Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

DATA :
ŞCOALA:
CLASA: pregătitoare
PROPUNĂTOR: Vranceanu Carmen
UNITATEA TEMATICĂ: Prietenia
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
DOMENII INTEGRATE: Comunicare in limba romana, Matematica si explorarea mediului, Arte
vizuale şi abilităţi practice
SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul [r] şi literele r, R de tipar
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII: transmitere – însuşire de noi cunoştinţe
SCOPUL LECTIEI : Formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare corectă în diferite contexte,
cu accent pe sunetul/ litera „R”

COMPETENŢE VIZATE:
Comunicare în limba româna
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii
rostite clar şi rar;
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple;
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar;
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate;

Matematica si explorarea mediului


1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;

Arte vizuale şi abilităţi practice


2.4. Transformarea unui material prin tehnici.

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 – să emită corect sunetul „r”, după model şi singuri;
O2 – să identifice cuvinte care cuprind sunetul r;
O3 – să despartă cuvinte în silabe ;
O4 – să precizeze locul sunetului r în structura unor cuvinte;
O5 – să scrie literele R r cu diferite instrumente de scris ;

SRATEGII DIDACTICE:
o METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exerciţiul, observația, munca
independentă;
o RESURSE MATERIALE: ghicitori, jetoane, litere, auxiliar, tabla magnetică, creioane colorate,
carioca, planşă cu literele r, R;
o FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;

1
o FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor,
aprecieri verbale, analiza produselor activităţii;
o RESURSE TEMPORALE: 30 minute + 15 minute activităţi în completare

BIBLIOGRAFIE:
– Ministerul Educatiei Naţionale – Programa școlară pentru Clasa pregătitoare, 2013
– Ghidul Practic pentru Clasa Pregatitoare, Ed. Delta Cart Educaţional – Piteşti, 2013
– Manea, A., Matache, C. - ,,Comunicare în limba română”, Ed. Delta Cart Educaţional –
Piteşti, 2013

2
3
Ob. Metode si Resurse Forme de
LECŢIEI
op. procedee materiale organizare EVALU
1. Moment Asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii. Conversaţia Frontal Observa
organizatoric Pregătirea materialelor necesare desfăşurării în bune condiţii a lecţiei. sistemat

2. Le aduc aminte copiilor de povestea populară „Prietenia – comoara cea Conversaţia Frontal Aprecie
Reactualizarea mai de preţ”, pe care am citit-o înainte cu o zi. Purtăm discuţii despre verbală
cunoştinţelor prietenie.
2. Captarea Le voi spune copiilor cateva ghicitori iar aceştia vor alege jetonul cu Conversaţia Ghicitori Frontal Observa
atenţiei imaginea potrivită răspunsului şi o vor aşeza sub litera corespunzătoare Jetoane cu sistemat
sunetului iniţial. imagini
Cui îi place să se-mbrace Tabla
În cojoc cu mii de ace? magnetică
O maşină zburătoare Litere
Cu elicea pe spinare!
La fel şi pentru literele n, u, i, m. Voi încheia cu
Toată ziua stă pe lac
Şi ne cere mereu... mac! (Anexa 1)
Voi cere elevilor să despartă în silabe cuvântul ,,raţă”, să indice numărul
silabelor, sunetul iniţial al cuvântului (r).
3.Anunţarea Aduc la cunoştinţa copiilor că azi, în cadrul temei ,,Prietenia” continuăm
temei şi a să învăţăm despre sunete şi litere, în special despre sunetul şi literele r R;
obiectivelor vom căuta cât mai multe cuvinte care să înceapă, să conţină sau să se termine
cu acest sunet; vom despărţi cuvintele în silabe; vom alcătui propoziţii.
4. Dirijarea O1 Emiterea corectă a sunetului „r” Individual
învǎţǎrii Voi citi o poezie: Conversaţia Frontal Analiza
Rică nu ştia să zică răspunsu
Râu, răţuşcă, rămurică
O2 Dar de când băiatu-nvaţă
Poezia despre raţă
Ştie bine cum să zică
O5 Râu, răţuşcă, rămurică.
Elevii vor recunoşte cuvintele ce conţin sunetul r la început iar apoi vor da
exemple de cuvinte care au sunetul nou în interior sau la sfârşit.
Prezint planșa cu literele „R” şi ,,r” de tipar. Descriu semnele grafice din Explicaţia Planşă cu Aprecie
care sunt alcătuite. literele R, r verbală

4
Exerciții pentru încălzirea mâinilor. Trasarea literelor „R” şi ,,r” de tipar, de tipar
prin unirea punctelor. Exerciţiul Auxiliar Individual Observ
Munca sistema
independentă
5. Obţinerea O3 Joc didactic:,,Răspunde repede şi bine” Convesaţia Jetoane Individual Observa
performanţei O4 -fiecare copil va primi mai multe jetoane, îl va alege doar pe acela care Explicaţia sistemat
reprezintă o imagine ce conţine sunetul r, va despărţi cuvâtul în silabe, va Jocul didactic
spune în care silabă se află sunetul r, va formula o propoziţie cu acel cuvânt,
apoi va aşeza jetonul pe panou. (Anexa 2)
Activităţi în Elevii vor colora imaginile corespunzătoare poveştii ,,Prietenia, comoara Auxiliar Individual
completare cea mai de preţ” Creioane
colorate
6. Încheierea Fac aprecieri generale şi individuale asupra participării elevilor la lecţie,
lecţiei precum şi asupra comportamentului lor pe parcursul orei.

5
Anexa 1

Cui îi place să se-mbrace


În cojoc cu mii de ace?
(ariciul)

E fricosul cel mai mare


Iute-aleargă-n depărtare,
Dar la morcovi de îl chem,
Vine, doar să-i fac un semn!
(iepurele)

Voinicel cu cornişoare
Umblă cu casa-n spinare.
(melcul)

În cojoc întors pe dos


Mormăind morocănos,
Umblă pustnic prin pădure
După miere, după mure.
(ursul)

Are coajă, are miez


Şi e bună când se usucă.
Pentru cozonac o pisez
Şi se cheamă…
(nucă)

O maşină zburătoare
Cu elicea pe spinare!
(elicopterul)

Toată ziua stă pe lac


Şi ne cere mereu... mac!
(raţa)