Sunteți pe pagina 1din 3

practica anul 2

Informatii:

Fiecare student poate face practica unde doreste,si va aduce o adeverinta pe cate zile a
facut practica.

Caietul de practica (ce va contine 4 referate) va fi adus in cadrul colocviului de practica


care va fi sustinut in septembrie.

Tematică pentru practica de specialitate

Alegeţi patru teme (două la civil şi două la penal) şi realizaţi referate privind speţele cu
care v-aţi întâlnit în cadrul stagiului de practică

Drept civil. Drepturile reale şi Teoria generală a obligaţiilor civile

1. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Noţiune. Obiect. Efecte

2. Circulaţia juridică a terenurilor şi construcţiilor proprietate privată

3. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale (Acţiunea în grăniţuire. Acţiunea


în revendicare imobiliară. Acţiunea în revendicare mobiliară)

4. Posesia şi efectele sale


5. Publicitatea imobiliară

6. Obligativitatea contractului între părţile contractante şi principiul relativităţii efectelor


contractului. Excepţii reale de la principiul relativităţii efectelor contractului.

7. Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor

8. Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorilor. Acţiunea revocatorie (pauliană) şi


Acţiunea Acţiunea oblică (indirectă sau subrogatorie)

9. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor.

10 arantarea obligaţiilor. Ipoteca

Drept penal. Partea generală

1. Explicaţi principiile fundamentale ale dreptului penal.

2. Analizaţi modalitatea de aplicare a legii penale faptelor săvârşite în afara teritoriului ţării.

3. Explicaţi elementele noţiunii de “conţinut al infracţiunii” , analizând una din următoarele


infracţiuni prevăzute în art. : 155, 177, 193, 208, 213, 254, 289 C.pen.

4. Comparaţi excesul justificat şi excesul scuzabil, arătând reglementarea, întinderea efectelor şi


condiţiile de reţinere.

5. Formele infracţiunii intenţionate : tentativa. Definiţie, condiţii de existenţă şi conţinut.

6. Noţiunile de unitate de infracţiuni, pluralitate de infracţiuni şi importanţa distincţiei dintre cele


două noţiuni.

7. Clasificaţi circumstanţelor şi efectele lor.

8. Comparaţi suspendarea condiţionată a executării pedepsei, suspendarea executării pedepsei


sub supraveghere şi executarea pedepsei la locul de muncă.

9. Caracterizaţi fiecare pedeapsă complementară aplicabilă persoanei juridice.

10. Analizaţi conţinutul măsurilor de siguranţă restrictive de drepturi.