Sunteți pe pagina 1din 5

S1 12.09-16.

09 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE


S2 19.09-23.09
S3 26.09-30.09 Anul școlar 2016-2017
S4 03.10-07.10
S5 10.10-14.10
S6 17.10-21.10
S7 24.10-28.10
S8 31.10-04.11
S9 07.11-11.11
S10 14.11-18.11
S11 21.11-25.11
S12 28.11-02.12
S13 05.12-09.12
S14 12.12-16.12
S15 19.12-23.12
S16 16.01-20.01
S17 23.01-27.01
S18 30.01-03.02
S19 06.02-10.02
S20 13.02-17.02
S21 20.02-24.02
S22 27.02-02.03
S23 05.03-09.03
S24 12.03-16.03
S25 19.03 -23.03
S26 26.03-30.03
S27 02.04-06.04
S28 23.04-27.04
S29 30.04-04.05
S30 07.05-11.05
S31 14.05-18.05
S32 21.05-25.05
S33 28.05-01.06
S34 04.06-08.06
S35 11.06-15.06
S36 18.06-22.06
Aprobat Director,
LICEUL "ANTIM IVIREANU"
PROFESOR: Ivancu Manuela
DISCIPLINA: Tehnologia Informației și a Comunicațiilor Vizat Şef Catedră,
CLASA: a XII-a A,B
NR. ORE: 2/SAPT

PLANIFICARE ANUALĂ
Anul școlar 2016-2017

Nr. de ore Nr. de ore Nr. de ore Nr. de ore


DISCIPLINA Clasa Observaţii
săptămână sem. I sem. II anual
Nr. de ore din trunchiul comun 2 18 17 35
Tehnologia Informației și a
Comunicațiilor Nr. de ore de aprofundare - 18 17 35
XII
(Sisteme de gestiune a Nr. de ore de extindere - - - -
bazelor de date)
TOTAL 2 36 34 70

Resurse umane - elevi Resurse materiale


Nivel de cunoştinţe, motivaţia învăţării, atitudini, aptitudini: Dotarea clasei (laboratorului):

Pagina 2 din 5
Aprobat Director,
LICEUL SANITAR ”ANTIM IVIREANU”
PROFESOR: Ivancu Manuela
DISCIPLINA: Tehnologia Informației și a Comunicațiilor Vizat Şef Catedră,
CLASA: a XII-a A,B ( Științele naturii)
NR. ORE: 2/SAPT

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul școlar 2016-2017

Nr.
Unități de învățare Competenţe specifice Conţinuturi Data Observaţii
ore
• Prelucrarea regulamentului de protecţia muncii şi conduită, specifice 2 S1
laboratorului de informatică
• Recapitulare și evaluare iniţială

1. Organizarea datelor în 1.1. Identificarea unor activităţi pentru care se • Tipuri de activităţi care implică necesitatea organizării datelor în baze 2 S2
baze de date impune crearea unei baze de date de date: cheltuieli, control inventar, management evenimente,
facturare, gestionare contacte, urmărire active.

1.2. Identificarea datelor relevante, care • Analiza datelor ce intervin in aplicaţii practice concrete. 4 S3-S4
trebuie memorate in baza de date şi a relaţiilor • Relaţii existente între date.
dintre acestea
• Redundanta datelor.
1.3. Descrierea tipurilor de date care intervin în • Tipuri de date (numerice, caracter, dată. logice). 4 S5-S6
prelucrări sistematice ale volumelor mari de
date şi selectarea tipurilor de date adecvate

• Evaluare sumativă 2 S7
2. Mediul de dezvoltare 2.1. Utilizarea funcţiunilor de baza ale interfeţei • Deschiderea aplicaţiei Microsoft Access. 2 S8
a aplicațiilor cu baze de Microsoft Access • Folosirea funcţiei „Ajutor" {Help).
date
• Deschiderea, modificarea, salvarea şi închiderea unei baze de date
existente.
• Moduri de vizualizare. 2 S9
• Închiderea aplicaţiei.
2.2. Definirea structurii unei baze de date • Proiectarea unei baze de date. 4 S10-S11
• Crearea structurii unei tabele.
• Modificarea structurii unei tabele.

Pagina 3 din 5
2.2. Definirea structurii unei baze de date 4 S10-S11
Nr.
Unități de învățare Competenţe specifice Conţinuturi Data Observaţii
ore
• Relaționarea tabelelor.

Pagina 4 din 5
Nr.
Unități de învățare Competenţe specifice Conţinuturi Data Observaţii
ore
2.3. Manipularea datelor dintr-o tabelă a unei • Adăugarea de înregistrări într-o tabelă. 2 S12
baze de date • Vizualizarea informaţiilor dintr-o tabelă.
• Modificarea înregistrărilor dintr-o tabelă. 2 S13
• Ştergerea de înregistrări dintr-o tabelă.
• Sortarea datelor. 2 S14
• Funcţii standard de prelucrare a datelor dintr-o tabelă.
2.4. Interogarea unei baze de date • Conectarea la o bază de date existentă. 6 S15-S17
• Căutarea unor informaţii într-o tabelă, specificând criterii
de căutare.
• Căutarea într-o bază de date a unor informaţii stocate în
tabele diferite, specificând criterii de căutare.
• Tipărirea rezultatelor unei interogări.
2.5. Utilizarea formularelor • Crearea unui formular simplu. 6 S18-S20
• Adăugarea, mutarea şi redimensionarea controalelor.
• Schimbarea caracteristicilor grafice ale unui formular.
• Introducerea datelor în baza de date folosind formulare.
2.6. Utilizarea rapoartelor • Crearea unui raport. 6 S21-S23
• Modificarea unui raport.
• Formatarea raportului.
• Examinarea raportului înaintea imprimării şi imprimarea
raportului.
• Evaluare sumativă 4 S24-S25
3. Dezvoltarea 3.1. Analizarea unei probleme date și crearea • Tema proiectului (in funcţie de specificul clasei şi interesul 10 S26-S30
aplicațiilor informatice aplicaţiei elevilor).
• Reguli de lucru în echipă.
• Planul de lucru.
• Culegerea datelor necesare, structurarea datelor, realizarea şi
documentarea aplicaţiei.
3.2. Prezentarea in public a aplicaţiei realizate • Reguli de bază pentru prezentarea unui proiect. 4 S31-S32
• Prezentarea proiectului.
• Evaluare sumativă 4 S33-S34

Pagina 5 din 5