Sunteți pe pagina 1din 8

Matematica

Auziţi ce s-a-ntâmplat?
Numerele s-au jucat de-adevărat
Şi-adunate repetat,
Iaca de înmulţire-am dat.
Numerele ce se înmulţesc
Factori, ele se numesc.

FACTORI
Dacă mărim de-atâtea ori
Vom folosi semnul ori.

ORI
Rezultatul repede soseşte
Şi produs el se numeşte.

PRODUS
Primul factor ne arată
De câte ori se va repeta
Factorul al doilea.

3+3=6
Dacă-n loc de adunare
Dintr-un număr mare,
Vom scădea,repetat,
Numărul al doilea,
Realizăm împărţirea
Soră bună cu înmulţirea.
Primul număr la împărţire
Se numeşte deîmpărţit,
Împărţitorul şi el vine
Ce obţinem e un cât.

DEÎMPĂRŢIT ÎMPĂRŢITOR CÂT