Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pascani

Concurs interdisciplinar Judetean:


SFÂNTUL NICOLAE VĂZUT PRIN OCHI DE COPIL”
„S
Ediţia a II-a, 2016
Din Regulamentul de participare

Concursul Interdisciplinar Judeţean “Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil” se


desfăşoară în cadrul Proiectului Interdisciplinar Judeţean: “Sfântul Nicolae văzut prin ochi de
copil”, care îşi propune dezvoltarea capacităţii de comunicare prin cuvânt şi imagine, în vederea
stimulării potenţialului artistic al copiilor din învăţământul gimnazial şi liceal.
Conceput în manieră interdisciplinară, concursul urmăreşte să vină în întâmpinarea
dorinţei de afirmare a micilor artişti iconari, cu sufletul sincer şi curat, care vor avea posibilitatea
de a-şi descoperi abilităţile de creaţie plastică, de a-şi dezvolta imaginaţia, de a-şi exprima, prin
culoare, propriile concepţii şi idei religioase şi artistice.

1. Condiţii de participare
La concurs pot participa elevi din clasele V – XII, talentaţi la disciplinele Religie şi
Educaţie plastică, care se pot înscrie la una din cele două secţiuni prezentate în regulamentul de
organizare, respectiv:
A. Secţiunea icoane (icoane bizantine reprezentând chipul Sfântului Nicolae, realizat prin
diverse tehnici);
B. Secţiunea tradiţii (desene ce surprind tradiţii româneşti specifice sărbătorii Sfântului
Nicolae, realizate prin diverse tehnici).
Fiecare profesor coordonator poate inscrie la concurs trei elevi. Pentru concurenţii care
nu se pot deplasa din cauza distanţelor mari sau din alte motive obiective, vom lansa şi secţiunea
Participare indirectă cu lucrare.
Înscrierea elevilor se va face de către fiecare profesor coordonator, în perioada: 1 – 20
noiembrie 2016, pe baza fişei de înscriere, Anexa 1, la adresa: e-mail: mariaosoianu@yahoo.com
sau la tel. 0745862527.

2. Etapele desfăşurării concursului

PERIOADA ACTIVITATEA
1 octombrie – 15 Anunţarea concursului pe site-ul profesorilor de Religie din judeţul Iaşi, pe
noiembrie adresele de mail din grupul profesorilor de Religie ISJ Iaşi;
1 – 20 noiembrie Înscrierea concurenţilor pe pe baza fişei de înscriere, Anexa 1, pe adresa:
e-mail: mariaosoianu@yahoo.com sau la tel. 0745862527
29 noiembrie Desfăşurarea concursului, la Liceul Tehnologic Economic “Nicolae
Iorga”, Paşcani
6 decembrie Vernisajul expoziţiei + Conferinţacu tema: “Sfântul Nicolae – model de
sfinţenie pentru tineri” susţinută de părintele Hrisostom Rădăşanu +
Premierea câştigătorilor
6 – 20 decembrie Pregătirea Catalogului expoziţiei cu cele mai reprezentative icoane din
concurs, însoţite de date de contact şi scurte prezentări

DIRECTOR, COORDONATORI PROIECT:


prof. Spiridon Gheorghe Osoianu Maria, profesor de Religie/ responsabil Cerc pedagogic
Dimitriu Sirghie Vasilica, prof. Religie/responsabil Cerc pedagogic
Pricop Anca, profesor de Educaţie plastică,

CONSILIER EDUCATIV: prof. Gurzun Mariana

1
ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
(Concurs Interdisciplinar Judeţean: “Sffântul Nicolae văzut prin ochi de copil”)
Editia a II-a

NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:


...................................
ŞCOALA: ..................................................................................................
ADRESA: ..................................................................................................
TELEFON: ..................................................................................................
ADRESA DE E-MAIL: ..................................................................................................

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND ELEVII PARTICIPANŢI

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE SECŢIUNEA CLASA ŞCOALA


CRT ELEVULUI

1.

2.

3.