Sunteți pe pagina 1din 4

Numele si prenumele elevului:

Data susținerii testului:

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ


Limba si literatura română
Clasa a X-a
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I (60 de puncte)
Citește textul:
Afară-i toamnă, frunză-mprăștiată,
Iar vântul zvârle-n geamuri grele picuri;
Si tu citești scrisori din roase plicuri
Și într-un ceas gândești la viața toată.
Pierzându-ți timpul tău cu dulci nimicuri,
N-ai vrea ca nime-n usa ta să bată;
Dar si mai bine-i când afară-i zloată,
Să stai visând la foc, de somn să picuri. [...]
(Mihai Eminescu, Sonet)
Următoarele cerințe sunt formulate pornind de la textul dat.
A.
Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Sinonimele cuvintelor „dulci (nimicuri)” si „visând” sunt: 8 puncte
a. zaharisite, vorbind. b. neplăcute, calculând. c. plăcute, meditând.
2. Tema textului este: 8 puncte
a. moartea. b. natura. c. toamna.
3. Transcrie două motive literare din text. 8 puncte
4. Ilustrează, prin câte un enunț, sensul denotativ si sensul conotativ al cuvântului „foc”. 8 puncte
5. Comentează, în 3-5 rânduri (30–50 de cuvinte), o figură de stil care apare în textul dat 8 puncte
B.
1. Rescrie enunțurile următoare, corectând greselile de orice natură: 10 puncte
Mi-ai adus cartea care țiam cerut-o ori te-ai făcut că uiți? Mi-ar place să nu fi atât de încăpățânat si
să îmi prezinți romanul cu happy-end fericit.
2. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte: 10 puncte
crează – creează, vei sti – vei stii, să aibă – să aibe, nu se merită – nu merită, va tace – va tăcea

PARTEA a II-a (30 de puncte)


Citeste textul:
Aud tot mai des o formulă care mă contrariază: „a citi cărți”. „Ce faceți în timpul liber?”
„Citesc cărți.” „Mai citeste si tu cărți, că nu strică!”, „Am auzit că X citeste cărți.” Până mai ieri, cititul
îsi subînțelegea complementul direct. Puteai, desigur, să citesti si gazete sau scrisori sau inscripții,
dar, în genere, a spune despre cineva că „citeste“, că e „un tip citit”, că e „un mare cititor” implica,
necesarmente, obiectul numit „carte”. Citim cărți, ce altceva? [...]
„A citi” nu mai e, astăzi, o ocupație atât de răspândită încât să fie enunțată ca atare, fără
detalii. De citit, mai citim câte ceva. Dar cărți nu prea mai citim. Pe de altă parte, cărțile continuă să
apară, să se înmulțească epidemic, să alimenteze galopant librăriile si bibliotecile. Se scrie imens.
De aceea, a vorbi numai de „declinul lecturii” e a neglija un straniu fenomen complementar: „inflația
textului”.
(Andrei Plesu, Cititul cărților, în revista Dilema veche)
Redactează un eseu de 75–100 de cuvinte (15-20 de rânduri), în care să-ți exprimi opinia despre
importanța lecturii, valorificând informații sau idei din textul dat.
Matricea de specificație, clasa a X-a

Competente 2.6 aplicarea 2.2 identificarea 1.1 utilizarea 1.3exprimarea in


conceptelor de temei textului adecvată a scris a opiniei
specialitate in achizitiilor privind textul
analiza si lingvistice în receptat
Continuturi discutarea textelor receprarea
literare diverselor texte
Sinonime x x x
Tema, motivul x x x
literar
Sensul cuvintelor, x x
figuri de stil
Rescrierea x x
enunțurilor greșite
Tehnica x x x x
argumentării
Numele si prenumele elevului:
Data susținerii testului: TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
Limba si literatura română
Clasa a IX-a
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I (60 de puncte)
Citește textul:
Cine-ar putea să spună
Câţi secoli au trecut Acolo, ca-ntr-un templu,
De-o lună, De-atâtea dimineţi
De când nu te-am văzut?… Contemplu
O tufă de scaieţi.
Salcâmii plini de floare
Se uită lung spre sat, Pe când departe-n zare,
Şi-n soare Mirat ca un copil,
Frunzişul legănat Răsare
Un astru inutil…
Le-atârnă ca o barbă…
Acolo mi-am găsit ( George Topârceanu – Rapsodii de vară)
În iarbă
Refugiul favorit.

Următoarele cerințe sunt formulate pornind de la textul dat.


A.
Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Sinonimele cuvintelor „refugiu „ și „ inutil” sunt: 8 puncte
a. adăpost, util b. mângâiere, nefolositor. c. consolare, zadarnic
2. Strofele poeziei sunt: 8 puncte
a. distihuri. b. terține. c. catrene.
3. Transcrie subiectul și predicatul din ultima strofă a textului dat. 8 puncte
4. Ilustrează, prin câte un enunț, sensul de bază si sensul figurativ al cuvântului „tufă”. 8 puncte
5. Comentează, în 3-4 rânduri (30–40 de cuvinte), o figură de stil care apare în textul dat 8 puncte
B.
1. Rescrie enunțurile următoare, corectând greselile de orice natură: 10 puncte
Foile aceleeași cărți s-au înegrit. Proprii mei copiii nu mă ascultă. Am stat de vorbă cu geamgii aceia. Nu
fii zgârcit când nu trebue.
2. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte: 10 puncte
Escalada - excalada, aut – out, obligatoriu – obligator, servici – serviciu, vehicol – vehicul
PARTEA a II-a (30 de puncte)
Citeste textul:
,,Un criteriu indrumător pentru a-ți alege lectura corectă este genul: epic, liric sau dramatic. Poate
ești în starea în care ai citi o poezie. Ți le recomand pe ale Ninei Cassian sau Ana Blandiana, Nichita
Stănescu, Marin Sorescu, Nicolae Labiș sau chiar George Coșbuc. Ai chef sa citești un roman bun? Îți
recomand din suflet să citești oricare dintre romanele lui Isabel Allende, Mihail Drumeș, ”Micul prinț” de
Antoine de Saint-Exupéry,”Robinson Crusoe” de Daniel Defoe, orice roman al lui Roald Dahl sau
chiar ”Stăpânul inelelor” de J.R.R.Tolkien. În mod sigur o să-ți placă. La genul dramatic îți recomand
operele lui Caragiale, Moliere sau Carlos Goldoni. Dacă ai curiozitatea sa citești o piesă de teatru latină,
sunt sigură că ți-ar putea plăcea "Ulcica" de Plaut. Este o poveste foarte amuzantă a unui om zgârcit, care
l-a inspirat si pe Moliere in scrierea "Avarului".
(http://lecturasiaventura.blogspot.com)
Redactează un eseu de 10-15 rânduri ( 50-75 de cuvinte), în care să-ți exprimi opinia despre alegera
lecturilor, valorificând informații sau idei din textul dat.
Matricea de specificație, clasa a IX-a

Competente 1.3 1.4 sesizarea 3.1 dovedirea 4.3 redactarea 3.2 sesizarea
sesizarea particularităților înțelegerii unui unui text valorii
adecvării lexico- text pornind de argumentativ expresive a
elementelor gramaticale ale la cerințele categoriilor
Continuturi lexicale la unui mesaj date morfosintactice
scopul receptat
mesajului
receptat
Sinonime x x x
Versificația x
Sintaxa x x x
propoziției
Sensul cuvintelor, x x x
figuri de stil
Figuri de stil x
Rescrierea x x x
enunțurilor greșite
Tehnica x x x x x
argumentării