Sunteți pe pagina 1din 114

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Indicatori de realizare/ de rezultat

Cuprins
AXA PRIORITARĂ 1: INIŢIATIVA LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
PRIORITATEA DE INVESTIȚIII 8.II.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3
Tabel 4a: Indicatori de rezultat ILMT and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific......................................................................................................................................................................................................................3
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6
TABEL 6: CADRUL DE PERFORMANȚĂ LA NIVELUL AXEI PRIORITARE 1 - INIȚIATIVA „LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI”...................................................................................................................................................................................................................................................... 6
AXA PRIORITARĂ 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI TINERILOR DIN CATEGORIA NEETS..................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.II........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific.....................................................................................................................................................................7
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9
TABEL 6: CADRUL DE PERFORMANȚĂ LA NIVELUL AXEI PRIORITARE 2 - ÎMBUNĂTĂȚIREA SITUAȚIEI TINERILOR DIN CATEGORIA NEETS................................................................................................................................................................................................................................... 10
AXA PRIORITARĂ 3: LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOŢI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.I......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11
Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific...................................................................................................................................................................11
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................16
PRIORITATEA DE INVESTIŢII 8.III....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17
Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific...................................................................................................................................................................17
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................19
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.V................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................19
Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific...................................................................................................................................................................19
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................21
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.VII....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22
Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific...................................................................................................................................................................22
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................26
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.III...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 27
Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific...................................................................................................................................................................27
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................28
TABEL 6: CADRUL DE PERFORMANȚĂ LA NIVELUL AXEI PRIORITARE 3 - LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOȚI........................................................................................................................................................................................................................................................................ 28
AXA PRIORITARĂ 4: INCLUZIUNEA SOCIALĂ ȘI COMBATEREA SĂRĂCIEI..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.II......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31
Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific...................................................................................................................................................................31
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................35
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.IV........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 38
Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific...................................................................................................................................................................38
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................44
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.V................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................46
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................47
TABEL 6: CADRUL DE PERFORMANȚĂ LA NIVELUL AXEI PRIORITARE 4 - INCLUZIUNEA SOCIALĂ ȘI COMBATEREA SĂRĂCIEI.................................................................................................................................................................................................................................................... 47
AXA PRIORITARĂ 5 - DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII.................................................................................................................................................................................................................................................... 50
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.VI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 50
Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific...................................................................................................................................................................50
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................55
TABEL 6: CADRUL DE PERFORMANȚĂ LA NIVELUL AXEI PRIORITARE 5 - DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII......................................................................................................................................................................................................................... 59

1
AXA PRIORITARĂ 6 - EDUCAŢIE ȘI COMPETENŢE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 61
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.II................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................61
Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific...................................................................................................................................................................61
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................63
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.I........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 63
Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific...................................................................................................................................................................63
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................83
PRIORITATEA DE INVESTIŢII 10.II...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 88
Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific...................................................................................................................................................................88
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................92
PRIORITATEA DE INVESTIŢII 10.III..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 94
Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific...................................................................................................................................................................94
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................99
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.IV.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 100
Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific.................................................................................................................................................................100
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni și specifici de program................................................................................................................................................................................................................................................................................................................111
TABEL 6: CADRUL DE PERFORMANȚĂ LA NIVELUL AXEI PRIORITARE 6 - EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE.....................................................................................................................................................................................................................................................................................114
AXA PRIORITARĂ 7: ASISTENŢĂ TEHNICĂ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 120
Tabel 12: Idicatori de rezultat specifici de program (pe oebiectiv specific)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................120
Tabel 12: Idicatori de rezultat specifici de program (pe oebiectiv specific)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................120
Tabel 12: Idicatori de rezultat specifici de program (pe oebiectiv specific)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................120
Tabel 13: Indicatori de realizare................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................121

2
Axa prioritară 1: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

Prioritatea de investițiiI 8.ii

Tabel 4a: Indicatori de rezultat ILMT and indicatori de rezultat specifici programului care corespund obiectivului specific
Prioritatea de investițiiI 8.ii Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din
comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri
ID Indicator Unitatea de Indicatoruld Valoarea de bază Unitatea de An de referință Ţintă (2023) Sursa datelor Frecvența raportării
măsură a de rezultat B F T măsură pentru B F T
indicatorului comun utilizat nivelul de
ca bază pentru referință şi
stabilirea obiectiv
obiectivului
CR01 Participanți șomeri care participă la Număr 46315 Număr 67293 AM POCU Anual
intervenția prijinită de ILMT până la
finalizarea sa, din care:
 din mediul rural
 roma
CR02 Participanți șomeri care, la încetarea Număr 10071 Număr 42058 AM POCU Anual
calității de participant, primesc o ofertă
de muncă, de participare la un program
de educație continuă, ucenicie sau de
stagiu,
din care:
 din mediul rural
 roma
CR03 Participanți șomeri care, la Număr 10071 Număr 42058 AM POCU Anual
încetarea calității de participant,
urmează un
program de educație/ formare, care
sunt în
curs de a obține o calificare sau care au
un
loc de muncă, inclusiv ca independenți,
din care:
 din mediul rural
 roma
CR04 Participanți șomeri de lungă durată care Număr 9263 Număr 13459 AM POCU Anual
participă la intervenția prijinită de ILMT
până la finalizarea sa, din care:
 din mediul rural
 roma
CR05 Participanți șomeri de lungă durată Număr 2014 Număr 8412 AM POCU Anual
care, la încetarea calității de participant,
primesc o ofertă de muncă, de
participare la un program de educație
continuă, ucenicie sau de stagiu,
din care:
 din mediul rural
 roma
CR06 Participanți șomeri de lungă durată Număr 2014 Număr 8412 AM POCU Anual
care, la
încetarea calității de participant,
urmează un
program de educație/ formare, care
sunt în
curs de a obține o calificare sau care au
un

3
Prioritatea de investițiiI 8.ii Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din
comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri
ID Indicator Unitatea de Indicatoruld Valoarea de bază Unitatea de An de referință Ţintă (2023) Sursa datelor Frecvența raportării
măsură a de rezultat B F T măsură pentru B F T
loc de muncă, inclusiv ca independenți, indicatorului comun utilizat nivelul de
din care:
 din mediul rural
 roma
CR07 Participanții inactivi care nu urmează Număr Număr
studii
sau cursuri de formare, care participă la
intervenția sprijinită de ILMT
CR08 Participanții inactivi care nu urmează Număr Număr
studii
sau cursuri de formare și care primesc o
ofertă de muncă, de participare la un
program de educație continuă, ucenicie
sau
de stagiu la încetarea calității de
participant upon leaving
CR09 Participanți inactivi care nu urmează un Număr Număr
program de educație sau de formare,
care urmează un program de educație/
formare, sunt în curs de a obține o
calificare sau care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfășoară o activitate
independentă, la
încetarea calității de participant
CR10 Participanți care participă la programe Număr 3805 Număr 12831 Sondaj La doi ani
de
educație continuă, de formare în
vederea
obținerii unei diplome, de ucenicie sau
de stagiu în termen de șase luni de la
încetarea calității de participant, din
care:
 din mediul rural
 roma
CR11 Persoanele care obțin un loc de muncă Număr 6265 Număr 42058 Sondaj La doi ani
în
termen de șase luni de la încetarea
calității de participant, din care:
 din mediul rural
 roma
CR12 Persoanele care încep o activitate Număr 65 Număr 438 Sondaj La doi ani
independentă în termen de șase luni de
la încetarea calității de participant, din
care:
 din mediul rural
 roma

4
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program
Prioritate de investiții 8.ii Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a
tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri
ID Indicator Unitatea de măsuriă Fond Categoria de Ţintă (2018) Sursa Frecvența
regiune (unde datelor raportării
este relevantt) B F T
4S1 Tineri NEETs șomeri cu Număr ILMT Regiuni mai puțin 84116 AM POCU Anual
vârsta cuprinsă între 16 dezvoltate
-24 ani care beneficiază
de sprijin, din care:
 roma
 din zona rurală

Tabel 6: Cadrul de performanță la nivelul Axei Prioritare 1 - Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”
ID Tip de Indicator sau etapă Unitatea Fond Categorie Ţintă intermediată pentru Ţintă finală (2023) Sursa Explicații
indicator cheie de de măsură de 2018 datelor pentru
implementare (unde este regiune relevanța
cazul) B F T B F T indiactorului,
unde este
cazul
4S1 O Tineri NEETs șomeri cu Număr ILMT Regiuni 59000 84116 AM POCU Indicatorul
vârsta cuprinsă între 16 mai puțin selectat
-24 ani care beneficiază dezvoltate acoperă 100%
de sprijin, din care: din alocarea
 roma totală la
 din zona nivelul AP 1
rurală
F Suma totală a cheltuielii Eur ILMT Regiuni 230693510 328.905.183,88 AM POCU Indicator
eligibile din sistemul mai puțin obligatoriu
contabil al autorității de dezvoltate
certificare, certificată de
această autoritate

5
Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Prioritatea de investiții 8.ii

Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific
Prioritatea de investiții 8.ii Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a
tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri
ID Indicator Categori Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Surs Frecvența
a de de realizare comun B F T măsură referință B F T a raportării
regiune măsură a utilizat ca bază pentru pentru date
indicatoru pentru valoarea de valoarea lor
lui stabilirea țintei bază şi țintă de bază
4S200 Tineri NEETs șomeri care Regiuni Număr Șomeri, inclusiv 12000 Număr 2013 39501 AM Anual
primesc un loc de muncă, mai șomeri de lungă POCU
inclusiv cei care desfășoară puțin durată
o activitate independentă, dezvolta
din care: te
 romi
 din zona rurală
4S3 Tineri NEETs șomeri care, la Regiuni Număr Șomeri, inclusiv 62150 Număr 2013 63254 AM Anual
încetarea calității de mai șomeri de lungă POCU
participant dobândesc o puțin durată
calificare, din care: dezvolta
 romi te
 din zona rurală
4S4 Tineri NEETs inactivi Regiuni Număr Inactivi 40066 Număr 2014 125290 Baza Semestrial
înregistrați la SPO ca mai de
urmare a sprijinului puțin date
furnizat, din care: dezvolta PES
 romi te
 din zona rurală
4S200 Tineri NEETs șomeri care Regiuni Număr Șomeri, inclusiv 392 Număr 2013 1492 AM Anual
primesc un loc de muncă, dezvolta șomeri de lungă POCU

6
Prioritatea de investiții 8.ii Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a
tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri
ID Indicator Categori Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Surs Frecvența
a de de realizare comun B F T măsură referință B F T a raportării
inclusiv cei care desfășoară regiune
te măsură a utilizat ca bază
durată pentru pentru date
o activitate independentă,
din care:
 romi
 din zona rurală
4S3 Tineri NEETs șomeri care, la Regiuni Număr Șomeri, inclusiv 2035 Număr 2013 2387 AM Anual
încetarea calității de dezvolta șomeri de lungă POCU
participant dobândesc o te durată
calificare, din care:
 romi
 din zona rurală
4S4 Tineri NEETs inactivi Regiuni Număr Inactivi 3604 Număr 2014 16000 Baza semestrial
înregistrați la SPO ca dezvolta de
urmare a sprijinului te date
furnizat, din care: PES
 romi
 din zona rurală

Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program


Prioritatea de investiții 8.ii Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a
tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri
ID Indicator Unitatea de măsuriă Fond Categoria de Ţintă (2023) Sursa datelor Frecvența
regiune (unde B F T raportării
este relevantt)
4S1 Tineri NEETs șomeri cu Număr FSE Regiuni mai puțin 98317 AM POCU Anual
vârsta cuprinsă între 16 dezvoltate
-24 ani care beneficiază de
sprijin, din care:
 roma
 din zona rurală
4S5 Tineri NEETS inactivi care Număr FSE Regiuni mai puțin 156612 AM POCU Anual

7
Prioritatea de investiții 8.ii Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a
tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri
ID Indicator Unitatea de măsuriă Fond Categoria de Ţintă (2023) Sursa datelor Frecvența
regiune (unde B F T raportării
beneficiază de sprijin în este relevantt)
dezvoltate
vederea înregistrării la
SPO, din care:
 romi
 din zona rurală
4S1 Tineri NEETs șomeri cu Număr FSE Regiuni dezvoltate 3700 AM POCU Anual
vârsta cuprinsă între 16
-24 ani care beneficiază de
sprijin, din care:
 roma
 din zona rurală
4S5 Tineri NEETS inactivi care Număr FSE Regiuni dezvoltate 20000 AM POCU Anual
beneficiază de sprijin în
vederea înregistrării la
SPO, din care:
 romi
 din zona rurală

Tabel 6: Cadrul de performanță la nivelul Axei Prioritare 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
ID Tip de Indicator sau etapă Unitatea de Fond Categorie de Ţintă intermediată pentru Ţintă finală (2023) Sursa Explicații
indicator cheie de măsură regiune 2018 datelor pentru
implementare (unde este B F T B F T relevanța
cazul) indiactorului,
unde este
cazul
F Suma totală a Eur FSE Regiuni mai 37123274.17 355498699.93 AM Indicator
cheltuielii eligibile din puțin POCU obligatoriu

8
ID Tip de Indicator sau etapă Unitatea de Fond Categorie de Ţintă intermediată pentru Ţintă finală (2023) Sursa Explicații
indicator cheie de măsură regiune 2018 datelor pentru
implementare (unde este B F T B F T relevanța
cazul) indiactorului,
unde este
sistemul contabil al dezvoltate cazul
autorității de
certificare, certificată
de această autoritate
F Suma totală a Eur FSE Regiuni 2737139 18701987 AM Indicator
cheltuielii eligibile din dezvoltate POCU obligatoriu
sistemul contabil al
autorității de
certificare, certificată
de această autoritate
4S1 O Tineri NEETs șomeri cu Număr FSE Regiuni mai 32326 98.317 AM Indicatorul
vârsta cuprinsă între puțin POCU selectat
16 -24 ani care dezvoltate acoperă
beneficiază de sprijin, 86,32% din
din care: totalul
 romi alocării
 din zona rurală pentru
regiuni mai
puțin
dezvoltate de
la nivelul AP
2
Informații calitative suplimentare la stabilirea cadrului de performanță

 Indicatorul financiar a fost calculat prin luarea în considerare a sprijinului UE și a cofinanțării naționale.

 Cadrul de performanță trebuie citit împreună cu Anexa 9.

9
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Prioritatea de investiții 8.i

Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific
Prioritatea de investiții 8.i Acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru
persoanele cu şanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare şi sprijin pentru mobilitatea forței de muncă
ID Indicator Categoria Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitate Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune de măsură realizare comun B F T a de referință B F T datelor raportării
a utilizat ca bază măsură pentru
indicatorul pentru stabilirea pentru valoarea
ui țintei valoare de bază
a de
bază şi
țintă
4S6 Persoane care, la Regiuni mai Număr Participanți: 103004 Număr 2013 119700 AM POCU Anual
încetarea calității de puțin  șomeri,
participant, dobândesc o dezvoltate inclusiv șomeri
calificare, din care: pe termen 51524 59900
 şomeri şi inactivi, din lung (șomeri și (șomeri și
care:  cu dizabilități inactivi) inactivi)
o șomeri pe  persoane cu
termen lung vârsta peste 10304 11980
o cu dizabilități 54 de ani (persoane (persoane
o persoane cu  persoane cu cu vârsta cu vârsta
vârsta peste 54 studii primare peste 54 peste 54
de ani (ISCED 1) sau de ani ) de ani )
o persoane cu gimnaziale
studii primare (ISCED 2)
(ISCED 1) sau  persoane cu 30910
gimnaziale studii liceale (din zona 35900 (din
(ISCED 2) (ISCED 3) sau rurală) zona
o persoane cu postliceale rurală)
studii liceale (ISCED 4) 20570
(ISCED 3) sau  persoane din (roma) 23900

10
Prioritatea de investiții 8.i Acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru
persoanele cu şanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare şi sprijin pentru mobilitatea forței de muncă
ID Indicator Categoria Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitate Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune de măsură realizare comun B F T a de referință B F T datelor raportării
a utilizat ca bază măsură pentru
postliceale indicatorul pentru stabilirea
zonele rurale pentru valoarea (roma)
(ISCED 4)  migrați,
 din zona rurală participanți de
 roma origine străină,
minorități
(inclusiv
comunități
marginalizat,
cum ar fi
romii)
4S201 Persoane care primesc un Regiuni mai Număr Participanți: 19889 Număr 2013 74700 AM POCU Anual
loc de muncă, inclusiv puțin  șomeri,
cele care desfăşoară o dezvoltate inclusiv șomeri
activitate independentă, pe termen
din care: lung
 şomeri şi inactivi, din  cu dizabilități 9949 37400
care:  persoane cu (șomeri și (șomeri și
o șomeri pe vârsta peste inactivi) inactivi)
termen lung 54 de ani
o cu dizabilități  persoane cu 1989 7480
o persoane cu studii primare (persoane (persoane
vârsta peste 54 (ISCED 1) sau cu vârsta cu vârsta
de ani gimnaziale peste 54 peste 54
o persoane cu (ISCED 2) de ani) de ani )
studii primare  persoane cu
(ISCED 1) sau studii liceale
gimnaziale (ISCED 3) sau
(ISCED 2) postliceale
o persoane cu (ISCED 4)
studii liceale  persoane din
(ISCED 3) sau zonele rurale
postliceale  migrați,

11
Prioritatea de investiții 8.i Acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru
persoanele cu şanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare şi sprijin pentru mobilitatea forței de muncă
ID Indicator Categoria Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitate Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune de măsură realizare comun B F T a de referință B F T datelor raportării
a utilizat ca bază măsură pentru
(ISCED 4) indicatorul pentru stabilireade
participanți 5968 (din pentru valoarea
 din zona rurală origine străină, zona 22400 (din
 roma minorități rurală zona
(inclusiv rurală)
comunități 3972
marginalizat, (roma) 14900
cum ar fi (roma)
romii)
4S6 Persoane care, la Regiuni Număr Participanți: 2361 Număr 2013 2673 AM POCU Anual
încetarea calității de dezvoltate  șomeri,
participant dobândesc o inclusiv șomeri
calificare, din care: pe termen 1180 1300
 şomeri şi inactivi, din lung (șomeri și (șomeri și
care:  cu dizabilități inactivi) inactivi)
o șomeri pe  persoane cu
termen lung vârsta peste 236 260
o cu dizabilități 54 de ani (persoane (persoane
o persoane cu  persoane cu cu vârsta cu vârsta
vârsta peste 54 studii primare peste 54 peste 54
de ani (ISCED 1) sau de ani) de ani)
o persoane cu gimnaziale
studii primare (ISCED 2)
(ISCED 1) sau  persoane cu
gimnaziale studii liceale
(ISCED 2) (ISCED 3) sau
o persoane cu postliceale
studii liceale (ISCED 4)
(ISCED 3) sau  persoane din
postliceale zonele rurale 708 (din
(ISCED 4)  migrați, zona 824 (din
 din zona rurală participanți de rurală) zona
 roma origine străină, rurală)
472

12
Prioritatea de investiții 8.i Acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru
persoanele cu şanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare şi sprijin pentru mobilitatea forței de muncă
ID Indicator Categoria Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitate Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune de măsură realizare comun B F T a de referință B F T datelor raportării
a utilizat ca bază măsură pentru
indicatorul pentru stabilirea
minorități (roma) pentru valoarea 549
(inclusiv (roma)
comunități
marginalizat,
cum ar fi
romii)
4S201 Persoane care primesc un Regiuni Număr Participanți: 456 Număr 2013 1716 AM POCU Anual
loc de muncă, inclusiv cele dezvoltate  șomeri, inclusiv
care desfășoară o șomeri pe
activitate independentă, termen lung
din care, din care:  cu dizabilități 228 858
 şomeri şi inactivi, din  persoane cu vârsta (șomeri și (șomeri și
care: peste 54 de ani inactivi) inactivi)
o șomeri pe  persoane cu studii
termen lung primare (ISCED
o cu dizabilități 1) sau gimnaziale 45 171
o persoane cu (ISCED 2) (persoane (persoane
vârsta peste 54  persoane cu studii cu vârsta cu vârsta
de ani liceale (ISCED 3) peste 54 peste 54
o persoane cu sau postliceale de ani ) de ani )
studii primare (ISCED 4)
(ISCED 1) sau  persoane din
gimnaziale zonele rurale
(ISCED 2)  migrați, participanți
o persoane cu de origine
studii liceale străină,
(ISCED 3) sau minorități
postliceale (inclusiv 137 (din
(ISCED 4) comunități zona 515 (din
 din zona rurală marginalizat, rurală) zona
 roma cum ar fi romii) rurală)
91 (roma)
343

13
Prioritatea de investiții 8.i Acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru
persoanele cu şanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare şi sprijin pentru mobilitatea forței de muncă
ID Indicator Categoria Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitate Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune de măsură realizare comun B F T a de referință B F T datelor raportării
a utilizat ca bază măsură pentru
indicatorul pentru stabilirea pentru valoarea (roma)

Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program


Prioritatea de investiții 8.i Acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi
pentru persoanele cu şanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare şi sprijin pentru mobilitatea forței de muncă
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de Fond Categoria de Sursa datelor Frecvența
măsuriă regiune (unde este raportării
B F T
relevantt)
4S8 Persoane care beneficiază de sprijin, din Număr FSE Regiuni mai puțin 187280 AM POCU Anual
care: dezvoltate
 şomeri şi inactivi, din care: 93680 (șomeri și
o șomeri pe termen lung inactivi)
o cu dizabilități
o persoane cu vârsta peste 54 de ani 18736 (persoane cu
o persoane cu studii primare (ISCED 1) vârsta peste 54 de ani)
sau gimnaziale (ISCED 2)
o persoane cu studii liceale (ISCED 3) 56200 (din zona
sau postliceale (ISCED 4) rurală)
 din zona rurală
 roma 37400 (roma)
4S8 Persoane care beneficiază de sprijin, din Număr FSE Regiuni dezvoltate 4293 AM POCU Anual
care:
 şomeri şi inactivi, din care: 2146 (șomeri și
o șomeri pe termen lung inactivi)
o cu dizabilități
o persoane cu vârsta peste 54 de ani 429 (persoane cu
o persoane cu studii primare (ISCED 1) vârsta peste 54 de ani)
sau gimnaziale (ISCED 2)
o persoane cu studii liceale (ISCED 3) 1288 (din zona rurală)
sau postliceale (ISCED 4)

14
 din zona rurală 859 (roma)
 roma

Prioritatea de investiții 8.iii

Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific
Prioritatea de investiții 8.iii Activități independente, antreprenoriat şi înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de realizare Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecven
de regiune măsură a comun utilizat ca bază B F T măsură referință B F T datelo ța
indicatorului pentru stabilirea țintei pentru pentru r raportă
valoarea de valoarea rii
bază şi țintă de bază
4S144 Locuri de Regiuni Număr Participanți: 3790 Număr 2013 8519 AM Anual
muncă create mai puțin  șomeri, inclusiv POCU
și existente dezvoltat șomeri pe termen
urmare a e lung
sprijinului  inactivi
primit de angajați, inclusiv
IMMuri la 6 persoane care
luni după dFSEășoară o
terminarea activitate
sprijinului independentă
4S9 Locuri de Regiuni Număr Participanți: 326 Număr 2013 1533 AM Anual
muncă create mai puțin  șomeri, inclusiv POCU
și existente dezvoltat șomeri pe termen
urmare a e lung
sprijinului  inactivi
primit de  angajați, inclusiv
șomeri&inactiv
persoane care
i/ persoane
dFSEășoară o
angajate la 6
activitate
luni după

15
Prioritatea de investiții 8.iii Activități independente, antreprenoriat şi înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de realizare Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecven
de regiune măsură a comun utilizat ca bază B F T măsură referință B F T datelo ța
indicatorului pentru stabilirea țintei pentru pentru r raportă
valoarea de valoarea rii
terminarea independentă
sprijinului
4S10 IMM-uri create Regiuni Număr  microîntreprinde 1364 Număr 2013 2147 AM Anual
și funcționale mai puțin ri și de POCU
la 6 luni după dezvoltat întreprinderi mici
terminarea e și mijlocii care
sprijinului beneficiază de
sprijin (inclusiv
întreprinderi
cooperatiste și
întreprinderi din
economia
socială)

Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program


Prioritatea de investiții 8.iii Activități independente, antreprenoriat şi înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa datelor Frecvența
regiune (unde raportării
este relevantt) B F T

4S11 Persoane care beneficiază de Număr FSE Regiuni mai 3066 AM PO CU Anual
sprijin, din care: puțin dezvoltate
 Șomeri & inactivi
 angajați, inclusiv persoane
care dFSEășoară o activitate
independentă
4S12 Microîntreprinderi și Număr FSE Regiuni mai 920 AM PO CU Anual
întreprinderi mici și mijlocii care puțin dezvoltate

16
beneficiază de sprijin

Prioritatea de investiții 8.v

Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific
Prioritatea de investiții 8.v Adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor şi a antreprenorilor
ID Indicator Categori Unitatea de Indicator de realizare Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
a de măsură a comun utilizat ca bază B F T de măsură referință B F T datelo raportării
regiune indicatorul pentru stabilirea țintei pentru pentru r
ui valoarea valoarea
de bază şi de bază
țintă
4S1 Întreprinderi care au Regiuni Număr Microîntreprinderi și Număr 2013 AM Anual
3 introdus sisteme mai de întreprinderi mici POCU
instrumente, metode, puțin și mijlocii care
practici etc. standard dezvolt beneficiază de sprijin
de management al ate (inclusiv întreprinderi
resurselor umane/ cooperatiste și
condiții de lucru întreprinderi din
îmbunătățite, din economia socială)
care:
 IMM-uri
4S1 Persoane certificate/ Regiuni Număr Angajați, inclusiv 39307 Număr 2013 44536 AM Anual
4 care și-au mai persoane care POCU
îmbunătățit nivelul puțin dFSEășoară o 1554
de calificare urmare a dezvolt activitate (persoa 2226
sprijinului primit, ate independentă ne care (perso
din care: asigură ane
 persoane care manag care
asigură ement asigură
managementul ul manag
strategic al strateg ement
firmelor/antrepren ic al ul

17
Prioritatea de investiții 8.v Adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor şi a antreprenorilor
ID Indicator Categori Unitatea de Indicator de realizare Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
a de măsură a comun utilizat ca bază B F T de măsură referință B F T datelo raportării
regiune indicatorul pentru stabilirea țintei pentru pentru r
ui valoarea valoarea
ori firmelo de bază şi de bază strateg
 persoane din r) ic al
departamentele de firmelo
resurse umane 6220 r)
 lucrători care (persoan
urmează a fi e din 8908
disponibilizați/ departa (perso
concediați mentele ane din
de depart
resurse ament
umane) ele de
resurse
23326 umane)
(lucrăt
ori care 33402
urmeaz (lucrăt
ă a fi ori
disponi care
bilizați/ urmeaz
concedi ă a fi
ați) disponi
bilizați
/
conced
iați)
4S1 Persoane care au Regiuni Număr 4434 Număr 2013 29226 AM Anual
5 dobândit un loc de mai POCU
muncă în urma puțin
sprijinului dezvolt
ate

18
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program
Prioritatea de investiții 8.v Adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor şi a antreprenorilor
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa datelor Frecvența
regiune (unde B F T raportării
este relevantt)
4S16 Persoane care beneficiază de sprijin, din Număr FSE Regiuni mai 55669 AMPOCU Anual
care: puțin dezvoltate
 persoane care asigură managementul 2783
strategic al firmelor/antreprenori (persoane
 persoane din departamentele de care asigură
resurse umane management
 lucrători care urmează a fi ul strategic al
disponibilizați/ concediați firmelor)

11134
(persoane din
departamentel
e de resurse
umane)

41752
(lucrători
care urmează
a fi
disponibilizaț
i/ concediați)
Întreprinderi sprijinite, din care: Număr FSE Regiuni mai 522 AMPOCU Anual
4S17
 IMM-uri puțin dezvoltate

19
Prioritatea de investiții 8.vii

Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific
Prioritatea de investiții 8.vii Modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței
forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr-o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate
relevante
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator Valoarea de Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de măsură a de bază măsură pentru referință datelor raportării
regiune indicatorului realizare B F T valoarea de pentru B F T
comun bază şi țintă valoarea
utilizat ca de bază
bază
pentru
stabilirea
țintei
4S150 Baza de date Regiuni Număr Nu Număr 2013 DA AM POCU Anual
integrată la mai puțin Indicator
nivel național, dezvoltate calitativ
pentru
înregistrarea și
monitorizarea
inclusiv a
situației
tinerilor NEETs,
șomerilor de
lungă durată,
grupurilor
vulnerabile,
funcțională
4S18 Structuri SPO Regiuni Număr 9 Număr 2013 51 AM POCU Anual
care mai puțin
implementează dezvoltate
rezultatele
studiilor/
analizelor/

20
Prioritatea de investiții 8.vii Modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței
forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr-o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate
relevante
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator Valoarea de Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de măsură a de bază măsură pentru referință datelor raportării
regiune indicatorului realizare B F T valoarea de pentru B F T
prognozelor comun bază şi țintă valoarea
privind nevoile
pieței muncii
4S145 Structuri SPO Regiuni Număr 7 Număr 2013 42 AM POCU Anual
care mai puțin
implementează dezvoltate
instrumente/
sisteme/
proceduri/
servicii/
mecanisme etc.
standard
privind nevoile
pieței muncii/
corelarea
cererii cu oferta
de forță de
muncă,
monitorizarea
serviciilor
furnizate
4S19 Angajați ai SPO Regiuni Număr 1400 Număr 2013 1600 AM POCU Anual
care au absolvit mai puțin
cursurile de dezvoltate
formare cu
certificat de
absolvire/ care
au participat la
schimburi de
bune practici
până la
finalizarea lor

21
Prioritatea de investiții 8.vii Modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței
forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr-o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate
relevante
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator Valoarea de Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de măsură a de bază măsură pentru referință datelor raportării
regiune indicatorului realizare B F T valoarea de pentru B F T
4S20 Structuri SPO Regiuni Număr comun bază
Numărşi țintă valoarea
2013 AM POCU Anual
care au mai puțin
înregistrat dezvoltate
creștere în
ocuparea
persoanelor
aflate în
căutarea unui
loc de muncă
urmare a
sprijinului
primit
4S21 Servicii nou Regiuni Număr Număr 2013 AM POCU Anual
introduse mai puțin
urmare a dezvoltate
proiectelor
implementate
4S22 Angajatori care Regiuni Număr Număr 2013 AM POCU Anual
utilizează mai puțin
serviciile SPO dezvoltate
4S24 Număr de locuri Regiuni Număr Număr 2013 AM POCU Anual
de muncă mai puțin
vacante dezvoltate
introduse în
portalul on-line
de locuri de
muncă
4S25 Grad de Regiuni Procent Număr 2013 Sondaj/ Anual
satisfacție al mai puțin portal
clienților dezvoltate
(angajatori și

22
Prioritatea de investiții 8.vii Modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței
forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr-o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate
relevante
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator Valoarea de Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de măsură a de bază măsură pentru referință datelor raportării
regiune indicatorului realizare B F T valoarea de pentru B F T
persoane în comun bază şi țintă valoarea
căutarea unui
loc de muncă)
cu serviciile
oferite prin
proiectele care
implică SPO
*pentru anumiți indicatori de rezultat nu au fost stabilite ținte pentru 2023 deoarece în perioada de programare 2007-2013 nu au existat intervenții similare/ indicatori de rezultat similari
pentru intervențiile finanțate

Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program


Prioritatea de investiții 8.vii Modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței
forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr-o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
este relevantt)
4S151 Proiecte care vizează baza de Număr FSE Regiuni mai puțin 1 Indicator AM PO CU Anual
date cu tineri NEETs, șomeri de dezvoltate calitativ
lungă durată, grupuri
vulnerabile
4S27 Angajați ai SPO care beneficiază Număr FSE Regiuni mai puțin 2000 AM PO CU Anual
de programe de formare/ dezvoltate
schimb de bune practici

23
Prioritatea de investiții 8.vii Modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței
forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr-o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
4S152 Instrumente / sisteme / Număr FSE este relevantt)
Regiuni mai puțin 6 AM PO CU Anual
proceduri/ servicii / mecanisme dezvoltate
etc. corelarea cererii cu oferta
de forță de muncă/
monitorizarea și evaluarea
serviciilor furnizate de SPO

4S29 Studii/ analize/ prognoze privind Număr FSE Regiuni mai puțin 7 AM PO CU Anual
nevoile pieței muncii dezvoltate
4S30 Proiecte care vizează Număr FSE Regiuni mai puțin 7 AM PO CU Anual
implementarea de noi servicii si dezvoltate
măsuri
4S153 Proiecte derulate în parteneriat Număr FSE Regiuni mai puțin 42 AM PO CU Anual
cu alte entități de pe piața dezvoltate
muncii sau din domeniul social
în vederea stabilirii unor
mecanisme de colaborare pe
plan local
4S32 Proiecte care vizează Număr FSE Regiuni mai puțin 42 AM PO CU Anual
parteneriate cu angajatorii dezvoltate
4S154 Evaluări ale proceselor, Număr FSE Regiuni mai puțin 7 AM PO CU Anual
măsurilor și structurilor la nivel dezvoltate
județean și național pe baza
datelor interne

Prioritatea de investiții 10.iii

Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific
Prioritatea de investiții 10.iii Creşterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale şi informale, actualizarea cunoştințelor, a
competențelor şi a aptitudinilor forței de muncă şi promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională şi validarea competențelor dobândite

24
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de realizare Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune măsură a comun utilizat ca bază B F T de măsură referință B F T datelo raportării
indicatorului pentru stabilirea țintei pentru pentru r
valoarea valoarea
de bază şi de bază
țintă
4S34 Persoane care dobândesc Regiuni Număr Angajați care 26761 Număr 2013 30320 AM Anual
o calificare/ care și-au mai puțin beneficiază de POCU
validat competențele în dezvoltat programe de formare
sectoarele e
economice/domeniile cu
specializare inteligentă
aferente SNC/SNCDI la
încetarea calității de
participant
4S35 Întreprinderi care introduc Regiuni Număr Întreprinderi sprijinite, Număr 2013 AM Anual
programe de învățare la mai puțin din care: POCU
locul de muncă la 6 luni dezvoltat  IMM-uri
după finalizarea sprijinului, e
din care:
 IMM-uri

*pentru anumiți indicatori de rezultat nu au fost stabilite ținte pentru 2023 deoarece în perioada de programare 2007-2013 nu au existat intervenții similare/ indicatori de rezultat similari
pentru intervențiile finanțate

Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program


Prioritatea de investiții 10.iii Creşterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale şi informale, actualizarea
cunoştințelor, a competențelor şi a aptitudinilor forței de muncă şi promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională şi validarea competențelor
dobândite
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
este relevantt)
4S36 Angajați care Număr FSE Regiuni mai puțin 37900 AM POCU Anual
beneficiază de dezvoltate
programe de
formare

25
4S17 Întreprinderi Număr FSE Regiuni mai puțin 245 AM POCU Anual
sprijinite, din care: dezvoltate
 IMM-uri 171(IMM-uri)

Tabel 6: Cadrul de performanță la nivelul Axei Prioritare 3 - Locuri de muncă pentru toți
ID Tip de Indicator sau etapă Unitatea de Fond Categorie Ţintă intermediată Ţintă finală (2023) Sursa datelor Explicații
indicator cheie de implementare măsură (unde de pentru 2018 pentru
este cazul) regiune B F T B F T relevanța
indiactorului,
unde este
cazul
F Suma totală a cheltuielii Eur FSE Regiuni 132858968 1270959911 AM POCU Indicator
eligibile din sistemul mai puțin obligatoriu
contabil al autorității de dezvoltate
certificare, certificată de
această autoritate
F Suma totală a cheltuielii Eur FSE Regiuni 3630860 24853622 AM POCU Indicator
eligibile din sistemul dezvoltate obligatoriu
contabil al autorității de
certificare, certificată de
această autoritate
4S8 Persoane care beneficiază Număr FSE Regiuni 54574 187280 Indicatorul
de sprijin, din care: mai puțin reprezintă
 roma dezvoltate 10900 37400 41,72% din
 şomeri şi inactivi, (roma) (roma) alocarea
din care: totală pentru
o șomeri pe termen 27298 93680 regiunile mai
lung (șomeri și (șomeri și puțin
o cu dizabilități inactivi) inactivi) din dezvoltate de
o persoane cu din care: care: la nivelul AP
vârsta peste 54 3
de ani 5459 18.736
o persoane cu studii (persoane (persoane
primare (ISCED 1) cu vârsta cu vârsta
sau gimnaziale peste 54 peste 54 de

26
ID Tip de Indicator sau etapă Unitatea de Fond Categorie Ţintă intermediată Ţintă finală (2023) Sursa datelor Explicații
indicator cheie de implementare măsură (unde de pentru 2018 pentru
este cazul) regiune B F T B F T relevanța
indiactorului,
unde este
(ISCED 2) de ani) ani) cazul
o persoane cu studii
liceale (ISCED 3) 16376 56200 (din
sau postliceale (din zona zona rurală)
(ISCED 4) rurală)
 din zona rurală
4S11 O Persoane care beneficiază Număr FSE Regiuni 893 3066 AM POCU Indicatorul
de sprijin, din care: mai puțin reprezintă
 şomeri şi inactivi dezvoltate 7,23% din
 angajați, inclusiv alocarea
persoane care totală pentru
dFSEășoară o regiunile mai
activitate puțin
independentă dezvoltate de
la nivelul AP
3
4S12 O Microîntreprinderi și Număr FSE Regiuni 405 920 AM POCU Indicator
întreprinderi mici și mai puțin reprezintă
mijlocii care beneficiază dezvoltate 7,23% din
de sprijin alocarea
totală pentru
regiunile mai
puțin
dezvoltate de
la nivelul AP
3

27
28
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei

Prioritatea de investiții 9.ii.

Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific
Prioritatea de investiții 9.ii.Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
ID Indicator Categori Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecven
a de de realizare comun B F T măsură referinț B F T datelor ța
regiune măsură utilizat ca bază pentru ă raportă
a pentru stabilirea valoarea de pentru rii
indicator țintei bază şi țintă valoare
ului a de
bază
4S37 Persoane aflate în risc de Regiuni Număr Persoane din 38121 Număr 2013 44359 AM Anual
sărăcie și excluziune mai comunitățile POCU
socială (din care: din zona puțin marginalizate 23825 27724
rurală) din comunitățile dezvolt aflate în risc de (roma) (roma)
marginalizate care ate sărăcie și
dobândesc o calificare la excluziune socială
încetarea calității de care beneficiază
participant, din care: de servicii
 roma integrate, din
care:
 roma
4S38 Persoane aflate în risc de Regiuni Număr Persoane din 9282 Număr 2013 23000 AM Anual
sărăcie și excluziune mai comunitățile POCU
socială (din care: din zona puțin marginalizate 5788 14350
rurală) din comunitățile dezvolt aflate în risc de (roma) (roma)
marginalizate are au un ate sărăcie și
loc de muncă, inclusiv excluziune socială
cele care dFSEășoară o care beneficiază

29
Prioritatea de investiții 9.ii.Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
ID Indicator Categori Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecven
a de de realizare comun B F T măsură referinț B F T datelor ța
regiune măsură utilizat ca bază pentru ă raportă
a pentru stabilirea valoarea de pentru rii
activitate independentă, indicator țintei
de servicii bază şi țintă valoare
la încetarea calității de integrate, din
participant, din care: care:
 roma  roma
4S39 Servicii funcționale (din Regiuni Număr Servicii la nivelul Număr AM Anual
care: din zona rurală) mai comunităților POCU
oferite la nivelul puțin marginalizate
comunităților dezvolt aflate în risc de
marginalizate aflate în risc ate sărăcie și
de sărăcie și excluziune excluziune socială
socială, din care: care beneficiază
 Servicii medicale de sprijin, din
 Servicii sociale care:
 Servicii socio-  Servicii
medicale medicale
 Servicii
sociale
 Servicii
socio-
medicale
4S40 Persoane din comunitățile Regiuni Număr Persoane din 95150 Număr 110720 AM Anual
dezavantajate din cadrul mai comunitățile PAPI POCU
rețelei PAPI (din care: din puțin care beneficiază de
zona rurală) care obțin dezvolt instruire/ programe
certificare urmare a ate de
sprijinului primit certificare
competențe
4S41 Comunități marginalizate Regiuni Număr Comunități Număr Sondaj La doi
aflate în risc de sărăcie și mai marginalizate ani
excluziune socială (din puțin aflate în risc de
care: din zona rurală) care dezvolt sărăcie și
depășesc situația de ate excluziune socială

30
Prioritatea de investiții 9.ii.Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
ID Indicator Categori Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecven
a de de realizare comun B F T măsură referinț B F T datelor ța
regiune măsură utilizat ca bază pentru ă raportă
a pentru stabilirea valoarea de pentru rii
vulnerabilitate la 6 luni de indicator țintei
care beneficiază de bază şi țintă valoare
la încetarea sprijinului sprijin, din care:
(conform definiției  cele cu
AROPE) populație
aparținând
minorității
Roma
4S42 Persoane care aparțin Regiuni Număr Persoane care Număr Sondaj La doi
grupurilor vulnerabile mai aparțin grupurilor ani
(din care: din zona puțin vulnerabile care
rurală) care depășesc dezvolt beneficiază de
situația de vulnerabilitate ate servicii integrate
urmare a sprijinului
primit
4S37 Persoane aflate în risc de Regiuni Număr Persoane din 381 Număr 2013 443 AM Anual
sărăcie și excluziune dezvolt comunitățile POCU
socială (din care: din zona ate marginalizate 238 277 (roma)
rurală) din comunitățile aflate în risc de (roma)
marginalizate care sărăcie și
dobândesc o calificare la excluziune socială
încetarea calității de care beneficiază
participant, din care: de servicii
 roma integrate, din
care:
 roma
4S38 Persoane aflate în risc de Regiuni Număr Persoane din 93 Număr 2014 230 AM Anual
sărăcie și excluziune dezvolt comunitățile POCU
socială (din care: din zona ate marginalizate 58 143 (roma)
rurală) din comunitățile aflate în risc de (roma)
marginalizate care au un sărăcie și
loc de muncă, inclusiv excluziune socială
cele care dFSEășoară o care beneficiază

31
Prioritatea de investiții 9.ii.Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
ID Indicator Categori Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecven
a de de realizare comun B F T măsură referinț B F T datelor ța
regiune măsură utilizat ca bază pentru ă raportă
a pentru stabilirea valoarea de pentru rii
activitate independentă, indicator țintei
de servicii bază şi țintă valoare
la încetarea calității de integrate, din
participant, din care: care:
 roma  roma
4S39 Servicii funcționale (din Regiuni Servicii la nivelul Număr AM Anual
care: din zona rurală) dezvolt comunităților POCU
oferite la nivelul ate marginalizate
comunităților aflate în risc de
marginalizate aflate în risc sărăcie și
de sărăcie și excluziune excluziune socială
socială, din care: care beneficiază
 Servicii medicale de sprijin, din
 Servicii sociale care:
 Servicii socio-  Servicii
medicale medicale
 Servicii
sociale
 Servicii
socio-
medicale
4S41 Comunități marginalizate Regiuni Comunități Număr Sondaj La doi
aflate în risc de sărăcie și dezvolt marginalizate ani
excluziune socială (din ate aflate în risc de
care: din zona rurală) care sărăcie și
depășesc situația de excluziune socială
vulnerabilitate la 6 luni de care beneficiază de
la încetarea sprijinului sprijin, din care:
(conform definiției  cele cu
AROPE) populație
aparținând
minorității
Roma

32
Prioritatea de investiții 9.ii.Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
ID Indicator Categori Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecven
a de de realizare comun B F T măsură referinț B F T datelor ța
regiune măsură utilizat ca bază pentru ă raportă
a pentru stabilirea valoarea de pentru rii
4S40 Persoane din comunitățile Regiuni indicator
Număr țintei
Persoane din 473 bază
Numărşi țintă valoare 550 AM Anual
dezavantajate din cadrul dezvolt comunitățile PAPI POCU
rețelei PAPI (din care: din ate care beneficiază de
zona rurală) care obțin instruire/ programe
certificare urmare a de
sprijinului primit certificare
competențe
4S42 Persoane care aparțin Regiuni Număr Persoane care Număr Sondaj La doi
grupurilor vulnerabile dezvolt aparțin grupurilor ani
(din care: din zona rurală) ate vulnerabile care
care depășesc situația de beneficiază de
vulnerabilitate urmare a servicii integrate
sprijinului primit
*pentru anumiți indicatori de rezultat nu au fost stabilite ținte pentru 2023 deoarece în perioada de programare 2007-2013 nu au existat intervenții similare/ indicatori de rezultat similari
pentru intervențiile finanțate

Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program


Prioritatea de investiții 9.ii.Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
este relevantt)
4S43 Persoane aflate în risc de sărăcie Număr FSE Regiuni mai puțin 192000 AM POCU Anual
și excluziune socială (din care: dezvoltate
din zona rurală) din comunitățile 24000 (roma)
marginalizate care beneficiază de
servicii integrate, din care:
 roma

33
Prioritatea de investiții 9.ii.Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
este relevantt)
4S44 Servicii (din care: din zona Număr FSE Regiuni mai puțin 3800 AM POCU Anual
rurală) la nivelul comunităților dezvoltate
marginalizate aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială care
beneficiază de sprijin, din care:
 Servicii medicale
 Servicii sociale
 Servicii socio-medicale
4S45 Comunități marginalizate aflate în Număr FSE Regiuni mai puțin 494 AM POCU Anual
risc de sărăcie și excluziune dezvoltate 123
socială (din care: din zona rurală)
care beneficiază de sprijin, din
care:
 cele cu populație aparținând
minorității Roma
4S46 Persoane din comunitățile PAPI Număr FSE Regiuni mai puțin 173000 AM POCU Anual
(din care: din zona rurală) care dezvoltate
beneficiază de instruire/
programe de
certificare competențe
4S47 Persoane care aparțin grupurilor Număr FSE Regiuni mai puțin 34600 AM POCU Anual
vulnerabile (din care: din zona dezvoltate
rurală) care beneficiază de servicii
integrate
4S43 Persoane aflate în risc de sărăcie Număr FSE Regiuni 1921 AM POCU Anual
și excluziune socială (din care: dezvoltate
din zona rurală) din comunitățile
marginalizate care beneficiază de
servicii integrate, din care:
 roma
4S44 Servicii (din care: din zona Număr FSE Regiuni 39 AM POCU Anual
rurală) la nivelul comunităților dezvoltate
marginalizate aflate în risc de

34
Prioritatea de investiții 9.ii.Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
este relevantt)
sărăcie și excluziune socială care
beneficiază de sprijin, din care:
 Servicii medicale
 Servicii sociale
 Servicii socio-medicale
4S45 Comunități marginalizate aflate în Număr FSE Regiuni 1 AM POCU Anual
risc de sărăcie și excluziune dezvoltate
socială (din care: din zona rurală)
care beneficiază de sprijin, din
care:
 cele cu populație aparținând
minorității Roma
4S46 Persoane din comunitățile PAPI Număr FSE Regiuni 860 AM POCU Anual
(din care: din zona rurală) care dezvoltate
beneficiază de instruire/
programe de
certificare competențe
4S47 Persoane care aparțin grupurilor Număr FSE Regiuni 347 AM POCU Anual
vulnerabile (din care: din zona dezvoltate
rurală) care beneficiază de
servicii integrate

35
Prioritatea de investiții 9.iv

Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific
Prioritatea de investiții 9.iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală şi servicii sociale de interes general
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune măsură a realizare B F T de referință B F T datelor raportării
indicatorului comun utilizat măsură pentru
ca bază pentru pentru valoarea
stabilirea valoarea de bază
țintei de bază
şi țintă
4S202 Persoane care și-au Regiuni Număr Persoane care 146291 Număr 2013 167190 AM POCU Anual
îmbunătățit nivelul mai puțin beneficiază de
de calificare/ dezvoltat formare/ 34406 39321
certificate urmare a e schimb de (Sectorul (Sectorul
sprijinului primit, din bune practici medical) medical)
care: etc., din care:
 din sectorul de  Sectorul 111885 127868
asistență socială medical (Sectorul (Sectorul
 din sectorul  Sectorul asistențe asistențe
medical asistenței i sociale) i sociale)
 din sectorul sociale
educațional  Sectorul
socio-
medical
4S203 Servicii comunitare Regiuni Număr Servicii Număr 2013 AM POCU Anual
funcționale (din care: mai puțin comunitare
din zona rurală), din dezvoltat care
care: e beneficiază de
 Servicii medicale sprijin, din
 Servicii sociale care:
 Servicii socio-  Servicii
medicale medicale
 Servicii  Servicii

36
Prioritatea de investiții 9.iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală şi servicii sociale de interes general
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune măsură a realizare B F T de referință B F T datelor raportării
educaționale indicatorului comun utilizat
sociale măsură pentru
 Servicii
socio-
medicale
4S204 Instrumente/ Regiuni Număr Instrumente/ Număr 2013 AM POCU Anual
proceduri/ mai puțin proceduri/
mecanisme etc. dezvoltat mecanisme
validate și utilizate în e etc., din care:
furnizarea serviciilor,  din domeniul
din care: asistenței
 din sectorul de sociale
asistență socială  din domeniul
 din sectorul medical
medical
 din sectorul
educațional
4S51 Persoane (din care: Regiuni Număr Persoane care Număr 2013 AM POCU Anual
din zona rurală) cu mai puțin au beneficiat
trimitere la specialist dezvoltat de servicii
după ce au beneficiat e medicale de
de serviciul prevenție/
preventiv/ diagnosticare
diagnosticare precoce etc.
precoce
4S 52 Copii și tineri sprijiniți Regiuni Număr Persoane Număr 2013 AM POCU Anual
prin FSE care mai puțin anterior
beneficiază de servicii dezvoltat instituționaliza
comunitare (sociale, e te care
medicale, socio- beneficiază de
profesionale etc.) servicii
după părăsirea comunitare,
instituțiilor de tip din care:
rezidențial  Copii

37
Prioritatea de investiții 9.iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală şi servicii sociale de interes general
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune măsură a realizare B F T de referință B F T datelor raportării
4S53 Asistenți maternali Regiuni indicatorului
Număr comun utilizat
Asistenți măsură
Număr pentru
2013 AM POCU Anual
(din care: din zona mai puțin maternali care
rurală) care rămân în dezvoltat beneficiază de
sistem e sprijin
4S54 Vârstnici și persoane Regiuni Număr Persoane Număr 2013 AM POCU Anual
cu dizabilități mai puțin anterior
sprijiniți prin FSE care dezvoltat instituționaliza
beneficiază de servicii e te care
comunitare (sociale, beneficiază de
medicale, socio- servicii
profesionale etc.) comunitare,
după părăsirea din care:
instituțiilor de tip  Persoane
rezidențial cu
dizabilități
 Vârstnici
4S202 Persoane care și-au Regiuni Număr Persoane care 17730 Număr 2013 20263 AM POCU Anual
îmbunătățit nivelul dezvoltat beneficiază de
de calificare/ e formare/ 13.560 15.498
certificate urmare a schimb de (sectorul (sectorul
sprijinului primit, din bune practici medical) medical)
care: etc., din care:
 din sectorul de  Sectorul 4.170 4.766
asistență socială medical (Sectorul (Sectorul
 din sectorul  Sectorul asistențe asistențe
medical asistenței i sociale) i sociale)
 din sectorul sociale
educațional  Sectorul
socio-
medical
4S203 Servicii comunitare Regiuni Număr Servicii Număr 2013 AM POCU Anual
funcționale (din care: dezvoltat comunitare
din zona rurală), din e care

38
Prioritatea de investiții 9.iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală şi servicii sociale de interes general
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune măsură a realizare B F T de referință B F T datelor raportării
care: indicatorului comun utilizat
beneficiază de măsură pentru
 Servicii medicale sprijin, din
 Servicii sociale care:
 Servicii socio-  Servicii
medicale medicale
 Servicii  Servicii
educaționale sociale
 Servicii
socio-
medicale
4S51 Persoane (din care: Regiuni Număr Persoane care Număr 2013 AM POCU Anual
din zona rurală) cu dezvoltat au beneficiat
trimitere la specialist e de servicii
după ce au beneficiat medicale de
de serviciul prevenție/
preventiv/ diagnosticare
diagnosticare precoce etc.
precoce
4S52 Copii și tineri sprijiniți Regiuni Număr Persoane Număr 2013 AM POCU Anual
prin FSE care dezvoltat anterior
beneficiază de servicii e instituționaliza
comunitare (sociale, te care
medicale, socio- beneficiază de
profesionale etc.) servicii
după părăsirea comunitare,
instituțiilor de tip din care:
rezidențial Copii
4S53 Asistenți maternali Regiuni Număr Asistenți Număr 2013 AM POCU Anual
(din care: din zona dezvoltat maternali care
rurală) care rămân în e beneficiază de
sistem sprijin
4S54 Vârstnici și persoane Regiuni Număr Persoane Număr 2013 AM POCU Anual
cu dizabilități dezvoltat anterior

39
Prioritatea de investiții 9.iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală şi servicii sociale de interes general
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune măsură a realizare B F T de referință B F T datelor raportării
sprijiniți prin FSE care e indicatorului comun utilizat
instituționaliza măsură pentru
beneficiază de servicii te care
comunitare (sociale, beneficiază de
medicale, socio- servicii
profesionale etc.) comunitare,
după părăsirea din care:
instituțiilor de tip  Persoane
rezidențial cu
dizabilități
 Vârstnici

*pentru anumiți indicatori de rezultat nu au fost stabilite ținte pentru 2023 deoarece în perioada de programare 2007-2013 nu au existat intervenții similare/ indicatori de rezultat similari
pentru intervențiile finanțate

40
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program
Prioritatea de investiții 9.iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală şi servicii sociale de interes general
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
este relevantt)
4S205 Persoane care beneficiază Număr FSE Regiuni mai puțin 208987 AM POCU Anual
de formare/ schimb de dezvoltate
bune practici etc., din care: 159835
 Sectorul medical (sectorul
 Sectorul asistenței medical)
sociale
 Sectorul socio-medical 49151 (Sectorul
 Sectorul educațional asistenței
sociale)

4S206 Servicii comunitare (din Număr FSE Regiuni mai puțin 3853 AM POCU Anual
care: din zona rurală), care dezvoltate
beneficiază de sprijin, din 2746 (servicii
care: medicale)
 Servicii medicale
 Servicii sociale 1107 (servicii
 Servicii socio-medicale sociale)
 Servicii educaționale
4S207 Instrumente/ proceduri/ Număr FSE Regiuni mai puțin 40 AM POCU Anual
mecanisme etc., din care: dezvoltate
 din domeniul 25 (asistență
asistenței sociale socială)
 din domeniul medical
 din domeniul 15 (medical)
educațional
4S208 Persoane (din care: din Număr FSE Regiuni mai puțin 1500643 AM POCU Anual
zona rurală) care au dezvoltate
beneficiat de servicii
medicale de prevenție/
diagnosticare precoce etc.
din care:
 grupuri
Prioritatea de investiții 9.iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală şi servicii sociale de interes general
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
vulnerabile este relevantt) 750322
4S59 Persoane anterior Număr FSE Regiuni mai puțin 13841 AM POCU Anual
instituționalizate care dezvoltate
beneficiază de servicii 4992 (copii)
comunitare, din care:
 Copii 4827 (Persoane
 Persoane cu cu dizabilități)
dizabilități
 Vârstnici 4022 (vârstnici)
4S60 Asistenți maternali (din Număr FSE Regiuni mai puțin 1166 AM POCU Anual
care: din zona rurală) care dezvoltate
beneficiază de sprijin
4S205 Persoane care beneficiază Număr FSE Regiuni dezvoltate 25329 AM POCU Anual
de formare/ schimb de 19.372
bune practici etc., din care: (sectorul
 Sectorul medical medical)
 Sectorul asistenței
sociale 5.957 (Sectorul
 Sectorul socio-medical asistenței
 Sectorul educațional sociale)
4S206 Servicii comunitare (din Număr FSE Regiuni dezvoltate 467 AM POCU Anual
care: din zona rurală), care
beneficiază de sprijin, din 333 (servicii
care: medicale)
 Servicii medicale
 Servicii sociale 134 (servicii
 Servicii socio-medicale sociale)
 Servicii educaționale
4S208 Persoane (din care: din Număr FSE Regiuni dezvoltate 181878 AM POCU Anual
zona rurală) care au
beneficiat de servicii
medicale de prevenție/
diagnosticare precoce etc.
din care:
 grupuri 90939
vulnerabile
Prioritatea de investiții 9.iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală şi servicii sociale de interes general
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
4S59 Persoane anterior Număr FSE este relevantt)
Regiuni dezvoltate 1678 AM POCU Anual
instituționalizate care
beneficiază de servicii 605 (copii)
comunitare, din care:
 Copii 585 (Persoane
 Persoane cu cu dizabilități)
dizabilități
 Vârstnici 487 (vârstnici)
4S60 Asistenți maternali (din Număr FSE Regiuni dezvoltate 141 AM POCU Anual
care: din zona rurală) care
beneficiază de sprijin

Prioritatea de investiții 9.v.


Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific
Prioritatea de investiții 9.v.- promovarea antreprenoriatului social şi a integrării profesionale în întreprinderile sociale şi promovarea economiei sociale şi solidare pentru a facilita accesul la
locuri de muncă
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa datelor Frecvența
de regiune măsură a realizare B F T măsură pentru referință B F T raportării
indicatorului comun valoarea de pentru
utilizat ca bază şi țintă valoarea
bază pentru de bază
stabilirea
țintei
4S61 Entități de Regiuni Număr Număr 2013 AM POCU Anual
economie socială mai puțin
(din care: din zona dezvoltate
rurală) care
funcționează la 6
luni după
terminarea
sprijinului
4S62 Entități de Regiuni Număr 34 Număr 2013 594 AM POCU Anual
economie socială mai puțin 6
(din care: din zona dezvoltate
rurală) înființate
urmare a
sprijinului primit
*pentru indicatorul de rezultat nu au fost stabilită țintă pentru 2023 deoarece în perioada de programare 2007-2013 nu au existat indicatori de rezultat similari pentru intervențiile finanțate

Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program


Prioritatea de investiții 9.v.- promovarea antreprenoriatului social şi a integrării profesionale în întreprinderile sociale şi promovarea economiei sociale şi solidare pentru a facilita
accesul la locuri de muncă
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa datelor Frecvența
B F T
regiune (unde raportării
este relevantt)
4S63 Entități de Număr FSE Regiuni mai puțin 743 AM POCU Anual
economie socială dezvoltate
(din care: din
zona rurală)
sprijinite

Tabel 6: Cadrul de performanță la nivelul Axei Prioritare 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
ID Tip de Indicator sau etapă Unitatea de Fond Categorie Ţintă intermediată Ţintă finală (2023) Sursa datelor Explicații
indicat cheie de măsură (unde de pentru 2018 pentru
or implementare este cazul) regiune B F T B F T relevanța
indiactorului,
unde este
cazul
F Suma totală a Eur FSE Regiuni 109576239 1047023965 AM POCU Indicator
cheltuielii eligibile mai puțin obligatoriu
din sistemul dezvoltate
contabil al
autorității de
certificare,
certificată de
această autoritate
ID Tip de Indicator sau etapă Unitatea de Fond Categorie Ţintă intermediată Ţintă finală (2023) Sursa datelor Explicații
indicat cheie de măsură (unde de pentru 2018 pentru
or implementare este cazul) regiune B F T B F T relevanța
indiactorului,
unde este
F Suma totală a Eur FSE Regiuni 8959674 63168893 AM POCU cazul
Indicator
cheltuielii eligibile dezvoltate obligatoriu
din sistemul
contabil al
autorității de
certificare,
certificată de
această autoritate
4S43 O Persoane aflate în Număr FSE Regiuni 56000 192000 AM POCU Indicatorul
risc de sărăcie și mai puțin acoperă
excluziune socială dezvoltate 7000 24000 33,10% din
(din care: din zona (roma) (roma) totalul alocării
rurală) din pe regiuni mai
comunitățile puțin
marginalizate care dezvoltate
beneficiază de pentru această
servicii integrate, AP
din care:
 roma
4S208 O Persoane (din care: Număr FSE Regiuni 435186 1500643 AM POCU Indicatorul
din zona rurală) mai puțin acoperă 9,44%
care au beneficiat dezvoltate din totalul
de servicii medicale alocării pe
de prevenție/ regiuni mai
diagnosticare puțin
precoce etc., din dezvoltate
care: pentru această
 grupuri AP
vulnerabil
e 750322
4S63 Entități de Număr FSE Regiuni 163 743 AM POCU Indicatorul
economie socială mai puțin acoperă
(din care: din zona dezvoltate 10,65% din
rurală) sprijinite totalul alocării
pe regiuni mai
ID Tip de Indicator sau etapă Unitatea de Fond Categorie Ţintă intermediată Ţintă finală (2023) Sursa datelor Explicații
indicat cheie de măsură (unde de pentru 2018 pentru
or implementare este cazul) regiune B F T B F T relevanța
indiactorului,
unde este
cazul
puțin
dezvoltate
pentru această
AP
4S208 Persoane (din care: Număr FSE Regiuni 52744 181878 AM POCU Indicatorul
din zona rurală) dezvoltate acoperă
care au beneficiat de 18,97% din
servicii medicale de totalul alocării
prevenție/ pe regiuni mai
diagnosticare dezvoltate
precoce etc., din pentru această
care: AP
 grupuri
vulnerabile 90939

Informații calitative suplimentare la stabilirea cadrului de performanță


 Pentru anumiți indicatori de rezultat nu au fost stabilite ținte pentru 2023 deoarece în perioada de programare 2007-2013 nu au existat intervenții similare/ indicatori de rezultat similari
pentru intervențiile finanțate.
 Indicatorul financiar a fost calculat prin luarea în considerare a sprijinului UE și a cofinanțării naționale.
 Cadrul de performanță trebuie citit împreună cu Anexa 9.

Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității


Prioritatea de investiții 9.vi.

Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific
Prioritatea de investiții 9.vi- Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de realizare Valoarea de bază Unitate Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de regiune măsură a comun utilizat ca bază B F T a de referință B F T datelo a
indicatorului pentru stabilirea țintei măsură pentru r raportării
pentru valoarea
valoare de bază
a de
bază şi
țintă
4S63 Persoane din comunitățile Regiuni Număr Persoane din 22135 Număr 2013 25758 AM Anual
marginalizate aflate în risc mai puțin comunitățile POCU
de sărăcie și excluziune dezvoltat marginalizate aflate în
socială care dobândesc o e risc de sărăcie și 12549
calificare la încetarea excluziune socială care (orașe cu
calității de participant, din beneficiază de servicii peste
care: integrate, din care: 20.000 loc.)
 din orașe cu peste  din orașe cu peste
20.000 locuitori, din 20.000 locuitori, 1254
care: din care: (roma)
o Roma o Roma
 din zona rurală și  din zona rurală și 13209
orașe cu o populație orașe cu o (zona
de până la 20.000 populație de până rurală și
locuitori la 20.000 locuitori orașe cu o
populație
de până la
20.000 loc.)
Persoane din comunitățile Regiuni Număr Persoane din 5414 Număr 2013 13415 AM Anual
4S64 marginalizate aflate în risc mai puțin comunitățile POCU
de sărăcie și excluziune dezvoltat marginalizate aflate în
socială care au un loc de e risc de sărăcie și
muncă, inclusiv cele care excluziune socială care
dFSEășoară o activitate beneficiază de servicii 2638 6536 (orașe
independentă, la încetarea integrate, din care: (orașe cu cu peste
calității de participant, din  din orașe cu peste peste 20.000 loc.)
Prioritatea de investiții 9.vi- Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de realizare Valoarea de bază Unitate Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de regiune măsură a comun utilizat ca bază B F T a de referință B F T datelo a
care: indicatorului pentru20.000
stabilirea țintei
locuitori, 20.000 măsură pentru r raportării
 din orașe cu peste din care: loc.) 653
20.000 locuitori, din o Roma (roma)
care:  din zona rurală și 263
o Roma orașe cu o (roma) 6880
 din zona rurală și populație de până (zona
orașe cu o populație la 20.000 locuitori 2776 rurală și
de până la 20.000 (zona orașe cu
locuitori rurală și o
orașe cu o populație
populație de până
de până la la 20.000
20.000 loc.)
loc.)
4S14 Servicii la nivelul Regiuni Număr Servicii la nivelul Număr AM Anual
6 comunităților mai puțin comunităților POCU
marginalizate aflate în risc dezvoltat marginalizate aflate în
de sărăcie și excluziune e risc de sărăcie și
socială funcționale, din excluziune socială care
care: beneficiază de sprijin,
 Servici medicale din care:
 Servicii sociale  Servicii medicale
 Servicii socio-  Servicii sociale
medicale  Servicii socio-
medicale
4S65 Comunitățile marginalizate Regiuni Număr Comunități Număr AM La doi ani
aflate în risc de sărăcie și mai puțin marginalizate aflate în POCU
excluziune socială care dezvoltat risc de sărăcie și sondaj
depășesc situația de e excluziune socială care
vulnerabilitate la 6 luni de beneficiază de sprijin,
la încetarea sprijinului din care:
(conform definiției AROPE),  din orașe cu peste
din care 20.000 locuitori,
 din orașe cu peste din care:
20.000 locuitori, din o Roma
care:  din zona rurală și
o Roma orașe cu o
Prioritatea de investiții 9.vi- Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de realizare Valoarea de bază Unitate Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de regiune măsură a comun utilizat ca bază B F T a de referință B F T datelo a
 din zona rurală și indicatorului pentru stabilirea
populație dețintei
până măsură pentru r raportării
orașe cu o populație la 20.000 locuitori
de până la 20.000
locuitori
4S66 Strategii aprobate spre Regiuni Număr Strategii/analize/ Număr AM Anual
finanțare din totalul mai puțin planuri de acțiune/de POCU
strategiilor/analizelor/plan dezvoltat dezvoltare a
urilor de acțiune de e comunității vizate prin
dezvoltare a comunității CLLD
4S63 Persoane din comunitățile Regiuni Număr Persoane din 664 Număr 2013 773 AM Anual
marginalizate aflate în risc dezvoltat comunitățile POCU
de sărăcie și excluziune e marginalizate aflate în
socială care dobândesc o risc de sărăcie și 376 (orașe
calificare la încetarea excluziune socială care cu peste
calității de participant, din beneficiază de servicii 20.000 loc.)
care: integrate, din care:
 din orașe cu peste  din orașe cu peste 37 (roma)
20.000 locuitori, din 20.000 locuitori,
care: din care: 396 (zona
o Roma o Roma rurală și
 din zona rurală și  din zona rurală și orașe cu
orașe cu o populație orașe cu o o
de până la 20.000 populație de până populație
locuitori la 20.000 locuitori de până
la 20.000
loc.)

4S64 Persoane din comunitățile Regiuni Număr Persoane din 162 Număr 2013 402 AM Anual
marginalizate aflate în risc dezvoltat comunitățile POCU
de sărăcie și excluziune e marginalizate aflate în
socială care au un loc de risc de sărăcie și
muncă, inclusiv cele care excluziune socială care
dFSEășoară o activitate beneficiază de servicii
independentă, la încetarea integrate, din care: 79 (orașe 196 (orașe
calității de participant, din  din orașe cu peste cu peste cu peste
care: 20.000 locuitori, 20.000 20.000 loc.)
 din orașe cu peste din care: loc.)
Prioritatea de investiții 9.vi- Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de realizare Valoarea de bază Unitate Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de regiune măsură a comun utilizat ca bază B F T a de referință B F T datelo a
20.000 locuitori, din indicatorului pentru stabilirea
o Roma țintei măsură pentru 19 (roma) r raportării
care:  din zona rurală și 7 (roma)
o Roma orașe cu o 206 (zona
 din zona rurală și populație de până 83 (zona rurală și
orașe cu o populație la 20.000 locuitori rurală și orașe cu
de până la 20.000 orașe cu o
locuitori o populație
populație de până
de până la 20.000
la 20.000 loc.)
loc.)
4S14 Servicii la nivelul Regiuni Număr Servicii la nivelul Număr AM Anual
6 comunităților dezvoltat comunităților POCU
marginalizate aflate în risc e marginalizate aflate în
de sărăcie și excluziune risc de sărăcie și
socială funcționale, din excluziune socială care
care beneficiază de sprijin,
 Servici medicale din care:
 Servicii sociale  Servicii medicale
 Servicii socio-  Servicii sociale
medicale  Servicii socio-
medicale
4S65 Comunitățile marginalizate Regiuni Număr Comunități Număr AM La doi ani
aflate în risc de sărăcie și dezvoltat marginalizate aflate în POCU
excluziune socială care e risc de sărăcie și sondaj
depășesc situația de excluziune socială care
vulnerabilitate la 6 luni de beneficiază de sprijin,
la încetarea sprijinului din care:
(conform definiției AROPE),  din orașe cu peste
din care 20.000 locuitori,
 din orașe cu peste din care:
20.000 locuitori, din o Roma
care:  din zona rurală și
o Roma orașe cu o
 din zona rurală și populație de până
orașe cu o populație la 20.000 locuitori
de până la 20.000
Prioritatea de investiții 9.vi- Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de realizare Valoarea de bază Unitate Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de regiune măsură a comun utilizat ca bază B F T a de referință B F T datelo a
locuitori indicatorului pentru stabilirea țintei măsură pentru r raportării
4S66 Strategii aprobate spre Regiuni Număr Strategii/analize/ Număr AM Anual
finanțare din totalul dezvoltat planuri de acțiune/de POCU
strategiilor/analizelor/plan e dezvoltare a
urilor de acțiune de comunității vizate prin
dezvoltare a comunității CLLD
*pentru anumiți indicatori de rezultat nu au fost stabilite ținte pentru 2023 deoarece în perioada de programare 2007-2013 nu au existat intervenții similare/ indicatori de rezultat similari
pentru intervențiile finanțate

Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program


Prioritatea de investiții 9.vi- Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa datelor Frecvența
regiune (unde este B F T raportării
relevantt)
4S67 Persoane din comunitățile Număr FSE Regiuni mai puțin 111571 AM POCU Anual
marginalizate aflate în risc de sărăcie dezvoltate
și excluziune socială care beneficiază
de servicii integrate, din care: 54355 (orașe cu
 din orașe cu peste 20.000 peste 20.000
locuitori, din care: loc.)
o Roma
 din zona rurală și orașe cu o 5435 (roma)
populație de până la 20.000
locuitori 57216 (zona
rurală și orașe
cu o populație
de până la
20.000 loc.)
4S68 Strategii/analize/ planuri de Număr FSE Regiuni mai puțin 70 AM POCU Anual
acțiune/de dezvoltare a comunității dezvoltate
vizate prin CLLD
4S148 Servicii la nivelul comunităților Număr FSE Regiuni mai puțin 2236 AM POCU Anual
Prioritatea de investiții 9.vi- Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa datelor Frecvența
regiune (unde este B F T raportării
marginalizate aflate în risc de sărăcie relevantt)
dezvoltate
și excluziune socială care beneficiază
de sprijin, din care:
 Servicii medicale
 Servicii sociale
 Servicii socio-medicale
4S69 Comunități marginalizate aflate în Număr FSE Regiuni mai puțin 166 AM POCU Anual
risc de sărăcie și excluziune socială dezvoltate
care beneficiază de sprijin, din care:
 din orașe cu peste 20.000
locuitori, din care:
o Roma
 din zona rurală și orașe cu o
populație de până la 20.000
locuitori
4S68 Strategii/analize/ planuri de Număr FSE Regiuni dezvoltate 2 AM POCU Anual
acțiune/de dezvoltare a comunității
vizate prin CLLD
4S67 Persoane din comunitățile Număr FSE Regiuni dezvoltate 3347 AM POCU Anual
marginalizate aflate în risc de sărăcie
și excluziune socială care beneficiază 1631 (orașe cu
de servicii integrate, din care: peste 20.000
 din orașe cu peste 20.000 loc.)
locuitori, din care:
o Roma 163 (roma)
 din zona rurală și orașe cu o
populație de până la 20.000 1716 (zona
locuitori rurală și orașe
cu o populație
de până la
20.000 loc.)
4S148 Servicii la nivelul comunităților Număr FSE Regiuni dezvoltate 67 AM POCU Anual
marginalizate aflate în risc de sărăcie
și excluziune socială care beneficiază
de sprijin, din care:
 Servicii medicale
Prioritatea de investiții 9.vi- Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa datelor Frecvența
regiune (unde este B F T raportării
 Servicii sociale relevantt)
 Servicii socio-medicale
4S69 Comunități marginalizate aflate în Număr FSE Regiuni dezvoltate 5 AM POCU Anual
risc de sărăcie și excluziune socială
care beneficiază de sprijin, din care:
 din orașe cu peste 20.000 3 (orașe cu
locuitori, din care: peste 20.000
o Roma loc.)
 din zona rurală și orașe cu o
populație de până la 20.000 2 (zona rurală
locuitori și orașe cu o
populație de
până la
20.000 loc.)
Tabel 6: Cadrul de performanță la nivelul Axei Prioritare 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
ID Tip de Indicator sau etapă Unitatea de Fond Categorie Ţintă intermediată Ţintă finală (2023) Sursa Explicații
indicator cheie de implementare măsură (unde de pentru 2018 datelor pentru
este cazul) regiune B F T B F T relevanța
indiactorului,
unde este
cazul
F Suma totală a cheltuielii Eur FSE Regiuni 21565724 206392106 AM POCU Indicator
eligibile din sistemul mai puțin obligatoriu
contabil al autorității de dezvoltate
certificare, certificată de
această autoritate
F Suma totală a cheltuielii Eur FSE Regiuni 819313 5586112 AM POCU Indicator
eligibile din sistemul dezvoltate obligatoriu
contabil al autorității de
certificare, certificată de
această autoritate
4S68 O Strategii/analize/planuri Nr FSE Regiuni 70 70 AM POCU Indicatorul
de actiune/de dezvoltare mai puțin acoperă
a comunitatii vizate prin dezvoltate 2,43% din
CLLD totalul
alocării la
nivelul Axei
prioritare. A
fost selectat
acest
indicator
pentru anul
2018 având în
vedere
etapele de
implementare
ale acestui
mecanism
(vezi
sectiunea 4.1)
4S67 O Persoane din comunitățile Nr FSE Regiuni - 111571 AM POCU Indicatorul de

54
marginalizate aflate în risc mai puțin output
de sărăcie și excluziune dezvoltate acoperă 94%
socială care beneficiază din totalul
de servicii integrate, din alocării la
care: nivelul Axei
 din orașe cu peste prioritare 5
20.000 locuitori, din
care:
o Roma
 din zona rurală și
orașe cu o populație
de până la 20.000
locuitori
Informații calitative suplimentare la stabilirea cadrului de performanță
 Pentru anumiți indicatori de rezultat nu au fost stabilite ținte pentru 2023 deoarece în perioada de programare 2007-2013 nu au existat intervenții similare/ indicatori de rezultat similari
pentru intervențiile finanțate.
 Indicatorul financiar a fost calculat prin luarea în considerare a sprijinului UE și a cofinanțării naționale.
 Cadrul de performanță trebuie citit împreună cu Anexa 9.

55
Axa prioritară 6 - Educație şi competențe

Prioritatea de investiții 8.ii.

Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific
Prioritatea de investiții 8.ii - Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a
tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune măsură a realizare comun B F T măsură pentru referință B F T datelor raportării
indicatorului utilizat ca bază valoarea de pentru
pentru stabilirea bază şi țintă valoarea
țintei de bază
4S70 Tineri NEETs Regiuni Număr Tineri NEETs 10148 Număr 2013 22060 AM Anual
șomeri care mai puțin șomeri cu vârsta POCU
au finalizat un dezvoltate între 16 - 24 ani,
program de a care beneficiază
doua șansă, de măsuri de
din care: reîntoarcere în
 Roma educație în
 din programe de tip a
mediul doua șansă, din
rural care:
 Roma
 din zona
rurală
4S149 Tineri NEETs Regiuni Număr Tineri NEETs Număr 2013 AM Anual
șomeri care mai puțin șomeri cu vârsta POCU
obțin o dezvoltate între 16 - 24 ani,
calificare care beneficiază
urmare a de măsuri de
sprijinului reîntoarcere în
acordat, din educație în
care: programe de tip a

56
Prioritatea de investiții 8.ii - Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a
tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune măsură a realizare comun B F T măsură pentru referință B F T datelor raportării
 Roma indicatorului utilizat ca bază din
doua șansă, valoarea de pentru
 din care:
mediul  Roma
rural  din zona
rurală
4S70 Tineri NEETs Regiuni Număr Tineri NEETs 319 Număr 2013 725 AM Anual
șomeri care dezvoltate șomeri cu vârsta POCU
au finalizat un între 16 - 24 ani,
program de a care beneficiază
doua șansă, de măsuri de
din care: reîntoarcere în
 Roma educație în
 din programe de tip a
mediul doua șansă, din
rural care:
 Roma
 din zona
rurală
4S149 Tineri NEETs Regiuni Număr Tineri NEETs Număr 2013 AM Anual
șomeri care dezvoltate șomeri cu vârsta POCU
obțin o între 16 - 24 ani,
calificare care beneficiază
urmare a de măsuri de
sprijinului reîntoarcere în
acordat, din educație în
care: programe de tip a
 Roma doua șansă, din
 din care:
mediul  Roma
rural  din zona
rurală
*pentru anumiți indicatori de rezultat nu au fost stabilite ținte pentru 2023 deoarece în perioada de programare 2007-2013 nu au existat intervenții similare/ indicatori de rezultat similari
pentru intervențiile finanțat

57
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program
Prioritatea de investiții 8ii - Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare,
inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
B F T
regiune (unde datelor raportării
este relevantt)
4S71 Tineri NEETs șomeri cu vârsta Număr FSE Regiuni mai puțin 44 119 AM POCU Anual
între 16 - 24 ani, care beneficiază dezvoltate
de măsuri de reîntoarcere în
educație în programe de tip a
doua șansă, din care:
 Roma
 din zona rurală
4S71 Tineri NEETs șomeri cu vârsta Număr FSE Regiuni 1450 AM POCU Anual
între 16 - 24 ani, care beneficiază dezvoltate
de măsuri de reîntoarcere în
educație în programe de tip a
doua șansă, din care:
 Roma
 din zona rurală

58
Prioritatea de investiții 10.i.

Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
regiune indicatorulu utilizat ca bază măsură pentru or raportării
i pentru stabilirea pentru valoarea
țintei valoarea de bază
de bază
şi țintă
4S72 Rata de cuprindere a copiilor de Regiuni Procent Persoane (copii), 2,67% Procent 2013 8,7% AM Anual
vârsta educației ante-preșcolare mai din care Roma/ POCU
(0-2 ani) sprijiniți prin FSE, din puțin din mediul rural /INS
care: dezvolta care beneficiază
 roma te de sprijin pentru
 din mediul rural participarea la
programe de
educație (EICP),
din care:
 Copii 0-2 ani
4S73 Rata de cuprindere a copiilor de Regiuni Procent Persoane (copii), 85% Procent 2013 86,73% AM Anual
vârsta educației preșcolare (3-5 mai din care Roma/ POCU
ani) sprijiniți prin FSE, din care: puțin din mediul rural /INS
 roma dezvolta care beneficiază
 din mediul rural te de sprijin pentru
participarea la
programe de
educație (EICP),
din care:

59
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
regiune indicatorulu utilizat ca3-5
Copii bază
ani măsură pentru or raportării
4S74 Sistem de asigurare a calității la Regiuni Număr Sistem de Nu Număr 2013 Da AM Anual
nivel de educație timpurie mai asigurare a indicato POCU
funcțional puțin calității la nivel r
dezvolta de educație calitativ
te timpurie
elaborat
4S75 Cadru instituțional la nivel de Regiuni Număr Cadru Nu Număr 2013 Da AM Anual
educație timpurie implementat mai instituțional la indicato POCU
puțin nivel de r
dezvolta educație calitativ
te timpurie
elaborat
4S76 Cadru curricular național la nivel Regiuni Număr Cadru Nu Număr 2013 Da AM Anual
de educație timpurie mai curricular indicato POCU
implementat puțin național la nivel r
dezvolta de educație calitativ
te timpurie
elaborat
4S77 Rata de cuprindere a elevilor din Regiuni Procent Persoane (elevi), 87,7% Procent 2013 91,83% AM Anual
învățământul primar (6-10 ani) mai din care Roma/ POCU
sprijiniți din FSE, din care: puțin din mediul rural /INS
 roma dezvolta care beneficiază
 din mediul rural te de sprijin pentru
participarea la
programe de
educație
(învățământul
primar și
secundar), din

60
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
regiune indicatorulu care:
utilizat ca bază măsură pentru or raportării
 Elevi din
învățământul
primar (6-10
ani)
4S78 Rata de cuprindere a elevilor din Regiuni Procent Persoane (elevi), 91,2% Procent 2013 92,18% AM Anual
învățământul gimnazial (11-14 mai din care Roma/ POCU
ani) sprijiniți din FSE, din care: puțin din mediul rural /INS
 roma dezvolta care beneficiază
 din mediul rural te de sprijin pentru
participarea la
programe de
educație
(învățământul
primar și
secundar), din
care:
 Elevi din
învățământul
gimnazial (11-
14 ani)
4S79 Rata de cuprindere a elevilor din Regiuni Procent Persoane (elevi), 88,7% Procent 2013 90,7% AM Anual
învățământul secundar superior mai din care Roma/ POCU
(14-16 ani) sprijiniți prin FSE, puțin din mediul rural /INS
din care: dezvolta care beneficiază
 roma te de sprijin pentru
 din mediul rural participarea la
programe de
educație
(învățământul

61
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
regiune indicatorulu primar
utilizat și
ca bază măsură pentru or raportării
secundar), din
care:
 Elevi din
învățământul
secundar
superior (14-
16 ani)
4S80 Rata de abandon a elevilor din Regiuni Procent Persoane (elevi), 2,1% Procent 2013 1,85% AM Anual
învățământul primar și gimnazial mai din care Roma/ POCU
(6-14 ani) sprijiniți din FSE, din puțin din mediul rural /INS
care: dezvolta care beneficiază
 roma te de sprijin pentru
 din mediul rural participarea la
programe de
educație
(învățământul
primar și
secundar), din
care:
 Elevi din
învățământul
primar (6-10
ani),
 Elevi din
învățământul
gimnazial (11-
14 ani)
4S81 Rata de abandon a elevilor din Regiuni Procent Persoane (elevi), 4% Procent 2013 3,41% AM Anual
învățământul secundar superior mai din care Roma/ POCU

62
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
regiune
(14-16 ani) sprijiniți din FSE, din puțin indicatorulu dinutilizat ca bază
mediul rural măsură pentru or
/INS raportării
care: dezvolta care beneficiază
 roma te de sprijin pentru
 din mediul rural participarea la
programe de
educație
(învățământul
primar și
secundar), din
care:
 Elevi din
învățământul
secundar
superior (14-
16 ani)
4S82 Copii/ tineri/ adulți care au Regiuni Număr Tineri/ adulți, 16500 Număr 2013 37500 AM Anual
finalizat programe de tip a doua mai din care Roma/ POCU
șansă, urmare a sprijinului puțin din mediul rural
primit, din care: dezvolta care beneficiază
 tineri care au părăsit te de sprijin pentru
timpuriu școala, cu participarea la
vârsta cuprinsă între programe de
12-16 ani care au educație
depășit cu cel puțin 4 (reîntoarcerea la
ani vârsta sistemul formal
corespunzătoare clasei de educație și
neabsolvite formare), din
 tineri care au un loc de care:
muncă 16-24 ani care  tineri care au
nu au absolvit părăsit

63
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
învățământul regiune indicatorulu utilizat ca bază
timpuriu măsură pentru or raportării
obligatoriu școala, cu
 adulți 25-64 care nu au vârsta
absolvit învățământul cuprinsă între
obligatoriu 6-16 ani care
nu au depășit
cu cel puțin 4
ani vârsta
corespunzăto
are clasei
neabsolvite
 tineri care au
părăsit
timpuriu
școala, cu
vârsta
cuprinsă între
12-16 ani care
au depășit cu
cel puțin 4 ani
vârsta
corespunzăto
are clasei
neabsolvite
 tineri care au un
loc de muncă
16-24 ani care
nu au absolvit
învățământul
obligatoriu

64
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
regiune indicatorulu  adulți
utilizat ca bază
25-64 măsură pentru or raportării
care nu au
absolvit
învățământul
obligatoriu
4S83 Copii/ tineri/ adulți care obțin o Regiuni Număr Tineri/ adulți, 3357 Număr 2013 6000 AM Anual
calificare la finalizarea mai din care Roma/ POCU
programelor de tip a doua puțin din mediul rural
șansă, din care: dezvolta care beneficiază
 tineri care au părăsit te de sprijin pentru
timpuriu școala, cu participarea la
vârsta cuprinsă între programe de
12-16 ani care au educație
depășit cu cel puțin 4 (reîntoarcerea la
ani vârsta sistemul formal
corespunzătoare clasei de educație și
neabsolvite formare), din
 tineri care au un loc de care:
muncă 16-24 ani care  tineri care au
nu au absolvit părăsit
învățământul timpuriu
obligatoriu școala, cu
 adulți 25-64 care nu au vârsta
absolvit învățământul cuprinsă între
obligatoriu 6-16 ani care
nu au depășit
cu cel puțin 4
ani vârsta
corespunzăto
are clasei

65
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
regiune indicatorulu utilizat ca bază
neabsolvite măsură pentru or raportării
 tineri care au
părăsit
timpuriu
școala, cu
vârsta
cuprinsă între
12-16 ani care
au depășit cu
cel puțin 4 ani
vârsta
corespunzăto
are clasei
neabsolvite
 tineri care au un
loc de muncă
16-24 ani care
nu au absolvit
învățământul
obligatoriu
 adulți 25-64
care nu au
absolvit
învățământul
obligatoriu
4S84 Oferte educaționale validate din Regiuni Număr Ofertă Număr 2013 AM Anual
care: mai educațională din POCU
 orientate pe formarea puțin care:
de competențe cheie dezvolta  orientate pe
 bazate pe utilizarea te formarea de

66
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
de soluții digitale/de regiune indicatorulu utilizat ca bază
competențe măsură pentru or raportării
tip TIC; cheie
 de tip curriculum la  bazate pe
decizia școlii (CDS) utilizarea de
*reprezintă seturi de abordări soluții
curiculare pentru învățământul digitale/de tip
primar, gimnazial și liceal TIC;
inferior (ex. curriculum  de tip
național, CDS, auxiliare pe arii curriculum la
curriculare) decizia școlii
(CDS)
*reprezintă
seturi de
abordări
curiculare
pentru
învățământul
primar,
gimnazial și
liceal inferior
(ex. curriculum
național, CDS,
auxiliare pe arii
curriculare)
4S86 Personal didactic/ personal de Regiuni Număr Personal 87444 Număr 2013 127800 AM Anual
sprijin care și-a îmbunătățit mai didactic/ POCU
nivelul de competente/ puțin personal de
certificat dezvolta sprijin care
te beneficiază de
programe de

67
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
regiune indicatorulu formare/
utilizat ca schimb
bază măsură pentru or raportării
de bune practici
4S72 Rata de cuprindere a copiilor de Regiuni Procent Persoane (copii), 2,67% Procent 2013 10% AM Anual
vârsta educației ante-preșcolare dezvolta din care Roma/ POCU
(0-2 ani) sprijiniți din FSE, din te din mediul rural /INS
care: care beneficiază
 roma de sprijin pentru
 din mediul rural participarea la
programe de
educație (EICP),
din care:
 Copii 0-2 ani
4S73 Rata de cuprindere a copiilor de Regiuni Procent Persoane (copii), 85% Procent 2013 89% AM Anual
vârsta educației preșcolare (3-5 dezvolta din care Roma/ POCU
ani) sprijiniți din FSE te din mediul rural /INS
care beneficiază
de sprijin pentru
participarea la
programe de
educație (EICP),
din care:
 Copii 3-5 ani
4S77 Rata de cuprindere a elevilor din Regiuni Procent Persoane (elevi), 87,7% Procent 2013 93% AM Anual
învățământul primar (6-10 ani) dezvolta din care Roma/ POCU
sprijiniți din FSE, din care: te din mediul rural /INS
 roma care beneficiază
 din mediul rural de sprijin pentru
participarea la
programe de
educație

68
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
regiune indicatorulu (învățământul
utilizat ca bază măsură pentru or raportării
primar și
secundar), din
care:
 Elevi din
învățământul
primar (6-10
ani)
4S78 Rata de cuprindere a elevilor din Regiuni Procent Persoane (elevi), 91,2% Procent 2013 95% AM Anual
învățământul gimnazial (11-14 dezvolta din care Roma/ POCU
ani) sprijiniți din FSE, din care: te din mediul rural /INS
 roma care beneficiază
 din mediul rural de sprijin pentru
participarea la
programe de
educație
(învățământul
primar și
secundar), din
care:
 Elevi din
învățământul
gimnazial (11-
14 ani)
4S79 Rata de cuprindere a elevilor din Regiuni Procent Persoane (elevi), 88,7% Procent 2013 92,5% AM Anual
învățământul secundar superior dezvolta din care Roma/ POCU
(14-16 ani) sprijiniți din FSE, din te din mediul rural /INS
care: care beneficiază
 roma de sprijin pentru
 din mediul rural participarea la

69
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
regiune indicatorulu programe
utilizat ca bază
de măsură pentru or raportării
educație
(învățământul
primar și
secundar), din
care:
 Elevi din
învățământul
secundar
superior (14-
16 ani)
4S80 Rata de abandon a elevilor din Regiuni Procent Persoane (elevi), 2,1% Procent 2013 1,5% AM Anual
învățământul primar și gimnazial dezvolta din care Roma/ POCU
(6-14 ani) sprijiniți din FSE, din te din mediul rural /INS
care: care beneficiază
 roma de sprijin pentru
 din mediul rural participarea la
programe de
educație
(învățământul
primar și
secundar), din
care:
 Elevi din
învățământul
primar (6-10
ani)
 Elevi din
învățământul
gimnazial (11-

70
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
regiune indicatorulu utilizat ca bază
14 ani) măsură pentru or raportării
4S81 Rata de abandon a elevilor din Regiuni Procent Persoane (elevi), 4% Procent 2013 3,1% AM Anual
învățământul secundar superior dezvolta din care Roma/ POCU
(14-16 ani) sprijiniți din FSE, din te din mediul rural /INS
care: care beneficiază
 roma de sprijin pentru
 din mediul rural participarea la
programe de
educație
(învățământul
primar și
secundar), din
care:
 Elevi din
învățământul
secundar
superior (14-
16 ani)
4S82 Copii/ tineri/ adulți care au Regiuni Număr Tineri/ adulți, 1765 Număr 2013 4013 AM Anual
finalizat programe de tip a doua dezvolta din care Roma/ POCU
șansă, urmare a sprijinului te din mediul rural
primit, din care: care beneficiază
 tineri care au părăsit de sprijin pentru
timpuriu școala, cu participarea la
vârsta cuprinsă între programe de
12-16 ani care au educație
depășit cu cel puțin 4 (reîntoarcerea la
ani vârsta sistemul formal
corespunzătoare de educație și

71
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
clasei neabsolvite regiune indicatorulu formare),
utilizat ca bazădin măsură pentru or raportării
 tineri care au un loc care:
de muncă 16-24 ani  tineri care au
care nu au absolvit părăsit
învățământul timpuriu
obligatoriu școala, cu
 adulți 25-64 care nu vârsta
au absolvit cuprinsă între
învățământul 6-16 ani care
obligatoriu nu au depășit
cu cel puțin 4
ani vârsta
corespunzăto
are clasei
neabsolvite
 tineri care au
părăsit
timpuriu
școala, cu
vârsta
cuprinsă între
12-16 ani care
au depășit cu
cel puțin 4 ani
vârsta
corespunzăto
are clasei
neabsolvite
 tineri care au un
loc de muncă

72
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
regiune indicatorulu utilizat
16-24caani
bază
care măsură pentru or raportării
nu au absolvit
învățământul
obligatoriu
 adulți 25-64
care nu au
absolvit
învățământul
obligatoriu
4S83 Copii/ tineri/ adulți care obțin o Regiuni Număr Tineri/ adulți, 373 Număr 2013 722 AM Anual
calificare la finalizarea dezvolta din care Roma/ POCU
programelor de tip a doua te din mediul rural
șansă, din care: care beneficiază
 tineri care au părăsit de sprijin pentru
timpuriu școala, cu participarea la
vârsta cuprinsă între programe de
12-16 ani care au educație
depășit cu cel puțin 4 (reîntoarcerea la
ani vârsta sistemul formal
corespunzătoare de educație și
clasei neabsolvite formare), din
 tineri care au un loc care:
de muncă 16-24 ani  tineri care au
care nu au absolvit părăsit
învățământul timpuriu
obligatoriu școala, cu
 adulți 25-64 care nu vârsta
au absolvit cuprinsă între
învățământul 6-16 ani care
obligatoriu nu au depășit

73
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
regiune indicatorulu utilizat
cu celcapuțin
bază 4 măsură pentru or raportării
ani vârsta
corespunzăto
are clasei
neabsolvite
 tineri care au
părăsit
timpuriu
școala, cu
vârsta
cuprinsă între
12-16 ani care
au depășit cu
cel puțin 4 ani
vârsta
corespunzăto
are clasei
neabsolvite
 tineri care au un
loc de muncă
16-24 ani care
nu au absolvit
învățământul
obligatoriu
 adulți 25-64
care nu au
absolvit
învățământul
obligatoriu
4S86 Personal didactic/ personal de Regiuni Număr Personal 9363 Număr 2013 13684 AM Anual

74
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvenț
de măsură a realizare comun B F T de referință B F T datel a
regiune
sprijin care și-a îmbunătățit dezvolta indicatorulu didactic/
utilizat ca bază măsură pentru or
POCU raportării
nivelul de competente/ te personal de
certificat sprijin care
beneficiază de
programe de
formare/ schimb
de bune practici

75
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
este relevantt)
4S87 Persoane (copii), din care Număr FSE Regiuni mai 50088 AM POCU Anual
Roma/ din mediul rural care puțin dezvoltate
beneficiază de sprijin 10017 (roma)
pentru participarea la
programe de educație 39200 (Copii 0-2
(EICP), din care: ani)
 Copii 0-2 ani
 Copii 3-5 ani 10888 (Copii 3-
5 ani)
4S88 Sistem de asigurare a Număr FSE Regiuni mai DA AM POCU Anual
calității la nivel de educație puțin dezvoltate Indicator
timpurie elaborat calitativ
4S89 Cadru instituțional la nivel Număr FSE Regiuni mai DA AM POCU Anual
de educație timpurie puțin dezvoltate Indicator
elaborat calitativ
4S90 Cadru curricular național la Număr FSE Regiuni mai DA AM POCU Anual
nivel de educație timpurie puțin dezvoltate Indicator
elaborat calitativ
4S91 Persoane (elevi), din care Număr FSE Regiuni mai 49247 AM POCU Anual
Roma/ din mediul rural care puțin dezvoltate
beneficiază de sprijin 9849 (roma)
pentru participarea la
programe de educație 20000 ( Elevi
(învățământul primar și din
secundar), din care: învățământul

76
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
 Elevi din învățământul este relevantt) primar)
primar (6-10 ani)
 Elevi din învățământul 17500 (Elevi
gimnazial (11-14 ani) din
 Elevi din învățământul învățământul
gimnazial)
secundar superior (14-16
ani)
11747 (Elevi
din
învățământul
secundar
superior)
4S92 Tineri/ adulți, din care Număr FSE Regiuni mai 75000 AM POCU Anual
Roma/ din mediul rural care puțin dezvoltate
beneficiază de sprijin 15000 (roma)
pentru participarea la
programe de educație 25000 (tineri
(reîntoarcerea la sistemul care au părăsit
formal de educație și timpuriu
formare), din care: școala, cu
 tineri care au părăsit vârsta cuprinsă
timpuriu școala, cu vârsta între 6-16)
cuprinsă între 6-16 ani
care nu au depășit cu cel 10000 (tineri
puțin 4 ani vârsta care au părăsit
corespunzătoare clasei timpuriu
neabsolvite școala, cu
 tineri care au părăsit vârsta cuprinsă
timpuriu școala, cu vârsta între 12-16

77
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
cuprinsă între 12-16 ani este relevantt) ani)
care au depășit cu cel
puțin 4 ani vârsta 10000 (tineri
corespunzătoare clasei care au un loc
neabsolvite de muncă 16-
 tineri care au un loc de 24 ani)
muncă 16-24 ani care nu
au absolvit învățământul 30000 (adulți
obligatoriu 25-64 care nu
 adulți 25-64 care nu au au absolvit
absolvit învățământul învățământul
obligatoriu obligatoriu)
4S93 Ofertă educațională din Număr FSE Regiuni mai 3* AM POCU Anual
care: puțin dezvoltate
 orientate pe formarea de
competențe cheie
 bazate pe utilizarea de
soluții digitale/de tip TIC;
 de tip curriculum la
decizia școlii (CDS)
*reprezintă seturi de
abordări curiculare pentru
învățământul primar,
gimnazial și liceal inferior
(ex. curriculum național,
CDS, auxiliare pe arii
curriculare)
4S94 Personal didactic/ personal Număr FSE Regiuni mai 142000 AM POCU Anual
de sprijin care beneficiază puțin dezvoltate

78
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
de programe de formare/ este relevantt)
schimb de bune practici etc
4S87 Persoane (copii), din care Număr FSE Regiuni 5359 AM POCU Anual
Roma/ din mediul rural care dezvoltate
beneficiază de sprijin 1072 (roma)
pentru participarea la
programe de educație 4194 (copii 0-2
(EICP), din care: ani)
 Copii 0-2 ani
 Copii 3-5 ani 1165 (copii 3-5
ani)

4S91 Persoane (elevi), din care Număr FSE Regiuni 5269 AM POCU Anual
Roma/ din mediul rural care dezvoltate
beneficiază de sprijin 1054 (roma)
pentru participarea la
programe de educație 2140 (Elevi din
(învățământul primar și învățământul
secundar), din care: primar)
 Elevi din învățământul
primar (6-10 ani) 1873 (Elevi din
 Elevi din învățământul învățământul
gimnazial (11-14 ani) gimnazial)
 Elevi din învățământul
1257 (Elevi din
secundar superior (14-16
învățământul
ani)
secundar
superior)
4S92 Tineri/ adulți, din care Număr FSE Regiuni 8025 AM POCU Anual

79
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
Roma/ din mediul rural care este relevantt)
dezvoltate 1605 (roma)
beneficiază de sprijin
pentru participarea la
programe de educație 2675 (tineri
(reîntoarcerea la sistemul care au părăsit
formal de educație și timpuriu
formare), din care: școala, cu
 tineri care au părăsit vârsta cuprinsă
timpuriu școala, cu vârsta între 6-16 ani)
cuprinsă între 6-16 ani
care nu au depășit cu cel 1070 (tineri
puțin 4 ani vârsta care au părăsit
corespunzătoare clasei timpuriu
neabsolvite școala, cu
 tineri care au părăsit vârsta cuprinsă
timpuriu școala, cu vârsta între 12-16
cuprinsă între 12-16 ani ani)
care au depășit cu cel
puțin 4 ani vârsta 1070 (tineri
corespunzătoare clasei care au un loc
neabsolvite de muncă 16-
 tineri care au un loc de 24 ani)
muncă 16-24 ani care nu
au absolvit învățământul 3210 (adulți
obligatoriu 25-64 care nu
 adulți 25-64 care nu au au absolvit
absolvit învățământul învățământul
obligatoriu obligatoriu)
4S94 Personal didactic/ personal Număr FSE Regiuni 15205 AM POCU Anual

80
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învățământulpreşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educație şi formare
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
de sprijin care beneficiază este relevantt)
dezvoltate
de programe de formare/
schimb de bune practici etc
Prioritatea de investiții 10.ii.

Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific
Prioritatea de investiții 10.ii Îmbunătățirea calității şi a eficienței învățământuluiterțiar şi a celui echivalent şi a accesului la acestea, în vederea creşterii participării şi a nivelului de educație,
în special pentru grupurile defavorizate
ID Indicator Categoria de Unitatea Indicator de realizare Valoarea de bază Unitatea Anul Ţintă (2023) Sursa Frecve
regiune de comun utilizat ca bază B F T de măsură de B F T datelo nța
măsură a pentru stabilirea țintei pentru referin r raport
indicator valoarea ță ării
ului de bază şi pentru
țintă valoar
ea de
bază
4S95 Persoane (elevi/ cursanți, Regiuni mai Număr Persoane (elevi/ cursanți, 22455, Number 2013 32818, AM Anual
studenți) (din care: roma/ puțin studenți) care beneficiază 00 00 POCU
din mediul rural) certificate dezvoltate de sprijin pentru
urmare a sprijinului participare la învățământul 18.046
acordat, din care: terțiar, din care:
 învățământul terțiar  învățământul terțiar
universitar universitar
o netradiționali o netradiționali
o rural o rural
o Roma o Roma

81
Prioritatea de investiții 10.ii Îmbunătățirea calității şi a eficienței învățământuluiterțiar şi a celui echivalent şi a accesului la acestea, în vederea creşterii participării şi a nivelului de educație,
în special pentru grupurile defavorizate
ID Indicator Categoria de Unitatea Indicator de realizare Valoarea de bază Unitatea Anul Ţintă (2023) Sursa Frecve
regiune de comun utilizat ca bază B F T de măsură de B F T datelo nța
o CES măsură a pentru o stabilirea
CES țintei pentru referin 14.772 r raport
 învățământul terțiar  învățământul terțiar
non-universitar non-universitar
organizat în cadrul organizat în cadrul
instituțiilor de instituțiilor de
învățământ superior învățământ superior
acreditate , din care: acreditate , din care:
o netradiționali o netradiționali
o rural o rural
o Roma o Roma
o CES o CES
4S96 Entități din învățământul Regiuni mai Număr Entități din învățământul Number 2013 AM Anual
terțiar care implementează puțin terțiar sprijinite pentru POCU
sistemul multi-nivelar de dezvoltate dezvoltarea/
calificare, din care: implementarea de sisteme
o Sisteme bazate pe de calificare pe mai multe
dobândirea de niveluri
competente
relevante pentru
piața muncii
4S97 Studii/analize utilizate Regiuni mai Număr Studii/ analize etc Number 2013 AM Anual
puțin elaborate POCU
dezvoltate
4S98 Personal didactic certificat Regiuni mai Număr Personal didactic care 4694 Number 2013 5121 AM Anual
urmare a sprijinului primit, puțin beneficiază de programe POCU
din care : dezvoltate de formare/ schimb de
 din învățământul bune practici etc., din
terțiar universitar care:
 non-universitar o din învățământul

82
Prioritatea de investiții 10.ii Îmbunătățirea calității şi a eficienței învățământuluiterțiar şi a celui echivalent şi a accesului la acestea, în vederea creşterii participării şi a nivelului de educație,
în special pentru grupurile defavorizate
ID Indicator Categoria de Unitatea Indicator de realizare Valoarea de bază Unitatea Anul Ţintă (2023) Sursa Frecve
regiune de comun utilizat ca bază B F T de măsură de B F T datelo nța
organizat în cadrul măsură a pentru stabilirea
terțiar țintei
universitar pentru referin r raport
instituțiilor de o non-universitar
învățământ superior organizat în cadrul
acreditate instituțiilor de
învățământ superior
acreditate
4S99 Oferte educaționale Regiuni mai Număr Oferte educaționale, din Number 2013 AM Anual
validate/ autorizate/ puțin care: POCU
implementate, din care: dezvoltate o învățământul terțiar
 învățământul terțiar universitar
universitar o învățământul terțiar
 învățământul terțiar non-universitar tehnic
non-universitar tehnic organizat în cadrul
organizat în cadrul instituțiilor de
instituțiilor de învățământ superior
învățământ superior acreditate
acreditate
4S98 Personal didactic certificat Regiuni Număr Personal didactic care 1122 Number 2013 1640 AM Anual
urmare a sprijinului primit, dezvoltate beneficiază de programe POCU
din care : de formare/ schimb de
 din învățământul bune practici etc., din
terțiar universitar care:
 non-universitar o din învățământul
organizat în cadrul terțiar universitar
instituțiilor de o non-universitar
învățământ superior organizat în cadrul
acreditate instituțiilor de
învățământ superior
acreditate

83
Prioritatea de investiții 10.ii Îmbunătățirea calității şi a eficienței învățământuluiterțiar şi a celui echivalent şi a accesului la acestea, în vederea creşterii participării şi a nivelului de educație,
în special pentru grupurile defavorizate
ID Indicator Categoria de Unitatea Indicator de realizare Valoarea de bază Unitatea Anul Ţintă (2023) Sursa Frecve
regiune de comun utilizat ca bază B F T de măsură de B F T datelo nța
4S99 Oferte educaționale Regiuni măsură
Număr a pentru
Oferte stabilirea țintei din
educaționale, pentru
Number referin
2013 rAM raport
Anual
validate/ autorizate/ dezvoltate care: POCU
implementate, din care: o învățământul terțiar
 învățământul terțiar universitar
universitar o învățământul terțiar
 învățământul terțiar non-universitar tehnic
non-universitar tehnic organizat în cadrul
organizat în cadrul instituțiilor de
instituțiilor de învățământ superior
învățământ superior acreditate
acreditate

84
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program
Prioritatea de investiții 10.ii Îmbunătățirea calității şi a eficienței învățământuluiterțiar şi a celui echivalent şi a accesului la acestea, în vederea creşterii participării şi a nivelului de
educație, în special pentru grupurile defavorizate
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
este relevantt)
4S100 Persoane (elevi/ cursanți, studenți) (din Număr FSE Regiuni mai 36465 AM POCU Anual
care: roma/ din mediul rural) care puțin
beneficiază de sprijin pentru participare dezvoltate
la învățământul terțiar, din care: 20334
 învățământul terțiar universitar (învățământ
o netradiționali terțiar
o rural universitar)
o Roma
o CES
 învățământul terțiar non- 16131
universitar organizat în cadrul (învățământu
instituțiilor de învățământ superior l terțiar non-
acreditate , din care: universitar)
o netradiționali
o rural
o Roma
o CES
4S101 Entități din învățământul terțiar Număr FSE Regiuni mai 160 AM POCU Anual
sprijinite pentru dezvoltarea/ puțin
implementarea de sisteme de calificare dezvoltate
pe mai multe niveluri
4S102 Sistem de calificare multi-nivelar Număr FSE Regiuni mai 1 AM POCU Anual
dezvoltat puțin
dezvoltate

85
Prioritatea de investiții 10.ii Îmbunătățirea calității şi a eficienței învățământuluiterțiar şi a celui echivalent şi a accesului la acestea, în vederea creşterii participării şi a nivelului de
educație, în special pentru grupurile defavorizate
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
este relevantt)
4S103 Sistem național de asigurare/evaluare Număr FSE Regiuni mai 1 AM POCU Anual
externă a calității dezvoltat/actualizat puțin
dezvoltate
4S104 Studii/ analize etc elaborate Număr FSE Regiuni mai 10 AM POCU Anual
puțin
dezvoltate
Oferte educaționale, din care: Număr FSE Regiuni mai 108 AM POCU Anual
4S105 o învățământul terțiar universitar puțin
o învățământul terțiar non- dezvoltate
universitar tehnic organizat în
cadrul instituțiilor de învățământ
superior acreditate
4S106 Personal didactic care beneficiază de Număr FSE Regiuni mai 8536 AM POCU Anual
programe de formare/ schimb de bune puțin
practici etc., din care: dezvoltate
o din învățământul terțiar universitar
o non-universitar organizat în cadrul
instituțiilor de învățământ superior
acreditate
4S105 Oferte educaționale, din care: Număr FSE Regiuni 10 AM POCU Anual
o învățământul terțiar universitar dezvoltate
o învățământul terțiar non-
universitar tehnic organizat în
cadrul instituțiilor de învățământ
superior acreditate
4S106 Personal didactic care beneficiază de Număr FSE Regiuni 1823 AM POCU Anual
programe de formare/ schimb de bune dezvoltate
practici etc., din care:

86
Prioritatea de investiții 10.ii Îmbunătățirea calității şi a eficienței învățământuluiterțiar şi a celui echivalent şi a accesului la acestea, în vederea creşterii participării şi a nivelului de
educație, în special pentru grupurile defavorizate
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
este relevantt)
o din învățământul terțiar universitar
o non-universitar organizat în cadrul
instituțiilor de învățământ superior
acreditate

87
Prioritatea de investiții 10.iii.

Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului
care corespund obiectivului specific
Prioritatea de investiții 10.iii Creşterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale şi informale, actualizarea
cunoştințelor, a competențelor şi a aptitudinilor forței de muncă şi promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională şi validarea
competențelor dobândite
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune măsură a realizare B F T de măsură de B F T datelor raportării
indicatorului comun pentru referinț
utilizat ca valoarea ă
bază pentru de bază şi pentru
stabilirea țintă valoare
țintei a de
bază
4S10 Persoane (elevi/ ucenici) din Regiuni Număr Persoane 44072 Number 2013 48079 AM Anual
7 care Roma/ din mediul rural mai puțin (elevi/ POCU
certificați urmare a sprijinului dezvoltate ucenici), din
acordat, din care: care Roma/
 Elevi din mediul
 Ucenici rural, care
beneficiază
de sprijin
pentru
participarea
la programe
de
educație/FP,
din care:
 Elevi
 Ucenici

88
Prioritatea de investiții 10.iii Creşterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale şi informale, actualizarea
cunoştințelor, a competențelor şi a aptitudinilor forței de muncă şi promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională şi validarea
competențelor dobândite
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune măsură a realizare B F T de măsură de B F T datelor raportării
indicatorului comun pentru referinț

4S10 Persoane (elevi/ ucenici) din Regiuni Număr Persoane 23238 Number 2013 40066 AM Anual
8 care Roma/ din mediul rural mai puțin (elevi/ POCU
care își găsesc un loc de muncă dezvoltate ucenici), din
urmare a sprijinului primit, din care Roma/
care: din mediul
 Elevi rural, care
 Ucenici beneficiază
de sprijin
pentru
participarea
la programe
de
educație/FP,
din care:
 Elevi
 Ucenici

89
Prioritatea de investiții 10.iii Creşterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale şi informale, actualizarea
cunoştințelor, a competențelor şi a aptitudinilor forței de muncă şi promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională şi validarea
competențelor dobândite
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune măsură a realizare B F T de măsură de B F T datelor raportării
indicatorului comun pentru referinț

Persoane (elevi/ ucenici) din Regiuni Număr Persoane 5169 Number 2013 8013 AM Anual
4S109 care Roma/ din mediul rural mai puțin (elevi/ POCU
care urmează studii/cursuri de dezvoltate ucenici), din
formare la încetarea calității care Roma/
de participant, din care: din mediul
 Elevi rural, care
 Ucenici beneficiază
de sprijin
pentru
participarea
la programe
de
educație/FP,

90
Prioritatea de investiții 10.iii Creşterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale şi informale, actualizarea
cunoştințelor, a competențelor şi a aptitudinilor forței de muncă şi promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională şi validarea
competențelor dobândite
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune măsură a realizare B F T de măsură de B F T datelor raportării
indicatorului comun
din care: pentru referinț
 Elevi
 Ucenici

4S11 Persoane certificate urmare a Regiuni Număr Angajați care 39504 Number 2013 45969 AM Anual
0 sprijinului acordat, din care: mai puțin beneficiază POCU
 Persoane cu nivel dezvoltate de sprijin
scăzut de calificare pentru
 Persoane din mediul participarea
rural la FPC
 Persoane cu vârsta (formare/
peste 40 de ani. validare de
competențe),
din care:
 Persoane
cu nivel
scăzut de

91
Prioritatea de investiții 10.iii Creşterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale şi informale, actualizarea
cunoştințelor, a competențelor şi a aptitudinilor forței de muncă şi promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională şi validarea
competențelor dobândite
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune măsură a realizare B F T de măsură de B F T datelor raportării
indicatorului comun
calificare; pentru referinț
 Persoane
din mediul
rural
 Persoane
cu vârsta
peste 40
de ani
4S11 Persoane care își găsesc un loc Regiuni Număr Angajați care 21950 Number 2013 37844 AM Anual
1 de muncă urmare a sprijinului mai puțin beneficiază POCU
primit, din care: dezvoltate de sprijin
 Persoane cu nivel pentru
scăzut de calificare participarea
 Persoane din mediul la FPC
rural (formare/
 Persoane cu vârsta validare de
peste 40 de ani. competențe),
din care:
 Persoane
cu nivel
scăzut de
calificare
 Persoane
din mediul
rural
 Persoane
cu vârsta
peste 40

92
Prioritatea de investiții 10.iii Creşterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale şi informale, actualizarea
cunoştințelor, a competențelor şi a aptitudinilor forței de muncă şi promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională şi validarea
competențelor dobândite
ID Indicator Categoria Unitatea de Indicator de Valoarea de bază Unitatea Anul Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune măsură a realizare B F T de măsură de B F T datelor raportării
indicatorului comun
de ani. pentru referinț
4S11 Persoane care urmează Regiuni Număr Angajați care 4882 Number 2013 7569 AM Anual
2 studii/cursuri de formare la mai puțin beneficiază POCU
încetarea calității de dezvoltate de sprijin
participant, din care: pentru
 Persoane cu nivel scăzut participarea
de calificare; la FPC
 Persoane din mediul rural (formare/
 Persoane cu vârsta peste validare de
40 de ani. competențe),
din care:
 Persoane
cu nivel
scăzut de
calificare;
 Persoane
din mediul
rural
 Persoane
cu vârsta
peste 40
de ani.

93
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program
Prioritatea de investiții 10.iii Creşterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale şi informale,
actualizarea cunoştințelor, a competențelor şi a aptitudinilor forței de muncă şi promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională
şi validarea competențelor dobândite
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
este relevantt)
4S113 Persoane (elevi/ ucenici), din care Număr FSE Regiuni mai puțin 80132 AM POCU Anual
Roma/ din mediul rural, care dezvoltate
beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de
educație/FP, din care:
 Elevi
 Ucenici
 Elevi, din care
4S114 Angajați care beneficiază de sprijin Număr FSE Regiuni mai puțin 71827 AM POCUAnual Anual
pentru participarea la FPC (formare/ dezvoltate
validare de competențe), din care:
 Persoane cu nivel scăzut de
calificare;
 Persoane din mediul rural
 Persoane cu vârsta peste 40 de
ani.

94
Prioritatea de investiții 10.iv.

Tabel 4: Indicatori comuni de rezultat pentru care s-au stabilit ținte and indicatori de rezultat specifici programului care corespund
obiectivului specific
Prioritatea de investiții 10.iv - Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă şi
consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi
instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală şi programe de ucenicie
ID Indicator Categoria Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune de realizare comun B F T măsură referință B F T datelor raportării
măsură a utilizat ca bază pentru pentru
indicator pentru valoarea de valoarea
ului stabilirea țintei bază şi țintă de bază
4S115 Cursanți/ studenți care Regiuni Număr Persoane 10732 Number 2013 13830 AM Anual
dobândesc o calificare la mai puțin (cursanți, POCU
încetarea calității de dezvoltat studenți) care
participant, din care: e beneficiază de
 Romi sprijin pentru
 Rural tranziția de la
 Netradițional școală la viața
 SEN activă, din care:
 Romi
 Rural
 Netradițional
 SEN
4S114 Cursanți/Studenți/cercetăt Regiuni Număr Persoane 5884 Number 2013 10145 AM Anual
ori etc., care își găsesc un mai puțin (cursanți, POCU
loc de muncă, la încetarea dezvoltat studenți) care
calității de participant, din e beneficiază de
care: sprijin pentru
 roma tranziția de la
 rural școală la viața
 netradiționali activă, din care:

95
Prioritatea de investiții 10.iv - Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă şi
consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi
instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală şi programe de ucenicie
ID Indicator Categoria Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune de realizare comun B F T măsură referință B F T datelor raportării
 SEN măsură a utilizat
Romica bază pentru pentru
 Rural
 Netradițional
 SEN
Persoane
(studenți
doctorat/
cercetători post-
doctorat) care
beneficiază de
sprijin prin
programe
doctorat/post-
doctorat, din
care:
 Roma
 din mediul
rural
 netradițional
 SEN
4S117 Cursanți / Regiuni Număr Persoane 1309 Number 2013 2029 AM Anual
Studenți/cercetători etc., mai puțin (cursanți, POCU
care urmează dezvoltat studenți) care
studii/cursuri de formare e beneficiază de
la încetarea calității de sprijin pentru
participant, din care: tranziția de la
 Romi școală la viața
 Rural activă, din care:

96
Prioritatea de investiții 10.iv - Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă şi
consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi
instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală şi programe de ucenicie
ID Indicator Categoria Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune de realizare comun B F T măsură referință B F T datelor raportării
 netradițional măsură a utilizat
Romica bază pentru pentru
 SEN  Rural
 Netradițional
 SEN
Persoane
(studenți
doctorat/
cercetători post-
doctorat) care
beneficiază de
sprijin prin
programe
doctorat/post-
doctorat, din
care:
 Roma
 din mediul
rural
 netradițional
 SEN
4S118 Studenți etc., care au Regiuni Număr Persoane 954 Number 2013 1920 AM Anual
obținut titlul științific de mai puțin (studenți POCU
doctor urmare a sprijinului dezvoltat doctorat/
primit, din care: e cercetători post-
 roma doctorat) care
 rural beneficiază de
 netradiționali sprijin prin
 SEN programe

97
Prioritatea de investiții 10.iv - Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă şi
consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi
instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală şi programe de ucenicie
ID Indicator Categoria Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune de realizare comun B F T măsură referință B F T datelor raportării
măsură a doctorat/post-
utilizat ca bază pentru pentru
doctorat, din
care:
 Roma
 din mediul
rural
 netradițional
 SEN
4S119 Cercetători, care au Regiuni Număr Persoane 430 Number 865 AM Anual
finalizat programe post- mai puțin (studenți POCU
doctorale urmare a dezvoltat doctorat/
sprijinului primit, din care: e cercetători post-
 roma doctorat) care
 rural beneficiază de
 netradiționali sprijin prin
 SEN programe
doctorat/post-
doctorat, din
care:
 Roma
 din mediul
rural
 netradițional
 SEN
4S120 Persoane (elevi/ ucenici ) Regiuni Număr Persoane (elevi/ 14875 Number 2013 16227 AM Anual
din care Roma/ din mediul mai puțin ucenici), din POCU
rural certificate la dezvoltat care Roma/ din
încetarea calității de e mediul rural,

98
Prioritatea de investiții 10.iv - Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă şi
consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi
instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală şi programe de ucenicie
ID Indicator Categoria Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune de realizare comun B F T măsură referință B F T datelor raportării
participant, din care: măsură a careutilizat ca bază
beneficiază pentru pentru
 elevi de sprijin
 ucenici pentru
participarea la
programe de
educație/FP, din
care:
 Elevi
 Ucenici
4S121 Regiuni Număr Persoane (elevi/ 7843 Number 2013 13523 AM Anual
Persoane (elevi/ ucenici ) mai puțin ucenici), din POCU
din care Roma/ din mediul dezvoltat care Roma/ din
rural care își găsesc un loc e mediul rural,
de muncă la încetarea care beneficiază
calității de participant,din de sprijin
care: pentru
 elevi participarea la
 ucenici programe de
educație/FP, din
care:
 Elevi
 Ucenici
4S122 Persoane (elevi/ ucenici) Regiuni Număr Persoane (elevi/ 1744 Number 2013 2705 AM Anual
din care Roma/ din mediul mai puțin ucenici), din POCU
rural care urmează dezvoltat care Roma/ din
studii/cursuri de formare e mediul rural,
la încetarea calității de care beneficiază
participant, din care: de sprijin
 elevi pentru

99
Prioritatea de investiții 10.iv - Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă şi
consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi
instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală şi programe de ucenicie
ID Indicator Categoria Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune de realizare comun B F T măsură referință B F T datelor raportării
 ucenici măsură a participarea
utilizat ca bazăla pentru pentru
programe de
educație/FP, din
care:
 Elevi
 Ucenici
4S123 Persoane certificate Regiuni Număr Persoane care 9827 Number 2013 14362 AM Anual
urmare a sprijinului primit, mai puțin beneficiază de POCU
din care: dezvoltat sprijin pentru
 Personalul didactic e formare/schimb
 Formatori de bune
 Personalul din practici, din
întreprinderi cu care:
atribuții in învățarea  Personalul
la locul de muncă didactic
 Evaluatori de  Formatori
competențe  Personalul
profesionale din
întreprinderi
cu atribuții in
învățarea la
locul de
muncă
 Evaluatori de
competențe
profesionale
4S124 Mecanisme validate/ Regiuni Număr Mecanisme Number 2013 AM Anual
implementate, din care: mai puțin dezvoltate, din POCU

100
Prioritatea de investiții 10.iv - Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă şi
consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi
instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală şi programe de ucenicie
ID Indicator Categoria Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune de realizare comun B F T măsură referință B F T datelor raportării
o Mecanism de dezvoltat măsură a care:
utilizat ca bază pentru pentru
anticipare a nevoilor e  Mecanism de
de pe piața muncii anticipare a
o Mecanism de nevoilor de
monitorizare a pe piața
inserției socio- muncii
profesionale  Mecanism de
o Mecanisme de monitorizare
asigurare a calității a inserției
socio-
profesionale
 Mecanisme
de asigurare
a calității
4S125 Calificări/curricula Regiuni Număr Number 2013 AM Anual
validate mai puțin Calificări/ POCU
dezvoltat curricula
e dezvoltată(e)/
actualizate

4S126 Centre comunitare de LLL Regiuni Număr Number 2013 AM Anual


funcționale mai puțin POCU
dezvoltat
e
4S127 Programe validate/ Regiuni Număr Programe nou 8 Number 2013 287 AM Anual
autorizate /implementate, mai puțin create/sprijinite POCU
din care: dezvoltat , din care:
 programe de formare e  programe de
profesională formare

101
Prioritatea de investiții 10.iv - Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă şi
consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi
instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală şi programe de ucenicie
ID Indicator Categoria Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune de realizare comun B F T măsură referință B F T datelor raportării
 programe de măsură a utilizat ca bază
profesională pentru pentru
recunoaștere și  programe de
validare/ certificare a recunoaștere
competențelor și și
calificărilor dobândite validare/cer
în context non-formal tificare a
și informal competențel
or și
calificărilor
dobândite în
context non-
formal și
informal

4S128 Entități care derulează Regiuni Număr 8 Number 2013 287 AM Anual
programe de formare, mai puțin POCU
urmare a sprijinului dezvoltat
primit, din care: e
 Furnizori FPI/
FPC

4S127 Programe validate/ Regiuni Număr  Programe 1 Number 2013 18 AM Anual


autorizate /implementate, dezvoltat nou POCU
din care: e create/sprijin
 programe de formare ite, din care:
profesională  programe de
 programe de formare
recunoaștere și profesională
validare/ certificare a  programe de

102
Prioritatea de investiții 10.iv - Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă şi
consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi
instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală şi programe de ucenicie
ID Indicator Categoria Unitatea Indicator de Valoarea de bază Unitatea de Anul de Ţintă (2023) Sursa Frecvența
de regiune de realizare comun B F T măsură referință B F T datelor raportării
competențelor și măsură a utilizat ca bază
recunoaștere pentru pentru
calificărilor dobândite și
în context non-formal validare/cer
și informal tificare a
competențel
or și
calificărilor
dobândite în
context non-
formal și
informal

103
Tabel 5: Indicatori de realizare comuni şi specifici de program
Prioritatea de investiții10.iv - Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă şi
consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi
instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală şi programe de ucenicie
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
este relevantt)
4S129 Persoane (cursanți, studenți) care Număr FSE Regiuni mai 19209 AM POCU Anual
beneficiază de sprijin pentru puțin dezvoltate
tranziția de la școală la viața
activă, din care:
 Roma
 din mediul rural
 Netradițional
 SEN
4S130 Persoane (studenți doctorat/ Număr FSE Regiuni mai 3481 AM POCU Anual
cercetători post-doctorat) care puțin dezvoltate
beneficiază de sprijin prin
programe doctorat/post-
doctorat, din care:
 Roma
 din mediul rural
 netradițional
 SEN
4S131 Persoane (elevi/ ucenici), din care Număr FSE Regiuni mai 27046 AM POCU Anual
Roma/ din mediul rural, care puțin dezvoltate
beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de
educație/FP, din care:
 Elevi

104
Prioritatea de investiții10.iv - Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă şi
consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi
instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală şi programe de ucenicie
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
 Ucenici este relevantt)
4S132 Persoane care beneficiază de Număr FSE Regiuni mai 15958 AM POCU Anual
sprijin pentru formare/schimb de puțin dezvoltate
bune practici, din care:
 Personalul didactic
 Formatori
 Personalul din întreprinderi
cu atribuții in învățarea la
locul de muncă
 Evaluatori de competențe
profesionale
4S133 Mecanisme dezvoltate, din care: Număr FSE Regiuni mai 3 AM POCU Anual
 Mecanism de anticipare a puțin dezvoltate
nevoilor de pe piața muncii
 Mecanism de monitorizare
a inserției socio-
profesionale
 Mecanisme de asigurare a
calității
4S14 Calificări/ curricula Număr FSE Regiuni mai AM POCU Anual
dezvoltată(e)/ actualizate puțin dezvoltate
4S135 Programe nou create/sprijinite, Număr FSE Regiuni mai 319 AM POCU Anual
din care: puțin dezvoltate
 programe de formare
profesională
 programe de recunoaștere și
validare/certificare a

105
Prioritatea de investiții10.iv - Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă şi
consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi
instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală şi programe de ucenicie
Ţinta (2023)
ID Indicator Unitatea de măsură Fond Categoria de Sursa Frecvența
regiune (unde B F T datelor raportării
competențelor și calificărilor este relevantt)
dobândite în context non-
formal și informal
4S135 Programe nou create/sprijinite, Număr FSE Regiuni 20 AM POCU Anual
din care: dezvoltate
 programe de formare
profesională
 programe de recunoaștere și
validare/certificare a
competențelor și calificărilor
dobândite în context non-
formal și informal

106
Tabel 6: Cadrul de performanță la nivelul axei prioritare 6 - Educație şi competențe

ID Tip de Indicator sau etapă cheie Unitatea de Fond Categorie Ţintă intermediată Ţintă finală (2023) Sursa Explicații
indicato de implementare măsură (unde de pentru 2018 datelo pentru
r este cazul) regiune r relevanța
B F T B F T indiactorului,
unde este
cazul
F Suma totală a cheltuielii Eur FSE Regiuni 1456240 1393631965 AM Indicator
eligibile din sistemul mai puțin 25 POCU obligatoriu
contabil al autorității de dezvoltate
certificare, certificată de
această autoritate
Suma totală a cheltuielii Eur FSE Regiuni 1178388 85004079 AM Indicator
eligibile din sistemul dezvoltate 9 POCU obligatoriu
contabil al autorității de
certificare, certificată de
această autoritate
4S87 O Persoane (copii), din care nr FSE Regiuni 14525 50088 AM Indicatorul
Roma/ din mediul rural mai puțin POCU acoperă
care beneficiază de sprijin dezvoltate 2904 10017 (roma) 14,47% din
pentru participarea la (roma) totalul alocării
programe de educație pentru
(EÎCP), din care: regiunile mai
 Copii 0-2 ani puțin
 Copii 3-5 ani dezvoltate la
nivelul AP 6
4S91 O Persoane (elevi), din care nr FSE Regiuni 14281 49247 AM Indicatorul
Roma/ din mediul rural mai puțin POCU acoperă 7,65%
care beneficiază de sprijin dezvoltate 2856 9849 (roma) din totalul
pentru participarea la (roma) alocării pentru
programe de educație regiunile mai
(învățământul primar și puțin
secundar), din care: dezvoltate la
 Elevi din învățământul nivelul AP 6
primar (6-10 ani),
 Elevi din învățământul
gimnazial (11-14 ani)

107
ID Tip de Indicator sau etapă cheie Unitatea de Fond Categorie Ţintă intermediată Ţintă finală (2023) Sursa Explicații
indicato de implementare măsură (unde de pentru 2018 datelo pentru
r este cazul) regiune r relevanța
B F T B F T indiactorului,
unde este
cazul
 Elevi din învățământul
secundar superior (14-
16 ani)
4S92 Tineri/ adulți, din care nr FSE Regiuni 21750 75000 AM Indicatorul
Roma/ din mediul rural mai puțin POCU acoperă
care beneficiază de sprijin dezvoltate 4350 15000 (roma) 14,47% din
pentru participarea la (roma) totalul alocării
programe de educație pentru
(reîntoarcerea la sistemul regiunile mai
formal de educație și puțin
formare), din care: dezvoltate la
 tineri care au părăsit nivelul AP 6
timpuriu școala, cu
vârsta cuprinsă între
6-16 ani care nu au
depășit cu cel puțin 4
ani vârsta
corespunzătoare clasei
neabsolvite
 tineri care au părăsit
timpuriu școala, cu
vârsta cuprinsă între
12-16 ani care au
depășit cu cel puțin 4
ani vârsta
corespunzătoare clasei
neabsolvite
 tineri care au un loc
de muncă 16-24 ani
care nu au absolvit
învățământul
obligatoriu
 adulți 25-64 care nu
au absolvit

108
ID Tip de Indicator sau etapă cheie Unitatea de Fond Categorie Ţintă intermediată Ţintă finală (2023) Sursa Explicații
indicato de implementare măsură (unde de pentru 2018 datelo pentru
r este cazul) regiune r relevanța
B F T B F T indiactorului,
unde este
cazul
învățământul
obligatoriu
4S94 Personal didactic/ personal nr FSE Regiuni 41180 142000 AM Indicatorul
de sprijin care beneficiază mai puțin POCU acoperă 6,37%
de programe de formare/ dezvoltate din totalul
schimb de bune practici etc alocării pentru
regiunile mai
puțin
dezvoltate la
nivelul AP 6
4S100 Persoane (elevi/ cursanți, nr FSE Regiuni 10939 36465 AM Indicatorul
studenți etc.) (din care: mai puțin POCU acoperă 6,15%
roma/ din mediul rural) dezvoltate din totalul
care beneficiază de sprijin alocării pentru
pentru participare la regiunile mai
învățământul terțiar, din puțin
care: dezvoltate la
 învățământul terțiar nivelul AP 6
universitar
o netradiționali
o rural
o Roma
o CES
 învățământul terțiar
non-universitar
organizat în cadrul
instituțiilor de
învățământ superior
acreditate , din care:
o netradiționali
o rural
o Roma
o CES
4S130 Persoane (studenți nr FSE Regiuni 1009 3481 AM Indicatorul

109
ID Tip de Indicator sau etapă cheie Unitatea de Fond Categorie Ţintă intermediată Ţintă finală (2023) Sursa Explicații
indicato de implementare măsură (unde de pentru 2018 datelo pentru
r este cazul) regiune r relevanța
B F T B F T indiactorului,
unde este
cazul
doctorat/ cercetători post- mai puțin POCU acoperă 5,17%
doctorat) care beneficiază dezvoltate din totalul
de sprijin prin programe alocării pentru
doctorat/post-doctorat, din regiunile mai
care: puțin
o Romi dezvoltate la
o rural nivelul AP 6
o netradițional
o SEN
4S113 Persoane (elevi/ ucenici), nr FSE Regiuni 7843 27046 AM Indicatorul
din care Roma/ din mediul mai puțin POCU acoperă 5,09%
rural, care beneficiază de dezvoltate din totalul
sprijin pentru participarea alocării pentru
la programe de regiuni mai
educație/FP, din care: puțin
 Elevi dezvoltate la
 Ucenici nivelul AP 6
4S87 Persoane (copii), din care nr FSE Regiuni 1553 5359 AM Indicatorul
Roma/ din mediul rural dezvoltate 310 1072 (roma) POCU acoperă
care beneficiază de sprijin (roma) 20,12% din
pentru participarea la totalul alocării
programe de educație pentru
(EÎCP), din care: regiunile mai
 Copii 0-2 ani dezvoltate la
 Copii 3-5 ani nivelul AP 6
4S92 Tineri/ adulți, din care nr FSE Regiuni 2326 8025 AM Indicatorul
Roma/ din mediul rural dezvoltate POCU acoperă
care beneficiază de sprijin 465 1605 20,12% din
pentru participarea la (roma) (roma) totalul alocării
programe de educație din totalul
(reîntoarcerea la sistemul alocării pentru
formal de educație și regiunile mai
formare), din care: dezvoltate la
 tineri care au părăsit nivelul AP 6

110
ID Tip de Indicator sau etapă cheie Unitatea de Fond Categorie Ţintă intermediată Ţintă finală (2023) Sursa Explicații
indicato de implementare măsură (unde de pentru 2018 datelo pentru
r este cazul) regiune r relevanța
B F T B F T indiactorului,
unde este
cazul
timpuriu școala, cu
vârsta cuprinsă între
6-16 ani care nu au
depășit cu cel puțin 4
ani vârsta
corespunzătoare clasei
neabsolvite
 tineri care au părăsit
timpuriu școala, cu
vârsta cuprinsă între
12-16 ani care au
depășit cu cel puțin 4
ani vârsta
corespunzătoare clasei
neabsolvite
 tineri care au un loc
de muncă 16-24 ani
care nu au absolvit
învățământul
obligatoriu
 adulți 25-64 care nu
au absolvit
învățământul
obligatoriu
4S94 Personal didactic/ personal nr FSE Regiuni 4402 15179 AM Indicatorul
de sprijin care beneficiază dezvoltate POCU acoperă
de programe de formare/ 11,17% din
schimb de bune practici etc totalul alocării
pentru
regiunile mai
dezvoltate la
nivelul AP 6

111
Informații calitative suplimentare la stabilirea cadrului de performanță

 Pentru anumiți indicatori de rezultat nu au fost stabilite ținte pentru 2023 deoarece în perioada de programare 2007-2013 nu au existat intervenții similare/ indicatori de rezultat
similari pentru intervențiile finanțate.
 Indicatorul financiar a fost calculat prin luarea în considerare a sprijinului UE și a cofinanțării naționale.
 Cadrul de performanță trebuie citit împreună cu Anexa 9.

112
Axa Prioritară 7: Asistență tehnică

Tabel 12: Idicatori de rezultat specifici de program (pe oebiectiv specific)


OS 7.1 Îmbunătățirea capacității AM şi OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional.
ID Indicator Unitatea de Valoarea de bază Anul de Ţinta (2023)
Sursa datelor Frecvența raportării
măsură B F T referință B F T
4S136 Rata de absorbtie a FSE Procent 28,75 2013 75 AM POCU Anual
În cadrul POCU

Tabel 12: Idicatori de rezultat specifici de program (pe oebiectiv specific)


OS 7.2 Îmbunătățirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient şi eficace proiecte de tip FSE
ID Indicator Unitatea de Valoarea de bază Anul de Ţinta (2023)
Sursa datelor Frecvența raportării
măsură B F T referință B F T
4S137 Proiecte care au rata de Procent 26,79 2013 75 AM POCU Anual
absorbție mai mare de
70% din total
proiectelor a caror
dezvoltare a fost
sprijinită prin POCU

Tabel 12: Idicatori de rezultat specifici de program (pe oebiectiv specific)


OS 7.3 Creşterea gradului de informare a beneficiarilor şi potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea şi implementarea de bune practici şi
inițiative în domeniul FSE
ID Indicator Unitatea de măsură Valoarea de bază Anul de Ţinta (2023)
Sursa Frecvența raportării
referință
datelor
B F T B F T
4S138 Nivel de conștientizare Procent 46 60 AM POCU Anual
cu privire la proiecte
co-finanțate de UE

113
Tabel 13: Indicatori de realizare
AP 7 - Asistență Tehnică
ID Indicator Unitatea de măsură Ţintă (2023) Sursa datelor
B F T
4S139 Beneficiari/ potențiali beneficiari sprijiniți Număr 3000 AM POCU

4S140 Angajați FTEs (full time equivalents) din AM/OI POCU Număr 600 AM POCU
ale căror salarii sunt co-finanțate prin AT
4S141 Structuri sprijinite Număr 15 AM POCU
4S142 Studii/ analize/ rapoarte/ alte documente Număr 50 AM POCU
strategice/metodologice etc elaborate
4S143 Proiecte care vizează întărirea capacității beneficiarilor Număr 6 AM POCU
POCU

114