Sunteți pe pagina 1din 25

GHID DE PROIECTARE, EXECUTIE, EXPLOATARE $1

INTERVENTII PENTRU PROTECTIILE ANTICOROSIVE


ALE CONSTRUCTIILOR EXPLOATATE IN MEDII
AGRESIVE SPECIFICE INDUSTRIEI DE FIBRE $1 FIRE
SINTETICE INDICATIV GP 030-98

89
GHIO DE P�OIECTARE, EXEcunE, EXPLOATARE $1
INTERVENnl PENTRU PROTECnlLE ANTICOROSIVE lndicativ: Cerinte din Legea 1 O Criterii pentru protectiile anticorosive
ALE CONSTRucntLOR EXPLOATATE IN MEDII
AGRESIVE SPECIFICE INDUSTRIEI DE FIRE $1 FIBRE GP 030-98 1. Rezistenta si - Protectiile anticorosive participa la
SINTETICE stabilitate asiciurarea rezistentei si stabilitatii
2. Siguranta Tn - Ourabilitatea , respectiv rezistenta la
1. GENERALITATI exploatare mediile chimice agresive specifice industriei
fibrelor Si firelor sintetice, garantate de
1.1. Scop �i domeniu de aplicare producator;
- Protectia antistatica $i I sau antiscanteie
Prezentul ghid se refera la proiectarea, executia $i fntretinerea (exprimata prin nivelul maxim al fncarcarii
protectiilor anticorosive ale elementelor de constructii noi sau deja electrostatice sau rezistenta ohmica a
existente, expuse actiunii mediilor chimice specifice industriei de fire si suprafetei considerate} unde este cazul
fibre sintetice. - Protectia fmpotriva electrocutarii
Sub denumirea de fibre sintetice se inteleg compusii
macromoleculari obtinuti prin reactii chimice de sinteza, care dupa 3. Siguranta la foe - Rise de izbucnire a incendiului
tehnologia de fabricatie (prezentata in anexa 2) $i respectiv structura - Sarcina termica corespunzatoare
chimica a polimerului de baza, se clasifica astfel: sistemului de protectie
4. lgiena, sanatatea - Emanari de substante nocive
- fibre :;;i fire poliamidice; oamenilor, refacerea $i a) la punerea fn opera
- fibre :;;i fire poliesterice; protectia mediului b) in exploatare
- fibre si fire poliacrilonitrilice. 5. lzolatie termica, - Protectiile anticorosive participa la
hidrofuga si economie asigurarea izolatiei termice a cladirilor
Prin acest ghid se stabilesc criteriile $i nivelele de performanta de energie - Etan$eitatea in conditii de exploatare, unde
pe care trebuie sa le indeplineasca protectiile anticorosive din industria este cazul
fibrelor $i firelor sintetice.
6. Protectia impotriva - Protectiile anticorosive participa la
in anexa 1 sunt prezentate reglementarile tehnice in vigoare,
complementare acestui ghid. zgomotului asigurarea protectiei i'mpotriva zgomotului a
cladirilor
1.2. Cerinte �i criterii
Responsabilitatea exclusiva privind stabilirea criteriilor si
Principalele criterii pe care trebuie sa le satisfaca protectiile cerintelor pe care trebuie sale satisfaca protectiile anticorosive ii revine
anticorosive specifice constructiilor din industria fibrelor si firelor tehnologului, care trebuie sa ia in consideratie $i caracteristicile
sintetice in functie de cerintele din Legea privind calitatea in construcfii mediului ambiant primite de la utilizator.
sunt: Sistemele de protectie anticorosiva se executa cu materiale
agrementate, rezistente la medii agresive specifice industriei firelor :;;i
fibrelor sintetice, de catre personal cu pregatire corespunzatoare.
La executie se accepta utilizarea si a altor sisteme de protectii
anticorosive, cu conditia ca acestea sa fie in concordanta cu prevederile
ghidului si eel pufin echivalente cu nivelul performantelor acestora, ,n
ceea ce priveste rezistenta la mediile agresive specifice industriei
90 91

L ---=--.-� =- ... _..,.. ..