecatoreasca de înfiintare a Comunitatii Beta
 Statutul Comunitatii Gama
 Hotarârea judecatoreasca de înfiintare a Comunitatii Gama
 Proces verbal de constituire a filialei Comunitatii Gama
 Acordul de parteneriat
 Acordul de participare al regizorului
 CV regizor
 Declaratie privind contributia financiara a Comunitatii Alfa
 Declaratie privind contributia financiara a Comunitatii Gama
 Declaratie finantare sala pentru conferinte de presa
 Oferta chirie pentru sala de spectacol
 Oferta chirie pentru sala de repetitii
 Oferta de pret pentru sistemul audio
 Lista cu membri ai OT ai Comunitatii Alfa
 Lista cu membrii OT ai Comunitatii Beta
 Pliant de prezentare a Comunitatii Gama